Patrimoniul secţiei cuprinde colecţii de istorie militară, vexilogie, numismatică, documente, manuscrise, carte veche şi rară, românească şi străină, artă decorativă, ştiinţă şi tehnică, discuri, instrumente muzicale, fotografii, fonduri memoriale şi filumenie.
Colecţiile au fost realizate prin donaţii, achiziţii şi transferuri, donaţiile reprezentând aproximativ un sfert din totalul bunurilor culturale existente. Prin dimensiunile şi importanţa culturală menţionăm donaţiile: Paul Bălcănescu – documente, ceramică, numismatică; ing. Sergiu Gogălniceanu – numismatică românească şi străină, 1800 – 1970; prof. Toader Buculei, Ana Demetrescu şi Constantin Dinu Mazilu – fondul documentar „Vasile Demetrescu-Brăila”; Elena Stroe – carte, vestimentaţie de epocă şi accesorii, fotografii de epocă, fondurile documentare „PS Antim, Episcopul Buzăului”, „general Arthur Grigorescu”, arhiva „av. Şerban Stroe”; Ioana Manolescu – decoraţii, fotografii şi  piese de vestimentaţie de epocă, ştiinţă şi tehnică; Amalia Irimia – piese de vestimentaţie, obiecte de iluminat;  arh. Gabriela Donciu – fondul cultural „preot Alexandru Mateescu”; dr. Constantin Poenaru - fondul documentar „Costinel Poenaru” (documente, corespondenţă, fotografii ale boierilor Poenari, ramura Bălănoi) şi fondul documentar Polydor Lykiardopol (documente, fotografii care au aparţinut industriaşului brăilean Polydor Lykiardopol); Ana Maria Harţuche – fondul documentar „Nicolae Harţuche“, piese de artă decorativă.


DOCUMENTE


DIPLOMĂ DE DOCTOR ÎN ŞTIINŢE; DOCTOR ÎN MEDICINĂ
 

Material, tehnică: Pergament, imprimare cu tuş negru, completare manuală cu datele titularului, Constantin Hepites
Datare: 2 august 1864
Provenienţă:  Austria, Universitatea din Viena
Document scris în limba latină, validat de sigiliul Universităţii, atârnat de un şnur împletit din două fire de mătase, de ştampila Universităţii având în scut cartea deschisă, de timbru în valoare de 1 florin, de semnăturile rectorului şi cancelarului Universităţii, de semnăturile de avizare ale dr. prof. Carolus Răchitănescu şi dr. Floriannes Stănescu de la Universitatea Bucureşti. Sub textul diplomei, pe coloane, semnăturile membrilor Comisiei de examinare ale Universităţii din Viena.
Sigiliul rotund, turnat în ceară roşie, protejat în capsulă din lemn, conţine legenda: „S * SATIENTIAE * STUDII * VIENNENSIS”; în câmpul sigilar, un personaj feminin (zeiţa Minerva) ţine în mâna dreaptă suliţa, iar în mâna stângă, cartea.
Constantin Hepites, medicul oraşului Brăila, este autorul lucrării „Farmacopeea Română”, apărută în 1860, prima abordare ştiinţifică privind efectele curative ale plantelor din România.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie,  Donaţia Ana Demetrescu.

 

DIPLOMĂ DE DOCTOR ÎN ŞTIINŢE; DOCTOR ÎN DREPT
 

Material, tehnică: Pergament, imprimare cu tuş negru
Datare: 10 martie 1868
Provenienţă: Germania, Universitatea Heidelberg, emitent – Nicolao Friedreich, Prorector
Documentul, scris în limba latină, este validat de sigiliul Facultăţii de Drept al Universităţii Heidelberg, amplasat sub text, de semnătura Decanului Facultăţii, dr. Henricus Koepfl, aflată în dreapta sigiliului, şi de semnătura de avizare a Decanului Facultăţii de Drept din Bucureşti, C. Borianu, în stânga sigiliului. Sigiliul rotund este aplicat în timbru sec pe hârtie: „SIGILIUM FACULTATIS JURIDICAE HEIDELBERGENSIS”; în emblemă, Justiţia cu balanţa în mâna dreaptă.
George Demetrescu, titularul diplomei, a fost magistrat în Piteşti şi Bucureşti, preşedinte de Tribunal la Bucureşti şi Brăila, primar al Brăilei în 1889; fiul său, Vasile Demetrescu-Brăila, a fost Ministrul Cultelor şi Artelor Frumoase în cabinetul Take Ionescu.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie, Donaţia Ana Demetrescu.
  

