MONOGRAFII ŞI VOLUME DE SINTEZĂ

 1. N. Harţuche, Fl. Anastasiu, Brăiliţa, Brăila, 1968.
 2. I. Cândea, V. Sîrbu, Istoricul oraşului Brăila. Din cele mai vechi timpuri până la 1540, Biblioteca Istros, Brăila, 1993.
 3. V. Sîrbu, Credinţe şi practici funerare, religioase şi magice în lumea geto-dacilor, Biblioteca Istros, Galaţi, 1993; Premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române, pe anul 1995.
 4. V. Sîrbu, Dava getică de la Grădiştea, judeţul Brăila (I), Editura Istros, Brăila, 1996.
 5. V. Sîrbu (coordonator şi autor), P. Damian, Em. Alexandrescu, E. Safta, O. Damian, St. Pandrea, Al. Niculescu, Aşezări din zona Căscioarele - Greaca - Prundu. Mileniile I î.Hr. - I d.Hr., Editura Istros, Brăila, 1996.
 6. I. Cândea, Brăila. Origini şi evoluţie, până la jumătatea secolului al XVI-lea, Editura Istros, Brăila, 1995, Premiul „Dimitrie Onciul” al Academiei Române, pe anul 1997.
 7. I. Cândea, Mănăstirea Măxineni, Editura Istros şi Editura Episcopiei Dunării de Jos, Brăila, 1996.
 8. V. Sîrbu, G. Florea, Imaginar şi imagine în Dacia preromană, Editura Istros, Brăila, 1997.
 9. V. Sîrbu, G. Florea, Les Géto-Daces. Iconographie et imaginaire, Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca, 2001.
 10. Cândea, V. Sîrbu, St. Pandrea, Istoria Românilor, I, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2001.
 11. V. Dupoi, V. Sîrbu, Incinta dacică fortificată de la Pietroasele – Gruiu Dării, judeţul Buzău, I, Biblioteca Mousaios, Buzău, 2001.
 12. N. Harţuche, Complexul arheologic Brăiliţa, Bibliotheca Thracologica, Bucureşti, 2002.
 13. V. Sîrbu, Arheologia funerară şi sacrificiile: o terminologie unitară (dicţionar, lexic, arborescenţă), Editura Istros, 2003.
 14. Ionel Cândea, Comunitatea greacă de la Brăila. Din cele mai vechi timpuri până în secolul al XIX-lea, Ed. Istros, Brăila, 2004, 208 p.
 15. V. Sîrbu, Les Thraces entre les Carpates, les Balkans et la Mer Noire (Ve s. av. J. - C. – Ier s. apr. J. -C.). Quatre conférences données à la Sorbonne, Editura Istros, Brăila, 2004, 210 p. (134 text + 76 planşe).
 16. Ionel Cândea, The Greek Community of Brăila. From ancient times to the 19th century, trad. Anca Popoacă-Giuran, Ed. Istros, Brăila, 2004, 210 p. + ilustr.
 17. V. Sîrbu, N. Cerişer, R. V. Ioan, Un depozit de piese dacice din fier de la Piatra Roşie (sat. Luncani, com. Boşorod, jud. Hunedoara) / A Deposit of Dacian Iron Objects in Piatra Roşie (Luncani village, Hunedoara County), Editura ALTIP, Alba Iulia, 2005, 105 p.
 18. V. Sîrbu, S. Matei, V. Dupoi, Incinta dacică fortificată de la Pietroasa Mică - Gruiu Dării, com. Pietroasele, jud. Buzău, (II), [L’enceinte dace fortifiée de Pietroasa Mică - Gruiu Dării, comm. Pietroasele, dép. de Buzău], Editura Alpha, Buzău, 2005, 301 p. (201 p. + 100 planşe).
 19. V. Sîrbu, Oameni şi zei în lumea geto-dacilor / Man and Gods in the Geto-Dacians World, Editura C2 Design, Braşov, 2006, 280 p. (188 p. text, plus 92 planşe).
 20. V. Sîrbu, S. A. Luca, C. Roman, S. Purece, D. Diaconescu, N. Cerişer, Vestigiile dacice de la Hunedoara /The Dacian Vestiges in Hunedoara. Grădina Castelului: necropolă şi / sau incintă sacră? / necropolis and /or sacred enclosure? Dealul Sânpetru: aşezarea / the settlements, Editura Altip, Alba Iulia, 2007, 300 p.
 21. V. Sîrbu, S. Ailincăi, G. Simion, Jijila - Cetăţuie, jud. Tulcea: o aşezare fortificată a culturii Babadag în nord-vestul Dobrogei / Jijila - Cetăţuie, dép. de Tulcea: un établissement fortifié de la culture Babadag au nord-ouest de la Dobroudja, Editura Istros, Brăila, 2008, 194 p. (112 p. + 82 planşe).
 22. L. Oţa, V. Sîrbu, Sarmaţii din judeţul Brăila / The Sarmatians in Brăila County, Editura Istros, Brăila, 2009, 280 p.

