În prezent, Secţia Arheologie a Muzeului Brăilei „Carol I” are următorii specialişti:

Conf. univ. dr. Costin Croitoru

 • Manager interimar
 • C.S. II, pentru mileniul I p. Chr. la Muzeul Brăilei „Carol I”
 • Conferențiar universitar la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul.
 • Doctor în științe istorice și arheolog expert. Între domeniile sale de interes se numără arheologia, istoria locală, istoria romană a Daciei, diverse aspecte legate de organizarea frontierei romane la Dunărea de Jos, relaţiile juridice, politice, comerciale și culturale dintre Orbis Romanus și Barbaricum etc.  
 • A lucrat pe numeroase șantiere arheologice sistematice sau preventive, între care cele de la Golești (jud. Argeș), Hărman (jud. Brașov), Gemenele, Însurăţei, Măxineni, Râmnicelu, Suţești (jud. Brăila), Pietroasele (jud. Buzău), Băleni, Cartierul Dunărea, Tulucești, Valea Mărului (jud. Galaţi), Roșiori (jud. Neamț), Turnu Măgurele (jud. Teleorman) și Crihana Veche (r. Cahul, R. Moldova).
 • A participat la peste 90 de reuniuni științifice interne și internaționale unde a prezentat diverse comunicări subscrise domeniilor sale de interes. Dintre sesiunile de comunicări științifice externe le amintim pe cele de la Tutrakan (Bulgaria, 2005), Chișinău (Moldova, 2017), Crihana Veche (Moldova, 2017), Cahul (Moldova, 2016, 2017), Ismail (Ucraina, 2017), Odessa (Ucraina, 2017).
 • Este autorul a peste 100 de articole și studii publicate în reviste și volume de specialitate, în limbile română, franceză, engleză și italiană și a peste 10 cărți, dintre care amintim: Fortificaţii liniare romane în stânga Dunării de Jos (secolele I-IV p. Chr.), I, Galaţi, 2004; Fortificaţii liniare romane în stânga Dunării de Jos. Terminologia relativă, II, Brăila, 2007; Roman discoveries in the East Carpathian Barbaricum (1st century B.C. – 5th century A.D.), Brăila, 2011 (Romanian Academy, Iași Branch, Archaeology Institute); O bibliografie istorică a Brăilei, Brăila, 2012 (Academia Română, Comisia de Istorie a Orașelor din România) (în colaborare cu I. Cândea); Galaţi. O bibliografie arheologică și numismatică, Brăila, 2012 (Academia Română, Comisia de Istorie a Orașelor din România); Galaţi. Repertoriul descoperirilor arheologice și numismatice, Galaţi, 2013, Lămpile antice din colecţia Muzeului Brăilei „Carol I” Lampes antiques dans les collections du Musée de Brăila „Carol I”, Brăila, 2015 (în colaborare cu Fl. Topoleanu); Valea Mărului. Contribuţii arheologice și documentare (I), Brăila, 2016; Organizarea frontierei romane la Dunărea de Jos, Brăila - Cahul, 2017.
 • A îngrijit în vederea publicării peste 10 volume, dintre care amintim: Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători. Pagini de istorie gălăţeană (I). Lucrările Colocviului Știinţific, Galaţi, 19 mai 2005, Galaţi, 2005 (II, Galaţi, 2006; III, Galaţi, 2007); Pagini din trecutul muzeografiei gălăţene. Acte, documente, corespondenţă şi note, Brăila, 2009; Ancient Linear Fortifications on the Lower Danube, Proceedings of the National Colloquium „Ancient Linear Fortifications on the Left Bank of the Lower Danube”, Brăila, 14-16 June 2013, Ad Limites Orbis Romani, I, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014; Documente privind istoria Brăilei. Răspunsurile la chestionarele Odobescu și Hasdeu pentru judeţul Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2015 (în colaborare cu Ionel Cândea); Miscellanea historica et archaeologica in honorem Vasile Ursachi octogenarii, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2015 (în colaborare cu G. Hânceanu); Carl Schuchhardt's Contributions on Ancient Linear Fortifications along the Lower Danube, Ad Limites Orbis Romani, IV, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016 (în colaborare cu R. Mason).
 • E-mail: costin_croitoru1@yahoo.com
 • [CURRICULUM VITAE]

 

Dr. Stănică Pandrea

 • Şef secţie
 • C.S II, pentru neolitic şi eneolitic (mileniile V-III a. Chr.), expert domeniul „Bunuri arheologice şi istoric documentare”, specializarea „Arheologie preistorică şi antică”
 • E-mail: pandrea1962@gmail.com

 

 

Dr. Mirela Vernescu

 • Muzeograf, pentru epoca bronzului (mileniul II a. Chr.).
 • Doctor în științe istorice și arheolog expert. Între domeniile de interes se numără perioada de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului, epoca bronzului și epoca fierului.
 • A lucrat pe șantiere sistematice și preventive la Hârșova-Tell (jud. Constanța), Coslogeni-așezare getică (jud. Călărași), Covasna-Cetatea Zânelor (jud. Covasna), Însurăței-așezare Dridu (jud. Brăila), Siliștea-Popină (jud. Brăila), Însurăței-Popina IA (jud. Brăila), Însurăței-Popina II (jud. Brăila), Babadag-Dealul Cetățuia (jud. Tulcea), Grădiștea Coslogeni-La Clinci (jud. Călărași), Enisala-La Palanca (jud. Tulcea), Rotbav-La Pârăuț (jud. Brașov), Șuțești-Popină (jud. Brăila), Râmnicelu-Popină (jud. Brăila), Constantinești-Casa Pădurarului (jud. Brăila), Găvani-Tumulul T03 (jud. Brăila), Însurăței-Fântână (jud. Brăila), Șuțești-Val (jud. Brăila), Șuțești-Terasa I (jud. Brăila), Tulucești-Râpa Bălaia (jud. Galați), Brăila-Pod suspendat peste Dunăre (jud. Brăila).
 • A participat la diverse sesiuni naționale și internaționale unde a prezentat comunicări pe perioada de  tranziție, epoca bronzului și epoca fierului.
 • A publicat articole și studii în reviste și volume de specialitate, în limbile română și engleză.
 • A publicat lucrarea de doctorat Bărăganul în preistorie. Perioada de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului și epoca bronzului.
 • E-mail: miravernescu@yahoo.com
 • [CURRICULUM VITAE]

