Liliana Şerban

 • Șef Secția Memoriale
 • Absolventă a Universităţii din Bucureşti; Facultatea de Filologie; Specializarea Limba română - Limba franceză
 • Activitate ştiinţifică în domeniul:
  Lingvistică franceză
  Participare cu studii de specialitate la Sesiunea de Comunicări de la Lyon, Franţa, 2011
  Memorialistică
  Cercetarea colecţiilor Casei Memoriale „D. Panaitescu Perpessicius” din Brăila
 • Domenii de interes:
  - Personalităţi de expresie franceză
  - Experienţe româneşti ale bilingvismului creator
  - Influenţa franceză în cadrul arhitecturii limbii române
  - Relaţiile culturale franco-române – douǎ secole de dialog
  - Receptarea Noului Roman Francez în spaţiul literar românesc.
 • E-mail: lianas2004@yahoo.com

 

Conf. univ. dr. Zamfir Bălan

 • Cercetător ştiinţific
 • Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Expert, domeniul „Bunuri arheologice şi istoric-documentare”, specializarea „Memorialistică”, atestat nr. 357 din 29/01/2004
 • Doctor în ştiinţe filologice cu teza: „Tipologie narativă în proza lui Panait Istrati" (2001)
 • Colaborări la: Analele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Analele Universităţii din Craiova, Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, „Luceafărul", „Dunărea", „Literatorul", „România literară", „Analele Brăilei", „Cahiers Panait Istrati", „Excelsior", „Elpida", „Cultura”, „Colocvii dunărene”.
 • Activitate ştiinţifică în domeniile: memorialistică, presa culturală brăileană, istorie literară, poetică şi stilistică, semiotică, retorică
 • Participări cu lucrări ştiinţifice la sesiuni de comunicări şi simpozioane de importanţă naţională şi internaţională
 • Cercetarea manuscriselor aflate în fondurile memoriale ale Muzeului Brăilei „Carol I”
 • Cercetare în biblioteci și arhive pe teme circumscrise proiectelor în derulare
 • Editarea operei bilingve (franceză-română) a lui Panait Istrati – „cea dintâi tentativă de editare ştiinţifică (...), în sensul propriu al termenului"; „o premieră mondială” (Mircea Iorgulescu)
 • Ediţii îngrijite, studii introductive, note şi comentarii la volumele:
  - Perpessicius, „Studii, articole, documente" (1991)
  - Panait Istrati, „Pagini de corespondenţă" (1993)
  - Mihai Eminescu, „Luceafărul" (1993, ediţia a treia în 2002)
  - Panait Istrati, „Chira Chiralina", ediţie bilingvă (1994)
  - Panait Istrati, „Moş Anghel", ediţie bilingvă (1995)
  - Panait Istrati, „Codin", ediţie bilingvă (1996)
  - Panait Istrati, „Omul care nu aderă la nimic. Documente din Rusia sovietică" (1996)
  - Panait Istrati, „Ţaţa Minca", ediţie bilingvă (1997)
  - „Corespondenţă Vasile Băncilă - Basil Munteanu" (1997)
  - Panait Istrati, „Casa Thüringer", ediţie bilingvă (1998)
 • Cărţi publicate:
  Panait Istrati. „Tipologie narativă" (2001), „primul studiu de amploare şi profunzime, din perspectiva poeticii prozei”, „studiu remarcabil de poetică narativă, care va impulsiona fără îndoială o nouă perspectivă în interpretarea lui Panait Istrati.” (Dumitru Irimia)
  „Stilistică pentru relaţii publice şi jurnalism" (coautor, 2001)
  „Semiotică. Noţiuni introductive" (2003)
  „Prelegeri de retorică" (2004).
 • [CURRICULUM VITAE]

 

Roxana Mariana Serea

 • Muzeograf
 • Absolventă a Universității  „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Litere
 • Studii universitare de masterat în domeniul Limbă și literatură
 • Activitate științifică în domeniul memorialistică
 • Domenii de interes:
   - Viața și opera scriitorului Fănuș Neagu;
   - Cercetarea colecțiilor Casei Memoriale „Fănuș Neagu”, Grădiștea, Brăila.
 • E-mail: roxanacostel@yahoo.com

 

Laura Clara Coman

 • Restaurator carte şi document
 • Absolventă a Facultății de Litere „Lucian Blaga”, Sibiu
 • Domenii de interes: Istoria restaurării cărții
 • E-mail: c_lauraclara@yahoo.com

 •  

Ionelia Rodica Taruhidis

 • Conservator bunuri culturale, atestat nr. 003992188 din iunie 2012
 • Absolventă a Facultății de Comunicare și Relații Internaționale, Universitatea Danubius, Galați
 • Domenii de interes: Patologia materialului papetar
 • E-mail: ione_ghe@yahoo.com

 

Enuţa Năstase

 • Conservator bunuri culturale
 • Absolventă a Programului de pregătire postliceală Conservator Bunuri culturale organizat de Centrul pentru Patrimoniul Cultural „Sfântul Constantin Brâncoveanu“, București
 • Domenii de interes: Patologia materialului papetar

 

***

Până în 2022, din colectivul Secţiei Memoriale au făcut parte:

Elena Ilie

 • Şef de secţie, muzeograf (p
 • Absolventă a Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Expert, domeniul „Bunuri arheologice şi istoric-documentare”, specializarea „Memorialistică”, atestat nr. 362 din 29/01/2004
 • Activitate ştiinţifică în domeniile: memorialistică; istoria şi cultura Brăilei în epoca modernă; viaţa rurală în judeţul Brăila în epoca modernă; cartea românească şi străină – element al spiritualităţii la Dunărea de Jos; strategii de comunicare în relaţia muzeu - public; istoria flotilei fluviale şi a marinei române; cercetarea şi inventarierea patrimoniului imobil al oraşului Brăila
 • Participări cu comunicări şi studii de specialitate la peste 50 de sesiuni şi simpozioane naţionale şi internaţionale
 • Autoare a peste 30 de articole şi studii de specialitate (domeniile: istorie, muzeologie, patrimoniu imobil), publicate în reviste de specialitate: „Istros", „Analele Brăilei", „Anuarul Muzeului Marinei Române", „Dosarele istoriei", „Caietul Colocviului Naţional de Pedagogie Muzeală", „Acta Musei Tutovensis", Buletinul Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu“ Iași, Revista de Istorie a Muscelului, „Antares" Galați
 • Realizatoare a două filme documentare, pe suport casetă video, „Nicolae Titulescu – mărturii sonore" şi „Din istoricul farmaciei brăilene" şi pe suport CD, „Magazia de cereale (Silozul) – Un monument de arheologie industrială la Brăila"
 • Realizarea albumului „Brăila – România" (documentare, text, selecţie imagini, concepţie grafică), publicat de Primăria Municipiului Brăila
 • Colaboratoare la realizarea casetei cu reproduceri de cărți poștale „Brăila. Vederi de altădată"
 • E-mail: elen_ilie@yahoo.com

 

Lector univ. dr. Valentin Popa

Te pot interesa

Galerie foto

Google Analytics Alternative