Activitatea Serviciului Relaţii Publice se derulează pe două paliere: 
1) Adaptarea strategiei de relaţii publice pentru atragerea a cât mai multe categorii de public către muzeu, conceperea şi scrierea de proiecte de finanţare, dezvoltarea parteneriatelor, realizarea de materiale de promovare, mediatizarea tuturor evenimentelor, promovarea on-line, conservarea şi fructificarea bazelor de date şi arhivelor foto-video, întocmirea de rapoarte, arhivare documente ş.a. şi 
2) Centrul Diversităţii Culturale – cercetarea şi promovarea patrimoniului multicultural al oraşului Brăila, în ţară şi în străinătate, organizarea de evenimente culturale şi activităţi educaţionale. 


CHESTIONAR PENTRU VIZITATORI, LA INTRAREA ÎN EXPOZIŢIILE DESCHISE LA MUZEUL BRĂILEI „CAROL I"

CHESTIONAR PENTRU LICEE ŞI COLEGII

CHESTIONAR PENTRU ŞCOLI

 

 

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. PROIECTE FINANŢATE

 

 
 • „…Greci, Evrei, Ruşi Lipoveni, Turci… Brăila. Reactivarea memoriei culturale a oraşului”. Program cultural derulat de Muzeul Brăilei, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Buget: 60.397 RON. Perioada de derulare: 15 iulie 2012 – 15 noiembrie 2012. Parteneri: Consiliul Judeţean Brăila; Comunitatea Elenă Brăila; Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – Comunitatea Brăila; Fundaţia „Obscina” a Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România, Brăila; Uniunea Democrată Turcă din România - filiala Brăila. Colaboratori: Comunitatea Armeană Brăila; Comunitatea Bulgară Brăila; Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România;  Institutul Cultural Român Tel Aviv.
  Prezentare proiect cultural
  Cartea „…Greci, Evrei, Ruşi Lipoveni, Turci… Brăila. Reactivarea memoriei culturale a oraşului” (pdf, online)
 
 • Editarea cărţilor: Mihai Maxim, „Brăila otomană. Materiale noi din arhivele turceşti. Registre de recensământ din sec. XVI” (250 pagini) şi Mihai Maxim, „O istorie a relaţiilor româno-otomane cu documente noi din arhivele turceşti. Vol. II. De la Mihai Viteazul la fanarioţi (1601-1711/1716)” (550 pagini). Proiect editorial derulat de Muzeul Brăilei, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Buget: 24.813 RON. Perioada de derulare: 12 iulie-12 noiembrie 2013. Parteneri: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie - Centrul de Studii Turce „Dimitrie Cantemir”; The Isis Press Istanbul (Turcia) şi Uniunea Democrată Turcă din România - filiala Brăila.
  Prezentare proiect editorial  
 
 • Editarea cărţilor: Ionel Cândea, „Mănăstirea Măxineni”, volumul II şi Ioan Burlacu, „Mita (Rüşvet-ul) în relaţiile româno-otomane (1400-1821)”. Proiect editorial derulat de Muzeul Brăilei, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Buget: 36.700 RON. Perioada de derulare: 15 iulie-15 noiembrie 2014. Parteneri: Arhiepiscopia „Dunării de Jos” Galaţi, Academia Română - Institutul „Nicolae Iorga” Bucureşti; Academia Română - Institutul de Studii Sud Est Europene Bucureşti; Academia Română - Institutul de Arheologie Iaşi; Editura „Omonia” Bucureşti şi The Isis Press Istanbul (Turcia).
  Prezentare proiect editorial
 
 • Editarea albumului monografic: Ionel Cândea, „Cetatea Brăilei. Istoric. Reconstituire. Valorificare" (bilingv română/engleză). Albumul este însoţit de un CD cu planuri şi machetă 3D - autori: arh. dr. Costel Drăgan – arhitectul şef al Judeţului Brăila şi arh. Marian Ion – arhitectul şef al Municipiului Brăila. Program cultural derulat de Muzeul Brăilei „Carol I”, finanţat, din Fondul „Timbrul arhitecturii”, de Uniunea Arhitecţilor din România. Buget: 23.000 lei. Perioada de derulare: martie - 18 decembrie 2015. Parteneri: Academia Română - Institutul „Nicolae Iorga” Bucureşti; Academia Română - Institutul de Studii Sud Est Europene Bucureşti; Academia Română - Institutul de Arheologie Iaşi; Eurl A. Manoilesco Architectes – Paris (France) şi The Isis Press Istanbul (Turcia). Parteneri media: Revista „Arhitectura" a Uniunii Arhitecţilor din România, Radio România Cultural şi TVR2.
  Prezentare program cultural

 

 • Editarea cărţii Ionel Cândea, Costin Croitoru, „Documente privind istoria Brăilei. Răspunsuri la Chestionarele Odobescu şi Hasdeu, pentru judeţul Brăila” (640 pagini). Program editorial derulat de Muzeul Brăilei „Carol I”, cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional. Buget: 31.000 lei. Perioada de derulare: 20 iulie – 21 decembrie 2015. Parteneri: Arhiepiscopia „Dunării de Jos” Galaţi, Academia Română - Institutul „Nicolae Iorga” Bucureşti; Academia Română - Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" Bucureşti; Academia Română - Institutul de Studii Sud Est Europene Bucureşti; The Isis Press Istanbul (Turkey), Academia Română - Institutul de Istorie și Teorie Literară „Geoge Călinescu" Bucureşti.
  Prezentare program editorial

 

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. ACTIVITĂŢI CURENTE, ÎN ANUL 2021

  Strategia de relaţii publice este adaptată pornind de la categoriile de public ţintă vizate şi analizând permanent evoluţia vizitatorilor reali, caracteristicile lor socio-demografice, frecvenţa unor acţiuni (fideli sau ocazionali), rezultate calitative (preferinţe, opinii, atitudini) precum şi evoluţia vizitatorilor virtuali, prin monitorizarea traficului pe website și rețele sociale şi analiza feedback-ului. Cercetarea publicului Muzeului Brăilei „Carol I” se face prin: observare directă a reacţiilor la vernisaje sau alte evenimente şi în timpul vizitelor în expoziţii (durata vizitei, obiectele în faţa cărora subiecţii îşi petrec mai mult timp, tipul de evenimente cu succes la public etc.), comunicare verbală – directă, la evenimente, analiza feedback-ului (prin e-mail, Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, carte de impresii, analiza articolelor de presă etc.), chestionar. La intrarea în fiecare expoziţie permanentă şi temporară este aplicat un chestionar. Al doilea tip de chestionar, pentru elevi, conceput respectând criteriile din Barometrul de Consum Cultural, nu a fost aplicat anul acesta. Aplicarea chestionarelor are ca scop: cunoaşterea imaginii Muzeului Brăilei „Carol I” la aceste categorii de public ţintă, updatarea unor baze de date, adaptarea ofertei culturale, a canalelor şi materialelor de promovare pornind de la opiniile şi propunerile segmentului de public cercetat. Importante sunt şi studiile cantitative: număr de vizitatori reali, durata vizitei medii/vizitator cu diverse caracteristici socio-demografice, trafic pe website, zona din care este accesat, număr de pagini accesate, subiecte preferate pe rețelele sociale, număr de aprecieri, zona în care trăiesc persoanele care urmăresc constant pagina „Muzeul Brăilei Carol I” ş.a., pentru care se întocmesc periodic rapoarte, pe baza cărora se actualizează şi Analiza SWOT. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). 
Toate evenimentele Muzeului Brăilei „Carol I” au fost promovate prin: poster şi comunicat de presă, diseminate către mass-media locală, naţională şi publicaţii specializate; invitaţii tipărite şi invitaţii distribuite prin liste de e-mailuri (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice) şi prin postare pe website şi pe reţele de socializare (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Comunicatele şi posterele au fost înregistrate şi arhivate, pentru arhiva Muzeului Brăilei „Carol I” şi pentru depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României, conform legislaţiei. Listele de protocol şi listele de e-mailuri au fost permanent actualizate şi dezvoltate. Presa a fost monitorizată permanent şi au fost arhivate copii după apariţiile în presa scrisă şi on-line (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). Serviciul Relaţii Publice a asigurat background-ul (sonorizare, proiecţii video, fotografiere, filmare) evenimentelor culturale organizate de Muzeul Brăilei „Carol I” sau găzduite, la sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (Diana Coşarcă, muzeograf şi Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice), la Centrul Diversităţii Culturale şi în alte locaţii, precum și corespondență cu reprezentanți ai altor organizații, asociații ș.a. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).     
Chiar dacă experienţa virtuală nu poate suplini întâlnirea faţă în faţă cu obiectul de patrimoniu, cu opera de artă, dialogul cu muzeograful sau cu artistul, comunicarea digitală a permis muzeelor continuitatea relaţiei cu publicul şi cu comunitatea, în această perioadă, în care criza COVID-19 a afectat puternic sectorul cultural, impactul fiind atât economic cât şi social. În mod firesc, în acest context, a fost acordată o atenţie specială dezvoltării prezenţei online a Muzeului Brăilei „Carol I”, diversificării canalelor de comunicare şi conţinutului. Au fost ordonate cronologic fişiere din arhiva Muzeului Brăilei „Carol I”, au fost studiate diverse articole, studii, statistici (în română şi engleză) legate de social media; au fost stabilite direcţii legate de strategia şi planul de marketing digital. Din anul 2021, Muzeul Brăilei „Carol I" face parte din circuitul cultural - turistic creat pe platforma BookTes.com și din categoria muzeelor din România care au ales să digitalizeze biletele de acces. Muzeul oferă un beneficiu nou vizitatorilor, acela de a-și programa din timp vizita și de a achiziționa biletele direct prin plata cu cardul, simplu și rapid, cu confirmare instantanee. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). 
S-a continuat activitatea de documentare pentru completarea fişelor despre Brăila de altădată (aspecte istorice, patrimoniu cultural mobil, imobil şi imaterial, personalităţi, minorităţi etnice, obiective turistice), necesare pentru activităţi de promovare şi editarea paginilor pe reţelele sociale. Au fost realizate articolele pentru paginile „Relaţii publice” din publicaţia Muzeului Brăilei „Carol I” (4 pagini; concepere, tehnoredactare, DTP în CorelDRAW), au fost promovate on-line şi anul acesta, rezultatele proiectelor (4 editoriale şi 2 culturale) – finanţate de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi Uniunea Arhitecţilor din România –  derulate de Muzeul Brăilei „Carol I” (alături de alţi parteneri) în anii 2009, 2012, 2013, 2014, 2015. A fost finalizată și susținută lucrarea de disertație „Dezvoltarea imaginii instituţiei muzeale prin marketing cultural, management cultural şi educaţie muzeală”. Au fost, de asemenea, susţinute comunicările: Auditul public intern. Studiu de caz: Auditul de resurse umane în cadrul misiunii de audit public intern la Muzeul Brăilei „Carol I”, în 2021 – la Sesiunea Internațională de Comunicări „Performanță și competitivitate în societatea cunoașterii”, organizată de Universitatea „Valahia” Târgoviște, 15 aprilie 2021, online (10 p.); „Muzeele şi criza Covid-19", la Sesiunea de Comunicări organizată de Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești, în cadrul secțiunii „Exigențele unei economii performante”, 25 mai 2021, online (22 slide-uri). (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice)
Au mai fost realizate: întocmirea statisticilor şi rapoartelor de activitate ale Muzeului Brăilei „Carol I” (1915 pagini; prin sintetizarea rapoartelor primite de la şefii de secţii şi servicii), activităţi cu caracter administrativ (întocmire chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial, fişe de evaluare personal, implementare Legea nr. 544/2001, analiză planuri şi rapoarte, întocmire rapoarte lunare, de trimestru şi de an, situaţie de vizitatori, plan de activitate şi plan de manifestări culturale pentru 2022, coordonarea şi controlul activităţii Serviciului Relaţii Publice). (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice) 
Serviciul Relaţii Publice gestionează şi documentele de secretariat ale Muzeului Brăilei „Carol I”, corespondenţa, documente pentru mapele de şedinţă, procese verbale, diferite documente pentru întâlniri de lucru (Liliana Apostolescu Miron, gestionar custode cu atribuţii de secretariat - Serviciul Relaţii Publice), completarea fişelor şi altor documente, conform legislaţiei privind protecţia muncii şi arhivarea acestora, inclusiv realizarea instructajului periodic de SSM cu angajaţii Muzeului Brăilei „Carol I”, diseminarea şi verificarea respectării normelor pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu COVID 19 (Diana Coşarcă, muzeograf cu atribuţii de inspector de specialitate protecţia muncii - Serviciul Relaţii Publice), înregistrarea fondului de carte nou intrat în biblioteca Muzeului Brăilei „Carol I”, descrierea bibliografică a periodicelor din bibliotecă, conservarea, inventarierea şi asigurarea evidenţei fondului de carte în sistem electronic, conform normelor de biblioteconomie. (Alina Ciucă, bibliotecar -  Serviciul Relaţii Publice) 
Serviciul Relaţii Publice se ocupă şi de activităţi de marketing şi promovarea Editurii „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”: organizarea standului la târgurile şi expoziţiile naţionale de carte, background-ul (sonorizare, proiecţii video, fotografiere, filmare) evenimentelor de lansare de carte, stabilirea de noi contacte/clienţi, actualizarea bazelor de date, corespondenţă, gestiunea şi inventarierea fondului de carte al Editurii „Istros”, recepţia şi aşezarea la raft a cărţilor primite din tipografie, înregistrarea în gestiune a titlurilor nou apărute, scoaterea din gestiune a unor volume reprezentând drepturi de autor şi comenzi, expedierea de comenzi, pregătirea de cărţi pentru depunerea la Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României şi Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila, conservarea fondului de carte existent în depozit, întocmire situaţie vânzări (Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice). Editura „Istros” nu a participat, în 2021, în contextul crizei COVID 19, la târguri naționale și internaționale de carte, dar a fost prezentă cu stand de carte la Brăila Mall – în cadrul campaniei umanitare „Dăm aripi educației” –, Târg de carte pe str. Mihai Eminescu și Târgul Național „AgriCultura 2021”. Permanent au avut loc şi: actualizare ofertă de carte (Diana Coşarcă, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice), diseminare ofertă prin liste de e-mailuri (Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice) şi promovare on-line pe website şi rețele sociale (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Cărţile pot fi cumpărate din Librăria „Istros" a Muzeului Brăilei „Carol I" (Brăila, Piaţa Traian nr. 3, cu intrare din str. Galaţi) sau comandate pe e-mail: sediu@muzeulbrailei.ro  sau  editura_istros@yahoo.com. 
De asemenea, s-a desfăşurat activitate de cercetare – surse generale și materiale arhivistice pentru elaborare articol despre pandemiile din secolul XIX și starea de sănătate a populației din orașul Brăila și documente de arhivă - despre portul Brăilei. Au fost publicate: articolul „Acțiuni de menținere a stării de sănătate a populației orașului Brăila, în timpul Primului Război Mondial (1916 – 1918)”, în „Analele Brăilei” și un articol în Buletinul Științific al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul (Republica Moldova) – seria Științe umanistice. (Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice) 
• În cadrul parteneriatului cu Școala Gimnazială Gropeni a fost organizată activitatea „Secvențe istorice: Reformele din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1859 -1866)”, dedicată Unirii Principatelor de la 24 ianuarie 1859, cu sprijinul directorului Școlii Gimnaziale Gropeni, prof. Ștefan Negoiță. Coordonatori: Geta Șerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice și prof. înv. primar Luiza Axinte. Locul desfăşurării: online (22 ianuarie)
În 2021, Muzeul Brăilei „Carol I” a găzduit, în sala „Regele Ferdinand şi Regina Maria”:•„Grecia – cultură și civilizație”, etapă a proiectului educaţional „Cultură și civilizație europeană”, organizat de Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila în colaborare cu Școala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila și Muzeul Brăilei „Carol I”. Coordonator: prof. Nicolae Băcanu, Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila. (8 iunie); • Serbare, clasa a IV-a A, Liceul de Arte „Hariclea Darclée". Învățător: Rodica Datcu. Locul desfășurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I”. (25 iunie). Pentru evenimentele găzduite, Muzeul Brăilei „Carol I” a asigurat materiale promoţionale, background eveniment, fotografiere (Diana Coşarcă, Geta Șerbănescu, muzeografi - Serviciul Relaţii Publice) şi promovare on-line (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
 
Camelia HRISTIAN

 

