Informații de interes public

 • Programul de Asistenţă pentru Dezvoltare al Guvernului Elen, Republica Elenă, Ministerul de Interne, al Administraţiei Publice şi Descentralizării. Denumire proiect: „Instalarea sistemului de monitorizare, combatere a incendiilor şi alarmare şi procurarea a 53 de vitrine pentru Muzeul Brăilei”. Agenţia de implementare: EETAA AE, Buget: 76 000 USD, Procent de finanţare: 100%.
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Proiect CERES, Subprogram S2, perioadă de derulare 5 semestre (1 noiembrie 2004 – 31 decembrie 2006). Denumire proiect: „Atlas al comportării pietrei utilizate în sculptura şi arhitectura românească la curăţirea cu laser. Tratarea suprafeţelor litice degradate cu laseri". Programul s-a derulat în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Optoelectronică (INOE-CERTO).
 • Proiect aplicat pentru Phare 2004-2006. Coeziune economico-socială. Componenta – Proiecte mari de infrastructură regională. „Reabilitarea Centrului Istoric al Municipiului Brăila”. Au fost consolidate - restaurate: Sediul Muzeului Brăilei – corpurile B şi C, Centrul Cultural „Nicăpetre”, Casa Memorială „Panait Istrati”, clădirea Secţiei de Etnografie din Grădina Publică. Solicitant: Consiliul Judeţean Brăila, Partener: Consiliul Local Municipal Brăila.
 • „Perioade cheie ale istoriei vechi pe valea Buzăului”. Finanţator: Centrul Naţional de Management Programe. Buget total: 1.692.500 RON (574.000 RON), Perioada de derulare: 2007-2010. Parteneri: Muzeul Judeţean Buzău; SC Digital Domain SRL Bucureşti.
  Prezentare proiect
 • „Un Grec, Doi Greci, Trei Greci... Brăila. Reactivarea Memoriei Culturale A Oraşului Brăila. Cazul Comunităţii Greceşti". Program cultural derulat de Muzeul Brăilei, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Buget: 26.980 RON. Perioada de derulare: 1 iunie 2009 – 1 octombrie 2009. Parteneri: Comunitatea Elenă Brăila şi Consiliul Judeţean Brăila.
  Website proiect cultural
  Prezentare proiect cultural
  Cartea „Un Grec, Doi Greci, Trei Greci... Brăila. Reactivarea Memoriei Culturale A Oraşului Brăila. Cazul Comunităţii Greceşti" (pdf, online)
 • „…Greci, Evrei, Ruşi Lipoveni, Turci… Brăila. Reactivarea memoriei culturale a oraşului”. Program cultural derulat de Muzeul Brăilei, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Buget: 60.397 RON. Perioada de derulare: 15 iulie 2012 – 15 noiembrie 2012. Parteneri: Consiliul Judeţean Brăila; Comunitatea Elenă Brăila; Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – Comunitatea Brăila; Fundaţia „Obscina” a Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România, Brăila; Uniunea Democrată Turcă din România - filiala Brăila. Colaboratori: Comunitatea Armeană Brăila; Comunitatea Bulgară Brăila; Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România;  Institutul Cultural Român Tel Aviv.
  Prezentare proiect cultural
  Cartea „…Greci, Evrei, Ruşi Lipoveni, Turci… Brăila. Reactivarea memoriei culturale a oraşului” (pdf, online)
 • Editarea cărţilor: Mihai Maxim, „Brăila otomană. Materiale noi din arhivele turceşti. Registre de recensământ din sec. XVI” (250 pagini) şi Mihai Maxim, „O istorie a relaţiilor româno-otomane cu documente noi din arhivele turceşti. Vol. II. De la Mihai Viteazul la fanarioţi (1601-1711/1716)” (550 pagini). Proiect editorial derulat de Muzeul Brăilei, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Buget: 24.813 RON. Perioada de derulare: 12 iulie - 12 noiembrie 2013. Parteneri: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie - Centrul de Studii Turce „Dimitrie Cantemir”; The Isis Press Istanbul (Turcia) şi Uniunea Democrată Turcă din România - filiala Brăila.
  Prezentare proiect editorial  
 • Editarea cărţilor: Ionel Cândea, „Mănăstirea Măxineni”, volumul II şi Ioan Burlacu, „Mita (Rüşvet-ul) în relaţiile româno-otomane (1400-1821)”. Proiect editorial derulat de Muzeul Brăilei, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Buget: 36.700 RON. Perioada de derulare: 15 iulie - 15 noiembrie 2014. Parteneri: Arhiepiscopia „Dunării de Jos” Galaţi, Academia Română - Institutul „Nicolae Iorga” Bucureşti; Academia Română - Institutul de Studii Sud - Est Europene Bucureşti; Academia Română - Institutul de Arheologie Iaşi; Editura „Omonia” Bucureşti şi The Isis Press Istanbul (Turcia).
  Prezentare proiect editorial
 • Editarea albumului monografic: Ionel Cândea, „Cetatea Brăilei. Istoric. Reconstituire. Valorificare" (bilingv română / engleză). Albumul este însoţit de un CD cu planuri şi machetă 3D – autori: arh. dr. Costel Drăgan – arhitectul şef al Judeţului Brăila şi arh. Marian Ion – arhitectul şef al Municipiului Brăila. Program cultural derulat de Muzeul Brăilei „Carol I”, finanţat, din Fondul „Timbrul arhitecturii”, de Uniunea Arhitecţilor din România. Buget: 23.000 lei. Perioada de derulare: martie - 18 decembrie 2015. Parteneri: Academia Română - Institutul „Nicolae Iorga” Bucureşti; Academia Română - Institutul de Studii Sud - Est Europene Bucureşti; Academia Română - Institutul de Arheologie Iaşi; Eurl A. Manoilesco Architectes – Paris (France) şi The Isis Press Istanbul (Turcia). Parteneri media: Revista „Arhitectura" a Uniunii Arhitecţilor din România, Radio România Cultural şi TVR2.
  Prezentare program cultural
 • Editarea cărţii Ionel Cândea, Costin Croitoru, „Documente privind istoria Brăilei. Răspunsuri la Chestionarele Odobescu şi Hasdeu, pentru judeţul Brăila” (640 pagini). Program editorial derulat de Muzeul Brăilei „Carol I”, cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional. Buget: 31.000 lei. Perioada de derulare: 20 iulie – 21 decembrie 2015. Parteneri: Arhiepiscopia „Dunării de Jos” Galaţi, Academia Română - Institutul „Nicolae Iorga” Bucureşti; Academia Română - Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" Bucureşti; Academia Română - Institutul de Studii Sud - Est Europene Bucureşti; The Isis Press Istanbul (Turkey), Academia Română - Institutul de Istorie și Teorie Literară „Geoge Călinescu" Bucureşti.
  Prezentare program editorial

Te pot interesa

Muzeul Brăilei „CAROL I”

Google Analytics Alternative