Document în limba turcă

Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie, Donaţia Paul Bălcănescu.

Vânzare loc de casă în Brăila, 1835

Text cu caractere chirilice. Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie, Donaţia Nicolae Giurgea.


 

NUMISMATICĂ

 

TEZAUR MONETAR
SOLIDUS. FALS MONETAR: IMITAŢIE DE ŞILINGI SUEDEZI ŞI BRANDENBURGICI 

Material tehnică: aramă, batere, ştanţare
Datare: 1661-1665
Emitent: Moldova, Eustatie Dabija
Atelier: Suceava
Loc descoperire: Comuna Pătârlagele, judeţul Buzău.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.TEZAUR MONETAR
20 FRANCI 

Material, tehnică: aur, turnare
Datare: 1851-1868
Emitent: Franţa, Napoleon III
Atelier: Paris, Strasbourg
Loc descoperire: municipiul Brăila.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.MATRICE SIGILARĂ GIMNAZIUL „CAROL I” BRĂILAMaterial, tehnică: bronz, turnare
Datare: 1867

Provenienţă: Brăila
Matricea sigilară rotundă a Gimnaziului Carol I din Brăila, actualul Colegiu Naţional „Nicolae Bălcescu”. Într-un scut unic, timbrat de o coroană închisă, în dreapta, capul de bour, stema Moldovei, în stânga, acvila cruciată, stema Ţării Româneşti. La marginea spaţiului sigilar, circular, legenda: „ROMÂNIA ◊ DIRECŢIUNEA GYMNASIULUI „CAROL I”◊; sub scut, localitatea şi data: BRĂILA 1867.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.MATRICE SIGILARĂ POLIŢIA URBEI BRĂILAMaterial, tehnică: bronz, turnare

Datare: sfârşitul secolului al XIX-lea
Matricea sigilară rotundă a Poliţiei oraşului Brăila; în câmpul sigilar stema Regatului; la limita câmpului sigilar legenda; REGATUL ROMÂN * POLIŢIA URBEI BRĂILA *.

Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.


MATRICE SIGILARĂ COMITETUL BURSEI BRĂILA


 

Material, tehnică: bronz, turnare

Datare: ultimul sfert al secolului al XIX-lea

Matrice sigilară rotundă; legenda circulară: ROMÂNIA * COMITETUL BURSEI BRĂILA; în câmpul sigilar stema României.

Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.

 

 

MATRICE SIGILARĂ FABRICA DE CIMENT PORTLAND BRĂILA

 

 

Material, tehnică: bronz, turnare
Datare: al doilea sfert al secolului al XX-lea
Matricea sigilară rotundă a fabricii de ciment din Brăila; legenda circulară: FABRICA DE CIMENT PORTLAND DIN BRĂILA / SOC. ANONIMĂ * IOAN G. CANTACUZINO *;  în câmp sigilar, sigla fabricii.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.

 

MATRICE SIGILARĂ FABRICA DE STREANGURI ŞI FRÂNGHII N. BANU, BRĂILA

 

Material, tehnică: bronz, turnare
Datare: primul sfert al secolului al XX-lea
Matricea sigilară rotundă a Fabricii de frânghii Nicolae Banu; în câmp sigilar emblema fabricii, o funie împletită încadrată, în partea superioară şi cea inferioară, de inscripţia MARCA FABRICII; Legenda: FABRICA DE STREANGURI  ICĂPISTRIIELOR NICOLAE BANU * BRĂILA *.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.

 

MATRICE SIGILARĂ (SIGILIU ANEPIGRAF)

 


Material, tehnică: bronz, turnare
Datare: sfârşitul sec. XIX
Provenienţă: atelier european
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie, Donaţia Elena Stroe.
Bibliografie: Catalogul expoziţiei „De la util la estetic", Muzeul Brăilei, 2008.


