Expoziţia permanentă

În anul 2015, expoziția de bază a fost reorganizată pe două secțiuni:  pe fondul conceptului de „Cultură și civilizație la Dunărea de Jos”, este prezentată Brăila medievală, de la atestarea documentară (20 ianuarie 1368) şi până la intrarea ei sub ocupaţie otomană: aspecte urbanistice, dezvoltarea economică, sublinierea importanţei sale comerciale ca zonă de convergenţă a intereselor negustoreşti. Un loc aparte îl ocupă exponatele care ilustrează Cetatea Brăilei în timpul administraţiei otomane, până la reintegrarea ei în teritoriul ţării după războiul ruso-turc din 1828: evenimente politice, însemnătate economică (schelă de aprovizionare a capitalei imperiale), evoluţie demografică, forme de manifestare spirituală.

 

Aspect din expoziţia de bază: Brăila medievală.

 

Cetatea Brăilei în perioada ocupaţiei otomane. 

Forme de manifestare spirituală în timpul administraţiei otomane.

 

Perioada cuprinsă între 1830 şi prima jumătate a secolului al XX-lea este prezentată în contextul istoric naţional. Evenimentele politice interne din secolul al XIX-lea şi primele două decenii ale secolului al XX-lea şi-au pus amprenta asupra dezvoltării economice a Brăilei, până la primul război mondial, fiind cea mai importantă poartă de comerţ exterior a României.
Evoluţia spectaculoasă a Brăilei după 1830 s-a înscris într-un cadru general de creştere a potenţialului economic al oraşelor din Ţara Românească, în special a celor reşedinţă de judeţ. În procesul de modernizare, un loc important îl ocupau fostele cetăţi otomane, revenite de drept în cadrul teritoriului naţional prin prevederile Tratatului de la Adrianopole (1829).
Dispariţia monopolului otoman asupra produselor româneşti a generat revigorarea comerţului exterior, componentă economică esenţială, iar în acest context, porturile dunărene aveau un rol determinant. După 1830 a început reconstrucţia Brăilei, o restructurare totală, rezultatul urmărit fiind de schimbare a imaginii unei aşezări aflate la periferia Imperiului Otoman cu percepţia unui oraş de inspiraţie occidentală.
Factori activi, locuitorii urbei dunărene s-au implicat în procesul de făurire a statului naţional român (Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859, Marea Unire de la 1 decembrie 1918) şi în obţinerea Independenţei României (1877). Expoziţia marchează, de asemenea, contribuţia brăilenilor la efortul ţării, în timpul celor două conflagraţii mondiale.

 

Unirea Principatelor Române, 24 ianuarie 1859; Războiul de Independență, 1877-1878. 

Orașul Brăila (1830-1944). Instituții. 

Vedere asupra expoziției de bază: Evoluția economică și socială a Brăilei (1830-1944), în contextul politic național.   


   

Brăila, în timpul celor două războaie mondiale.

 

Itinerarul expoziţional se încheie cu o incursiune în viaţa socială a Brăilei de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi primele patru decenii din secolul al XX-lea.Epoci, stiluri, generații: La belle époque, Anii nebuni, Întoarcerea la feminitate (1890-1940)
 
 

Expoziţii temporare

Expoziţiile temporare, organizate cu piese din colecţiile proprii sau în colaborare cu instituţii prestigioase de profil din ţară, au avut în vedere menţinerea interesului publicului pentru activitatea muzeală, noutatea şi temele propuse fiind principalele puncte de atracţie. Expoziţiile itinerante organizate în afara ţării au promovat imaginea Brăilei istorice şi valorile sale culturale.

Printre reușitele expoziționale din ultimii ani menționăm:

Universul familiei, expoziţie vernisată în cadrul programului „Noaptea muzeelor" (18 mai):  piese de ceramică şi obiecte de podoabă din preistorie, colecţiile Arheologie, piese de artă decorativă, ştiinţă şi tehnică, colecţii muzeale şi particulare, documente şi fotografii de epocă din colecţiile Istorie, Etnografie şi Artă Populară. Expoziţia, într-o formulă restrânsă (au fost selectate doar piese din colecţiile Istorie), a fost itinerată la Muzeul Casa Mureşenilor Braşov, mai – iunie 2014. 

Afișul expoziției, „Noaptea Muzeelor", 18 mai 2013 

Aspecte din expoziția vernisată pe 18 mai 2013, la Muzeul Brăilei „Carol I” (Piaţa Traian nr. 3).Expoziția Universul familiei, Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, mai 2014

 

In memoriam Nicolai Harţuche, o expoziţie omagială pentru fondatorul Muzeului de Istorie al oraşului Brăila. A cuprins documente din fondul Nicolae Harţuche, obiecte personale precum şi o selecţie cu unele dintre cele mai valoroase piese descoperite de acesta la Brăiliţa şi Lişcoteanca. A fost vernisată pe 12 noiembrie 2013.

  

Expoziția și simpozionul omagial In memoriam Nicolai Harțuche, Muzeul Brăilei „Carol I”, 12 noiembrie 2013
 

 

Everyday trading, everyday living in Brăila, Romania, 100 years ago; 27 ianuarie 2014, Primăria din Rotterdam; 7 februarie 2014, Biblioteca din Rotterdam. Tematica expoziţiei a surprins evoluţia portului şi oraşului Brăila într-o perioadă cuprinsă între a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi primele două decenii ale secolului al XX-lea, din punct de vedere economic, demografic şi urbanistic, fiind reliefate legăturile economice dintre cele două porturi, Rotterdam şi Brăila. O secţiune aparte în cadrul expoziţiei a fost dedicată istoricului instituţiei muzeale şi colecţiilor sale.
 

Vernisajul expoziției, 27 ianuarie 2014, Primăria din Rotterdam.

 

La modernizzazione della cità portuale di Brăila (1830-1930). La „Piccola Europa” del Danubio Meridionale. Expoziţia a fost vernisată pe 1 aprilie 2015 la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.
Însoţită de un catalog, apărut la Editura „Istros" a Muzeului Brăilei „Carol I", expoziţia a prezentat publicului din Veneţia cele mai importante aspecte din viaţa oraşului în decursul unui secol: activitatea portuară, dezvoltarea urbanistică, instituţii culturale, evoluţia demografică, comunităţile etnice. Un loc special a fost rezervat legăturilor dintre Brăila şi Veneţia, precum şi personalităţilor din sânul comunităţii italiene printre care amintim pe Giovanni Luigi Frollo, originar din Veneţia, profesor la Liceul „Nicolae Bălcescu", cu o intensă activitate ştiinţifică în domeniul lingvisticii, mentor al poetului Arturo Graff, debutul literar al acestuia petrecându-se la Brăila.

Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, 1 aprilie 2015 

1 aprilie 2015, Veneția, imagini din timpul vernisajului

 

Ceramica, metamorfoză şi durată, expoziţie vernisată în cadrul programului „Noaptea muzeelor", 16 mai 2015; a fost organizată în colaborare cu Secţia Arheologie. Un discurs istoric despre un vechi meşteşug: tehnici, forme, decor, utilitate şi calităţi estetice.
Ghena Pricop, şef Secţia Istorie

Te pot interesa

SECȚIA ÎN REȚELELE SOCIALE

Galerie foto

Inel sigilar, secolul al XVI-lea

Piese de podoabă din tezaurul de la Batogu, judeţul Brăila, 1595

Corn pentru praf de puşcă, 1608

Inel sigilar, secolul al XVIII-lea

Potir, secolul al XVIII-lea

Anaforniță

Broşă şi pafta cu scena „Naşterea lui Iisus"

Google Analytics Alternative