 

 

***

Până în decembrie 2021, din colectivul Secţiei Arheologie a făcut parte:

Prof. univ. dr. Ionel Cândea

 • Manager
 • Membru corespondent al Academiei Române
 • C.S. I, pentru evul mediu (sec. VI - XVI)
 • Expert domeniile „Bunuri arheologice şi istoric documentare” şi „Bunuri cu semnificaţie etnografică”, specializarea „Etnoarheologie”
 • E-mail: ionel_candea@yahoo.com
 • [CURRICULUM VITAE]
   
Până în martie 2018, din colectivul Secţiei Arheologie a făcut parte:

Dr. Valeriu Sîrbu

Au contribuit, într-o anume măsură, la cunoaşterea istoriei vechi a zonei Brăilei, prin cercetări arheologice sistematice sau de teren şi alţi cercetători, dintre care menţionăm pe Ion T. Dragomir, Gheorghe Bichir, Petre Diaconu.
 

Şantiere arheologice:

 • Brăiliţa (săpături efectuate de: N. Harţuche, Fl. Anastasiu, I.T. Dragomir, 1955-1975),
 • Lişcoteanca (săpături efectuate de: N. Harţuche, Fl. Anastasiu, 1970-1980),
 • Chiscani (săpături efectuate de: N. Harţuche, Fl. Anastasiu, I. Broscăţeanu, 1961, 1965),
 • Grădiştea (săpături efectuate de: V. Sîrbu, Fl. Anastasiu, 1978-1997), Siliştea (săpături efectuate de: N. Harţuche, V. Sîrbu, S. Pandrea, M. Vernescu, V. Stoian, 1981-1984; 1991-1995; 2000; 2005),
 • Însurăţei (săpături efectuate de: S. Pandrea, V. Sîrbu, M. Neagu, M. Vernescu, N. Dinu, V. Stoian; 1995-2005), Măxineni (săpături efectuate de: I. Cândea, 1977-1985, 1990-1993),
 • Brăila (săpături efectuate de: I. Cândea, N. Harţuche, Fl. Anastasiu, P. Diaconu, S. Pandrea, N. Dinu, 1960-2005) etc.

Săpături arheologice efectuate în colaborare cu alţi specialişti din diverse institute sau muzee, în România, Rep. Moldova şi Ucraina:

 • Dr. Valeriu Sîrbu a lucrat pe şantierele Păcuiul lui Soare, Căscioarele, Coslogeni, Pietroiu şi Unirea (jud. Călăraşi), Sabangia (jud. Tulcea), Covasna (jud. Covasna), Pietroasele (jud. Buzău), Hunedoara (jud. Hunedoara), Jijila (jud. Tulcea) – în România; Giurgiuleşti şi Stolniceni - Rep. Moldova; Satu Nou (Novoselskoe) şi Cartal (Orlovka) – Ucraina; Pietroasa Mică - Gruiu Dării; Hunedoara - Grădina Castelului şi Sânpetru; Jijila - Cetăţuie; Teliţa - Celic Dere; Săvârşin - Cetăţuie; Racoş - Piatra Detunată; Şuţeşti - Popină şi Fortificaţie; Târcov - Piatra cu lilieci.
 • Prof. univ. dr. Ionel Cândea a făcut cercetări sistematice sau de salvare în peste 23 puncte din Brăila (1986-2006), Mănăstirea Măxineni (1976-1991), Cetatea Albă (Ucraina) (1997-1998), Cetatea Turnu, jud. Teleorman (2006-2009).
 • Dr. Stănică Pandrea a participat la săpături pe şantierele de la Căscioarele şi Coslogeni (jud. Călăraşi), Pietrosu-Costeşti (jud. Buzău) – România.
 • Dr. Mirela Vernescu a participat la săpături pe şantierul de la Babadag (jud. Tulcea), Coslogeni (jud. Călăraşi) – România.
 • Conf. univ. dr. Costin Croitoru a lucrat pe numeroase șantiere arheologice sistematice sau preventive, între care cele de la Golești (jud. Argeș), Hărman (jud. Brașov), Gemenele, Însurăţei, Măxineni, Râmnicelu, Suţești (jud. Brăila), Pietroasele (jud. Buzău), Băleni, Cartierul Dunărea, Tulucești, Valea Mărului (jud. Galaţi), Roșiori (jud. Neamț), Turnu Măgurele (jud. Teleorman) și Crihana Veche (r. Cahul, R. Moldova).
Rezultatele cercetărilor arheologice au fost publicate (Căscioarele, Pietroiu, Unirea, Pietroasele, Stolniceni, Novoselskoe, Orlovka, Belgorod-Dnestrovsk), sau se află în curs de publicare.

Te pot interesa

Galerie foto

Google Analytics Alternative