MEDALIE COMEMORATIVĂ OZONAREA APEI


 

Autor: Carriol fiul
Material, tehnică: metal comun (bronz), turnare, argintare
Datare: 1912
Emitent – Primăria oraşului Brăila
Av – în partea superioară stema Brăilei timbrată de o coroană închisă; sub stemă, în eşarfă, numele emitentului PRIMĂRIA ORAŞULUI BRĂILA; în partea inferioară, pe 6 rânduri, legenda: LUCRĂRILE / ESECUTATE ŞI PUSE ÎN ESECUTARE / OZONAREA APEI / REZERVORUL DE APĂ / CANALIZAREA / ŞI HALA DE ALIMENTE.
Rv: Legenda: INAUGURAREA OZONĂREI APEI. SISTEM GESELLSCHAFT. BERLIN. 15 SEPTEMBRIE 1912; în câmp, pe 11 rânduri liniare, numele primarului Brăilei, ale ajutorilor de primar şi ale consilierilor locali: PRIMAR / N. TH. FARANGA / AJUTORII DE PRIMAR / ALEXANDRU ELIAT, ION I. PETROVICI / CONSILIERI: / GAVRILĂ MARIN, CONST. GEORGESCU, / DR. G. GEORGESCU, ENE GĂGIULESCU, / MIHAIL COCOŞ, PETR. DIMOVICI, / GR. CHRISTESCU, ION VLĂDESCU, / G. CIMPOESCU, D. ECONOMU, / M. PANTELI; dedesubt, numele autorului medaliei.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.MEDALIE COMEMORATIVĂ CHEUL PORTULUI BRĂILA


 

Material, tehnică: metal comun (bronz), turnare, gravare, aurire
Datare: 1872
Emitent – Primăria oraşului Brăila
Av: legenda dispusă liniar, pe două rânduri: CHEUL PORTULUI / BRĂILA, în câmp, cheiul, plasat pe fundalul unor clădiri, la care sunt acostate două nave cu pânze.
Rv: Legenda cuprinde tot câmpul şi continuă informaţiile de pe avers: FONDAT LA ANUL / 1872 / ÎN TEMPU DOMNIEI LUI / CAROL I / FIIND PREŞEDINTE AL CONSILIULUI / ŞI MINISTRU DE INTERNE / L. CATARGI / MINISTRU LUC. PUB. N. KRETZULESKU / PRIMAR COLONEL C. PETRESCU / CONSILIERI: A. ZERLENTI, CAP. MÂRDESCU / C. ŞTEFAN, N. STĂNESCU / A. ANGHEL, PR. PARASCHIVESCU / V. CURTOVICI / L. ŞTEFĂNESCU / D. BĂRCĂLESCU.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.
Bibliografie: Ghena Pricop, Medalia Cheiul Portului Brăila, comunicare susţinută în cadrul celui de-al XX-lea Simpozion Naţional de Numismatică, Brăila, 22-24 mai 2003.


MEDALIE ŞCOALA DE MESERII BRĂILA. EXPOZIŢIUNEA DIN 1903Material, tehnică: metal comun (bronz), turnare, aurire
Datare: 1903
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.
 

CERAMICĂ


FARFURIE


 

Material, tehnică: ceramică smălţuită, sgrafitată şi pictată
Datare: al doilea sfert al secolului al XX-lea
Provenienţă: România, atelier Băneasa; pe spate, imprimat în lutul moale: Podu Băneasa
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie, Colecţia Paul Bălcănescu, Donaţia Silvia Burghelea şi Adrian Bălcănescu.FARFURIEMaterial, tehnică: ceramică smălţuită, pictată cu pensula
Datare: al doilea sfert al secolului al XX-lea

Autor: Gheorghe Niculescu-Băneasa; pe spate, în relief, semnătura autorului: Gh. Niculescu BĂNEASA - Buc.
Gheorghe Niculescu, influenţat de colecţia de ceramică populară a artistei Nora Steriade, a realizat piese după modelele olarilor de la Hurez. A fost unul dintre conducătorii întreprinderii ceramice de natură industrială de la Băneasa.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie, Colecţia Paul Bălcănescu, Donaţia Silvia Burghelea şi Adrian Bălcănescu.

Bibliografie: Catalogul expoziţiei „Donaţia Bălcănescu", Muzeul Brăilei, 1994.


