Informații de interes public

 • Programul de Asistenţă pentru Dezvoltare al Guvernului Elen, Republica Elenă, Ministerul de Interne, al Administraţiei Publice şi Descentralizării. Denumire proiect: „Instalarea sistemului de monitorizare, combatere a incendiilor şi alarmare şi procurarea a 53 de vitrine pentru Muzeul Brăilei”. Agenţia de implementare: EETAA AE, Buget: 76 000 USD, Procent de finanţare: 100%.
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Proiect CERES, Subprogram S2, perioadă de derulare 5 semestre (1 noiembrie 2004 – 31 decembrie 2006). Denumire proiect: „Atlas al comportării pietrei utilizate în sculptura şi arhitectura românească la curăţirea cu laser. Tratarea suprafeţelor litice degradate cu laseri". Programul s-a derulat în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Optoelectronică (INOE-CERTO).
 • Proiect aplicat pentru Phare 2004-2006. Coeziune economico-socială. Componenta – Proiecte mari de infrastructură regională. „Reabilitarea Centrului Istoric al Municipiului Brăila”. Au fost consolidate - restaurate: Sediul Muzeului Brăilei – corpurile B şi C, Centrul Cultural „Nicăpetre”, Casa Memorială „Panait Istrati”, clădirea Secţiei de Etnografie din Grădina Publică. Solicitant: Consiliul Judeţean Brăila, Partener: Consiliul Local Municipal Brăila.
 • „Perioade cheie ale istoriei vechi pe valea Buzăului”. Finanţator: Centrul Naţional de Management Programe. Buget total: 1.692.500 RON (574.000 RON), Perioada de derulare: 2007-2010. Parteneri: Muzeul Judeţean Buzău; SC Digital Domain SRL Bucureşti.
  Prezentare proiect
 • „Un Grec, Doi Greci, Trei Greci... Brăila. Reactivarea Memoriei Culturale A Oraşului Brăila. Cazul Comunităţii Greceşti". Program cultural derulat de Muzeul Brăilei, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Buget: 26.980 RON. Perioada de derulare: 1 iunie 2009 – 1 octombrie 2009. Parteneri: Comunitatea Elenă Brăila şi Consiliul Judeţean Brăila.
  Website proiect cultural
  Prezentare proiect cultural
  Cartea „Un Grec, Doi Greci, Trei Greci... Brăila. Reactivarea Memoriei Culturale A Oraşului Brăila. Cazul Comunităţii Greceşti" (pdf, online)
 • „…Greci, Evrei, Ruşi Lipoveni, Turci… Brăila. Reactivarea memoriei culturale a oraşului”. Program cultural derulat de Muzeul Brăilei, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Buget: 60.397 RON. Perioada de derulare: 15 iulie 2012 – 15 noiembrie 2012. Parteneri: Consiliul Judeţean Brăila; Comunitatea Elenă Brăila; Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – Comunitatea Brăila; Fundaţia „Obscina” a Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România, Brăila; Uniunea Democrată Turcă din România - filiala Brăila. Colaboratori: Comunitatea Armeană Brăila; Comunitatea Bulgară Brăila; Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România;  Institutul Cultural Român Tel Aviv.
  Prezentare proiect cultural
  Cartea „…Greci, Evrei, Ruşi Lipoveni, Turci… Brăila. Reactivarea memoriei culturale a oraşului” (pdf, online)
 • Editarea cărţilor: Mihai Maxim, „Brăila otomană. Materiale noi din arhivele turceşti. Registre de recensământ din sec. XVI” (250 pagini) şi Mihai Maxim, „O istorie a relaţiilor româno-otomane cu documente noi din arhivele turceşti. Vol. II. De la Mihai Viteazul la fanarioţi (1601-1711/1716)” (550 pagini). Proiect editorial derulat de Muzeul Brăilei, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Buget: 24.813 RON. Perioada de derulare: 12 iulie - 12 noiembrie 2013. Parteneri: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie - Centrul de Studii Turce „Dimitrie Cantemir”; The Isis Press Istanbul (Turcia) şi Uniunea Democrată Turcă din România - filiala Brăila.