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE. EVENIMENTE ŞI ACTIVITĂŢI CULTURALE ORGANIZATE, ÎN 2021

Al doilea grup de activităţi ale Serviciului Relaţii Publice include: dezvoltarea infrastructurii Centrului Diversităţii Culturale (coordonator: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice), cercetarea şi promovarea patrimoniului multicultural şi de turism cultural, organizarea de evenimente culturale, încheierea de parteneriate cu diferite organizaţii, pentru creşterea vizibilităţii Muzeului Brăilei „Carol I” şi a Brăilei, în ţară şi în străinătate. O notă din cartea „A Modern History of European Cities: 1815 to the Present”, de Rosemary Wakeman, apărută la Bloomsbury Academic la Londra și New York, în 2020, la p. 329 – „See in particular the wonderful publication on Brăila's multiethnic community, Camelia Hristian et al., Greeks, Jews, Turks... Brăila (Brăila: Museum of Brăila and Istros Publishing, 2014)” – este o mărturie a faptului că Brăila multietnică, Muzeul Brăilei „Carol I” și Editura „Istros” sunt cunoscute și apreciate peste hotare. Rosemary Wakeman este profesor de istorie și director al Programului de Studii Urbane la Fordham University, New York. 
În anul 2021, s-a continuat activitatea de documentare despre minorităţile etnice din Brăila prin: cercetarea online a arhivelor, bibliotecilor şi cataloagelor bibliografice digitale în limbile română, engleză, franceză şi greacă; descărcarea în bazele de date „Minorităţi” a fişierelor „free download”; crearea de fişe de lucru cu texte din diferite surse. De asemenea, s-au realizat, periodic, prelegeri pentru ghidaje, emisiuni la TVR şi programele culturale cu caracter permanent „Muzică şi cărţi” şi „Poveşti despre Brăila, muzică şi cărţi. Călătorii culturale” (concepere texte, prezentări în PowerPoint, selecţie imagini, sunet şi video, traduceri), activităţi de amenajare a spaţiului, inventariere obiecte aflate în custodie şi cărţi (fondurile „Minorităţi etnice”, „Publicaţii pentru copii şi tineri” și „Editura Istros”). (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice)
Brăila multiculturală a fost promovată prin prelegeri, apariții la Radio România Internațional, emisiunea „Călător prin România” (prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, manager. Realizator: Mara Popa / 25 ianuarie), Reperul TV (prof. univ. dr. Ionel Cândea, manager. Realizator: Aura Cristian / 2 martie), Radio Iași, emisiunea „Tradiții" (prof. univ. dr. Ionel Cândea,  manager. Realizator: Dumitru Șerban / 8 aprilie), pe NEWSTURISM, pagina Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (Editor: Fănică Jelescu), Radio România Actualități (Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice. Realizator: Gina Bahor / 23 august),  TVR, emisiunea „Conviețuri” (Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice. Realizatori: Nicoleta Dumitrache și Remus Mircea / octombrie), conferința „Brăila, un oraș cosmopolit“, susținută de prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, manager (până în anul 2021), în cadrul proiectului „Conexiuni“ – Conferințele Academiei Române și online.
Evenimente şi activităţi culturale organizate, alături de organizaţii partenere:     
Expoziţia temporară „AMICUL COPIILOR. Incursiune în istoria literaturii pentru copii şi a benzii desenate româneşti (de la 1878 până în zilele noastre)”. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale, Asociaţia Muzeul Jucăriilor (Bucureşti) şi artistul Alexandru Ciubotariu (Pisica Pătrată) - curator invitat (Bucureşti). Expoziţia poartă numele primei reviste pentru copii din România, „Amicul Copiilor”, care a apărut între anii 1891-1895, la „Stabilimentul grafic" (Editura) Socec din Bucureşti, sub preşedinţia scriitorului Bogdan Petriceicu-Hasdeu. Este expusă o valoroasă colecţie de cărţi, reviste pentru copii şi jucării − colecţia ing. Cristian Dumitru şi Mihail Dumitru. 
Expoziția temporară „Îngerii albaștri", în cadrul proiectului Erasmus (DIS)ARTISAN, derulat de Asociația ART-TERAPIE.CES.AU alături de parteneri din Anglia, Italia, Portugalia, România, Turcia. Coordonatori: Florentina Iconaru, președinte; prof. Adriana Mihăilă și ing. Ioan Nicolae Neofit, vicepreședinți; Rodica Neofit, psihopedagog, director executiv; prof. Teodora Maravela, colaborator (Asociaţia Art-Terapie.CES.AU) și Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (20 aprilie – 25 mai)
Participare la Inaugurarea noului sediu al Comunității Elene Brăila, cu ocazia Zilei Naționale a Greciei. Au susținut alocuțiuni: Adrian Mavrochefalos, președintele Comunității Elene Brăila; dr. Dragoş Gabriel Zisopol, deputat, preşedintele Uniunii Elene din România; Viorel Marian Dragomir, primarul Municipiului Brăila; Francisk Iulian Chiriac, președintele Consiliului Județean Brăila; Veronica Macri, secretarul Comunității Elene Brăila. La eveniment a participat Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice. A fost postat online filmul documentar „Drumul Revoluției Elene pe pământ românesc”, realizat de Televiziunea Română - secția Alte Minorități, în parteneriat cu Uniunea Elenă din România. (27 martie)
Expoziția temporară /Έκθεση „Lumină Sfântă din Grecia” / „Αγιο φωσ απο την Ελλαδα” a prezentat simboluri, obiceiuri, tradiții și gastronomie, începând de la Lunea Curată – „Η Καθαρά Δευτέρα” până la „Η ανάσταση του Κυρίου” – bucuria Învierii Domnului. Au fost expuse și cele mai noi „Πασχαλινές Λαμπάδες" - lumânări pentru Noaptea de Înviere (în Grecia, copiii primesc astfel de lumânări, în Joia Mare, de la nași sau de la părinți), decorate în cadrul Atelierului de pictură al Comunității Elene Brăila.  Emoționant este faptul că se păstrează tradiții la Brăila. Perioada comunistă nu a reușit să șteargă complet amintiri de suflet transmise de părinți sau bunici. Emoționant este și faptul că reînvie tradiții la Brăila. Este al cincilea an, când în Biserica Greacă din Brăila, în Noaptea de Înviere, copiii familiilor membre ale Comunității Elene iau Lumina Sfântă cu „Πασχαλινές Λαμπάδες". Dacă în primul an au fost folosite modele aduse de la Muntele Athos și de la mănăstirile Meteora și lumânările au fost decorate, de copii, tineri și adulți, cu motive tradiționale, cu crucea sfântă sau pictate cu chipul Domnului și cu discrete simboluri grecești − expuse cu ocazia Zilei Naționale a Greciei, în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor", și în emisiuni la TVR −, în ultimii ani participanții la ateliere au fost copii de la Comunitatea Elenă, dar și de la Școala Primară „Sfânta Maria", și s-au folosit, în special, motive marine, florale sau chiar mai vesele. Organizare expoziție: Elena Salomeea Kaloxilos Moraru, artist plastic, coordonatoarea Atelierului de pictură și Beatrice Dobrescu Ispir (Comunitatea Elenă Brăila); Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice; Elena Slătineanu; Florentina Snae (Muzeul Brăilei „Carol I”). Sponsori: „Băcănia din Centru” și „La Grecu”. Afiș, etichete: Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (29 aprilie – 10 iunie)
Pelerinaj la Izvorul Tămăduirii. Oaspeți de la Uniunea Elenă din România - membri ai Comunităților Elene București și Prahova. Prezentare despre istoria comunității grecești de la Brăila, ghidaj în Centrul Istoric, la Centrul Diversității Culturale, Teatrul „Maria Filotti”: Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice și prof. Elena Salomeea Kaloxilos Moraru, artist plastic (Comunitatea Elenă Brăila). Prezentare la Centrul Cultural „Nicăpetre”: dr. Maria Stoica, șef Secția Artă.  (7 mai )
Participare la Ziua Eroilor. Alocuțiuni: Nadia Ustinescu, președintele Comunității Evreilor Brăila; Dumitrel Priceputu, secretarul general al Județului Brăila, prof. Adriana Dumitrescu. Depunere de flori. La eveniment a participat Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice. Locul desfășurării: Cimitirul Evreiesc (10 iunie) 
„Noaptea Muzeelor”. (extras din Program): LA SEDIUL MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”. Corp A. • Recital de pian susținut de elevi de la Școala Populară de Arte și Meserii „Vespasian Lungu”, clasa prof. Laura Vermeșan, prof. Marilena Niculescu și prof. Raluca Ciucă. (manager: dr. Cristian Morozan). • Program artistic – muzică cultă instrumentală și vocală, poezie și balet – susținut de elevii Liceului de Arte „Hariclea Darclée”, coordonați de prof. Adriana Burcă, prof. Leti Brânzia, prof. Raluca Ciucă, prof. Galina Cojocari, prof. Iosif Cojocaru, prof. Ionel Filip, prof. Petrea Gogu, prof. Cerasela Omocea, prof. Ioan Popescu, prof. Raluca Rotărescu, prof. Marius Șerban, prof. Luminița Vasile. (manager: prof. Mircea Bogatu). • Recital la pian, susţinut de Sofia Alexandra Bordea, clasa prof. Raluca Ciucă, Liceul de Arte „Hariclea Darclée” - membră a Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila. (președinte: prof. Maria Milea). • Corul „Nectar”, coordonat de Virgil Burcuș, Asociația Grupul de Inițiativă Viziru, com. Viziru. • Recital de chitară clasică, susținut de prof. Cristian Piron, Școala Populară de Arte și Meserii „Vespasian Lungu”. (manager: dr. Cristian Morozan). • Recital la pian, susţinut de Sara Leu și Marin Luca, clasa prof. Galina Cojocari, Liceul de Arte „Hariclea Darclée” (manager: prof. Mircea Bogatu). • „Feminitatea de altădată”. Prezentare de costume de epocă. A prezentat: Aura Călin. • Recital susținut de Trupa „Restart” - Wanessa Radu, actriţă a Teatrului „Maria Filotti“ şi prof. Florin Lazăr, Școala Populară de Arte și Meserii „Vespasian Lungu”. (manager: dr. Cristian Morozan). Curtea interioară. • Stand Lavandă Bio Brăila - Lăcrămioara Simona Mardare -Țiripa. • Stand Poem Café - Vera Maxim. În faţa sediului Muzeului Brăilei „Carol I”. Dansuri populare cu Ansamblul Folcloric „Garofița” din sat Lanurile, comuna Viziru, coordonat de Silviu-Daniel Ivan; profesor coregraf Marius Sandrino Epure, Palatul Copiilor Brăila. (manager: Ghiță Nedelcu). • Recital cu Corul mixt „Trison” al Școlii Populare de Arte și Meserii „Vespasian Lungu”, dirijori: prof. Marcica și Ștefan Lupu. (manager: dr. Cristian Morozan); •  Demonstrație de karate cu practicanți de la Clubul „Marțial Budo” Brăila, îndrumați de sensei Floricica Georgeta Pricob, antrenor emerit, 6 Dani, președintele clubului.  CORP A. CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE • Vizitarea expoziţiei temporare „AMICUL COPIILOR. Incursiune în istoria literaturii pentru copii şi a benzii desenate româneşti (de la 1878 până în zilele noastre)”, în colaborare cu colecționarii ing. Cristian Dumitru și Mihail Dumitru, Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti | Mini-expoziţia: Produse apicole „Honey Loriana" | Expoziţie de carte apărută la Editura „Istros” şi din biblioteca Centrului Diversităţii Culturale şi audiţii muzicale (programul cultural „Muzică şi cărţi”). Prezentări: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice, coordonatoarea Centrului Diversității Culturale. Invitat: prof. Marilena Ioanid, artist plastic, cu o prezentare despre „Ilustratori români contemporani. Ilustratori din Brăila”. • „Petru cel hâtru. Personaj din spațiul folcloric bulgar”. A prezentat: prof. Maria Gancev, preşedintele  Asociaţiei „Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila. | Mini-expoziţie cu lucrări semnate Nela Constantinescu, artist plastic.  • „Legătura dintre om și natură în cultura turcă”. A prezentat: Gülten Abdula-Nazare, preşedintele Uniunii Democrate Turce din România – filiala Galați. | Mini-expoziţie de costume tradiționale, broderii, obiecte din colecțiile Uniunii Democrate Turce din România – filialele Brăila și Galați. (președinți: Ender Menecai și Gülten Abdula-Nazare). • „Personajele din basmele lui Pușkin”. Au prezentat: prof. Mihai Chirsanov și Lenuța Chirsanov, bibliotecar, Școala Gimnazială „Aleksandr Puşkin” | Mini-expoziţie din colecțiile Școlii Gimnaziale „Aleksandr Puşkin” și Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila | Întâlnire cu Paul Petrov, artist plastic | Audiție Ansamblul „Tihi Dunai” al CRL Brăila (album).  (director și președinte: prof. Maria Milea). • „Karagiozis în Grecia și teatrul de umbre”. A prezentat: prof. Irini Stalika | Mini-expoziţie și întâlnire cu artiştii plastici: Jana Andreescu, Marilena Ioanid, Elena Salomeea Kaloxilos Moraru, Dennis Teodorescu, Marius Teodorescu și Gheorghe Andreescu. A prezentat: Gheorghe Andreescu, artist plastic, președintele Filialei UAPR Galați. | Mini-expoziţie cu obiecte handmade realizate în cadrul Cercului de Pictură al Comunității Elene Brăila, coordonat de prof. Elena Salomeea Kaloxilos Moraru, artist plastic. (preşedinte: Adrian Mavrochefalos). • Recital la vioară, susţinut de Sara Leu, clasa prof. Iosif Cojocaru, Liceul de Arte „Hariclea Darclée”. (manager: prof. Mircea Bogatu). • „Povești cu vrăjitoare în tradiția italiană”. A prezentat: Armanda Filipine, jurnalist revista „Brăila Chirei”, scriitor. • Audiție muzică klezmer (album), Comunitatea Evreilor Brăila. (președinte: Nadia Ustinescu). În faţa Centrului Diversităţii Culturale. • Șah cu copiii de la Club Sportiv de Șah „Micul Prinț” Brăila. (preşedinte: prof. Iulian Preda). • Muzică tradițională românească și bulgărească în interpretarea Grupului „Valurile Dunării” al Casei Municipale de Cultură, condus de prof. Marius Anghelescu. (manager: Mircea Ciucașu). • Dans turcesc cu Grupul „Duo Magic”, coordonat de prof. Ion Steliana, Palatul Copiilor Brăila. (manager: Ghiță Nedelcu). • Spectacol de muzică rusească susţinut de Paula Amelian, artist, studentă la Facultatea de Arte, Universitatea „Ovidius” din Constanța, membră a Comunității Rușilor Lipoveni din România. • Prezentarea specificului Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” Brăila. A prezentat: lt. cdor. Nicoleta Burlacu, ofiţer de Relaţii Publice | Mini-expoziţie și Atelier de noduri marinăreşti coordonat de Costel Mândroiu, Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu”. (comandant: Contraamiral de flotilă Cornel Rogozan). • Spectacol de dansuri tradiţionale greceşti, susţinut de Ansamblul „Parnassos” al Comunităţii Elene Brăila, coordonat de prof. Filippos Delviniotis. (preşedinte: Adrian Mavrochefalos). • „Vrei să ne-ntâlnim sâmbătă seară”. Invitație la tango - în acordurile muzicii lui Jean Moscopol și Cristian Vasile - cu Pasionații de tango. Invitați speciali: Jana Andreescu, artist plastic, nepoata lui Jean Moscopol; Mirela Roșu și Giorgio Panico, Școala de Tango Urquiza București - reprezentant în România al Școlii Mariposita de San Telmo, Buenos Aires. • „Teach me to dance!” (Alexis Zorbas): Hassapiko-Sirtaki şi Zeibekiko, cu Ansamblul „Parnassos” al Comunităţii Elene Brăila. (preşedinte: Adrian Mavrochefalos). Surprize. CENTRUL CULTURAL „NICĂPETRE” •  Recital susținut de Cvartetul „Pro Musica” din Brăila – prof. Ionel Filip, prof. Ștefan Lupu, prof. Mariana Marțian, prof. Cristian Găgeanu. • Recital susținut de Grupul folk „Generații” al Casei de Cultură a Municipiului Brăila, coordonat de prof. Dumitru Popescu. (manager: Mircea Ciucașu). (12 iunie )
Atelier de puzzle și vizită – în cadrul proiectului educațional Școala de vară „Aventuri pe tărâmul vacanței”, derulat alături de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila. Au participat copii de la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, însoțiți de prof. înv. primar Mirela Cireașă. A prezentat: Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (20 iulie)
Participare la vernisajul expoziției Pictură semnată de Marius Teodorescu și Dennis Teodorescu, membri ai UAP Filiala Brăila. Au prezentat: Gheorghe Andreescu, muzeograf, artist plastic, președintele Filialei UAP Galați; Mariana Tomozei Cocoș, critic de artă; prof. univ. Tudor Ioan, artist plastic; Dennis Teodorescu, artist plastic. La eveniment a participat Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice. Locul desfăşurării: Galeria „Gh. Mantu” Galați (26 iulie)
Expoziția temporară Machete de nave fluviale, panoplii, instalații, accesorii de punte, mijloace de salvare. A prezentat: Costel Mândroiu de la Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” Brăila. Au mai vorbit: Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice și conf. univ. dr. Costin Croitoru, manager interimar. Au participat copii de la Clubul de Șah „Micul Prinț” Brăila -  președinte Iulian Preda, părinți și bunici. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (28 iulie – 10 august )
Ateliere de Artă Decorativă (pânză, ceramică, lemn) – în cadrul Cercului de Pictură al Comunității Elene Brăila, coordonat de prof. Elena Salomeea Kaloxilos Moraru, artist plastic. Copiii au vizitat și Muzeul Brăilei „Carol I”. Au prezentat: Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice și dr. Niculina Dinu, muzeograf - Secția Istorie. La ateliere a participat și conf. univ. dr. Costin Croitoru, manager interimar. Obiectele au fost expuse. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (29 iulie, 3 august, 4 august, 10 august)
Festivalul Internațional de Șah Clasic „Al Dahra”, Ediția I. Turneul A open – clasic FIDE 6 runde jucători cu Elo < 2200 și Turneul B sub 10 ani – clasic FIDE 6 runde. Organizatori: Clubul Sportiv de Șah „Micul Prinț” Brăila în colaborare cu: Primăria Municipiului Brăila, Consiliul Județean Brăila, Muzeul Brăilei „Carol I”, Teatrul „Maria Filotti” Brăila. Organizator: Iulian Preda, președintele Clubului Sportiv „Micul Prinț” Brăila. Arbitru șef: Jugaru Lucian. Arbitru secund: Dobrescu Cosmin. La deschidere au susținut alocuțiuni: Iulian Preda, președintele Clubului Sportiv de Șah „Micul Prinț”; Sorin Avram Iacoban, președintele Federației Române de Șah; Vladimir Danilov, vicepreședintele Federației Române de Șah și Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice. La Festivitatea de premiere au susținut alocuțiuni: Iulian Preda, președintele Clubului Sportiv „Micul Prinț” Brăila; Doinița Ciocan, viceprimar al Municipiului Brăila; Ionuț Ciprian Dobre, vicepreședinte al Consiliului Județean Brăila; Adrian Smărăndoiu, antrenor, președintele Secției de Șah de la CSM Galați; Lucian Jugaru, arbitru principal. Participanții și însoțitorii au vizitat, gratuit,  Muzeul Brăilei „Carol I”. Ghidaje: Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice. Sponsori: AL DAHRA Holding, APAN Brăila, Pizza Radu Brăila, Eastern Agriculture, Restaurantul „Pește și Vin”. Plimbare gratuită pe Dunăre oferită de Primăria Municipiului Brăila. Locul desfășurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” și Teatrul „Maria Filotti” Brăila (5 - 8 august)