FARFURIE


 

Material, tehnică: faianţă, pictură sub smalţ
Atelier: Wilhelmsburg (Austria)
Datare: sec. XX 1/2
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie, Colecţia Paul Bălcănescu, Donaţia Silvia Burghelea şi Adrian Bălcănescu.
Bibliografie: Catalogul expoziţiei „Donaţia Bălcănescu", Muzeul Brăilei, 1994.FARFURIE


 

Material, tehnică: faianţă, pictură sub smalţ
Atelier: Granit, Budapesta (Ungaria)
Datare: sec. XX 2/4
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie, Colecţia Paul Bălcănescu, Donaţia Silvia Burghelea şi Adrian Bălcănescu.
Bibliografie: Catalogul expoziţiei „Donaţia Bălcănescu", Muzeul Brăilei, 1994.FARFURIE


 

Material, tehnică: faianţă pictată, pictură pe smalţ

Atelier: EF Bodley & Co, Burslem, Scoţia

Datare: cca 1865

Piesa provine de pe epava monitorului otoman „Hevzi Rahman", scufundat în noaptea de 12/13 mai 1877 pe canalul Măcin, spre km 6.

Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.

 


CANĂ

Material, tehnică: maiolică
Atelier: Sarreguemine, Franţa
Datare: începutul secolului al XX-lea
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie, Donaţia Elena Stroe.
Bibliografie: Catalogul expoziţiei „Ceramica, metamorfoză şi durată", 16 mai 2015.CANĂ


 

Material, tehnică: maiolică, decor în relief: scenă Sărbătoarea corturilor;
Atelier: Europa Apuseană
Datare: începutul secolului al XX-lea
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie, Donaţia Amalia Irimia.
Bibliografie: Catalogul expoziţiei „Ceramica, metamorfoză şi durată", 16 mai 2015.BORCAN


 

Material, tehnică: faianţă
Datare: sfârşitul secolului al XIX-lea
Recipient folosit pentru distribuirea gemurilor produse de Compania William Pickles Hartley, Anglia.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie, Donaţia Elena Stroe
Bibliografie: Catalogul expoziţiei „Ceramica, metamorfoză şi durată", 16 mai 2015.VAS PENTRU BĂRBIERIT


 

Material, tehnică: faianţă
Atelier: Sarreguemine, Franţa
Datare: 1922-1940
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie, Donaţia Elena Stroe
Bibliografie: Catalogul expoziţiei „Ceramica, metamorfoză şi durată", 16 mai 2015.TALER


 

Material, tehnică: porţelan pictat, pictură pe smalţ, semnată şi datată „Louise Steiner/1898.31 VIII
Provenienţă: atelier Europa Centrală.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie, Donaţia Elena Stroe.


SERVICIU DE CEAI


 
Material, tehnică: porţelan pictat, pictură sub smalţ
Provenienţă: Rusia, atelier MS Kuznețov, Dulevo
Datare: începutul sec. XX
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie, Donaţia Elvira Angelescu.
Bibliografie: Catalogul expoziţiei „Ceramica, metamorfoză şi durată", 16 mai 2015.VAS


 

Material, tehnică: porţelan, pictură pe smalţ
Datare: sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea
Provenienţă: Austria, atelier Viena
Vas cu forme antice, montat, prin intermediul unui şurub, pe un postament paralelipipedic. Decorul este realizat din frize cu ornamente vegetale pictate cu aur pe smalţ; central, scena Amor certat; pe spate, într-un timbru alb, este pictat un cocor, imagine care aminteşte de începuturile manufacturii vieneze când reproducea porţelanul chinezesc. Marca atelierului, în culoare albastră, pictată sub smalţ.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.PLATOU DECORATIVMaterial, tehnică. Porţelan pictat, pictură sub smalţ
Atelier: Tiefenfurt, Silezia
Datare: sfârşitul secolului al XIX-lea
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.

 

ARTĂ DECORATIVĂ


COVOR DE RUGĂCIUNE


 

Material, tehnică: Cânepă ţesută, bumbac şi mătase, patchwork
Dimensiuni: L - 268 cm; LA - 140 cm
Datare: A doua jumătate a secolului al XIX-lea
Provenienţă: Asia Centrală, atelier islamic
Bucăţile de mătase colorată, cusute manual cu fir de bumbac, pe suportul de cânepă, compun cele trei panouri ale covorului, în centru fiind practicat arcul „mihrab”.
Piesa este singulară în colecţiile noastre. De obicei, în tehnica patchwork sunt realizate anumite tipuri de şaluri sau, într-o combinaţie de tehnici – patchwork şi broderie – sunt compuse tapiserii, cuverturi pentru pat, perne etc.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie, Colecţia Paul Bălcănescu, Donaţia Silvia Burghelea şi Adrian Bălcănescu.


