Vizualizare anunt publicitate numarul 163996
Autoritate contractanta
MUZEUL BRAILEI
Adresa postala:  PIATA TRAIAN NR. 3 , Localitatea:  Braila , Cod postal:  810153 , Romania , Punct(e) de contact:  MARIANA VERNESCU , Tel.  +40 0339401002 , Email:  x_mary20034@yahoo.com , Fax:  +40 0339401003 , Adresa internet (URL):  www.muzeulbrailei.ro , Adresa profilului cumparatorului:  Braila, Piata Traian , nr.3-5

Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Expertiza tehnica si DALI Centrul Cultural ,,Nicapetre,, imobil situat in Braila, str. Belvedere, nr.1, pentru remediere lufturi si infiltratii subsol, servicii de proiectare arhitecturala
CPV: 71221000-3-Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)
Descrierea contractului: Expertiza tehnica si DALi trebuie sa determine cauzele aparitiei infiltratiilor in subsolul imobilului, a lufturilor din proximitatea peretilor exteriori, precum si modul de remediere al acestor probleme aparute la imobilul situat in Braila, str. Belvedere, nr.1. Întreaga documentatie va fi prezentata în final in trei exemplare si pe suport informatic, si va respecta reglementarile legale in domeniu.
Valoarea estimata fara TVA: 25000.00 RON
Conditii contract: Documentatia se va intocmi in conformitate cu prevederile legale in domeniu si va fi prezentata in forma si avind continutul stabilite prin HG 907/2016 privind etapele si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, respectindu-se toate actele normative in domeniu.
Conditii participare: Ofertantul trebuie sa detina avizele si abilitarile stabilite legal pentru proiectare interventii la imobile declarate monumente istorice, conform legii nr. 50/1991 actualizata si a legii. nr. 422/2001.
Criterii adjudecare: Cel mai mic pret in conditiile respectarii standardelor si reglemetarilor in domeniu.
Termen limita primire oferte: 06.04.2018
Informatii suplimentare: Anuntul im preuna cu extrasul de carte funciara si planuri generale ale dispunerii imobilului si relevee, sunt afisate pe pagina de internet a Muzeului Brailei CAROL I.