  Prezentare proiect editorial  
 • Editarea cărţilor: Ionel Cândea, „Mănăstirea Măxineni”, volumul II şi Ioan Burlacu, „Mita (Rüşvet-ul) în relaţiile româno-otomane (1400-1821)”. Proiect editorial derulat de Muzeul Brăilei, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Buget: 36.700 RON. Perioada de derulare: 15 iulie - 15 noiembrie 2014. Parteneri: Arhiepiscopia „Dunării de Jos” Galaţi, Academia Română - Institutul „Nicolae Iorga” Bucureşti; Academia Română - Institutul de Studii Sud - Est Europene Bucureşti; Academia Română - Institutul de Arheologie Iaşi; Editura „Omonia” Bucureşti şi The Isis Press Istanbul (Turcia).
  Prezentare proiect editorial
 • Editarea albumului monografic: Ionel Cândea, „Cetatea Brăilei. Istoric. Reconstituire. Valorificare" (bilingv română / engleză). Albumul este însoţit de un CD cu planuri şi machetă 3D – autori: arh. dr. Costel Drăgan – arhitectul şef al Judeţului Brăila şi arh. Marian Ion – arhitectul şef al Municipiului Brăila. Program cultural derulat de Muzeul Brăilei „Carol I”, finanţat, din Fondul „Timbrul arhitecturii”, de Uniunea Arhitecţilor din România. Buget: 23.000 lei. Perioada de derulare: martie - 18 decembrie 2015. Parteneri: Academia Română - Institutul „Nicolae Iorga” Bucureşti; Academia Română - Institutul de Studii Sud - Est Europene Bucureşti; Academia Română - Institutul de Arheologie Iaşi; Eurl A. Manoilesco Architectes – Paris (France) şi The Isis Press Istanbul (Turcia). Parteneri media: Revista „Arhitectura" a Uniunii Arhitecţilor din România, Radio România Cultural şi TVR2.
  Prezentare program cultural
 • Editarea cărţii Ionel Cândea, Costin Croitoru, „Documente privind istoria Brăilei. Răspunsuri la Chestionarele Odobescu şi Hasdeu, pentru judeţul Brăila” (640 pagini). Program editorial derulat de Muzeul Brăilei „Carol I”, cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional. Buget: 31.000 lei. Perioada de derulare: 20 iulie – 21 decembrie 2015. Parteneri: Arhiepiscopia „Dunării de Jos” Galaţi, Academia Română - Institutul „Nicolae Iorga” Bucureşti; Academia Română - Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" Bucureşti; Academia Română - Institutul de Studii Sud - Est Europene Bucureşti; The Isis Press Istanbul (Turkey), Academia Română - Institutul de Istorie și Teorie Literară „Geoge Călinescu" Bucureşti.
  Prezentare program editorial
 • Partener în proiectul cultural „Regina Soldat” - co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional – derulat de Asociația România Culturală Bucureşti, în perioada 2017-2018. Proiectul a inclus: Mese rotunde, Ateliere educaționale (peste 200 de cursanți) - la Biblioteca Națională a României și în țară, Simpozion în Aula Academiei Române (3 octombrie 2017) şi o expoziție itinerantă (septembrie 2017- decembrie 2018). Parteneri: Guvernul României – Departamentul Centenar, Teatrul Național București, Prefectura Municipiului București, Arhivele Naționale ale României, Statul Major General, Biblioteca Academiei Române, Muzeul Militar Național „Ferdinand I”, Biblioteca Națională a României, Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Arhiva Națională de Film,  Muzeul Național Peleș, Muzeul Țării Oașului, Muzeul Brăilei Carol I, Palatul Culturii din Iași, Direcția Judeţeană pentru Cultură Bihor, Complexul Muzeal Neamț, Despărțământul ASTRA „Dr. N. Căliman” Codlea, Fundația „Prietenie fără Frontiere”, Școala nr. 4 din București, Școala nr 195 din București, Școala din Jilava, Școala din 1 decembrie, Școala Gimnazială Specială pentru deficienți de vedere – București, Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta” – București, Liceul Tehnologic Special nr. 3 – București, Liceul Bulgar din București Hristo Botev, Asociația de Caritate din Armata României „Camarazii”. Parteneri: Caru cu Bere și City Grill. Manager de proiect: Dr. Anca Beatrice Todireanu, Președintele Asociației „România Culturală” Bucureşti. Responsabili din partea Muzeului Brăilei „Carol I”: prof. univ. dr. Ionel Cândea, manager şi Ghena Pricop, şef Secţia Istorie.
