Colecţiile Secţiei de Etnografie şi Artă Populară sunt structurate pe următoarele domenii:

Arhitectură rurală (fragmente decorative, stâlpi etc.)

 • Artă populară
  Ţesături de interior
  Port popular
  Obiecte de podoabă
 • Viaţa spirituală
  Obiecte de rit
  Icoane pe lemn şi sticlă
 • Obiceiuri legate de viaţa omului
 • Obiceiuri de peste an, rituri şi ritualuri agrare, Colecţia de artă populară Maria şi Nicolae Zahacinschi
 • Ocupaţii tradiţionale
  Agricultura (viticultura, pomicultura, legumicultura)
  Pescuitul
  Păstoritul şi creşterea animalelor
  Vânătoarea
  Apicultura
 • Obiecte de uz casnic şi gospodăresc
 • Meşteşuguri
  Prelucrarea lemnului
  Prelucrarea fierului
  Prelucrarea pietrei
  Meşteşuguri casnice
 • Industrii
  Prelucrarea cânepii

 

 

Râşniţă pentru decorticat orezul
½ sec. XX, Măxineni, jud. Brăila
Dimensiuni: i1- 4 cm, i2- 8 cm, φ- 47 cm
Meşter: Constantin Ion.

 

 

 

Piuă pentru sare şi bulgur
 ½  XX, com. Tufeşti, jud. Brăila.

 

 


Cin cu plutitoare
2/2 sec. XIX, sat. Agaua, com Frecăţei, jud. Brăila
L-300 cm, l-50 cm, i-40 cm
Meşter: Ioniţă Ţăranu.
Tipar (păpuşar) de caş
Com. Gropeni, jud. Brăila
L-30 cm
Semnat şi datat: Ion Petru Frăcea, Tilişca, 1857.
Scoarţă cu motivul „coarnele berbecului”
Com. Jirlău (jud. Brăila)
2/2 sec. XIX
L-305 cm, l-169 cm.


Tron pentru căruţă

Sat Dudescu, com. Zăvoaia (jud. Brăila)

2/2 sec. XIX

L-95 cm, l-44 cm, i-39 cm.

 

 Port tradiţional din Gropeni, jud. Brăila, ½ sec. XX,  alcătuit din:
-    maramă
-    cămaşă dreaptă cusută cu bumbac (tiriplic) şi paiete
-    fote (pistelci) cu bete
-    poale.
Ştergar de nuntă
½ XX, com. Gradiştea, jud. Brăila
L-212 cm, l-58 cm.
Ştergar de nuntă
½  sec. XX, sat. Cuza Vodă, com. Salcia Tudor (jud. Brăila)
L-184, l-54 cm.
Maica Domnului Îndurerată. Icoană pe sticlă.
Sec. XIX, Făgăraş, Transilvania
L-56 cm, l-45,5 cm.
Adormirea Maicii Domnului. Tempera pe lemn
Sec. XVIII, Moscova
L-65 cm, l-52 cm, g-2,5 cm.
Tas de căciulă (podoabă la armâni)

½ sec. XIX
Compus dintr-un disc central realizat din argint aurit prin ciocănire şi gravare şi 31 de monede argintate emise între 1755-1831 (Francisc I, Francisc II, Maria Tereza, Imperiul Otoman)

Port tradiţional de Muscel, 2/2 XIX, alcătuit din:
-    maramă
-    cămaşă cu poale
-    fotă cu bete
Donaţia Nastasia Gheorghe.

 

Gabriela Cloşcă, şef Secţia Etnografie
Foto: Gabriel Stoica

Te pot interesa

SECȚIA ÎN REȚELELE SOCIALE

Galerie foto

Monoxilă (cin) cu dublă funcționalitate, loc. Titcov, com. Frecăței

Ștergar

Peretar, com. Bărăganu

Icoană - Sf. Nicolae și Sf. Ioan Botezătorul, 1846, loc. Lacu-Rezi, com Însurăței

Tipar (păpușar) de caș, 1847, com Gropeni

Piuă pentru sare, com. Tufești

Port tradițional din zona Brăilei (Gropeni)

Google Analytics Alternative