Pentru apariţiile editoriale de după anul 2009, vezi secţiunea Editura Istros.
 

CATALOAGE

 1. N. Harţuche, Fl. Anastasiu, Catalogul selectiv al colecţiei de arheologie a Muzeului Brăilei, Brăila - Galaţi, 1976.

Te pot interesa

Galerie foto

Ulcior. Locul descoperirii: com. Dedulești, jud. Brăila. Datare: Antichitatea târzie, Cultura Sântana de Mureș, sec. IV p. Chr.

Urcior (sec. II-III p. Chr.) descoperit într-un mormânt sarmatic de la Chiscani-Trei movile, jud. Brăila

Skyphos elenistic din Pergam (125-100 a. Chr.) din așezarea geto-dacică de la Grădiștea, jud. Brăila (sec. II - I a. Chr.)

Castron din așezarea geto-dacică de la Grădiștea, jud. Brăila (sec. II - I a. Chr.)

Râșniță de tip elenistico-roman (meta și catillus) din așezarea geto-dacică de la Grădiștea, jud. Brăila (sec. II - I a. Chr.)

Piese de port, de podoabă și monedă din așezarea geto-dacică de la Grădiștea, jud. Brăila (sec. II - I a. Chr.)

Monedă geto-dacică din așezarea de la Grădiștea, jud. Brăila (sec. II - I a. Chr.)

Mărgele din sticlă din așezarea geto-dacică de la Grădiștea, jud. Brăila (sec. II - I a. Chr.)

Cercel și verigi din bronz din așezarea geto-dacică de la Grădiștea, jud. Brăila (sec. II - I a. Chr.)

Fructieră din așezarea geto-dacică de la Grădiștea, jud. Brăila (sec. I a. Chr.)

Fibule din bronz din așezarea geto-dacică de la Grădiștea, jud. Brăila (sec. II - I a. Chr.)

Piese (cute, dăltiță, nicovală, verigă, bare, manșon, instrumente din fier) din atelierul unui orfevrier din așezarea geto-dacică de la Grădiștea, jud. Brăila (sec. II –I a. Chr.)

Creuzete din atelierul unui orfevrier din așezarea geto-dacică de la Grădiștea, jud. Brăila (sec. II - I a. Chr.)

Cană din așezarea geto-dacică de la Grădiștea, jud. Brăila (sec. II a. Chr.)

Cană din așezarea geto-dacică de la Grădiștea, jud. Brăila (sec. I a. Chr.)

Borcan din așezarea geto-dacică de la Grădiștea, jud. Brăila (sec. I a. Chr.)

Coif attic din bronz din mormântul aristocratic getic de la Găvani, jud. Brăila (350-300 a. Chr.)

Clopoței, zăbală, psalii, inel și mărgele din mormântul aristocratic getic de la Găvani, jud. Brăila (350-300 a. Chr.)

Oenochoe grecească din Histria (circa 500 a. Chr.), din Mormântul nr. 6 al necropolei de incinerație getică de la Brăilița (350-270 a. Chr.)

Cană cu ofrandă din Mormântul nr. 4 al necropolei de incinerație getică de la Brăilița (350-270 a. Chr.)

Urna funerară din Mormântul nr. 4 al necropolei de incinerație getică de la Brăilița (350-270 a. Chr.)

Urnă funerară și cană cu ofrandă din Mormântul nr. 4 al necropolei de incinerație getică de la Brăilița (350-270 a. Chr.)

Aplici de harnașament argintate din mormântul aristocratic getic de la Găvani, jud. Brăila (350-300 a. Chr.)

Aplici de harnașament argintate din mormântul aristocratic getic de la Găvani, jud. Brăila (350-300 a. Chr.)

Aplici de harnașament argintate din mormântul aristocratic getic de la Găvani, jud. Brăila (350-300 a. Chr.)

Aplici de harnașament argintate din mormântul aristocratic getic de la Găvani, jud. Brăila (350-300 a. Chr.)

Vas de provizii din așezarea tracică a culturii Babadag (sec. X-IX a. Chr.) de la Siliștea, jud. Brăila

Brățară din bronz din așezarea tracică a culturii Babadag (sec. X-IX a. Chr.) de la Siliștea, jud. Brăila

Vas de provizii din așezarea tracică a culturii Babadag (sec. X-IX a. Chr.) de la Siliștea, jud. Brăila

Strachină din epoca bronzului descoperită în Mormântul nr. 4 de la Lișcoteanca-Movila Olarului, jud. Brăila

Castron din epoca bronzului descoperit în Mormântul nr. 1 de la Lișcoteanca-Movila Olarului, jud. Brăila

Seceri din bronz și topoare tip „celt” din bronz. Locul descoperirii: com. Mihai Bravu, jud. Brăila. Datare: Epoca bronzului, Cultura Noua, sec. XIII a. Chr.