Tabăra de zi a Bisericii Baptiste „Sfânta Treime” Brăila. Grup de copii însoțiți de lideri: Iosif Cojocaru, Carmen Rusea, Gianina Leu. Prezentare expoziție și Prelegere despre Brăila multiculturală: Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice | Vizionare film documentar | Puzzle. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (19 august)
Activitate organizată de Liga Militarilor Profesioniști Brăila, cu ocazia trecerii în rezervă a caporalului cl. I Mândroiu Costel, membru de onoare al Ligii Militarilor Profesioniști Brăila. Au participat: Cap. cl. I Oțelea Valentin, membru în consiliul director LMP; Cap. cl. a II-a Zamfir Marius, reprezentant LMP Brăila; Cap. cl. a II-a Buzea Ionel, reprezentant LMP Brăila și Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice. Locul desfășurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (20 august)
Eveniment caritabil, în cadrul campaniei umanitare Ajutăm poporul grec!, inițiate de Uniunea Elenă din România, ca urmare a incendiilor care au avut loc pe teritoriul Greciei. Au putut fi achiziționate, la prețuri simbolice, 13 lucrări donate de artiștii plastici de origine greacă Jana Andreescu, Gheorghe Andreescu, Elena Salomeea Kaloxilos Moraru, Marilena Ioanid, Dennis Teodorescu, precum și obiecte realizate în cadrul Cercului de Pictură al Comunității Elene Brăila, coordonat de prof. Elena Salomeea Kaloxilos Moraru, artist plastic. Muzeul Brăilei „Carol I” a sprijinit această campanie. Toți cei care au achiziționat lucrări de artă sau au contribuit cu donații în bani au primit un tichet de Acces gratuit pentru 2 persoane în toate expoziţiile deschise la Muzeul Brăilei „Carol I”, iar persoana care a achiziționat - cu suma cea mai mare - o lucrare de artă a primit cărți apărute la Editura „Istros”.  Prezentare despre artiști și lucrările donate: prof. Marilena Ioanid, artist plastic, membru UAP Filiala Brăila. Programul a inclus dansuri tradiționale cu Ansamblul „Parnassos" al Comunității Elene Brăila. Afiș, etichete, implicare în organizare expoziție, fotografiere, filmare: Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice. Locul desfășurării: sediul Comunității Elene Brăila (4 septembrie)
Șezătoare veselă. Demonstrație executare brâu (pois), cu meșteri populari din Jurilovca și Brăila  | Expoziție de obiecte tradiționale din colecțiile Comunității Rușilor Lipoveni Brăila și de la familiile Ana Oprea (CRL Brăila), Evdochia și Vladimir Smaznov și Camelia Hristian (Muzeul Brăilei „Carol I”) | Cântece și poezii pentru copii cu Ansamblul Juravlonok din Jurilovca și copiii participanți la activitățile în limba rusă de la CRL Brăila, coordonatori Tatiana Văsii - Jurilovca, prof. Maria Milea, președintele CRL Brăila și prof. Ana Oprea. Au prezentat: Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice; prof. Maria Milea, președintele CRL Brăila; Tatiana Văsii - CRL Jurilovca și prof. Ana Oprea – CRL Brăila. Locul desfășurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversității Culturale (6  septembrie)
Anul Nou Evreiesc, Rosh Hasana. Semnificația, tradițiile și obiceiurile sărbătorii au fost promovate online de Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. (7  septembrie)
Memorial „Maria Albuleț”. Concurs de șah sub 12 ani – clasic FRȘah și FIDE 6 runde. Organizatori: Clubul Sportiv de Șah „Micul Prinț” Brăila în colaborare cu: Federația Română de Șah, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brăila, Primăria Municipiului Brăila, Consiliul Județean Brăila, Muzeul Brăilei „Carol I”. La deschidere, alocuțiune: Iulian Preda, președintele Clubului Sportiv „Micul Prinț” Brăila. Au participat: Adrian Smărăndoiu, antrenor, președintele Secției de Șah de la CSM Galați și Elena Carmen Cuza, directorul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Brăila. Copiii și însoțitorii au vizitat expozițiile deschise la Muzeul Brăilei „Carol I”. Prezentări: Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice. La Festivitatea de premiere, alocuțiuni: Iulian Preda, președintele Clubului Sportiv „Micul Prinț”; Ciprian Ionuț Dobre, vicepreședinte al Consiliului Județean Brăila; conf. univ. dr. Costin Croitoru, manager interimar al Muzeului Brăilei „Carol I”; Vladimir Danilov, fost președinte al Federației Române de Șah și Adrian Smărăndoiu, antrenor, președintele Secției de Șah de la CSM Galați. Sponsor: Pizza Radu. Locul desfășurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (11-12 septembrie )
„Povești despre Brăila, muzică și cărți” și „Despre Istoria literaturii pentru copii și a benzilor desenate românești”. Grup de la Liceul de Arte „Hariclea Darclée”, clasa a XI-a Artă plastică, secția Tapiserie. Prelegeri: Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice și prof. Marilena Ioanid, artist plastic. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversității Culturale (15 septembrie)
Festivalul Peștelui. Alături de echipa TVR,  filmări pentru Emisiunea „Conviețuri”. În imagini: Viorel Marian Dragomir, primarul Municipiului Brăila; Francisk Iulian Chiriac, președintele Consiliului Județean Brăila; Valentina Şevval - Atelierul de mesteșuguri rusești Katiușa Design din Jurilovca; prof. Maria Milea, președintele Comunității Rușilor Lipoveni Brăila; prof. Ana Oprea, CRL Brăila; Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice. Locul desfășurării: Faleza Dunării Brăila. (17 septembrie)
Campania umanitară Ajutăm poporul grec! Alături de echipa TVR, filmări pentru Emisiunea „Conviețuri”. Interviuri cu Veronica Macri, secretarul Comunității Elene Brăila;  prof. Marilena Ioanid, artist plastic de origine greacă; Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice și secvențe cu Ansamblul „Parnassos” al Comunităţii Elene Brăila, coordonat de prof. Filippos Delviniotis, membri ai Comunității Elene Brăila. Locul desfășurării: Biserica Greacă „Buna Vestire" și sediul Comunității Elene Brăila (19 septembrie)
Proiectul „Dunăre, Dunărea mea", derulat de CRL Brăila. Alături de echipa TVR,  filmări pentru Emisiunea Conviețuri. Alocuțiune: prof. Maria Milea, președintele Comunității Rușilor Lipoveni Brăila  |  Secvențe cu Ansamblurile „Tihii Dunai" şi „Dunaiskie Rozî" ale CRL Brăila | Expoziție gastronomică. La eveniment au participat: Viorel Marian Dragomir, primarul Municipiului Brăila; Doinița Ciocan și Alexandru Jantea Crican, viceprimari ai Municipiului Brăila. Fotografiere și filmare: Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice. Locul desfășurării: Faleză și pe Dunăre, nava ,,Lacu Sărat" (19 septembrie)
Ora de modelaj la muzeu, coordonată de prof. Lucian Constantin, artist plastic ceramist. Au fost pregătite schițe pentru realizarea unui fronton cu temă neolitică, cu elevi de la Liceul de Arte „Hariclea Darclée", clasa a XII-a, grupa: Monumentală. Personaje precum Micul Prinț din desenul animat realizat după cartea scriitorului Antoine de Saint-Exupéry, Elmo din „Muppets”, BMO din „Să înceapă aventura”, Plankton din „SpongeBob”, Finn din „Să înceapă aventura”, Gumball din „Uimitoarea lume a lui Gumball”, Jake din „Să înceapă aventura”, Pufulete din „Ciudățenii”, Fetiță din „Powerpuff” au prins viață din lutul modelat de artiștii de la Liceul de Arte „Hariclea Darclée", clasa a X-a. Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice a prezentat expoziția „AMICUL COPIILOR”. La ateliere a participat și conf. univ. dr. Costin Croitoru, manager interimar. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Secția Arheologie și Centrul Diversității Culturale (21 septembrie, 23 septembrie, 1 octombrie)
Povești și călătorii culturale. Poveștile Reginei Maria. Balcic. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversității Culturale, Asociația „Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila și Școala Gimnazială „Radu Tudoran". Program: Povești despre Brăila muzică și cărți | Vizită în expoziția „AMICUL COPIILOR". A prezentat: Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice | „Petru cel hâtru. Personaj din spațiul folcloric bulgar”. A prezentat: prof. Maria Gancev, președintele Asociației „Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila | Lectură - elevi de la Școala Gimnazială „Radu Tudoran" Brăila, coordonați de prof. Veronica Roidis, membră a Asociaţiei „Hristo Botev" | Poveștile Reginei Maria & Călătorii culturale. Balcic. Au prezentat: Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice; Nelu Carpuz, vicepreședinte al Asociaţiei „Hristo Botev" și alți membri | Vizionare de film documentar | Recital de muzică bulgărească cu Grupul vocal „Borianca”, coordonat de prof. Anastasia Andriev, vicepreședinte al Asociaţiei „Hristo Botev". Locul desfășurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversității Culturale (24 septembrie)
Concursul de Șah „Căluțul de fildeș”, ediția a XIV-a, Șah clasic. Organizatori: Cluburile Sportive „Orizont 64” și „Micul Prinț” Brăila, în colaborare cu: Primăria Municipiului Brăila, Consiliul Județean Brăila, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și Muzeul Brăilei „Carol I”. Inițiator și susținător: Mihai Tudose, deputat, fost candidat la titlul de maestru în șah. Arbitri: Cosmin Dobrescu și Lucian Jugaru. Copiii și însoțitorii au vizitat expozițiile deschise la Muzeul Brăilei „Carol I”. Prezentări: Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice. Festivitatea de premiere pentru jucători fără categorii sportive. Alocuțiuni: Francisk Iulian Chiriac, președintele Consiliului Județean Brăila; conf. univ. dr. Costin Croitoru, manager interimar al Muzeului Brăilei „Carol I”; Ionel Balcan, vicepreședintele Clubului Sportiv de Șah „Orizont 64” Brăila; Iulian Preda, președintele Clubului Sportiv de Șah „Micul Prinț” Brăila. La eveniment a mai participat și Ciprian Ionuț Dobre, vicepreședinte al Consiliului Județean Brăila. | Festivitatea de premiere pentru jucători grupa 8 ani. Alocuțiuni: Ciprian Ionuț Dobre, vicepreședinte al Consiliului Județean Brăila; conf. univ. dr. Costin Croitoru, manager interimar; Ionel Balcan, vicepreședintele Clubului Sportiv de Șah „Orizont 64” Brăila; Iulian Preda, președintele Clubului Sportiv de Șah „Micul Prinț” Brăila. | Festivitatea de premiere pentru jucători grupele 10 - 14 ani. Alocuțiuni: Ionel Balcan, vicepreședintele Clubului Sportiv de Șah „Orizont 64” Brăila; Iulian Preda, președintele Clubului Sportiv de Șah „Micul Prinț” Brăila. Sponsor: Pizza Radu. Locul desfășurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (25 – 26 septembrie)
Hanuka. Fotografii de la Templul Coral Brăila: Nadia Ustinescu, președintele Comunității Evreilor Brăila. Semnificația, tradițiile și obiceiurile sărbătorii au fost promovate online de Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice.  (28 noiembrie)
• Muzeul Brăilei ,,Carol I" a sprijinit campania umanitară – inițiată de Comunitatea Rușilor Lipoveni Brăila – de sensibilizare a populației și conștientizare a avantajelor donării de sânge, pornită din nevoia de sânge din spitale. Campania a constat în distribuirea de pliante și materiale informative referitoare la avantajele, condițiile și modalitatea donării de sânge și s-a încheiat cu o tombolă. Premiile au fost asigurate din donații și sponsorizări (invitații la Teatrul ,,Maria Filotti" Brăila, tichete de acces gratuit pentru două persoane valabile în toate expozițiile deschise la Muzeul Brăilei ,,Carol I", invitații la spectacolul susținut de Fuego de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, evaluări nutriționale gratuite, Cupon cadou îngrijire pentru mâini, premii dulci, cărți, Cd-uri oferite de CRL Brăila, pachete de alimente). Coordonatori: prof. Maria Milea, președintele CRL Brăila și prof. Ana Oprea. DTP pliant: Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice. (26 noiembrie - 7 decembrie)
• Expoziția „Personalități grecești care au jucat un rol în istoria românilor, din antichitate până în zilele noastre”. Organizată de Uniunea Elenă din România sub egida Ambasadei Greciei la București, la iniţiativa Asociaţiei Culturale a Grecilor din România „NOSTOS", expoziția itinerantă face parte dintr-o amplă suită de manifestări menite să celebreze împlinirea a 200 de ani de la Revoluția greacă, eveniment care a avut ca finalitate crearea și recunoașterea statului grec independent modern. La realizarea expoziției au colaborat: Uniunea Elenă din România, Camera de Comerț Bilaterală Eleno-Română, Departamentul de Studii Neoelene al Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, Fundația Culturală Greacă, Școala Greacă din București „ATENA”, Asociația Prietenilor Bisericii Elene din București, Asociația Culturală „Arcadia”, Asociația Culturală „Protagoras” și Biroul Organizației Elene pentru Turism. Expoziție realizată cu sprijinul: Alpha Bank, VISTA Bank, Black Sea Suppliers. Parteneri: Uniunea Elenă din România, Comunitatea Elenă Brăila, Primăria Municipiului Brăila, Consiliul Județean Brăila, Teatrul „Maria Filotti” Brăila și Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversității Culturale. Creionând portretele unor eleni care au jucat un rol, uneori episodic, alteori marcant, în istoria noastră, expoziția constituie o istorie secvențială a elenismului din România. În aceste portrete, vizitatorii îi vor regăsi pe Alexandru Macedon sau Apolodor din Damasc, dar și personalități care au fost în mod direct conectate cu orașul Brăila, precum Andreas Embiricos, Iannis Xenakis, Jean Moscopol. Printre elenii de seamă care au marcat istoria românilor, este amintită Regina Elena, mama Regelui Mihai, fiica Regelui Constantin I al Greciei. Alocuțiuni: Excelența Sa Sofia Grammata, Ambasadorul Greciei în România; Viorel Marian Dragomir, primarul Municipiului Brăila; Francisk Iulian Chiriac, președintele Consiliului Județean Brăila; dr. Dragoş Gabriel Zisopol, deputat, preşedintele Uniunii Elene din România; prof. univ. dr. Tudor Dinu, Departamentul de Studii Neoelene al Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București; Adrian Mavrochefalos, președintele Comunității Elene Brăila; Veronica Macri, secretarul Comunității Elene Brăila. Moderator: conf. univ. dr. Costin Croitoru, manager interimar al Muzeului Brăilei „Carol I”. La eveniment au participat și: Pelaghia Goundra, consul; Rodoclia Zamfiropol, președintele Comunității Elene Galați și vicepreședinte UER; Ionel Epureanu, vicepreședinte al Consiliului Județean Brăila; Ionuț Ciprian Dobre, vicepreședinte al Consiliului Județean Brăila; Alexandru Jantea Crican, viceprimar al Municipiului Brăila; echipă de la TVR, preot paroh Doru Sima, Biserica Greacă „Buna Vestire” Brăila, reprezentanți ai administrației publice locale, membri ai Comunității Elene Brăila. Traducere: dr. Carmen Mavrochefalos (Comunitatea Elenă Brăila). Afiș, comunicat, fotografiere, filmare și promovare înainte și după eveniment: Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice. Locul desfășurării: Teatrul „Maria Filotti” Brăila și Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversității Culturale (10 decembrie 2021 - 10 ianuarie 2022)
Prezentări pentru alte grupuri de vizitatori de la: Făurei (26 mai), comuna Viziru, membri ai Corului „Nectar”, condus de Virgil Burcuș (30 mai), Colegiul Național „Nicolae Bălcescu”, însoțit de prof. Mariana Cîineanu, Colegiul Național „Gh. Munteanu Murgoci”, însoțit de prof. Daniela Drăghici (11 iunie), Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca, însoțit de prof. Elena Morteciu, prof. Georgeta Constantin, prof. Elena Bobe și prof. Costel Ghețu (22 iulie), București (19 august), Școala cu Clasele I-VIII Surdila Găiseanca, însoțit de Viorica Bratu, Aurelia Ichimescu, Daniela Bratosin, Aurelia Alexandru de la Primăria Surdila Găiseanca, prof. Iuliana Istrate, prof. Sorin Stancu, prof. Gabriel Moldoveanu, prof. Daniela Mihai și Mariana Sterian (26 august), Fundația Surorile Clarise, însoțit de educatorii Angi Stoian, Elena Buricea, Ani Gheorghică (1 septembrie), Republica Moldova, București, Galați (28 august), Făurei și Timișoara (3 septembrie), Comunitatea Rușilor Lipoveni din Jurilovca, însoțit de Tatiana Văsii și părintele Flor Văsii (8 septembrie). (Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice)
Prezentări în limba engleză pentru vizitatori din: Armenia (20 iulie), Grecia, însoțiți de Lala Gabriel, ghid Brăila City Tour (18 august), Austria (28 August), Franța, Grecia, Italia, Turcia - reprezentanți ai partenerilor Universității „Dunărea de Jos” Galați în cadrul unui Proiect Erasmus (26 septembrie). Oaspeți din: Anglia – artistul plastic Filip Ivli Timofei și Silviu Filip, membri ai Comunității Rușilor Lipoveni din România (8 septembrie), Turcia – de la Rumelia - Balkan Strategic Research Center Istanbul și Gülten Abdula-Nazare, președintele Uniunii Democrate Turce din România – filiala Galați (21 septembrie), București –  Bogdan Burileanu, critic de film, jurnalist (1 octombrie). (Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice)
•  Vă aşteptăm, cu drag, să vizitaţi expoziţiile noastre şi să participaţi la programele culturale, cu caracter permanent pentru grupuri de copii, tineri și familii „Poveşti despre Brăila, muzică şi cărţi. Călătorii culturale”. Includ: prelegeri, prezentări tematice, ateliere, demonstraţii practice, expoziţii, lectură, jocuri, audiţii muzicale, proiecţii de filme documentare, concursuri, cerc, întâlniri surpriză, excursii tematice. Sunt gratuite, cu programare, în limita celor 40 de locuri și on-line, pe platformele Zoom şi Microsoft Teams
                           