COVOR DE RUGĂCIUNE (ENSI)

Material, tehnică: lână, bumbac, ţesut, fir dublu înnodat, kilim
Datare: 1850 – 1875
Provenienţă: Turkmenistan, Yomut, atelier islamic
Covorul, ţesut cu două fire răsucite, dublu înnodate, este finisat cu borduri laterale, festonate, iar extremităţile, în bandă albă, sunt realizate în tehnica kilim.
Câmpul central, întrerupt în partea superioară de arcul „mihrab”, este împărţit în patru panouri, culoarea dominantă fiind cea roşie, în tonuri diferite.
În aria covoarelor de rugăciune, ensi-urile turcmene sunt piese rare.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.

 
 
VASE DECORATIVE


Material, tehnică: alamă, turnare, ştanţare, cizelare, argintare; sticlă, modelare, gravare, şlefuire manuală
Datare: 1905 - 1910
Provenienţă: Germania, atelier WMF
Realizate din două componente, metal şi sticlă, perechea de vase, ca formă şi decor, se încadrează în caracteristicile stilului Arta 1900.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.
Bibliografie: Catalogul expoziţiei „Mode şi veşminte din trecut“, Muzeul Brăilei, 1995.


CEAINIC

 
Material, tehnică: alamă, turnare, ajurare, ştanţare, argintare, lemn, împletitură din pai de orez

Dimensiuni maxime: Î – 43,5 cm; Î bază – 18 cm; D bază – 23 cm
Provenienţă: probabil Austria
Piesa este compusă din două părţi detaşabile: la bază, spirtiera cu capac; 2 suporţi laterali montează ceainicul deasupra spirtierei.
Prin formă şi elementele decorative piesa se încadrează stilului Arta 1900.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.
Bibliografie: Catalogul expoziţiei „Mode şi veşminte din trecut“, Muzeul Brăilei, 1995.


CĂLIMARĂMaterial, tehnică: antimoniu, turnare, porţelan
Datare: începutul secolului al XX-lea
Provenienţă: posibil Austro-Ungaria
Piesa, ca formă şi decor, se încadrează stilului Arta 1900. A aparţinut jurnalistului brăilean Nae Vasilescu, autorul monografiei oraşului şi judeţului Brăila apărută, într-o primă ediţie, în anul 1906.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie, Donaţia Nicolae Harţuche.


ETAJERĂ

Material, tehnică: lemn, traforare, pictare, lacuri colorate, aurire, alamă
Datare: sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea
Provenienţă: Europa Apuseană
Elementele mobile sunt prinse de corpul central prin balamale. Lucrată într-un atelier european după modele extrem-orientale, etajera are ca temă coşul cu ofrande, iar prin formă şi decor se încadrează stilului Arta 1900.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.


CASETĂ PENTRU BIJUTERII

Material, tehnică: lemn, piele, presare, aurire, lăcuire, alamă, căptuşeală din mătase; elemente decorative în stil Arta 1900
Datare: primul deceniu al secolului al XX-lea
Provenienţă: atelier Europa Apuseană
Caseta a aparţinut familiei pictorului brăilean Sorin Manolescu.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.PAFTA


 

Material, tehnică: metal comun, turnare, argintare, emailuri colorate, formă şi decor în stil Arta 1900.
Datare: începutul secolului al XX-lea
Provenienţă: atelier Europa Apuseană
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie, Donaţia Elena Stroe.FACE – À– MAIN


 

Material, tehnică: cupru placat cu aur de 14 k, emailuri colorate, cloisonné, sticlă
Datare: ultimul sfert al secolului al XIX-lea
Provenienţă: atelier Europa Apuseană.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.POŞETĂ


 

Material, tehnică: argint, turnare, cizelare, gravare, piele căptuşită cu mătase

Datare: începutul secolului al XX-lea

Provenienţă: Austro-Ungaria

Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.