Topor din cupru de tip Cherson. Locul descoperirii: Măcin, jud. Tulcea. Datare: Epoca bronzului, cca. 2500 - 1500 a. Chr.

Vas askos. Locul descoperirii: Brăilița – „Vadul Catagaței”. Datare: Epoca bronzului, Cultura Yamnaia, cca. 2500 - 1500 a. Chr.

Sceptru zoomorf. Locul descoperirii: Brăilița – „Vadul Catagaței”. Datare: Eneolitic târziu, Cultura Foltești, cca. 3500 - 3000 a. Chr.

Cataramă din marmură. Locul descoperirii: Brăilița – „Vadul Catagaței”. Datare: Eneolitic târziu, Cultura Foltești, cca. 3500 - 3000 a. Chr.

Cataramă din marmură. Locul descoperirii: Brăilița – „Vadul Catagaței”. Datare: Eneolitic târziu, Cultura Foltești, cca. 3500 - 3000 a. Chr.

Vas pictat. Locul descoperirii: Brăilița – „Vadul Catagaței”. Datare: Eneolitic târziu, Cultura Foltești, cca. 3500 - 3000 a. Chr.

Machetă de locuință în miniatură. Locul descoperirii: Brăilița – „Vadul Catagaței”. Datare: Epoca neolitică, Cultura Gumelnița, cca. 4400 - 4000 a. Chr.

Figurină antropomorfă feminină. Locul descoperirii: Brăilița – „Vadul Catagaței”. Datare: Epoca neolitică, Cultura Gumelnița, cca. 4400 - 4000 a. Chr.

Cap de figurină antropomorfă. Locul descoperirii: Lișcoteanca – „Movila Olarului”. Datare: Epoca neolitică, Cultura Gumelnița, cca. 4400 - 4000 a. Chr.

Vas suport (Măsuță de cult). Locul descoperirii: Brăilița – „Vadul Catagaței”. Datare: Epoca neolitică, Cultura Gumelnița, cca. 4000 a. Chr.

Figurină antropomorfă. Locul descoperirii: Cireșu - Scărlătești. Datare: Epoca neolitică, Cultura Gumelnița, cca. 4500 - 4400 a. Chr.

Figurină zoomorfă (zornăitoare). Locul descoperirii: Însurăței – Popina II. Datare: Epoca neolitică, Cultura Gumelnița, cca. 4500 a. Chr.

Plăcuță rombică din lut. Locul descoperirii: Lișcoteanca – „Movila Olarului”. Datare: Epoca neolitică, Cultura Gumelnița, cca. 4500 – 4400 a. Chr.

Vas suport zoomorf (Măsuță de cult). Locul descoperirii: Cireșu – Scărlătești. Datare: Epoca neolitică, Cultura Gumelnița, cca. 4500 - 4400 a. Chr.

Vas suport pictat. Locul descoperirii: Lișcoteanca – „Movila Olarului”. Datare: Epoca neolitică, Cultura Gumelnița, cca. 4500 - 4400 a. Chr.

Vas bitronconic. Locul descoperirii: Lișcoteanca – „Movila Olarului”. Datare: Epoca neolitică, Cultura Gumelnița, cca. 4400 – 4000 a. Chr.

Vas bitronconic. Locul descoperirii: Lișcoteanca – „Movila Olarului”. Datare: Epoca neolitică, Cultura Gumelnița, cca. 4400 – 4100 a. Chr.

Vas cu picior (Steckdosse). Locul descoperirii: Lișcoteanca – „Movila Olarului”. Datare: Epoca neolitică, Cultura Gumelnița, cca. 4500 – 4400 a. Chr.

Vas afumatoare. Locul descoperirii: Lișcoteanca – „Moș Filon”. Datare: Epoca neolitică, Cultura Boian, cca. 4700 – 4500 a. Chr.

Masuță de cult. Locul descoperirii: Lișcoteanca – „Movila din Baltă”. Datare: Epoca neolitică, Cultura Boian, cca. 4700 – 4500 a. Chr.

Vas din lut. Locul descoperirii: Lișcoteanca – „Moș Filon”. Datare: Epoca neolitică, Cultura Boian, cca. 4700 – 4500 a. Chr.

Vas din lut. Locul descoperirii: Brăila – Brăilița. Datare: Epoca neolitică, Cultura Boian, cca. 4700 – 4500 a. Chr.

Figurină antropomorfă feminină din lut. Locul descoperirii: Lișcoteanca – „Movila din Baltă”. Datare: Epoca neolitică, Cultura Boian, cca. 4700 – 4500 a. Chr.

Figurină antropomorfă feminină din lut. Locul descoperirii: Lișcoteanca – „Moș Filon”. Datare: Epoca neolitică, Cultura Boian, cca. 4700 – 4500 a. Chr.

Google Analytics Alternative