Camelia  HRISTIAN

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. VIZITATORI ON-LINE AI MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”, ÎN 2021

Pe website www.muzeulbrailei.ro au fost postate: 469 comunicate și anunțuri referitor la evenimente și activități culturale, 125 link-uri la secțiunile Informații de interes public, Angajări, Achiziții, 5.011 fotografii și 649 link-uri și video la Evenimente culturale, Colecția afișe și Secții – afișe, Editura „Istros”. Website-ul www.muzeulbrailei.ro a înregistrat: 89.960 pagini vizitate, 18.997 vizitatori, din care 18.637 vizitatori unici din: România și alte 143 țări: SUA, China, Moldova, Germania, Marea Britanie, Italia, Franța, India, nespecificat, Rusia, Canada, Filipine, Spania, Brazilia, Japonia, Turcia, Grecia, Indonezia, Nigeria, Bangladesh, Olanda, Irlanda, Mexic, Polonia, Ucraina, Coreea de Sud, Suedia, Bulgaria, Belgia, Elveția, Austria, Iran, Ungaria, Israel, Vietnam, Egipt, Thailanda, Africa de Sud, Arabia Saudită, Taiwan, Argentina, Kosovo, Iraq, Australia, Hong Kong, Pakistan, Togo, Venezuela, Etiopia, Maroc, Emiratele Arabe Unite, Serbia, Uzbekistan, Columbia, Cehia, Algeria, Kazakhstan, Malaezia, Portugalia, Chile, Myanmar, Danemarca, Croația, Norvegia, Peru, Tanzania, Oman, Uganda, Zimbabwe, Coasta de Fildeș, Ghana, Mozambic, Singapore, Congo, Cipru, Luxemburg, Zambia, Camerun, Republica Dominicană, Finlanda, Liban, Nigeria, Siria, Afganistan, Costa Rica, Ecuador, Nepal, Noua Zeelandă, Armenia, Azerbaijan, Bolivia, Belarus, Kenya, Ruanda, Slovenia, Slovacia, Tunisia, Yemen, Albania, Angola, Iordania, Cambodgia, Sri Lanka, Lituania, Letonia, Madagascar, Cuba, Estonia, Guatemala, Honduras, Islanda, Malta, Malawi, Panama, Papua Noua Guinee, Paraguay, Qatar, Sudan, Tajikistan, Antigua & Barbuda, Bosnia Herțegovina, Burkina Faso, Bahrain, Benin, Brunei, Fiji, Georgia, Guineea Ecuatorială, Haiti, Kyrgyzstan, Kuweit, Laos, Muntenegru, Macedonia de Nord, Mali, Namibia, Noua Caledonie, Sierra Leone, Senegal, Somalia, El Salvador, Chad, Uruguay. (Editor: Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice).   
Pagina „Muzeul Brăilei Carol I” era apreciată, la finele anului 2021, de 12.882 de persoane și urmărită de 13.175 de persoane din România și alte țări. În anul 2021 au fost postate: mii de texte, 1.474 link-uri către website-uri, imagini FB, Youtube, 230 filme documentare, filmări de la evenimente și apariții la TV, 14.309 fotografii din arhiva Muzeului Brăilei „Carol I”, iar pe conturile Muzeului Brăilei „Carol I” pe alte rețele: LinkedIn – 456 postări, Twitter – 454 postări, Instagram –723 postări, Youtube (cont nou) – 1 film, Pinterest – 173 postări.  (Editor: Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice) 
În 2021, 311.544 persoane diferite au vizualizat cel puțin o postare de pe / sau preluată de pe pagina Muzeului Brăilei „Carol I” pe Facebook. Mulţumim foarte mult tuturor celor care sunt alături de noi!      
 