 

 

Poşetă, Europa Occidentală, începutul secolului al XX-lea.

 

Face-à-main

 

Pungi
Casetă de bijuterii
Vas decorativ
Recipient pentru cerneală
Set de birou  (sfeşnic, călimară, nisiparniţă)
Tas. Donaţia Elena Stroe
Cutie pentru trabucuri. Donaţia Elena Stroe
Masă orientală
Sfeşnice
Bonheur du jour


Paftale

 

ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ


CRONOMETRU MARIN


 

Material, tehnică: alamă, oţel, cadran cu cifre romane, email, sticlă; cutia din lemn cu aplicaţii din alamă
Datare: a doua jumătate a secolului al XIX-lea
Provenienţă: Anglia,  fabricant Joseph Stewill, Liverpool
Piesa este montată în cutie cu ajutorul unui pivot. Pe cadran, inscripţia cu numele şi adresa fabricantului: Joseph ___Sewill/ 61 So Castle ST__ Liverpool / Maker for the ___ Admirality.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.BAROMETRU


 

Material, tehnică: alamă nichelată, sticlă
Datare: ultimul sfert al secolului al XIX-lea
Provenienţa: Franţa
Piesa are inscripţia „Adolf Blumberg Bijouterie / Brăila”. A aparţinut industriaşului brăilean Polydor Lykiardopol.
Bibliografie: Catalogul expoziţiei „Civilizaţia metalului“, Muzeul Brăilei, 2000.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.Aparat de fotografiat pe clişee de sticlă
Binoclu de câmp, Franţa, al doilea deceniu al sec. XX
Binoclu de spectacol


Centrală telefonică, telefon, perioada celui de-al doilea război mondial
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.

 

OROLOGERIE


CEAS DE VOIAJ


 

Material, tehnică: metal comun, turnare, nichelare, alamă, ştanţare, gravare, oţel, cadranul cu cifre romane, email, sticlă; elemente decorative vegetale puternic stilizate
Dimensiuni: Î – 14,3 cm; LA – 13 cm; A - 9,5 cm
Datare: primul deceniu al secolului al XX-lea
Provenienţă: Germania
Ceasul are trei cadrane, unul orar, al doilea pentru măsurarea secundelor şi al treilea pentru alarmă. În loc de sonerie, mecanismului îi este ataşat un cilindru musical care are înregistrat actualul imn al României, „Deşteaptă-te române”. Durata înregistrării este de aproximativ 14 minute.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.
Bibliografie: Ghena Pricop, „Ceasuri muzicale în colecţiile Muzeului Brăilei“, în Buletinul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu” Iaşi, nr. 1, 2005.


PENDUL DE PARCHET

 

Material, tehnică: lemn furniruit, aurire; bronz, alamă, turnare, aurire; oţel, cadranul din email alb şi negru, cifre romane, sticlă
Dimensiuni: Î – 161 cm; LA – 31 cm; A – 21 cm
Datare: post 1891
Provenienţă: Germania
Placa din bronz care susţine mecanismul are gravate inscripţia VIOLA GONG şi iniţialele DRGM (probabil Deutsche Reichs Gebraus Muster).
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.CEAS DE AUTOMOBIL


 

Material, tehnică: metal comun, nichelare, cadranul orar din email negru cu cifre arabe, cadranul secundar din email alb, sticlă
Dimensiuni: D – 8,3 cm
Datare: cca 1925
Provenienţă: Elveţia, marca Omega
Mecanismul este protejat de o carcasă din metal, solidă, cu o grosime de 2 mm, pentru a rezista la şocuri. Autonomia de funcţionare este de 8 zile. 
Cumpărat de Polydor Lykiardopol pentru trăsura proprie, a fost împrumutat Asociaţiei sportive Tennis Club Brăila, înfiinţată în 1929, printre membrii fondatori ai acesteia regăsindu-se şi industriaşul brăilean.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.
Catalogul expoziţiei „Civilizaţia metalului“, Muzeul Brăilei, 2000; Catalogul expoziţiei Genio Helvetico, Muzeul Naţional de Istorie a României, 2011.
Ceas veioză
Waterbury, Connecticut, SUA.
Ceas de buzunar Cronometrul Universal
CFR Patent.
Ceas de perete, 1913
Produs publicitar al ziarului „Minerva”.Ceas musical, marca Nairi, Erevan, Armenia, anii 60, sec. XX
Donaţia Elena Stroe.