 • S-a încheiat parteneriat cu Elite Art Club UNESCO, pentru proiectul „11% Eterogen”, propus spre finanţare Primăriei Sectorului 1 Bucureşti.  Aplicant: Elite Art Club UNESCO Bucureşti.  Responsabil din partea Muzeului Brăilei „Carol I”: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. 
 • Partener în proiectul cultural „România e acasă. Program expozițional național dedicat unor mari valori românești consacrate în afara țării: Ioan Petru Culianu, Eugen Ionescu, Ștefan Baciu, Emil Cioran, Panait Istrati”. Proiectul a fost implementat de Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov − cu finanțare din partea Administrației Fondului Cultural Național − și cu sprijinul partenerilor săi: Biblioteca Județeană Astra Sibiu, Muzeul Brăilei „Carol I”, Complexul Național Muzeal Moldova Iași, Muzeul Județean Olt, Muzeul Național al Unirii Alba-Iulia. Proiectul derulat în aria Promovarea Culturii Scrise a propus un program expozițional complex, la nivel național, dedicat unor personalități marcante și reprezentative pentru cultura românească care s-au consacrat în afara țării, născute în localități din toate provinciile istorice ale țării: Ioan Petru Culianu (născut la Iași), Eugen Ionescu (născut la Slatina), Ștefan Baciu (născut la Brașov), Emil Cioran (născut la Rășinari – Sibiu), Panait Istrati (născut la Brăila). În contextul Centenarului României Mari au fost itinerate în perioada mai - noiembrie 2018 cinci microexpoziții dedicate celor cinci mari personalități în fiecare din orașele în care funcționează instituțiile de cultură partenere (câte o microexpoziție timp de o lună la sediul fiecărui partener). În ultima etapă a proiectului, cele cinci microexpoziții au fost reunite într-una singură care a fost expusă în orașul Marii Uniri, Alba-Iulia, în perioada premergătoare zilei de 1 Decembrie 2018. Fiecare partener local a organizat activități educaționale complementare, adresate tinerilor cu vârsta între 14 și 19 ani: ateliere de scriere creativă, de desen inspirat din creația personalităților culturale vizate de proiect, cluburi de lectură și interpretare. Responsabili din partea Muzeului Brăilei „Carol I”: conf. univ. dr. Zamfir Bălan, cercetător şi dr. Viorel Mortu, cercetător.
 • Partener local în caravana „Ţara ta, tradiţia ta", ediţia 2018 − proiect derulat de Bancpost împreună cu Şcoala de la Piscu, sub patronajul Comisiei Naţionale pentru România a UNESCO şi în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale. Proiectul a inclus 7 orașe din țară în traseul Caravanei, pentru a permite astfel unui număr cât mai mare de elevi să beneficieze de o incursiune culturală unică în lumea fascinantă a Patrimoniului UNESCO din România. Ediția 2018 s-a derulat în perioada mai - iunie în Cluj Napoca, Alba Iulia, Brașov, Timișoara, Brăila, Suceava, Iași și București și a reunit elevi din clasele V-VIII din peste 60 de școli înscrise în program. Partenerii locali − Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul Unirii Alba Iulia, Colegiul Naţional „Dr. Ioan Mesota", Braşov, Centrul Multifuncţional Bastionul Theresia, Muzeul Brăilei „Carol I", Muzeul Bucovinei, Palatul Culturii din Iași − au găzduit seminariile şi atelierele de patrimoniu. Muzeul Brăilei „Carol I" a găzduit evenimentul de la Brăila. Responsabili din partea Muzeului Brăilei „Carol I”: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi Diana Coşarcă, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice.