Camelia HRISTIAN

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. ACTIVITĂŢI CURENTE, ÎN ANUL 2020

       Strategia de relaţii publice este adaptată pornind de la categoriile de public ţintă vizate şi analizând permanent evoluţia vizitatorilor reali, caracteristicile lor socio-demografice, frecvenţa unor acţiuni (fideli sau ocazionali), rezultate calitative (preferinţe, opinii, atitudini) precum şi evoluţia vizitatorilor virtuali, prin monitorizarea traficului pe website şi analiza feedback-ului. Cercetarea publicului Muzeului Brăilei „Carol I” se face prin: observare directă a reacţiilor la vernisaje sau alte evenimente şi în timpul vizitelor în expoziţii (durata vizitei, obiectele în faţa cărora subiecţii îşi petrec mai mult timp, tipul de evenimente cu succes la public etc.), comunicare verbală – directă, la evenimente, analiza feedback-ului (prin e-mail, Facebook, carte de impresii, analiza articolelor de presă etc), chestionar. La intrarea în fiecare expoziţie permanentă şi temporară este aplicat un chestionar. Al doilea tip de chestionar, pentru elevi, conceput respectând criteriile din Barometrul de Consum Cultural, nu a fost aplicat anul acesta. Aplicarea chestionarelor are ca scop: cunoaşterea imaginii Muzeului Brăilei „Carol I” la aceste categorii de public ţintă, updatarea unor baze de date, adaptarea ofertei culturale, a canalelor şi materialelor de promovare pornind de la opiniile şi propunerile segmentului de public cercetat. Importante sunt şi studiile cantitative: număr de vizitatori reali, durata vizitei medii/vizitator cu diverse caracteristici socio-demografice, trafic pe website, zona din care este accesat, orele, număr de pagini accesate, subiecte preferate pe Facebook, număr de aprecieri, zona în care trăiesc persoanele care urmăresc constant pagina „Muzeul Brăilei Carol I” ş.a., pentru care se întocmesc periodic rapoarte, pe baza cărora se actualizează şi Analiza SWOT. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). 
Toate evenimentele Muzeului Brăilei „Carol I” au fost promovate prin: poster şi comunicat de presă, diseminate către mass-media locală, naţională şi publicaţii specializate; invitaţii tipărite şi invitaţii distribuite prin liste de e-mailuri (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice) şi prin postare pe website şi pe reţele de socializare (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Comunicatele şi posterele au fost înregistrate şi arhivate, pentru arhiva Muzeului Brăilei „Carol I” şi pentru depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României, conform legislaţiei. Listele de protocol şi listele de e-mailuri au fost permanent actualizate şi dezvoltate. Presa a fost monitorizată permanent şi au fost arhivate copii după apariţiile în presa scrisă şi on-line (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). Serviciul Relaţii Publice a asigurat background-ul (sonorizare, proiecţii video, fotografiere, filmare) evenimentelor culturale organizate de Muzeul Brăilei „Carol I” sau găzduite, la sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (Diana Coşarcă, muzeograf şi Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice), la Centrul Diversităţii Culturale (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice) şi în alte locaţii. În afară de evenimente culturale, au fost filmate şi dezbateri cu specialişti ai Muzeului Brăilei „Carol I”, pentru Emisiunea „Pasionat de viaţă" – realizator Lucian Ţilea – la TV Galaţi. (Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice). 
Chiar dacă experienţa virtuală nu poate suplini întâlnirea faţă în faţă cu obiectul de patrimoniu, cu opera de artă, dialogul cu muzeograful sau cu artistul, comunicarea digitală a permis muzeelor continuitatea relaţiei cu publicul şi cu comunitatea, în această perioadă, în care criza COVID-19 a afectat puternic sectorul cultural, impactul fiind atât economic cât şi social. În mod firesc, în acest context, a fost acordată o atenţie specială dezvoltării prezenţei online a Muzeului Brăilei „Carol I”, diversificării canalelor de comunicare şi conţinutului: au fost editate, în ritm susţinut, filmări de la evenimente culturale din ultimii 30 de ani (montare, randare, transformare în mp4) (Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice) pentru postare pe Youtube; au fost ordonate cronologic 675 fişiere video – din arhiva Muzeului Brăilei „Carol I” şi din diferite surse  – de la evenimente şi apariţii la TV şi la Radio România ale specialiştilor, precum şi aproximativ 75% din arhiva foto; a fost parcurs cursul „Noţiuni fundamentale de marketing digital" (26 module), au fost susţinute testele şi examenul final pentru obţinerea Certificatului de competenţă eliberat de Google, au fost parcurse şi susţinute testele pentru modulele (fără certificare) „Îmbunătăţirea siguranţei online a companiei”, „Înţelege nevoile clienţilor şi comportamentele online” şi „Comunică-ţi ideile prin poveşti şi design”, au fost studiate diverse articole, studii, statistici (în română şi engleză) legate de social media (target, strategii, promovare organică, hashtag, trafic, podcast & Sportify, apps, marketing digital prin conţinut, securitate informatică ş.a.); au fost create şi dezvoltate conturile profesionale pentru Muzeul Brăilei „Carol I” pe LinkedIn, Twitter, Instagram, Youtube (cont nou), Pinterest, TripAdvisor, au fost definite hashtag-uri şi cuvinte cheie pentru optimizare SEO website şi Google Business (parţial), s-au schiţat direcţii legate de definirea strategiei şi dezvoltarea planului de marketing digital. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). 
S-a continuat activitatea de documentare pentru completarea fişelor de lucru despre Brăila de altădată (aspecte istorice, patrimoniu cultural mobil, imobil şi imaterial, personalităţi, minorităţi etnice, obiective turistice), necesare pentru activităţi de promovare şi editarea paginilor pe reţelele sociale. Au fost realizate articolele pentru paginile „Relaţii publice” din publicaţia Muzeului Brăilei „Carol I” (4 pagini; concepere, tehnoredactare, DTP în CorelDRAW), au fost promovate on-line şi anul acesta, rezultatele proiectelor (4 editoriale şi 2 culturale) – finanţate de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi Uniunea Arhitecţilor din România –  derulate de Muzeul Brăilei „Carol I” (alături de alţi parteneri) în anii 2009, 2012, 2013, 2014, 2015. Pentru lucrarea „Dezvoltarea imaginii instituţiei muzeale prin marketing cultural, management cultural şi educaţie muzeală” a fost  parcursă, parţial, bibliografia. Au fost, de asemenea, susţinute următoarele comunicări: „Aurul. Valoare emoţională, culturală şi financiară” – la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, 16 ianuarie 2020 (35 slide-uri); Impactul activităţilor Centrului Diversităţii Culturale al Muzeului Brăilei „Carol I” asupra mediului cultural brăilean, la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice pentru Masteranzi, organizată de Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, 21 mai 2020, pe platforma Zoom (278 slide-uri); „Muzeele şi criza Covid-19", la cea de-a opta ediţie a Conferinţei Internaţionale „Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century”, cu tema „Europe in pandemic times: facts, challenges and responses.”, organizată de Universitatea „Constantin Brâncoveanu" Piteşti, 26 noiembrie 2020, pe platforma Zoom. (articol, 10 pag.;  22 slide-uri; rezumat în limba engleză). (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice)
Au mai fost realizate: întocmirea statisticilor şi rapoartelor de activitate ale Muzeului Brăilei „Carol I” (1643 pagini; prin sintetizarea rapoartelor primite de la şefii de secţii şi servicii), activităţi cu caracter administrativ (întocmire chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial, fişe de evaluare personal, implementare Legea nr. 544/2001, analiză planuri şi rapoarte, întocmire rapoarte săptămânale, lunare, de trimestru şi de an, situaţie de vizitatori, plan de activitate şi plan de manifestări culturale pentru 2021, coordonarea şi controlul activităţii Serviciului Relaţii Publice). (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice) 
Serviciul Relaţii Publice gestionează şi documentele de secretariat ale Muzeului Brăilei „Carol I”, corespondenţa, documente pentru mapele de şedinţă, procese verbale, diferite documente pentru întâlniri de lucru (Liliana Apostolescu Miron, gestionar custode cu atribuţii de secretariat - Serviciul Relaţii Publice), completarea fişelor şi altor documente, conform legislaţiei privind protecţia muncii şi arhivarea acestora, inclusiv realizarea instructajului periodic de SSM cu angajaţii Muzeului Brăilei „Carol I”, diseminarea şi verificarea respectării normelor pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu COVID 19 (Diana Coşarcă, muzeograf cu atribuţii de inspector de specialitate protecţia muncii - Serviciul Relaţii Publice), înregistrarea fondului de carte nou intrat în biblioteca Muzeului Brăilei „Carol I”, descrierea bibliografică a periodicelor din bibliotecă, inventarierea şi asigurarea evidenţei fondului de carte în sistem electronic, conform normelor de biblioteconomie, împachetare, desprăfuire, manipulare, aranjare la raft, etichetare peste 10.000 cărţi şi amenajare noua locaţie. (Alina Ciucă, bibliotecar -  Serviciul Relaţii Publice) 
Serviciul Relaţii Publice se ocupă şi de activităţi de marketing şi promovarea Editurii „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”: organizarea standului la târgurile şi expoziţiile naţionale de carte (anul acesta Editura „Istros” nu a participat la târguri de carte), background-ul (sonorizare, proiecţii video, fotografiere, filmare) evenimentelor de lansare de carte, stabilirea de noi contacte/clienţi, actualizarea bazelor de date, corespondenţă, gestiunea şi inventarierea fondului de carte al Editurii „Istros”, recepţia şi aşezarea la raft a cărţilor primite din tipografie, înregistrarea în gestiune a titlurilor nou apărute, scoaterea din gestiune a unor volume reprezentând drepturi de autor şi comenzi, expedierea de comenzi, pregătirea de cărţi pentru depunerea la Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României şi Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila, conservarea fondului de carte existent în depozit, întocmire situaţie vânzări (Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice). Permanent au avut loc şi: întocmire documentaţie ISBN, concepere coperţi de carte, DTP, realizare indici, corecturi, tehnoredactare, scanare imagini ş.a. (prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I” şi alţi specialişti; Rozalia Pîrlitu, şef Serviciul Editura „Istros”; Evdochia Smaznov, informatician; Alina Muşat, referent - Serviciul Editura „Istros”), actualizare ofertă de carte (Diana Coşarcă, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice), diseminare ofertă prin liste de e-mailuri (Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice) şi promovare on-line pe website şi Facebook (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Cărţile pot fi cumpărate din Librăria „Istros" a Muzeului Brăilei „Carol I" (Brăila, Piaţa Traian nr. 3, cu intrare din str. Galaţi) sau comandate pe e-mail: sediu@muzeulbrailei.ro  sau  editura_istros@yahoo.com. 
De asemenea, s-a desfăşurat activitate de cercetare la SJAN Brăila, fonduri: Prefectura Jud. Brăila 1916 – 1940; Serviciul Sanitar 1916 – 1918  şi a fost susţinută comunicarea „Experienţe din pandemie: Brăila la finele secolului XIX”, la Conferinţa „Provocări şi oportunităţi în educaţie: aspecte ştiinţifice şi practice” – secţiunea Istorie, organizată de Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Pedagogice din cadrul Universităţii de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul, Republica Moldova, 22 decembrie 2020, pe platforma Zoom. (Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice) 
• În cadrul Concursului Naţional „Iubirea lui Hristos în familia mea”, iniţiat de Patriarhia Română, a fost organizat evenimentul „Familii de domnitori, în istoria românilor”, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă” şi Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Brăila. Prelegere: Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice, coordonator. Reprezentanţii Şcolii Gimnaziale „Ion Băncilă” implicaţi în organizare – prof. Anamaria Dumitriu, director, prof. Marioara Popa, director adjunct, prof. Gicuţa Caragaţă, prof. Aneta Trezi, iar din partea Parohiei „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” – pr. Paroh Victor Ţugui, pr. Mihai Duca, as. social Margareta Ţugui, prof. Gabriela Ion, prof. Loredana Vasiloancă, prof. Liliana Tudosie, prof. Daniela Almăşanu. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I”, sala „Regele Ferdinand şi Regina Maria” (15 februarie 2020)
În 2020, Muzeul Brăilei „Carol I” a găzduit, în sala „Regele Ferdinand şi Regina Maria”:• „Rusia – cultură şi civilizaţie” – în cadrul proiectului educaţional „Cultură şi civilizaţie europeană” derulat de Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila, Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila şi Şcoala Gimnazială „A. S. Puşkin” Brăila. Coordonator şi moderator: Nicolae Băcanu, profesor, Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila. (29 ianuarie 2020); • „Turcia – cultură şi civilizaţie"  – în cadrul proiectului educaţional „Cultură şi civilizaţie europeană” organizat de Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Colegiul Naţional „Ana Aslan” Brăila. Coordonator şi moderator: Nicolae Băcanu, profesor, Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila. (26 februarie 2020); • Concertul olimpicilor, organizat de Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila.  (3 – 4 martie 2020); • Proiect KineDok Romania. Proiecţie specială de film. KineDok este un program unic în Europa, care se desfăşoară concomitent în 7 ţări: Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Polonia, Bulgaria şi România. Organizator: Asociaţia One World Romania. Parteneri: Institute of Documentary Film (Rep. Cehă), Filmtopia (Slovacia), Anthropolis (Ungaria), ReStart (Croaţia), Activist 38 (Bulgaria), AdArte (Polonia). Cu sprijinul: Creative Europe - MEDIA Programme of the European Union, Administraţia Fondului Cultural Naţional, Centrul Naţional al Cinematografiei, UNHCR, Agenţia ONU pentru Refugiaţi. Brăila - Port la Dunăre@ Culturală! Proiect finanţat de Consiliul Judeţean Brăila în cadrul „Programului pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes judeţean pentru anul 2020”. (10 octombrie 2020). Pentru evenimentele găzduite, Muzeul Brăilei „Carol I” a asigurat materiale promoţionale, background eveniment, fotografiere (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice) şi promovare on-line (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
 

 „ITINERAMA – EXPLORATOR ÎN BĂRĂGAN", 
PROIECT CULTURAL COFINANŢAT DE AFCN. 

