Founded in 1995, the „Istros" Publishing House of the Museum of Brăila “Carol I” has published until now more than 600 books. For some people, it could be much, for others, could be less, but “Istros” Publishing House had no intention to compete with institutions specialized in publishing books. To carry on the traditions of the “Istros” bookstore, the publishers have begun with the results of their own researches. We considered also our duty to republish the “Analele Brăilei” Journal.Through the anastatic edition, Museum of Brăila “Carol I” reminded the community that, at Brăila, has existed, since the inter-war period, a journal of regional culture. Founded in 1929, the journal was the first publication to popularize the real values of Brăila by a number of names, real landmarks in the Romanian culture: Nicolae Iorga, George Călinescu, Dumitru Panaitescu - Perpessiciusetc. It became our duty of honour to continue “Analele Brăilei". Studies, materials and heritage items carefully selected have constantly filled the pages, so, very soon, we went beyond the well-known aspect of a journal, having often more than 300 pages.There are a few county or regional museums with a collection of Ph. D thesis so impressive like “Istros” Publishing House of the Museum of Brăila “Carol I”. Many of these authors – collaborators or researchers of the museum – are candidates or awarded with national or international prizes. Seventeen of the books published by “Istros” have received awards from the Romanian Academy: Valeriu Sîrbu,  „Credinţe şi practici funerare, religioase şi magice în lumea geto - dacilor", 1993 (“Nicolae Bălcescu" Prize of the Romanian Academy, in 1995); Ionel Cândea, Brăila. „Origini şi evoluţie până la jumătatea secolului al XVI-lea", vol. I, 1995 (“Dimitrie Onciul" Prize of the Romanian Academy, in 1997); Doru Bădără, „Tiparul românesc la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea", 1998 („Dimitrie Onciul" Prize of the Romanian Academy, in 1998), Ovidiu Cristea,  „Veneţia şi Marea Neagră în secolele XIII-XIV", 2004 („Nicolae Iorga" Prize of the Romanian Academy in 2004); Mugur Andronic,  „Teritoriul nord-est carpatic în a doua jumătate a primului mileniu creştin", 2005 („Dimitrie Onciul" Prize of the Romanian Academy, in 2005), Constantin Ardeleanu,  „Evoluţia intereselor economice şi politice britanice la gurile Dunării", 2008 („A. D. Xenopol" Prize of the Romanian Academy, in 2008), Mihaela-Elena Ciocoiţei, „Valori universale ale operei lui Dimitrie Cantemir", Istros Publishing House of the Museum of Brăila, 2009 („Nicolae Iorga" Prize of the Romanian Academy, in 2009), Cristian Nicolae Apetrei,  „Reşedinţele boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV – XVI", Istros Publishing House of the Museum of Brăila, 2009 („Mihail Kogălniceanu" Prize of the Romanian Academy, in 2009), Aurel Vîlcu,  „Moneda otomană în Ţările Române în  perioada 1687-1807", Istros Publishing House of the Museum of Brăila, 2009 („Eudoxiu Hurmuzaki" Prize of the Romanian Academy, in 2009), Mariana Lazăr, „Spre folosul acestei sfinte case. Constituirea şi evoluţia domeniului Mănăstirii Cotroceni (secolele XVII-XIX)", 2010 („Mihail Kogălniceanu” Prize of the Romanian Academy, in 2012), dr. Maria Stoicafor the book „Contribuţii privind istoria oraşelor", Vol. XIII, „Atlas istoric al oraşelor din România", Seria B, Ţara Românească, Fascicula 3, „BRĂILA"; Coordinators: Ionel Cândea, Dan Dumitru Iacob, under the aegis of the Romanian Academy, Commission of History of the Cities of Romania, Authors: Ionel Cândea, Maria Stoica; 2013 (“Eudoxiu Hurmuzaki” Prize of the Romanian Academy, in 2013); Oana Damian, „Bizanţul la Dunărea de Jos (secolele VII-X)", 2015 („Dimitrie Onciul” Prize of the Romanian Academy, in 2015); Rafael Dorian Chelaru,  „Congregația «De Propaganda Fide» și misiunea catolică din Moldova (secolele XVII - XVIII)" („A. D. Xenopol” Prize of the Romanian Academy, in 2015); Alexandru Ciocîltan,  „Comunităţile germane la sud de Carpaţi în Evul Mediu (secolele XIII-XVIII)", 2015 („Nicolae Iorga” Prize of the Romanian Academy, in 2015); Simion Gheorghiu, „Independență versus reformă. România în contextul relațiilor sovieto-americane în perioada «Perestroika (1985–1989)»" („Eudoxiu Hurmuzaki" Prize of the Romanian Academy, in 2015); Ion Guceac, „Constituția la răscruce de milenii", seria „Basarabica” (1), Ediția a 2-a revăzută și adăugită, Prefață de Ion Dogaru, Volum îngrijit de Victor Spinei, Publishing House of the Romanian Academy – „Istros" Publishing House of the Museum of Brăila “Carol I”, București - Brăila, 2016, 535 p. („Nicolae Titulescu” Prize of the Romanian Academy, in 2016); George Bilavschi, „Unelte agricole din Moldova medievală", –„Istros" Publishing House of the Museum of Brăila “Carol I”, Brăila, 2016, 488 p. („Mihail Kogălniceanu” Prize of the Romanian Academy, in  2016). See the prizes awarded by the Romanian Academy, Pompiliu Crăciunescu, Teze & Cărți, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2017, 300 p. („Lucian Blaga” Prize of the Romanian Academy, in 2019).  Other prizes awarded:  „Studii de istorie", I, editors: Constantin Buşe, Ionel Cândea, –„Istros" Publishing House of the Museum of Brăila “Carol I”, Brăila, 2012, 708 p. („Aurelian Sacerdoţeanu" Prize of the Scholars Academy of Romania, section „Ştiinţe Istorice şi Arheologie", in 2012) and Ionel Cândea, „Mănăstirea Măxineni", volumul II, –„Istros" Publishing House of the Museum of Brăila “Carol I”, Brăila, 2014, 350 p. (the volume is a part of an editorial project financed by the Administration of the National Cultural Fund) („Virgil Cândea” Prize of the “Magazin Istoric” Cultural Foundation).  

