Rozalia Pîrlitu

 • Şef Serviciul Editura „Istros"
 • Studii: inginer, absolvent Facultatea Mecanică Fină, Institutul Politehnic Bucureşti
 • Activitate editorială: tehnoredactare, punere în pagină pentru materiale publicitare, reviste („Istros" şi „Anale"), ziarul „Braila – 62x", cărţi (profil: arheologie, istorie; inclusiv texte bilingve: română-franceză, română-italiană)
 • Întocmirea Indicilor pentru o serie de volume apărute la Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I"
 • Tehnoredactor, DTP, realizare coperți şi afișe în echipa a 6 proiecte editoriale finanțate de Administraţia Fondului Cultural Naţional (2012, 2013, 2014, 2015) și Uniunea Arhitecţilor din România (2015), derulate de Muzeul Brăilei „Carol I", alături de alţi parteneri, respectiv:
  •    „Un Grec, doi Greci, trei Greci… Brăila. Reactivarea memoriei culturale a oraşului Brăila. Cazul Comunităţii Greceşti” (2009)
   •   „... Greci, Evrei, Ruşi Lipoveni, Turci... Brăila. Reactivarea memoriei culturale a oraşului” (2012)
  •    Editarea şi promovarea volumelor: Mihai Maxim, „O istorie a relaţiilor româno-otomane cu documente noi din arhivele turceşti. Vol. II. De la Mihai Viteazul la fanarioţi (1601-1711/1716)” (550 p.) şi Mihai Maxim, „Brăila otomană. Materiale noi din arhivele turceşti. Registre de recensământ in sec. XVI” (250 pagini)  (2013)
  •    Editarea şi promovarea volumelor: Ionel Cândea, „Mănăstirea Măxineni”, volumul II şi Ioan Burlacu, „Mita (Rüşvet-ul) în relaţiile româno-otomane (1400-1821)” (2014)
  •    Editarea şi promovarea albumului Ionel Cândea, „Cetatea Brăilei. Istoric. Reconstituire. Valorificare" (bilingv română / engleză) + CD cu planuri și machetă 3D - autori: arh. dr. Costel Drăgan și arh. Marian Ion (2015)
  •    Editarea şi promovarea cărţii: „Documente privind istoria Brăilei. Răspunsurile la Chestionarele Odobescu şi Hasdeu, pentru judeţul Brăila", editori: Ionel Cândea, Costin Croitoru (640 pagini) (2015)
 • Pregătirea materialelor şi corectură pentru Contribuţii privind istoria oraşelor, Vol. XIII, „Atlas istoric al oraşelor din România”, Seria B, Ţara Românească, Fascicula 3, BRĂILA; Coordonatori: Ionel Cândea, Dan Dumitru Iacob, sub egida Academiei Române, Comisia de Istorie a Orașelor din România, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I", 2013, 44 p. + 33 pl. Autori: Ionel Cândea, Maria Stoica; Realizarea prezentării la lansarea Atlasului istoric la Brăila
 • DTP și realizare coperți pentru volumele din seria „Teze de doctorat”
 • Realizare coperți pentru volumele din seria „Florilegium”, realizate în colaborare cu Editura Academiei Române
 • Colaborări – Editura „Softeq”, Liceul „Mihail Sebastian” Brăila - ca profesor de informatică.

 

Alina Muşat

 • Bibliotecar
 • Absolvent Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
 • Atestat Bibliotecar. Studii postuniversitare: „Biblioteconomie", Centrul de Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, Ministerul Culturii, Bucureşti
 • Activitate editorială: tehnoredactare, punere în pagină pentru cărţi (profil: arheologie, istorie, memorialistică)
 

Cornel Smeu

 • Muzeograf
 • Specialist în comunicare, absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Administrative şi ale Comunicării Brăila, Universitatea „Constantin Brâncoveanu" Piteşti, specializarea: Jurnalism şi Relaţii publice
 • Activitate de promovare pentru Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”
 • Verificarea calendarului Târgurilor, saloanelor şi expoziţiilor de carte naţionale şi internaţionale la care poate participa Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”
 • Transport carte la târguri de carte, organizare stand, merchandising, asigurare materiale publicitare, sonorizare, fotografiere, filmare evenimente organizate la stand, promovare
 • Conducerere autoutilitară pentru deplasări la evenimente culturale, transport carte de la depozit la sediul Muzeului Brăilei „Carol I” sau către alte locaţii - în cazul unor evenimente culturale la care Muzeul Brăilei „Carol I” este organizator sau partener, în judeţul Brăila, în ţară sau în străinătate -, precum şi fotografierea şi filmarea acestor evenimente culturale
 • Analizarea situaţiei Depozitului Legal constituit la Biblioteca Naţională a României şi livrarea ultimelor apariţii editoriale
 • Distribuire Drepturi de autor pentru publicaţiile apărute la Editura „Istros”
 • E-mail: editura_istros@yahoo.com; smeucornel@yahoo.com
 

Cristian Pușcașu

 • Inginer de sistem

 

Pentru colaborări în regim de librărie:

Alexandru Roșca

 • Gestionar custode sală
 • Contracte şi vânzare directă în regim de librărie
 • Tel.: 0339.40.10.02/3 ; fax: 0339.40.10.03
 • E-mail: editura_istros@yahoo.com

 

***

Până în 2022, din colectivul Serviciului Editura Istros a făcut parte:

 

Dr. Viorel Mortu

 

Evdochia Smaznov 

 • Informatician

Te pot interesa

TE POT INTERESA

Galerie foto

Google Analytics Alternative