 
Muzeul Brăilei „Carol" a fost partener în proiectul cultural „ITINERAMA – Explorator în Bărăgan" – manager de proiect: Cristian Curus, jurnalist –, derulat de Triptago Bucureşti, cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi care a avut drept principal obiectiv promovarea patrimoniului mobil şi imobil. Responsabili pentru implementarea proiectului la Brăila: prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I" şi Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice.  Activităţi la Brăila:
•  Atelier foto-video cu Răzvan Voiculescu şi Adriana Lucaciu. S-a desfăşurat pe parcursul a două zile şi a inclus: prelegeri, proiecţii foto şi video, studii de caz, demonstraţii de fotografiere şi prelucrare imagine foto şi video, activităţi practice, analiza proiectelor participanţilor. Unele fotografii realizate în cadrul atelierului, în Centrul Istoric, vor fi prezentate publicului într-o expoziţie itinerantă care va surprinde atmosfera a patru oraşe din Câmpia Română – Bucureşti, Slobozia, Călăraşi şi Brăila. Traineri: Adriana Lucaciu – a urmat un stagiu de pregătire pe fotografie documentară în cadrul ICP New York şi a deprins meşteşugul montajului video din pasiune;  scrie despre călătorii, de peste 10 ani, împărtăşindu-şi experienţele prin fotografii şi clipuri video pe minicalatorii.ro – primul blog de călătorii cu copiii din România. Răzvan Voiculescu –  a studiat fotografie şi design la Institutul de Arte din Copenhaga; în ultimii 20 de ani a derulat proiecte foto-video de anvergură din care au rezultat 15 albume de artă fotografică (1999 – 2019) şi 9 scurt metraje documentare cu teme diverse: portret, peisaj, România rurală, nud şi arhitectură. La atelier a participat Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I" şi Centrul Istoric al Brăilei (15 - 16 august 2020)
•  Pentru ghidul turistic au fost selectate, corectate 62 de pagini cu fotografii şi texte despre obiective de turism cultural din judeţul Brăila şi fotocopiate 517 pagini din diverse surse documentare (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice); au fost selectate, fotografiate obiecte de patrimoniu din colecţiile Muzeului Brăilei „Carol" şi realizate texte de prezentare pentru fiecare obiect (şefii celor 6 secţii); aceste informaţii au fost trimise echipei de proiect (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice); a fost realizat un tur virtual la Centrul Cultural „Nicăpetre” şi au fost scanate 3D obiectele de patrimoniu, de către o echipă din Bucureşti şi Ruse (Bulgaria) (asistenţă acordată echipei de filmare: conservatorii celor 6 secţii) pentru primul muzeu 3D al Bărăganului, www.itinerama.ro/baragan.
•  Dezbatere online „Potenţialul turistic al Bărăganului”. Invitaţi: prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I"; Dana Mihai, director adjunct al Institutului Naţional al Patrimoniului; Valentin Parnic, directorul Muzeului „Dunărea de Jos" Călăraşi; Florin Rădulescu, şeful Serviciului Municipal pentru Promovarea Patrimoniului Local Călăraşi (de care aparţin Muzeul Municipal Călăraşi şi Poşta Veche); Theodor Zavalaş, managerul Muzeului Civilizaţiei Gumelniţa; Florin Vlad, directorul Muzeului Judeţean Ialomiţa; Clementina Tudor, directorul Centrului Cultural „Ionel Perlea" Slobozia; Adrian Stroe, şeful Serviciului Patrimoniu al Muzeului Naţional al Agriculturii. Moderator: Cristian Curus, jurnalist şi iniţiatorul proiectului „Explorator în Bărăgan”. (13 noiembrie 2020)

 

 

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE. EVENIMENTE ŞI ACTIVITĂŢI CULTURALE ORGANIZATE, ÎN 2020

 
Al doilea grup de activităţi ale Serviciului Relaţii Publice include: dezvoltarea infrastructurii Centrului Diversităţii Culturale (coordonator: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice), cercetarea şi promovarea patrimoniului multicultural şi de turism cultural, organizarea de evenimente culturale, încheierea de parteneriate cu diferite organizaţii, pentru creşterea vizibilităţii Muzeului Brăilei „Carol I” şi a Brăilei, în ţară şi în străinătate. 
În anul 2020, s-a continuat activitatea de documentare despre minorităţile etnice din Brăila prin: cercetarea online a arhivelor, bibliotecilor şi cataloagelor bibliografice digitale în limba română, engleză, franceză şi greacă; descărcarea în bazele de date „Minorităţi” a fişierelor „free download”; crearea de fişe de lucru cu texte din diferite surse. De asemenea, s-au realizat, periodic, prelegeri pentru ghidaje, emisiuni la TVR 1 şi TVR 2 şi programele culturale cu caracter permanent „Muzică şi cărţi” şi „Poveşti despre Brăila, muzică şi cărţi” (concepere texte, prezentări în PowerPoint, selecţie imagini, sunet şi video, traduceri). (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice), activităţi de amenajare a spaţiului, întreţinere microclimat (Elena Slătineanu), inventariere obiecte aflate în custodie şi cărţi (fondurile „Minorităţi etnice”, „Publicaţii pentru copii şi tineri” şi „Editura Istros”).  Evenimente şi activităţi culturale organizate, alături de organizaţii partenere:     
•  Expoziţia temporară „Parfum de epocă. Viaţă cotidiană între anii 1900 – 1950” – vernisată în cadrul evenimentului organizat cu ocazia Zilei Marelui „NU” şi împlinirii a 10 ani de la înfiinţarea Centrului Diversităţii Culturale. A inclus obiecte din colecţia Cristian Dumitru şi Mihail Dumitru (Bucureşti), de la familiile Eugenia Stamuli, Marilena Ioanid, Ionica Mândroasa şi din colecţiile Comunităţii Elene Brăila. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale, Comunitatea Elenă Brăila şi Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti. Au prezentat: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice (Muzeul Brăilei „Carol I”); ing. Cristian Dumitru, preşedinte (Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti). Organizare expoziţie: Realizare fotoexpoziţie, concepere şi tehnoredactare etichete, afiş, invitaţie, promovare online, concepere prezentare în română şi engleză: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Selecţie citate pentru etichete fotoexpoziţie: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi Ghena Pricop, şef Secţia Istorie. Montare passpartout: Raluca Tănăsache, restaurator şi Alina Mucuţă, conservator. Amenajare fotoexpoziţie: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Sorin Filoti, restaurator; Viorel Tătaru, muncitor (Muzeul Brăilei „Carol I), Elena Slătineanu. Tăiere etichete: Diana Coşarcă, muzeograf. Manipulare obiecte, transport, amenajare expoziţie: ing. Cristian Dumitru, Mihail Dumitru (Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti). Au mai contribuit: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Elena Slătineanu, supraveghetor. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (26 octombrie 2019 – 22 mai 2020)
Mini – expoziţie temporară. Obiecte realizate de elevii clasei a X-a A, din deşeuri lemnoase de mici dimensiuni, organizată în cadrul proiectului educaţional „Punte între trecut, prezent şi viitor”, derulat de Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” şi parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila şi Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale. Coordonatori proiect: prof. Tudoriţa Manu, prof. Mihaela Tureac, prof. Alexandru Diţă, director (Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”) şi Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (decembrie 2019 - februarie 2020)
•  Apariţie, la TVR1. Expoziţia temporară „Parfum de epocă. Viaţă cotidiană între anii 1900 - 1950".  Prezentări: Veronica Macri, secretar al Comunităţii Elene Brăila; Sara Leu şi Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice al Muzeului Brăilei „Carol I” | Fond muzical Sara Leu, elevă la Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila, pian, clasa prof. Mircea Petrescu, la Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale. Emisiunea „Convieţuiri” – producător: Oana Roşca Creţulescu, imagine: Dragoş Imireanu. (15 ianuarie 2020)
•  Prelegeri „Parfum de epocă. La Belle Epoque şi perioada interbelică: viaţă cotidiană, mode, modele”. Au prezentat: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi prof. Marilena Ioanid (Liceul de Arte „Hariclea Darclée"). Grupul de la Liceul de Arte „Hariclea Darclée" a vizitat expoziţia temporară „Parfum de epocă. Viaţă cotidiană între anii 1900 - 1950". | Miniexpoziţie Panoplii cu noduri marinăreşti realizate de Costel Mândroiu (Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” Brăila) | Mini – expoziţie temporară. Obiecte din deşeuri lemnoase de mici dimensiuni, organizată în cadrul proiectului educaţional „Punte între trecut, prezent şi viitor”, derulat de Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (22 ianuarie 2020) 
•  Miniexpoziţie temporară cu obiecte realizate de Asociaţia Art-Terapie.CES.AU. Coordonatori: Rodica Neofit şi Teodora Maravela (Asociaţia Art-Terapie.CES.AU). Amenajare: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi Elena Slătineanu. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (ianuarie – 20 mai 2020)
•  Oaspeţi din Anglia, Turcia, Portugalia, Italia. Întâlnire în cadrul Proiectului Erasmus (DIS) ARTISANS TPM1, derulat de Asociaţia Art-Terapie.CES.AU. Organizatori: Rodica Neofit şi Teodora Maravela (Asociaţia Art-Terapie.CES.AU). Oaspeţii au vizitat expoziţia temporară „Parfum de epocă. Viaţă cotidiană între anii 1900 - 1950". | Miniexpoziţie Panoplii cu noduri marinăreşti realizate de Costel Mândroiu (Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” Brăila) | Miniexpoziţie realizată de Asociaţia Art-Terapie.CES.AU. Prelegere în limba engleză despre Brăila multietnică, „Parfum de epocă. La Belle Epoque şi perioada interbelică: viaţă cotidiană, mode, modele” şi Muzeul Brăilei „Carol I”: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Muzeul Brăilei „Carol I” a oferit reprezentanţilor celor 4 ţări DVD-uri cu filmul documentar „Brăila. Mica Europă”. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (22 ianuarie 2020) 
Grupuri de vizitatori: Oaspeţi din Slovenia, Grecia şi Ungaria, în cadrul unui Proiect Erasmus derulat de Şcoala Gimnazială „Nikos Kazantzakis", însoţiţi de prof. Neli Susanu şi Lala Gabriel, ghid („Brăila city tour”); Grup de la Şcoala Gimnazială „Nikos Kazantzakis", însoţit de prof. Mariana Gherguş; Grup de turişti, însoţit de prof. Camelia Mihaela Roşu, ghid („Walk this way, Brăila”); Grup de studenţi; Grup de la Liceul de Arte „Hariclea Darclée"; Grup din Bucureşti, în expoziţia temporară „Parfum de epocă. Viaţă cotidiană între anii 1900 - 1950" | Miniexpoziţie. Panoplii cu noduri marinăreşti realizate de Costel Mândroiu (Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” Brăila) | Miniexpoziţie. Obiecte din deşeuri lemnoase de mici dimensiuni, realizate de elevi de la Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” – în cadrul proiectului educaţional „Punte între trecut, prezent şi viitor” | Miniexpoziţie cu obiecte realizate de Asociaţia Art-Terapie.CES.AU. Au prezentat: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Elena Slătineanu; prof. Marilena Ioanid. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (28 ianuarie; 28 ianuarie; 8 februarie; 12 februarie; 2 martie; 7 martie 2020)
•  În cadrul evenimentului cultural „La o cafea despre Brăila cu ruşii lipoveni”, organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila, Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice a susţinut o comunicare despre „Proiecte finanţate şi evenimente culturale organizate de Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale în colaborare cu Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila” (63 slide-uri). Au susţinut alocuţiuni: Silviu Feodor, preşedintele Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România; Francisk Iulian Chiriac, preşedintele Consiliului Judeţean Brăila; Maria Milea, preşedintele Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila. De la Muzeul Brăilei „Carol I” au mai participat Evdochia şi Vladimir Smaznov. Locul desfăşurării: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila (23 februarie 2020)
•  Apariţie, la TVR2. Reportaj despre Brăila, oraşul de la Dunăre unde trăiesc greci, armeni, turci, evrei, lipoveni şi alte etnii care şi-au scris împreună povestea în oraşul salcâmilor, al legendelor şi al misterelor (50 minute). Au prezentat: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice al Muzeului Brăilei „Carol I” şi Veronica Macri, secretar al Comunităţii Elene Brăila. Recital la pian: Sara Leu, elevă la Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila, clasa profesor Mircea Petrescu. Filmările au fost realizate în expoziţia temporară „Parfum de epocă. Viaţă cotidiană între anii 1900 - 1950", la Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale. Emisiunea „Identităţi" – realizator: Oana Creţulescu;  imagine: Dragoş Imireanu. (2 martie 2020)
•  A fost preluată o colecţie privată de aparate de înregistrare şi prelucrare imagine foto şi video, pentru o expoziţie ce va fi organizată, la Centrul Diversităţii Culturale. Obiectele au fost igienizate şi dezinfectate de Elena Slătineanu. Coordonatori: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi Gabriel Stoica, gestionar custode – Serviciul Relaţii Publice. (aprilie 2020)
•  Despre Muzeul Brăilei „Carol I" - Centrul Diversităţii Culturale, în publicaţia „Zorile" nr. 3-4 /2020 a Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România (7 aprilie 2020)
•  Apariţie, la TVR 1: Reportaj despre Brăila Mozaic etnic, cu prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”. Prezentator: Nicoleta Epure.  Emisiunea „Europolis” –  producători: Nicoleta Epure şi Dana Ioniţă. (22 mai 2020)
•  Studii despre ruşii lipoveni din Brăila (50 de pagini), publicate în volumul „Ruşii Lipoveni din România: istorie, identitate, comunitate”, editori: Marius Lazăr, Iulia-Elena Hossu, Cluj-Napoca, 2020, 438 p., editat de Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale al Guvernului României. Cartea include: un articol semnat Gabriela Cloşcă, şef Secţia Etnografie, Interviuri - pe baza unui Chestionar conceput de Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice - răspunsuri selectate şi sintetizate de Evdochia Smaznov, informatician, membru CRL Brăila şi Camelia Hristian (Muzeul Brăilei „Carol I”) şi fotografii. Respondenţi la Chestionar: fam. Bariz Dorina (Brăila), fam. Cuţov Paul (Brăila), fam. Isac Teodor (Brăila), fam. Ivlampie Ivan (Galaţi), fam. Lazăr Raissa (Brăila), fam. M. A. (Brăila), fam. Maliş Ioan (Brăila), fam. O. A. (Brăila), fam. Oprea Androne (Brăila), fam. Prusac Neftodi (Brăila), fam. Sava Ana (Brăila), fam. Smaznov Evdochia (Brăila), fam. Suvac Aurel (Brăila). „Volumul «Ruşii Lipoveni din România: istorie, identitate, comunitate» analizează aspectele fundamentale ale identităţii lipovenilor din România, o minoritate etnică cu comunităţi importante localizate în sud-estul, respectiv nord-estul ţării. Cartea reuneşte 13 texte structurate în diferite capitole, concepute să reflecte cele mai importante dimensiuni ce compun identitatea acestei comunităţi: Istorie, Etnografie, Sociologie, Miscellanea.” Textul despre Ruşii Lipoveni din Brăila este o selecţie dintr-un studiu mult mai amplu, publicat iniţial în volumul „... Greci, Evrei, Ruşi lipoveni, Turci... Brăila. Reactivarea memoriei culturale a oraşului”, editori: Camelia Hristian, Ghena Pricop, Evdochia Smaznov, Editura „Istros” a Muzeului Brăilei, Brăila, 2012, 460 p., apărut în cadrul unui program cultural (manager de proiect – prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”; concepere proiect şi asistent de proiect – Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice, Muzeul Brăilei „Carol I”), derulat de Muzeul Brăilei – în parteneriat cu Consiliul Judeţean Brăila, Comunitatea Elenă Brăila, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Comunitatea Brăila, Fundaţia „Obscina” a Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România - Brăila şi Uniunea Democrată Turcă din România - filiala Brăila – cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Ulterior, studiul integral a apărut şi în limba engleză, în cartea „...Greeks, Jews, Lipovan Russians, Turks... Brăila. Awakening the City’s Cultural Memory”, editors: Camelia Hristian, Ghena Pricop, Evdochia Smaznov; English translation: Gabriela Debita, Museum of Braila „Carol I”, Istros Publishing, Brăila, 2014, 500 p. 
 
IN MEMORIAM
Sevim Rustem, 
preşedintele UDTR - filiala Brăila (2014 - oct. 2020) 
şi prieten al muzeului nostru.
 