 • „Memorie locală - memorie națională”. Finanțator: Ministerul Culturii și Identității Naționale. Proiecte privind Aniversarea Centenarului Marii Uniri. Beneficiar: Consiliul Județean Brăila - Muzeul Brăilei Carol I - Județul Brăila. Buget: 50.000 lei. Perioada de derulare: oct. – dec. 2018. Conferințe, congrese, simpozioane interne și internaționale. Responsabil: Elena Ilie, șef Secția Memoriale.
 • „Eroi și monumente - album”. Finanțator: Ministerul Culturii și Identității Naționale. Proiecte privind Aniversarea Centenarului Marii Uniri. Beneficiar: Consiliul Județean Brăila - Muzeul Brăilei Carol I - Județul Brăila. Buget: 45.000 lei. Perioada de derulare: oct. – dec. 2018. Include inventarierea și fotografierea monumentelor ridicate în amintirea eroilor primului și celui de al doilea război mondial din localitățile: Valea Cânepii, Lanurile, Viziru, Unirea, Însurăței, Bărăganul, Chiscani, Gropeni, Tufești, Stăncuța, Cuza-Vodă, Spiru-Haret, Berteștii-de-jos, Berteștii-de-sus, Mihai-Bravu, Victoria, Tătaru, Roșiori, Colțea, Ciocile, Dudești, Bordei-Verde, Gabrielescu, Ianca, Dedulești, Mircea-Vodă, Filipești, Surdila-Greci, Brateșu-Vechi, Ulmu, Plopu, Urleasca, Traian, Silistraru.  Responsabil: Elena Ilie, șef Secția Memoriale.  
 • Partener în proiectul cultural „Inima nomadă a Marii Uniri”, realizare film documentar - Tania Nicolau şi conferinţă cu tema „Centenarul României Mari”. Proiectul cultural, iniţiat de Asociaţia Pentru Dialog Intercultural, a fost finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Parteneri: Comisia Naţională a României pentru UNESCO, Muzeul Naţional Cotroceni, Muzeul Brăilei „Carol I”, SNSPA București, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, Muzeul Municipal Curtea de Argeş, CEPC (Oneşti), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi - Republica Moldova. Un eveniment (proiecţie film documentar şi conferinţă) a avut loc la sediul Muzeului Brăilei „Carol I”, sala „Regele Ferdinand și Regina Maria” pe 17 noiembrie 2018. Responsabil din partea Muzeului Brăilei „Carol I” (organizare eveniment la Brăila): Ghena Pricop, şef Secţia Istorie.
 • „Peisaje ascunse: explorarea prin teledetecție și LiDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de Sud-Est (HiLands)”. Finanţator: Guvernul României. Programul Proiecte Complexe de Cercetare de Frontieră. Buget, în 2018, pentru Muzeul Brăilei „Carol I” (tranşa 1): 85.000 lei. Buget, în 2019, pentru Muzeul Brăilei „Carol I” (tranşa 2): 348.949 RON. Perioada de derulare: 10 oct. 2018 - 9 oct. 2022. Coordonator: Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti. Parteneri: Muzeul Brăilei „Carol I” şi Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Director de proiect: dr. Valeriu Sîrbu (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti); Responsabil din partea Muzeului Brăilei „Carol I”: prof. univ. dr. Ionel Cândea, manager.

Te pot interesa

Muzeul Brăilei „CAROL I”

Google Analytics Alternative