 

FOTOGRAFII 

Atelier foto: probabil Galaţi
Datare: 1860-1865
Muzeul Brăilei „Carol I”, Colecţia Istorie, Fond „General Arthur Grigorescu”, Donaţia Elena Stroe.
 

Pe scaun, Costache Câncea; în dr. lui, Anastasia Plesia; în st. lui, Elisa Câncea
Fotografie realizată la 21 august 1864 în Herkulesbaad, Mehadia
Muzeul Brăilei „Carol I”, Colecţia Istorie, Fond „Costinel Poenaru”, Donaţia dr. Constantin Poenaru.
Bibliografie: „Boierii Poenari. Pagini din albumul de familie“, editor Ghena Pricop, Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2009.
Atelier fotografic: Franz Mandy, Bucureşti
Sevastie Zissu, cca 1875.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie, Donaţia Ioana Manolescu. 

Dincă Poenaru, atelier. A. Krauss Craiova;
Fotografie realizată către sfârşitul sec. al XIX-lea, cel mai probabil după portretul pictat la Viena de Glückmann, în 1856.        
Muzeul Brăilei „Carol I”, Colecţia Istorie, Fond „Costinel Poenaru”, Donaţia dr. Constantin Poenaru.
Bibliografie: „Boierii Poenari. Pagini din albumul de familie“, editor Ghena Pricop, Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2009. 

Magistratul Constantin Poenaru
Atelier D. Heitler Craiova, cca 1896
Muzeul Brăilei „Carol I”, Colecţia Istorie, Fond „Costinel Poenaru”, Donaţia dr. Constantin Poenaru
Bibliografie: „Boierii Poenari. Pagini din albumul de familie“, editor Ghena Pricop, Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2009. 

Aurora Poenaru (născută Câncea)
Atelier Kossak J, Buziaş, cca 1896
Muzeul Brăilei „Carol I”, Colecţia Istorie, Fond „Costinel Poenaru”, Donaţia dr. Constantin Poenaru
Bibliografie: „Boierii Poenari. Pagini din albumul de familie", editor Ghena Pricop, Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2009. 

Elena Câncea
Atelier Carl Pietzner, Viena, cca 1896
Muzeul Brăilei „Carol I”, Colecţia Istorie, Fond „Costinel Poenaru”, Donaţia dr. Constantin Poenaru
Bibliografie: „Boierii Poenari. Pagini din albumul de familie", editor Ghena Pricop, Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2009.

 

G. Vârvoreanu şi Paula Vârvoreanu născută Vrăbiescu, atl. J. Lowy, Viena,  1885
Muzeul Brăilei „Carol I”, Colecţia Istorie, Fond „Costinel Poenaru”, Donaţia dr. Constantin Poenaru.       

Atelier Fotografic: Carl Pietzner, Viena
Maria Sighireanu Voinescu, sfârşitul secolului al XIX-lea.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie, Donaţia Ioana Manolescu.
Atelier fotografic: L. Waisman, Bucureşti
Datare: 13 august 1907
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie, Donaţia Elvira Anghelescu.
Atelier fotografic din Galaţi după un clişeu realizat de col. Arthur Grigorescu.
Cerise Grigorescu, Tinca Ionescu, Galaţi, 1912.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie, Donaţia Elena Stroe.

 

ALBUM 

Fotografii realizate în anii 30 ai secolului al XX-lea în ateliere fotografice din Brăila (majoritatea la Foto Francez). Albumul a aparţinut industriaşului brăilean Polydor Lykiardopol.
Muzeul Brăilei „Carol I”, colecţia Istorie.Ghena Pricop, şef Secţia Istorie

Foto: Gabriel Stoica

Te pot interesa

SECȚIA ÎN REȚELELE SOCIALE

Galerie foto

Inel sigilar, secolul al XVI-lea

Piese de podoabă din tezaurul de la Batogu, judeţul Brăila, 1595

Corn pentru praf de puşcă, 1608

Inel sigilar, secolul al XVIII-lea

Potir, secolul al XVIII-lea

Anaforniță

Broşă şi pafta cu scena „Naşterea lui Iisus"

Google Analytics Alternative