The representative collections of the Publishing House are: “Teze de doctorat” “Ph. D. thesis” (History, Philology, Natural Sciences, Philosophy, Anthropology fields), „Restituiri”, „Biblioteca Istros” (“Istros” Library), „Un secol de comunism” (“A century of communism”), in collaboration with Erbiceanu Cultural Foundation), Colecția FLORILEGIUM (FLORILEGIUM Collection) (in collaboration with Romanian Academy Publishing House) - FLORILEGIUM MAGISTRORUM HISTORIAE ARCHAEOLOGIAEQUE  ANTIQUITATIS  ET  MEDII  AEVI (Curatores VICTOR SPINEI and IONEL CÂNDEA), seria „Basarabica” (“Basarabica” series), coordinators: Ionel Cândea, acad. Victor Spinei (in collaboration with Romanian Academy Publishing House, seria „ Documenta Basarabiae”, (“Documenta Basarabiae” series), coordinators: Ionel Cândea, acad. Victor Spinei and Dr.Zamfira Mihail (in collaboration with Romanian Academy Publishing House), „Colecția Eudoxiu Hurmuzaki” (“Eudoxiu Hurmuzaki” Collection), coordinators: Ionel Cândea, acad. Victor Spinei (in collaboration with Romanian Academy Publishing House).
The Publishing House is in partnerships and collaborations with important institutions such as: Romanian Academy Publishing House, “N. Iorga” Institute of History of the Romanian Academy, The Institute of Archaeology Iaşi of the Romanian Academy, The Institute of Archaeology “A. D. Xenopol” Iaşi, The Institute of South-East European Studies of the Romanian Academy, The Institute Eudoxiu Hurmuzachi for the Romanian Diaspora, Academy of the Scholars of Romania, The Romanian Society of Byzantine Studies, under the aegis of the Romanian Academy, The association “Renaissance of Romanian Traditions”, The Centre of Transylvanian Studies, National Museum of Romanian Literature, Romanian Society of the Radio, Centre for Eurasian Studies, Institute of History, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, University of Avignon, Institute of Advanced Studies for the Levant Culture and Civilisation (ISACCL).

Another distinct field of “Istros” is to publish art albums which present reproductions of the most famous artists of Brăila.The first two albums have been published a few years ago and they presented to the public reproductions of the works of two graphic art collections, Nicăpetre and Gheorghe Naum.
As one can see, our Publishing House is one of the means through which Museum of Brăila “Carol I” meets its public and highlights at the same time the local and national cultural heritage. „Istros" publishes the results of the researches made by the specialists of the Museum of Brăila “Carol I” and collaborates with authors of other institutions from Romania and abroad. Our collaboration with the Publishing House of the Museum of Romanian Literature was fruitful, as we could initiate the study of Vasile Băncilă fund, and more than 3000 pages written by the famous philosopher of Brăila have been published. 
The “Istros” Publishing House became famous over the years; therefore its name appeared together with the Romanian Academy Publishing House on the cover of books appreciated in Europe, making this way our Museum well known beyond Romania’s borders. 
“Istros” Publishing House is now and will continue to be one of the most powerful instruments in promoting nationally and internationally as well, the image of the Museum of Brăila “Carol I” and Brăila County, but also the image of Romania. 

Book title lists
Books available for sale

 

Te pot interesa

Galerie foto

Google Analytics Alternative