•  Expoziţia temporară „AMICUL COPIILOR. Incursiune în istoria literaturii pentru copii şi a benzii desenate româneşti (de la 1878 până în zilele noastre)”. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale, Asociaţia Muzeul Jucăriilor (Bucureşti) şi artistul Alexandru Ciubotariu (Pisica Pătrată) - curator invitat (Bucureşti). Expoziţia poartă numele primei reviste pentru copii din România, „Amicul Copiilor”, care a apărut între anii 1891-1895, la „Stabilimentul grafic" (Editura) Socec din Bucureşti, sub preşedinţia scriitorului Bogdan Petriceicu-Hasdeu. Este expusă o valoroasă colecţie de cărţi, reviste pentru copii şi jucării - colecţia ing. Cristian Dumitru şi Mihail Dumitru (Asociaţia Muzeul Jucăriilor din Bucureşti). Cea mai veche carte din expoziţie este apărută în anul 1878. Selecţia cărţilor şi revistelor pentru copii (dintr-o colecţie mult mai mare)   s-a făcut în primul rând în funcţie de vechimea, raritatea, valoarea estetică, celebritatea publicaţiilor, autorilor, ilustratorilor sau editurilor, dar mărturisim că sunt şi câteva cazuri în care delicateţea, candoarea, gingăşia, preţiozitatea copertei sau ilustraţiei dintr-o carte, ori prezenţa unor personaje care ne-au atins sufletul în copilărie, ne-au făcut să îl rugăm pe preşedintele Asociaţiei Muzeul Jucăriilor din Bucureşti să expună, musai, o carte sau alta. Ilustraţia de carte are un rol narativ şi educaţional – transpune fragmente din text în imagine şi completează textul cărţii, atât din punct de vedere informaţional, cât mai ales emoţional –, interpretând povestea sau povestirea din perspectiva pictorului, graficianului, fotografului ilustrator. Ilustraţia de carte reuşeşte să ne facă să reţinem mult mai uşor subiectul, să îndrăgim unele personaje, să reflectăm, să ne imaginăm mai mult decât ceea ce ar transmite cartea neilustrată. Ilustraţia de carte a fost şi este şi un puternic instrument de promovare, o componentă semnificativă a mixului de marketing pentru respectivul produs cultural, de fapt impulsul care a determinat generaţii de copii să-şi roage stăruitor părinţii, sau să-i scrie lui Moş Crăciun sau lui Moş Gerilă, să le dăruiască o anume carte sau o anume revistă. Imaginea de căsuţă cu poveşti a spaţiului expoziţional se datorează şi jucăriilor şi cărţilor pop-up expuse, adevărate bijuterii tridimensionale – cărţile mecanice pentru copii, cu personaje colorate care ţâşnesc din paginile cărţii (după o tehnică folosită cu secole înainte pentru realizarea cărţilor ştiinţifice şi dezvoltată ulterior), bucurându-se de un succes enorm, încă de la primele apariţii, în secolul al   XVIII-lea. Expoziţia include, pe perete, benzi desenate româneşti şi ilustraţii de carte pentru copii (începând cu anul 1890) – selecţie realizată de artistul Alexandru Ciubotariu din Bucureşti –, apărute în reviste sau cu personaje importante, toate cu semnături celebre – momente de referinţă în evoluţia benzilor desenate româneşti –, precum Constantin Jiquidi, Ion Bărbulescu (B'Arg), Ary Murnu (Aristomene Murnu Gheorghiades), Pascal Rădulescu, Aurel Petrescu, Nicolae Constantin Batzaria, Geo, Marin Iorda (Marin Iordache), Gheorghe Stoian, Neagu Rădulescu, Livia Rusz, Lucia Olteanu, Octav-Pancu Iaşi, Puiu Manu, Alexandru Ciubotariu şi alţii, expuse cronologic. În una dintre vitrine sunt cărţi ilustrate pentru copii – unele dintre ele publicate la Editura Casa Radio –, precum şi albume ce reproduc lucrări realizate de Alexandru Ciubotariu ca street artist cu nickname-ul Pisica Pătrată. Graficianul Alexandru Ciubotariu are lucrări de benzi desenate publicate în numeroase periodice din România, Belgia, Slovenia, Polonia, Croaţia, Cehia, Franţa, Grecia, Serbia, precum şi lucrări de grafică şi street-art, expuse în instituţii şi spaţii publice, este organizator sau co-organizator a peste 50 de expoziţii individuale şi de grup, în România şi în străinătate, autor sau co-autor al unor albume de benzi desenate, istoria benzilor desenate şi de street-art, editor pentru ediţii de timbre, realizator al primelor „urban toys” din România, iniţiator al unui portal dedicat benzii desenate din România, autor al îndrăgitului concept „Pisica Pătrată”, care „atrage atenţia asupra unor locuri din spaţiul public şi unor clădiri uitate ale Bucureştiului, cu scopul conştientizării fragilităţii oraşului”. În expoziţie, am mai adăugat, din arhive digitale, reproduceri de coperţi ale unor periodice („Amicul Copiilor”, „Revista Copiilor şi a Tinerimii“, „Dimineaţa Copiilor” ş.a.), care completează revistele originale expuse din colecţia Asociaţiei Muzeul Jucăriilor Bucureşti, alte imagini care subliniază contextul istoric şi atmosfera epocii, precum şi fotografii şi referinţe biografice ale ilustratorilor. Benzile desenate - la fel ca şi reclamele din ziare şi reviste -, oferă şi o imagine a epocii din care provin.  Atât în ceea ce priveşte elementele grafice – hârtie, font, suport, culori, casetare – şi cuvintele sau expresiile folosite în versurile sau glumele care însoţesc imaginile, cât şi în ceea ce priveşte subiectele abordate, decorurile, spaţiul imaginar, modul de ilustrare a personajelor, vestimentaţia şi accesoriile lor, ticurile şi metehnele lor ş.a. Într-un spaţiu expoziţional atât de concentrat, diferenţele sunt vizibile. Întâlnim: şcoleri puşi pe şotii, doamne şi domni cu pălării, amici, bulgari, Haplea, birjari, soldatul Neaţă, turci şi ghiauri, eroi, detectivi, personaje istorice, pionieri curajoşi, animăluţe care vorbesc ş.a. Pentru prezentarea expoziţiei pentru public am selectat şi aspecte legate de multiculturalitate, pornind de la elemente legate de publicaţiile expuse şi de la biografiile artiştilor, unii dintre ilustratori având rădăcini sau trăind perioade mai lungi sau mai scurte în alte spaţii culturale. De exemplu, Ary Murnu – de origine aromână, născut, în 1881, în Grecia, la Xanti, din părinţi macedoneni, mama pe jumătate franţuzoaică, iar tatăl, preot şi profesor de greacă la Veria, la Xanthi, Imperiul Otoman, azi în Grecia; a studiat cu Arpad Basch, renumit grafician şi pictor maghiar; era fratele mai mic al lui George Murnu, scriitor, istoric, membru al Academiei Române, traducător al epopeilor „Iliada” şi „Odiseea" ş.a. – „vorbea cu uşurinţă armâneşte, nemţeşte, ungureşte, franţuzeşte, la Liceul «Sfântul Sava» învăţase şi obligatoria greacă veche, pe care o preda chiar fratele său, mai mare cu aproape 20 de ani, citea reviste englezeşti”; Nicolae Constantin Batzaria – de origine aromână, profesor la Gimnaziul din Ianina, interpret la Consulatul General Rusesc din Salonic, mufetiş (inspector şcolar) al vilaetelor Kosovo şi Salonic, senator în Parlamentul Otoman, ministru în guvernul turcesc, director al primului ziar aromânesc – s-a inspirat, în povestirile sale, din basme turceşti, arabe şi persane vechi, iar în „Poveşti de aur” a publicat şi poveste sârbească, germană, italiană, spaniolă, indiană, norvegiană; Livia Rusz – s-a născut la Cluj-Napoca, într-o familie cu origini române şi maghiare ş.a. Expoziţia este animată de audiţii, vizionări şi lectură de poveşti, basme, povestiri şi benzi desenate din publicaţii de altădată şi din cărţile copilăriei; întâlniri şi dezbateri cu membrii comunităţilor etnice pe teme legate de universul copilăriei în cultura pe care o reprezintă; întâlniri cu artiştii plastici membri ai comunităţilor etnice pe teme legate de ilustraţia de carte şi benzile desenate şi ateliere – pictură, grafică, fotografie, şah, puzzle, trasee culturale, jocuri din publicaţii de epocă – însoţite de prelegeri, în cadrul programului cultural „Poveşti despre Brăila, muzică şi cărţi”. Un eveniment special va fi dedicat cărţilor cu poveşti scrise de Regina Elisabeta a României (Carmen Silva) şi Regina Maria a României. Expoziţia se adresează familiilor. Suntem siguri că fiecare vizitator, indiferent de vârstă, va găsi în expoziţia noastră o porţie de zâmbete din benzile desenate şi măcar un amic drag din copilărie. @ Afişul expoziţiei este realizat de artistul Alexandru Ciubotariu (Pisica Pătrată) (Bucureşti). Prezentare expoziţie on-line: ing. Cristian Dumitru, preşedinte (Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti) şi Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice (Muzeul Brăilei „Carol I”). Organizare expoziţie: Amenajare expoziţia din vitrine, informaţii despre colecţie, promovare online: ing. Cristian Dumitru, Mihail Dumitru (Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti). Selecţie benzi desenate româneşti şi ilustraţii de carte pentru copii, concepere şi tehnoredactare afiş: Alexandru Ciubotariu, curator invitat (Bucureşti). Documentare, selecţie reproduceri de coperţi ale unor reviste, imagini care subliniază contextul istoric şi atmosfera epocii, fotografii şi citate pentru etichete fotoexpoziţie, realizare schiţă şi tehnoredactare fotoexpoziţie, concepere etichete şi referinţe biografice ale ilustratorilor, concepere ghidaj în română şi engleză, promovare online: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Etalare fotoexpoziţie: Camelia Hristian; Sorin Filoti, restaurator; Viorel Tătaru, muncitor. La amenajare expoziţie şi fotoexpoziţie a mai contribuit: Elena Slătineanu. Montare passpartout: Raluca Tănăsache, restaurator. Tăiere etichete: Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice. Fotografiere, filmare: Gabriel Stoica - Serviciul Relaţii Publice. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale (deschisă din 25 mai 2020).
•  Studiu şi vizită în expoziţia temporară „AMICUL COPIILOR. Incursiune în istoria literaturii pentru copii şi a benzii desenate româneşti (de la 1878 până în zilele noastre)” - colecţia ing. Cristian Dumitru şi Mihail Dumitru (Asociaţia Muzeul Jucăriilor din Bucureşti). Au prezentat: Elena Slătineanu şi prof. Marilena Ioanid, artist plastic. Locul desfăşurării:  Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale (3 septembrie, 12 septembrie, 19 septembrie, 22 octombrie, 15 decembrie, 17 decembrie 2020)
    Vă aşteptăm, cu mare drag, să vizitaţi şi anul acesta expoziţiile noastre şi să participaţi la cele două programe, cu caracter permanent (coordonator: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Programul cultural „Poveşti despre Brăila, muzică şi cărţi” este adresat copiilor,  tinerilor şi familiilor. Include: prelegeri, prezentări tematice, ateliere şi demonstraţii practice, mini-expoziţii, lectură, jocuri, audiţii muzicale, proiecţii de filme documentare, concursuri, cerc, întâlniri surpriză, excursii tematice. Programul cultural „Muzică şi cărţi” este adresat publicului larg şi include audiţii muzicale – muzică baroc, clasică, jazz, operă în interpretări celebre, fado, sirtaki, klezmer, şansonete, tangouri de altădată, colinde – din bogata colecţie de „bijuterii muzicale” a Muzeului Brăilei „Carol I”. În timpul audiţiilor muzicale, pot fi răsfoite cărţi şi periodice apărute, de-a lungul timpului, la Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”, precum şi albume de artă, cărţi şi periodice ale minorităţilor etnice din România şi pentru copii şi tineri, din biblioteca Centrului Diversităţii Culturale. Programele sunt gratuite, cu programare, în limita celor 40 de locuri sau online, pe platformele Zoom şi Microsoft Teams. 

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. VIZITATORI ON-LINE AI MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”, ÎN 2020

Website-ul http://www.muzeulbrailei.ro/. Au fost formatate şi postate 161 comunicate şi anunţuri referitor la evenimente şi activităţi culturale, 98 link-uri la secţiunea Informaţii de interes public, 1197 fotografii şi 211 link-uri şi video la Evenimente culturale, Colecţia afişe, Secţii – afişe, Editura Istros. Număr vizitatori în 2020 - conform programului de monitorizare trafic http://www.google.com/analytics/: 62.492 pagini vizitate, 15.514 vizitatori, din care 15.375 vizitatori unici din România (din Bucureşti şi 40 judeţe) plus alte 74 ţări: SUA, Moldova, Germania, Italia, Marea Britanie, Franţa, China, Canada, Spania, Filipine, Grecia, Coreea de Sud, Rusia, Ucraina, Belgia, Olanda, Bulgaria, Austria, nespecificat, Turcia, Ungaria, Polonia, Brazilia, Israel, Japonia, Elveţia, India, Suedia, Irlanda, Australia, Portugalia, Slovacia, Croaţia, Serbia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Egipt, Togo, Ghana, Emiratele Arabe, Albania, Angola, Cipru, Cehia, Macedonia de Nord, Mexic, Malaezia, Nigeria, Oman, Singapore, Slovenia, Kosovo, Argentina, Bosnia & Herţegovina, Benin, Belarus, Chile, Algeria, Estonia, Fiji, Georgia, Guatemala, Hong Kong, Kazakhstan, Lituania, Luxemburg, Letonia, Mozambic, Noua Zeelandă, Pakistan, Qatar, Thailanda, Tunisia. Editor: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice (permanent). 
Pagina „Muzeul Brăilei Carol I” este apreciată de 12.092 de persoane şi urmărită de 12.286 de persoane. În anul 2020 au fost postate: mii de texte, 692 link-uri către website-uri, imagini FB, Youtube, 135 filme documentare, filmări de la evenimente şi apariţii la TV, 2.487 fotografii din arhiva Muzeului Brăilei „Carol I”. Editor: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice (permanent).   
• Au fost create conturi profesionale pentru Muzeul Brăilei „Carol I” pe LinkedIn, Twitter, Instagram, Youtube (cont nou), Pinterest, TripAdvisor şi administrat (parţial) Google Business. Au fost postate informaţii pe conturile Muzeului Brăilei „Carol I” pe LinkedIn – 72 postări, Twitter – 88 postări, Instagram – 71 postări, Youtube (cont nou) – 33 filme, Pinterest – 34 postări. Editor: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice (permanent)
Mulţumim foarte mult tuturor celor care sunt alături de noi! 
 
Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice
 
***

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. ACTIVITĂŢI CURENTE, ÎN ANUL 2019

Strategia de relaţii publice este adaptată pornind de la categoriile de public ţintă vizate şi analizând permanent evoluţia vizitatorilor reali, caracteristicile lor socio-demografice, frecvenţa unor acţiuni (fideli sau ocazionali), rezultate calitative (preferinţe, opinii, atitudini) precum şi evoluţia vizitatorilor virtuali, prin monitorizarea traficului pe website şi analiza feedback-ului. Cercetarea publicului Muzeului Brăilei „Carol I” se face prin: observare directă a reacţiilor la vernisaje sau alte evenimente şi în timpul vizitelor în expoziţii (durata vizitei, obiectele în faţa cărora subiecţii îşi petrec mai mult timp, tipul de evenimente cu succes la public etc.), comunicare verbală – directă, la evenimente, analiza feedback-ului (prin e-mail, Facebook, carte de impresii, analiza articolelor de presă etc), chestionar. La intrarea în fiecare expoziţie permanentă şi temporară este aplicat un chestionar. Al doilea tip de chestionar, complex, pentru elevi, conceput respectând criteriile din Barometrul de Consum Cultural, nu a fost aplicat anul acesta – au fost prelucrate datele din 2018. Aplicarea chestionarelor are ca scop: cunoaşterea imaginii Muzeului Brăilei „Carol I” la aceste categorii de public ţintă, updatarea unor baze de date, adaptarea ofertei culturale, a canalelor şi materialelor de promovare pornind de la opiniile şi propunerile segmentului de public cercetat. Importante sunt şi studiile cantitative: număr de vizitatori reali, durata vizitei medii/vizitator cu diverse caracteristici socio-demografice, trafic pe website, zona din care este accesat, orele, număr de pagini accesate, subiecte preferate pe Facebook, număr de aprecieri, zona în care trăiesc persoanele care urmăresc constant pagina „Muzeul Brăilei Carol I” ş.a., pentru care se întocmesc periodic rapoarte. Pornind de la analiza SWOT, a fost întocmită o listă cu măsuri pentru dezvoltarea activităţii de PR (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). 
Toate evenimentele Muzeului Brăilei „Carol I” au fost promovate prin: poster şi comunicat de presă, diseminate către mass-media locală, naţională şi publicaţii specializate; invitaţii tipărite şi invitaţii distribuite prin liste de e-mailuri (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice) şi prin postare pe website şi pe reţeaua de socializare Facebook (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Comunicatele şi posterele au fost înregistrate şi arhivate, pentru arhiva Muzeului Brăilei „Carol I” şi pentru depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României, conform legislaţiei. Listele de protocol şi listele de e-mailuri au fost permanent actualizate şi dezvoltate (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice).  
Serviciul Relaţii Publice a asigurat background-ul (sonorizare, proiecţii video, fotografiere, filmare) evenimentelor culturale organizate de Muzeul Brăilei „Carol I” sau găzduite, la sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (Diana Coşarcă, muzeograf şi Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice), la Centrul Diversităţii Culturale (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice) şi în alte locaţii. În afară de evenimente culturale, au fost filmate şi dezbateri cu specialişti ai Muzeului Brăilei „Carol I”, pentru Emisiunea „Pasionat de viaţă" – realizator Lucian Ţilea – la TV Galaţi (Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice). 
În 2019, Muzeul Brăilei „Carol I” a găzduit, în sala „Regele Ferdinand şi Regina Maria”: Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală şi Studii teoretice – secţiunea Vioară. A prezentat: prof. Ionel Filip, Liceul de Arte „Hariclea Darclée” (14 - 15 martie); „Femeia în poezia modernă greacă”. Spectacol de muzică şi poezie, în cadrul proiectului educaţional „Muzica lumii între sunet şi suflet – genuri muzicale”, din ciclul „Femeia în poezia popoarelor lumii”. Organizatori:  Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila şi Colegiul Naţional „Ana Aslan” Brăila. Invitat: Ansamblul „Pandora” al Asociaţiei Filoelene „Eleftheria”. Coordonator: prof. Nicolae Băcanu, Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila (19 martie); Zilele Filmului Rus. Vizionarea gratuită a filmului „Ţarul Ivan îşi schimbă profesia”, o ecranizare sovietică din anul 1973, după piesa de teatru a lui Mihail Bulgakov Ivan Vasilievici. Vizionarea a fost oferită de CineFeel Brăila (21 aprilie); „Comorile Inimii". Recital susţinut de Adina Rebeca. Sponsori: Asociaţia Creştină de Caritate Samariteanul, Vision for You (Nicolina) Iaşi, Ecclesia, Asociaţia Umanitară ITHAQ, Muzeul Brăilei „Carol I” (12 mai); „Brăila – cultură şi civilizaţie”. Spectacol de muzică şi poezie, în cadrul proiectului educaţional „Cultură şi civilizaţie europeană”. Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila. Coordonator: prof. Nicolae Băcanu, Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila (13 noiembrie); „Punte peste timp”. Spectacol de muzică şi poezie. Invitat de onoare: poeta Georgeta Muscă-Oană. Organizator şi coordonator: prof. Valentina Vintilă, Liceul Teoretic „Mihail Sebastian” Brăila. Sponsor: SEVENERG S.R.L. Brăila (21 noiembrie); „România – cultură şi civilizaţie". Spectacol de muzică şi poezie - în cadrul proiectului educaţional „Cultură şi civilizaţie europeană”. Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila. Coordonator: prof. Nicolae Băcanu, Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila (27 noiembrie); „Marea zi a ţării mele...". Activitate dedicată zilei de 1 decembrie. Vizită şi serbare cu grupele mari de la Grădiniţa cu program săptămânal nr. 49. Coordonatori: educatoarele Mariana Burlacu, Oana Velea, Jenica Cocoş (29 noiembrie); „Repere în timp". Aniversarea Liceului Teoretic „Nicolae Iorga" Brăila. Cuvântul de deschidere a fost rostit de prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I” (6 decembrie); „Astăzi s-a născut Hristos". Audiţie muzicală oferită de elevii Liceului de Arte „Hariclea Darclée” Brăila, de la clasele profesorilor Gianina Ghionea, Alexandra Gurgu, Iosif Cojocaru (10 decembrie); „Simfonia colindelor" – activitate dedicată sărbătorilor de iarnă, în cadrul proiectului educaţional „Cultură şi civilizaţie europeană”. Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila şi Colegiul Naţional „Ana Aslan” Brăila. Coordonator: prof. Nicolae Băcanu, Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila (18 decembrie). Pentru evenimentele găzduite, Muzeul Brăilei „Carol I” a asigurat materiale promoţionale (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice) şi promovare on-line (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
Presa a fost monitorizată permanent şi au fost arhivate copii după apariţiile în presa scrisă şi on-line (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). De asemenea, au fost conservate în format digital, prelucrate (şi parţial ordonate) apariţiile la TV ale specialiştilor, fotografiile şi imaginile video de la toate evenimentele culturale (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice) şi promovate pe Facebook şi pe website (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). 
O altă activitate, cu caracter permanent, a fost documentarea despre istoria Brăilei, patrimoniul cultural mobil, imobil şi imaterial, obiective de turism cultural, personalităţi, istorii de familie, cărţi, minorităţi etnice, pedagogie muzeală, relaţii publice şi marketing cultural, linii de finanţare, management de proiect, pentru: editare texte pe pagina de Facebook a Muzeului Brăilei „Carol I”, corespondenţă cu persoane şi organizaţii, prezentări la vernisaje, prelegeri şi ghidaje tematice în expoziţiile temporare deschise la Centrul Diversităţii Culturale şi în Centrul Istoric, prezentări pentru programele culturale „Poveşti despre Brăila, muzică şi cărţi” şi „Muzică şi cărţi” (concepere texte, prezentări în PowerPoint, selecţie imagini, sunet şi video, traduceri), pentru interviuri şi dezvoltarea bazelor de date „Minorităţi etnice” ale Centrului Diversităţii Culturale (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).  
Au fost promovate şi anul acesta, rezultatele proiectelor (4 editoriale şi 2 culturale) – finanţate de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi Uniunea Arhitecţilor din România –  derulate de Muzeul Brăilei „Carol I” (alături de alţi parteneri) în anii 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, on-line şi prin prezentări în cadrul proiectelor culturale „Muzică şi cărţi”, „Poveşti despre Brăila”, „Noaptea muzeelor”. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). La solicitarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale din Cluj Napoca al Guvernului României au fost formatate şi trimise pentru publicare 100 pagini text (Editori: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Evdochia Smaznov, informatician – Serviciul Editura „Istros”).
La Sesiunea Anuală de Rapoarte de Activitate a Personalului de Specialitate din Muzeul Brăilei „Carol I”– organizată la sediul Muzeului Brăilei „Carol I”, în sala „Regele Ferdinand şi Regina Maria”, au fost susţinute comunicările: Strategii pentru promovarea Editurii „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”. Marketing pentru cartea de istorie (Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice) şi Centrul Diversităţii Culturale - 10 ani de la înfiinţare (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice) (2 - 3 decembrie 2019).
Serviciul Relaţii Publice gestionează şi documentele de secretariat ale Muzeului Brăilei „Carol I”, corespondenţa, documente pentru mapele de şedinţă, procese verbale, diferite documente pentru întâlniri de lucru (Liliana Apostolescu Miron, gestionar custode cu atribuţii de secretariat - Serviciul Relaţii Publice), completarea fişelor şi altor documente, conform legislaţiei privind protecţia muncii şi arhivarea acestora, inclusiv realizarea instructajului periodic de SSM cu angajaţii Muzeului Brăilei „Carol I” (Diana Coşarcă, muzeograf cu atribuţii de inspector de specialitate protecţia muncii - Serviciul Relaţii Publice), înregistrarea fondului de carte nou intrat în biblioteca Muzeului Brăilei „Carol I”, descrierea bibliografică a periodicelor din bibliotecă, inventarierea şi asigurarea evidenţei fondului de carte în sistem electronic, conform normelor de biblioteconomie (Alina Ciucă, bibliotecar -  Serviciul Relaţii Publice). 
Au mai fost realizate: articolele pentru paginile „Relaţii publice” din publicaţia Muzeului Brăilei „Carol I” (4 pagini; concepere, tehnoredactare, DTP în CorelDRAW), articole pentru publicaţia Consiliului Judeţean Brăila, gestionarea bazelor de date în format digital, întocmirea statisticilor şi rapoartelor de activitate ale Muzeului Brăilei „Carol I” (1267 pagini; prin sintetizarea rapoartelor primite de la şefii de secţii şi servicii), verificarea acordurilor de parteneriat, activităţi cu caracter administrativ (întocmire proceduri manageriale, chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial, fişe de post, pontaje, implementare Legea nr. 544/2001, analiză planuri şi rapoarte, întocmire rapoarte lunare, de trimestru şi de an, situaţie de vizitatori, fişe de evaluare personal, plan de activitate şi plan de manifestări culturale pentru 2020, buget pentru 2020, analiză şi avizare referate de necesitate, coordonarea şi controlul activităţii Serviciului Relaţii Publice) (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). 
Serviciul Relaţii Publice se ocupă şi de activităţi de marketing şi promovarea Editurii „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”: organizarea standului la târgurile şi expoziţiile naţionale de carte (documente de înscriere, documente de eliberare din gestiune a cărţilor, ambalare, sigilare, etichetare cutii, transport, manipulare carte, amenajare stand, etichetare cărţi, materiale publicitare - sigle, prezentare editură, titluri de impact, ofertă de carte, imagini video), background-ul (sonorizare, proiecţii video, fotografiere, filmare) evenimentelor de lansare de carte, stabilirea de noi contacte/clienţi. Anul acesta, Editura „Istros”  a participat la 6 târguri de carte: Târgul de Carte organizat în cadrul Festivalului „Zilele Basarabiei”, ediţia a XVIII-a. Locul desfăşurării: Campusul Ştiinţei din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos" Galaţi (27 - 28 martie) (Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice; Liliana Şerban, muzeograf - Secţia Memoriale); Salonul Internaţional de Carte Bookfest, ediţia a XIV-a, organizat de Asociaţia Editorilor din România, sub egida Federaţiei Editorilor din România, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi al Ambasadei Marii Britanii din Bucureşti. Lansări de carte. Locul desfăşurării: ROMEXPO Bucureşti (29 mai - 2 iunie) (prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”; Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice; Liliana Şerban, muzeograf - Secţia Memoriale); Târgul Internaţional de Carte „Axis Libri”. Locul desfăşurării: Galaţi (5 - 9 iunie) (Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice; Liliana Şerban, muzeograf - Secţia Memoriale); TÂRG DE CARTE, ediţia a doua, organizat de Primăria Municipiului Brăila, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Brăila şi Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila. Locul desfăşurării: Strada Mihai Eminescu, Brăila (10 - 14 iunie) (Mariana Budur, gestionar custode - Serviciul Editura „Istros”);  Târg de Carte în cadrul celui de-Al XII-lea Congres Internaţional de Studii Sud-Est Europene, organizat de Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, sub egida Academiei Române, a Association Internationale d’Études du Sud-Est Européen (AIESEE) şi a UNESCO. Locul desfăşurării: Bucureşti (2 - 6 septembrie) (prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”; Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice; Liliana Şerban, muzeograf - Secţia Memoriale); Târgul Internaţional GAUDEAMUS, ediţia 26, organizat de Radio România. Lansări de carte. Locul desfăşurării: ROMEXPO Bucureşti (20 - 24 noiembrie) (prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”; Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Editura „Istros”; Alexandru Roşca, gestionar custode). Permanent, au fost realizate şi: corespondenţă, întocmire documentaţie ISBN, concepere coperţi de carte, DTP, realizare indici, corecturi, tehnoredactare, scanări imagini ş.a. (prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I” şi alţi specialişti; Rozalia Pîrlitu, şef Serviciul Editura „Istros”; Evdochia Smaznov, informatician; Alina Muşat, referent - Serviciul Editura „Istros”), gestiunea şi inventarierea fondului de carte al Editurii „Istros”, corespondenţă, actualizarea bazelor de date, recepţia şi aşezarea la raft a cărţilor primite din tipografie şi din retur târguri, operarea în baza de date a mişcării fondului de carte şi înregistrarea în gestiune a titlurilor nou apărute, scoaterea din gestiune a unor volume reprezentând drepturi de autor şi comenzi, înregistrarea referatelor şi întocmirea documentaţiei necesare pentru ieşirea din gestiune a titlurilor solicitate şi expedierea de comenzi, pregătirea de cărţi pentru depunerea la Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României şi Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila, conservarea fondului de carte existent în depozit, raportarea lunară privind mişcarea fondului de carte, întocmire situaţie vânzări (Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice), operare titluri epuizate şi actualizare ofertă de carte (Diana Coşarcă, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice), diseminare ofertă prin liste de e-mailuri (Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice) şi promovare on-line pe website şi Facebook (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Cărţile pot fi cumpărate din Librăria „Istros" a Muzeului Brăilei „Carol I" (Brăila, Piaţa Traian nr. 3, cu intrare din str. Galaţi) sau comandate pe e-mail: sediu@muzeulbrailei.ro  sau  editura_istros@yahoo.com.


SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE. EVENIMENTE ŞI ACTIVITĂŢI CULTURALE ORGANIZATE, ÎN 2019

Al doilea grup de activităţi ale Serviciului Relaţii Publice include: dezvoltarea infrastructurii Centrului Diversităţii Culturale, cercetarea şi promovarea patrimoniului multicultural şi de turism cultural ale Brăilei, organizarea de evenimente culturale, încheierea de parteneriate cu diferite organizaţii, pentru creşterea vizibilităţii Muzeului Brăilei „Carol I” şi a Brăilei, în ţară şi în străinătate. 
În anul 2019, s-a continuat activitatea de documentare despre minorităţile etnice din Brăila, în biblioteci, în arhive de familie (conspecte, fotografiere, filmare) şi ordonarea bazelor de date gestionate de Centrul Diversităţii Culturale, precum şi corespondenţa cu persoane, organizaţii ale minorităţilor etnice, colecţionari, artişti plastici, personalităţi ale comunităţilor etnice din România, ţările de origine şi diaspora. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). De asemenea, s-au realizat, periodic, activităţi de amenajare a spaţiului, întreţinere microclimat, inventariere obiecte aflate în custodie şi cărţi (fondurile „Minorităţi etnice”, „Publicaţii pentru copii şi tineri” şi „Editura Istros”), evidenţă programări vizite şi vizitatori, supraveghere grupuri, asigurare materiale necesare pentru activităţi educaţionale, întocmire documente de primire - predare obiecte, scanări de documente, fotografiere obiecte  etc. 
Centrul Diversităţii Culturale (coordonator: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice) a organizat, în 2019, alături de alte organizaţii partenere: 6 expoziţii temporare (două dintre ele deschise la finele lui 2018), vernisate în cadrul unor evenimente culturale – care au inclus conferinţe, prezentări, recitaluri; 3 mini-expoziţii; 15 evenimente culturale; 9 ateliere; întâlniri în programele culturale cu caracter permanent „Muzică şi cărţi” şi „Poveşti despre Brăila, muzică şi cărţi” (14 prelegeri, 41 prezentări în limba română, 5 prezentări în limba engleză). Evenimentele culturale organizate au fost promovate prin poster, invitaţie, comunicat, prezentare la eveniment şi prin 9 apariţii TV, din care 6 la TV Galaţi, realizator: Lucian Ţilea şi imagine: Gabriel Stoica şi 3 la TVR 1 – emisiunea „Convieţuiri“, realizator: Oana Roşca Creţulescu şi imagine: Dragoş Imireanu (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Expoziţia „Unde sunt zăpezile de altădată” a fost promovată de ing. Cristian Dumitru, preşedintele Asociaţiei Muzeul Jucăriilor Bucureşti, la B1 TV.        
• „O expoziţie cu samovare". Colecţia George Gabriel Chendea. Coordonator: Lucian Uţă, muzeograf (Complexul Muzeal Judeţean Neamţ). Expoziţia a inclus şi Fotoexpoziţia „Poveşti în jurul samovarului", realizată de Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (foto: Gabriel Stoica şi Camelia Hristian) şi Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila | Pictură. Paul Petrov, artist plastic, membru al CRL Brăila. Locul desfăşurării: Complexul Muzeal Judeţean Neamţ (27 noiembrie 2018 - februarie 2019)
• Expoziţia temporară „Unde sunt zăpezile de altădată...?” a inclus: Obiecte şi fotografii din perioada 1900 - 1980, din colecţia ing. Cristian Dumitru şi Mihail Dumitru (Bucureşti)│Fotoexpoziţie│Poveşti de altădată, legate de începuturile sporturilor de iarnă în România, sărbători de altădată, viaţă obişnuită. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale şi Asociaţia Muzeul Jucăriilor din Bucureşti. Coordonatori: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi colecţionarii ing. Cristian Dumitru, preşedinte şi Mihail Dumitru. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (10 decembrie 2018 – 20 februarie 2019)
• Prelegeri „Unde sunt zăpezile de altădată...?”, susţinute de Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice, vizită în expoziţie, ateliere (şah, pictură, restaurare lemn) – grupuri de la Clubul Sportiv de Şah „Micul Prinţ” Brăila, coordonat de Iulian Preda, preşedinte; Liceul de Arte „Hariclea Darclée" Brăila, însoţit de prof. Marilena Ioanid, artist plastic; Cercul de pictură al Comunităţii Elene Brăila, coordonat de prof. Elena Salomeea Kaloxilos Moraru, artist plastic; Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” - în cadrul proiectului educaţional „Punte între trecut, prezent şi viitor”-, însoţit de prof. Tudoriţa Manu şi prof. Alexandru Diţă, director. Despre restaurarea patrimoniului cultural mobil (I), a vorbit Sorin Cristian Filoti, restaurator lemn, expert. Elevii au avut ocazia să vadă fotografii, realizate înainte şi după restaurare, cu obiecte de mobilier salvate de restaurator, să afle informaţii şi să pună întrebări legate de tehnici, materiale folosite, avantajele şi dezavantajele meseriei de restaurator. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale  (12 ianuarie, 14 ianuarie, 6 februarie, 15 februarie 2019)
• Ziua Culturii Bulgare, organizată cu ocazia Zilei Naţionale a Bulgariei şi vernisajul expoziţiei temporare „Moştenirea bulgară”. Expoziţia a inclus: Obiecte - de la familii membre ale Asociaţiei „Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila: prof. Anastasia Andriev, vicepreşedinte şi ing. Nelu Carpuz, vicepreşedinte│Cărţi - din Biblioteca Asociaţiei „Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila şi de la familia prof. Maria Gancev, preşedinte│Pictură - Nela Constantinescu, artist plastic, membru UAP│Grafică - Radu Steliana, artist │Fotografie - Daniela Suhorucov │Jurnal de călătorie în Bulgaria - Niculina Moisescu şi Veronica Roidis │Fotoexpoziţie. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale şi Asociaţia „Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila. La vernisaj, au prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I; Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi prof. Marilena Ioanid, artist plastic. A urmat un recital susţinut de Grupul vocal „Borianca" al Asociaţiei „Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila, coordonat de prof. Anastasia Andriev - Radulov, vicepreşedinte şi Grupul vocal „Muguri" al Liceului Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius”, coordonat de prof. înv. primar Anica Frigioiu şi Mioara Nedelcu. Organizare expoziţie. Concepere fotoexpoziţie, etichete, ghidaj, traduceri: Camelia Hristian. Amenajare expoziţie: Camelia Hristian; Ghena Pricop, şef Secţia Istorie; Sorin Filoti, restaurator; Viorel Tătaru, muncitor. Au mai contribuit: Ecaterina Sechel, supraveghetor şi Cami Istrate, conservator. Montare passpartout: Raluca Tănăsache, restaurator. Tehnoredactare etichete şi promovare: Camelia Hristian şi Diana Coşarcă, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice. Fotografiere, filmare: Gabriel Stoica, gestionar custode. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (25 februarie - 18 martie 2019)
• Poveşti despre cultura bulgară. Întâlnire cu membrii Asociaţiei „Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila. Prof. Anastasia Andriev Radulov, vicepreşedinte, a vorbit despre semnificaţia sărbătorii Martenitsa şi despre cultura bulgară. Cei prezenţi au depănat amintiri despre activitatea Comunităţii Bulgare de la Brăila şi despre Bulgaria. Moderator: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (6 martie 2019)
• „Ziua Culturii Elene”, organizată cu ocazia Zilei Naţionale a Greciei (25 martie 1821) şi vernisajul expoziţiei temporare „Rădăcini”. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale şi Comunitatea Elenă Brăila. Program. Alocuţiuni: Prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”; Mesajul Ambasadei Republicii Elene la Bucureşti. Lectură: Spiru Caravia; Adrian Mavrochefalos, preşedintele Comunităţii Elene Brăila│Conferinţa „Documente inedite despre Revoluţia Grecilor de la 1821” susţinută de prof. univ. dr. Georgeta Filitti, istoric (Bucureşti)│Spectacol de muzică şi dansuri tradiţionale greceşti susţinut de Robert Stoian (Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu”) şi Ansamblul „Parnassos” al Comunităţii Elene Brăila │Vernisajul expoziţiei „Rădăcini”. Expoziţia a inclus: Pictură, Desen, Tapiserie semnate de artiştii plastici Jana Andreescu, Marilena Ioanid, Elena Salomeea Kaloxilos Moraru, Dennis Teodorescu, Marius Teodorescu │Obiecte de la familiile Reghina Caligas, Beatrice Dobrescu Ispir, Jana Andreescu, Dimitris Lintas Tzanis, Marilena Ioanid, Elena Salomeea Kaloxilos Moraru, Veronica Macri, Manuela Dumitrescu, Costel Mândroiu şi din colecţiile Comunităţii Elene Brăila │Obiecte handmade realizate de Elena Salomeea Kaloxilos Moraru, Florentina Snae, Costel Mândroiu │Fotoexpoziţie. La vernisaj au prezentat: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi Gheorghe Andreescu, muzeograf, scenograf, artist plastic (Muzeul de Artă Vizuală Galaţi). Organizare expoziţie. Concepere fotoexpoziţie, pliant, afiş, invitaţie, etichete, ghidaj, promovare on-line: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Amenajare expoziţie: Camelia Hristian; Sorin Filoti, restaurator; Viorel Tătaru, muncitor (Muzeul Brăilei „Carol I”), Beatrice Dobrescu Ispir şi Elena Salomeea Kaloxilos Moraru, artist plastic (Comunitatea Elenă Brăila) şi artiştii plastici Marius Teodorescu şi Marilena Ioanid. Au mai contribuit: Veronica Macri (Comunitatea Elenă Brăila); Geanina Vîlcu, referent resurse umane; Mirela Lipan, supraveghetor. Montare passpartout: Raluca Tănăsache, restaurator şi Daniela Puia, conservator. Tăiere etichete, printări: Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice; Rozalia Pîrlitu, şef Serviciul Editura „Istros"; Cami Istrate, conservator. Diseminare invitaţii şi promovare prin liste de e-mail: Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice. Fotografiere, filmare: Gabriel Stoica, gestionar custode. Expoziţia a fost o poveste cu o puternică încărcătură emoţională. Lucrările de artă plastică expuse (pictură, desen, tapiserie) - semnate de cinci artişti, de origine greacă, născuţi la Brăila (trei dintre ei membri ai UAP, filialele Brăila şi Galaţi) - ne-au introdus în atmosfera grecească… Coloană, Capăt de ţărm, Mare, Bărci (Jana Andreescu); Tsarouhia, Pisică şi case în Mykonos, Moştenire, Rugăciune (Elena Salomeea Kaloxilos Moraru), Val de apă, Pod, Vârtej, Păpădii (Marilena Ioanid), Noapte pe strada Pietrei, Frizeria lui Tănase, Monemvasia, Uşi închise (Dennis Teodorescu), Taraf, Răstignire (Marius Teodorescu). În vitrine au fost expuse icoane vechi din colecţiile Comunităţii Elene Brăila şi din colecţii private, fotografii de epocă şi obiecte (unele din argint şi porţelan de Rosenthal), multe dintre ele de la începutul sec. al XX-lea, din colecţiile unor familii din Brăila, copii după cărţi poştale şi fotografii de epocă din arhive şi muzee din Grecia, obiecte handmade şi preparate tradiţionale realizate după reţete originale, care au ilustrat atmosfera din casele şi familiile greceşti – oameni simpli, sau armatori şi comercianţi – la vreme de sărbătoare, credinţe, obiceiuri, tradiţii, multe din ele păstrate şi acum la Brăila. „Călătoria prin calendar"  a inclus: Carnavalul – care are originea în marile serbări din antichitate în onoarea zeului Dionysos –, Ziua iertării şi obiceiul oului legat cu sfoară, Lunea curată şi obiceiul înălţării zmeelor, Kira Sarakosti – reprezentare feminină cu 7 picioare, din aluat, un fel de calendar al Postului Mare (7 săptămâni) –, Colindul fetelor cu coşuri cu flori, ouă şi Lazarakia în ajun de Florii, Intrarea Domnului în Ierusalim şi cruciuliţele din frunze de palmier, Săptămâna Mare cu Tsoureki cu ouă roşii, batiste roşii agăţate la porţi şi procesiunea Epitafului pe străzi şi pe mare în Vinerea Mare, Noaptea de Înviere, inclusiv obiceiuri inedite, precum „Arderea lui Iuda”, „Aruncatul ulcioarelor”, alte obiceiuri de peste an legate de Sfântul Gherasim din Kefalonia (Sfânta Masă dinspre nord a Bisericii Greceşti din Brăila îi este închinată) şi Sfântul Fanurie, care este foarte iubit la Brăila ş.a., tradiţii legate de familie (zestrea miresei, buchetul de nuntă, sârmâniţa - legănuţul din lemn, albiuţa, martis-ul de la mânuţa copilului care se poartă până în Noaptea de Înviere când se aruncă în foc, amuleta contra kako mati - deochi). Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (24 martie – 22 septembrie 2019)
• „Şcoala altfel”. Atelier „Tradiţii şi obiceiuri greceşti: Lumânări pentru Noaptea de Înviere”, coordonat de prof. Elena Salomeea Kaloxilos Moraru, artist plastic (Comunitatea Elenă Brăila) şi vizită în expoziţia „Rădăcini”. Grupuri de la: Şcoala „Sfânta Maria” Brăila, însoţite de Sora Natalia şi Sora Nicoleta; prof. înv. primar Genoveva Ciuraru; Liceul de Arte „Hariclea Darclée”; membrii Comunităţii Elene Brăila; participanţii la Olimpiada Naţională de Limba Rusă Modernă. Întâlnire surpriză, cu Marius Teodorescu, artist plastic. Atelier (puzzle, lectură). Grupuri de la: Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”, însoţit de prof. Dima Daniela; Liceul de Artă „Haricleea Darclée”, însoţit de prof. înv. primar Viorica Ioniţă; Şcoala Gimnazială „Fănuş Neagu”, însoţit de prof. Emilia Tarachiu; Şcoala Gimnazială „Ioan Vodă cel Viteaz” din Slobozia Ciorăşti, însoţit de director prof. Daniela Hrişcu, prof. Iuliana Sufleţel, prof. Iuliana Fânacă, prof. Mihaela Argatu. Au prezentat: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi prof. Marilena Ioanid, artist plastic. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (15 aprilie, 16 aprilie, 17 aprilie, 18 aprilie, 22 aprilie, 27 mai)
• Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la întemeierea Societăţii Cărturarilor Bulgari la Brăila, devenită Academia Bulgară de Ştiinţe, o delegaţie de la Academia Bulgară de Ştiinţe, formată din acad. Julian Revalski, preşedinte, prof. Konstandin Ganev, vicepreşedinte şi acad. Kiril Boyanov, însoţită din partea Academiei Române de acad. Florin Filip a vizitat locurile legate de emigraţia bulgară la Brăila şi întemeierea Academiei Bulgare de Ştiinţe. | Delegaţia a fost primită de Viorel Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila. Au fost prezenţi şi prof. Maria Gancev, preşedintele Asociaţiei „Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila şi prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”| Evocare pagini din istoria Comunităţii Bulgare la Brăila. A fost vizionată înregistrarea video de la „Ziua Culturii Bulgare", organizată, anul acesta, la Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale. Voce: prof. univ. dr. Ionel Cândea, manager şi Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice | Versuri scrise de Hristo Botev, recitate de prof. Anastasia Andriev - Radulov, vicepreşedinte al Asociaţiei „Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila | Muzică bulgărească în interpretarea Grupului vocal „Borianca" al Asociaţiei „Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila, coordonat de prof. Anastasia Andriev – Radulov, vicepreşedinte | Conferire de medalii. Locul desfăşurării: Brăila şi sediul Muzeului Brăilei „Carol I”  (15 mai 2019)
•  „Noaptea Muzeelor”. Între orele 16.00 - 24.00: Vizitarea expoziţiei temporare „Rădăcini”, deschisă cu ocazia Zilei Naţionale a Greciei | Atelier de noduri marinăreşti, coordonat de Costel Mândroiu (Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” Brăila) | Fotoexpoziţie. Prezentări: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. • Între orele 16.00 - 24.00: Vizitare expoziţie de carte apărută la Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I” şi din biblioteca Centrului Diversităţii Culturale şi audiţii muzicale (programul cultural „Muzică şi cărţi”). • Între orele 17.15 - 18.00: „Moştenirea bulgară”. Mini-expoziţie | Prezentare de costume populare din Bulgaria şi România | Întâlnire cu Nela Constantinescu, artist plastic; Daniela Suhorucov, artist fotograf. A prezentat: prof. Anastasia Andriev-Radulov, vicepreşedinte al Asociaţiei „Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila. • Între orele 18.15 - 19.00: „Poveşti în jurul samovarului”. Ritualul ceaiului | Mini-expoziţie | Prezentare de costume şi literatură scrisă de autori ruşi lipoveni | Întâlnire cu Paul Petrov, artist plastic. A prezentat: prof. Ana Oprea, reprezentant al Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila. • Între orele 19.15 - 20.00: „Cultură turcă şi tabieturi”. Mini-expoziţie. Au prezentat: Ürfet Abdurahman Mocanu, responsabil cu probleme culturale şi Sevim Rustem, preşedintele Uniunii Democrate Turce din România – filiala Brăila. • Între orele 20.15 - 21.00: „Obiceiuri şi tradiţii evreieşti”. Mini-expoziţie. Au prezentat: Nadia Ustinescu, preşedintele Comunităţii Evreilor Brăila şi Eugen Iosif. • Între orele 21.00 – 21.15: Recital la mandolină, susţinut de Sara Leu | Întâlnire cu artiştii plastici de origine greacă: Jana Andreescu, Marilena Ioanid, Elena Salomeea Kaloxilos Moraru, Dennis Teodorescu, Marius Teodorescu | Cântece greceşti, cu Robert Stoian. • Între orele 21.15 - 22.00: „Rădăcini machidoneşti”. Mini-expoziţie | Poveşti aromâne şi meglenoromâne | Proiecţie film documentar | Prezentare de costume. Au prezentat: Ştefania Nehoianu, Costa Panait, Andrei Legian şi Claudia Homiţchi. În faţa Centrului Diversităţii Culturale: • Ora 21.45:  „Teach me to dance!” (Alexis Zorbas): Hassapiko-Sirtaki şi Zeibekiko, cu Ansamblul „Parnassos” al Comunităţii Elene Brăila (preşedinte: Adrian Mavrochefalos). Surprize. Fotografiere, filmare: Gabriel Stoica, gestionar custode şi Constanţa Vîlcu, restaurator. Moderator: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Centrul Diversităţii Culturale a avut la acest eveniment 1423 vizitatori; la sediu: Vizitatorii au fost întâmpinaţi de personaje de epocă. Costume şi accesorii: Teatrul „Maria Filotti” Brăila, Fashion by Aura Călin │Recital de muzică corală susţinut de Corul „Trison” al Şcolii Populare de Artă „Vespasian Lungu” Brăila. Dirijori: prof. Marcica şi Ştefan Lupu│Recital de muzică bulgărească susţinut de Grupul vocal „Borianca” al Asociaţiei „Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila (preşedinte: Maria Gancev), condus de prof. Anastasia Andriev-Radulov, vicepreşedinte│Spectacol de dansuri tradiţionale greceşti, susţinut de Ansamblurile „Pandora” şi „Pandora Junior” ale Asociaţiei Culturale Filo-Elene „Eleftheria” Brăila (preşedinte: Constantin Haraga)│Recital la pian, susţinut de Sara Leu│Recital susţinut de Grupul psaltic „Evanghelismos” al Protopopiatului Brăila │Spectacol de dansuri tradiţionale greceşti, susţinut de Ansamblul „Parnassos” al Comunităţii Elene Brăila (preşedinte: Adrian Mavrochefalos) │Recital la pian, susţinut de Sofia Alexandra Bordea, membră a Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila (preşedinte: prof. Maria Milea)│Recital susţinut de Cvartetul „Pro Muzica”, coordonat de prof. Ştefan Lupu. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” şi  Centrul Diversităţii Culturale (18 mai)
• Trofeul „Micul Prinţ", Ediţia de vară şi miniexpoziţie „Honey Loriana". Organizator: Clubul Sportiv de Şah „Micul Prinţ" Brăila. Coordonator: Iulian Preda, preşedinte. La competiţie au participat şahişti de la zece cluburi din Bucureşti, Craiova, Iaşi, Galaţi şi Brăila. Participanţii au putut vizita gratuit expoziţiile deschise la Muzeul Brăilei „Carol I" |  Prezentare de produse apicole „Honey Loriana", susţinută de Dan Iorga şi Loredana Iorga | Prezentare despre Brăila şi Muzeul Brăilei „Carol I": Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I", sala „Regele Ferdinand şi Regina Maria" şi Centrul Diversităţii Culturale (29 august - 1 septembrie 2019)
• Vernisajul expoziţiei temporare „Strălucire şi Culoare". Expoziţia a inclus: Pictură, semnată Filip Ivli Timofei, artist plastic | Kokoshnik şi obiecte de port specifice ruşilor lipoveni, realizate manual de Valentina Koker, meşter popular (Jurilovca) | Obiecte. Colecţia Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila şi de la familia Evdochia şi Vladimir Smaznov | Fotoexpoziţie. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale, Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România şi Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila. La vernisaj, au prezentat: Silviu Feodor, preşedintele Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România; Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; prof. Maria Milea, preşedintele Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila; prof. Marilena Ioanid, artist plastic; Filip Ivli Timofei, artist plastic; Silviu Filip, fiul artistului. Expoziţia de pictură a fost însoţită de un album Filip Ivli Timofei, „Itinerariul vieţii mele artistice pe meleaguri Europene”, 48 pagini – finanţat de Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România. Organizare expoziţie. Preluare obiecte de la artist şi meşter popular, întocmire documente: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Sorin Filoti, restaurator; Viorel Tătaru, muncitor şi Titi Mucuţă, şofer. Album de expoziţie: tehnoredactare - Silviu Filip. Coordonator, realizare fotoexpoziţie, etichete, afiş, invitaţie, promovare online, DTP şi corectură album: Camelia Hristian. Traduceri din limba rusă: Evdochia Smaznov, informatician. Montare passpartout: Raluca Tănăsache, restaurator. Diseminare invitaţii şi tăiere etichete: Diana Coşarcă, muzeograf. Amenajare expoziţie: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Sorin Filoti, restaurator; Viorel Tătaru, muncitor; Elena Pandrea, conservator. La organizarea expoziţiei au mai contribuit: prof. Marilena Ioanid, artist plastic; Elena Slătineanu; prof. Maria Milea, preşedinte, Ana Oprea, Paul Cuţov (CRL Brăila). Fotografiere, filmare eveniment: Gabriel Stoica, gestionar custode. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (29 septembrie – 23 octombrie 2019)
• Ziua Marelui „NU”, Sărbătorirea a 10 ani de la înfiinţarea Centrului Diversităţii Culturale şi vernisajul expoziţiei temporare „Parfum de epocă. Viaţă cotidiană între anii 1900 – 1950”. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale, Comunitatea Elenă Brăila şi Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti. Program. Conferinţe: Prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”; Adrian Mavrochefalos, preşedintele Comunităţii Elene Brăila | Spectacol de muzică şi dansuri tradiţionale greceşti susţinut de Ansamblul „Parnassos” al Comunităţii Elene Brăila | Vernisaj expoziţia temporară „Parfum de epocă. Viaţă cotidiană între anii 1900 – 1950”. Include obiecte din colecţia ing. Cristian Dumitru şi Mihai Dumitru (Bucureşti) şi câteva de la familiile Eugenia Stamuli, Marilena Ioanid, Ionica Mândroasa şi din colecţiile Comunităţii Elene Brăila. La vernisaj, au prezentat: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; ing. Cristian Dumitru, preşedinte (Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti). Organizare expoziţie. Concepere, tehnoredactare fotoexpoziţie, etichete, afiş, invitaţie, ghidaj în română şi engleză, promovare online: Camelia Hristian. Selecţie citate pentru etichete fotoexpoziţie: Camelia Hristian şi Ghena Pricop, şef Secţia Istorie. Montare passpartout: Raluca Tănăsache, restaurator şi Alina Mucuţă, conservator. Amenajare fotoexpoziţie: Camelia Hristian; Sorin Filoti, restaurator; Viorel Tătaru, muncitor, Elena Slătineanu. Diseminare invitaţii şi tăiere etichete: Diana Coşarcă, muzeograf. Manipulare obiecte, transport, amenajare expoziţie, informaţii despre colecţie: ing. Cristian Dumitru, Mihail Dumitru (Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti). Fotografiere, filmare: Gabriel Stoica. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” şi Centrul Diversităţii Culturale (26 octombrie 2019 - 2020)
• Prelegeri „Parfum de epocă. La Belle Epoque şi perioada interbelică: viaţă cotidiană, mode, modele & Poveşti despre Brăila, muzică şi cărţi”, susţinute de Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice │ Activitate practică şi joc „Observă obiectele şi descoperă eticheta fiecărei vitrine”│Lectură │Audiţii muzicale: tango, romanţe, jazz, charleston│Atelier de noduri marinăreşti, coordonat de Costel Mândroiu (Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” Brăila). Au participat grupuri de la: Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” – în cadrul proiectului educaţional „Punte între trecut, prezent şi viitor”, însoţit de prof. Tudoriţa Manu şi prof. Alexandru Diţă, director; Şcoala Gimnazială „Radu Tudoran”, însoţit de prof. Veronica Roidis. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale (14 noiembrie,  20 noiembrie 2019)
• În ajunul Zilei Sfântului Mare Ierarh Nicolae, ocrotitorul Brăilei, În ajun de Moş Nicolae... Recital la pian │Colaj de cântări şi colinde interpretate la vioară, mandolină, chitară –  Sara Leu, elevă la Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila, pian, clasa prof. Mircea Petrescu. Au prezentat: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; prof. Mircea Petrescu; prof. David Cojocaru; prof. Florin Lazăr; Gianina Leu; prof. Iosif Cojocaru; prof. Ionuţ Cristian Vlad. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale (5 decembrie 2019)
• Mini – expoziţie temporară. Obiecte realizate de elevii clasei a X-a A, din deşeuri lemnoase de mici dimensiuni, organizată în cadrul proiectului educaţional „Punte între trecut, prezent şi viitor”, derulat de Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” şi parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila şi Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale. Coordonatori proiect: prof. Tudoriţa Manu, prof. Mihaela Tureac, prof. Alexandru Diţă, director (Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”) şi Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (decembrie 2019 - ianuarie 2020)
• Oaspeţi din Grecia, Polonia şi Turcia – în cadrul proiectului Erasmus „Mind Games”, derulat de Şcoala Gimnazială „Sfântul Andrei” Brăila, din Grecia, Italia, Polonia, România, Portugalia şi Lituania – în cadrul proiectului Eramus+. From „MYTHOS" to „LOGOS". Educational approaches to the European folk myths and legends, derulat de Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă", de la Universitatea Politehnică din Porto (Portugalia) - în Program de mobilitate Erasmus, derulat de Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, din România, Turcia, Spania şi Croaţia – în cadrul proiectului ERASMUS „If I were a teacher”, derulat de Şcoala Gimnazială Vădeni. Prezentări în limba engleză: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale (3 aprilie, 18 octombrie, 28 octombrie, 19 noiembrie 2019).
  Centrul Diversităţii Culturale a fost vizitat şi anul acesta de brăileni, elevi, profesori, familii, brăileni din diaspora şi turişti din România şi din alte ţări. 
   Vă aşteptăm, cu mare drag, să vizitaţi şi anul acesta expoziţiile noastre şi să participaţi la cele două programe, cu caracter permanent (coordonator: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Programul cultural „Poveşti despre Brăila, muzică şi cărţi” este adresat copiilor,  tinerilor şi familiilor. Include: prelegeri, prezentări tematice, ateliere şi demonstraţii practice, mini-expoziţii, lectură, jocuri, audiţii muzicale, proiecţii de filme documentare,  concursuri, cerc, întâlniri surpriză, excursii tematice. Programul cultural „Muzică şi cărţi” este adresat publicului larg şi include audiţii muzicale – muzică baroc, clasică, jazz, operă în interpretări celebre, fado, sirtaki, klezmer, şansonete, tangouri de altădată, colinde – din bogata colecţie de „bijuterii muzicale” a Muzeului Brăilei „Carol I”. În timpul audiţiilor muzicale, pot fi răsfoite cărţi şi periodice apărute, de-a lungul timpului, la Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”, precum şi albume de artă, cărţi şi periodice ale minorităţilor etnice din România şi pentru copii şi tineri, din biblioteca Centrului Diversităţii Culturale. Programele sunt gratuite. Intrarea se face, cu programare, în limita celor 40 de locuri. 
 

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. VIZITATORI ON-LINE AI MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”, ÎN 2019

• Website-ul http://www.muzeulbrailei.ro/. Au fost formatate şi postate 348 comunicate şi anunţuri referitor la evenimente şi activităţi culturale, 141 link-uri la secţiunea Informaţii de interes public,  2630 fotografii şi 594 link-uri la Evenimente culturale, Colecţia afişe, Secţii – afişe, Coperţi. Număr vizitatori în 2019 - conform programului de monitorizare trafic http://www.google.com/analytics/: 66.478 pagini vizitate, 12.719 vizitatori, din care 12.603 vizitatori unici din: România (din Bucureşti şi 40 judeţe) plus alte 70 ţări: SUA, Moldova, Germania, Marea Britanie, Coreea de Sud, Canada, Franţa, Italia, Ucraina, China, Spania, Grecia, Bulgaria, Cehia, Japonia, Austria, India, Belgia, Ungaria, Olanda, Elveţia, Polonia, Rusia, Turcia, Israel, Filipine, Irlanda, Serbia, Suedia, Portugalia, Croaţia, Cipru, Norvegia, Emiratele Arabe, Australia, Indonezia, Luxemburg, Slovacia, Togo, Danemarca, Egipt, Qatar, Singapore, nespecificat, Benin, Coasta de Fildeş, Finlanda, Georgia, Iran, Kazakhstan, Liban, Sri Lanka, Nigeria, Pakistan, Arabia Saudită, Slovenia, Angola, Belarus, Columbia, Etiopia, Ghana, Hong Kong, Islanda, Lituania, Macedonia de Nord, Mexic, Malaezia, Thailanda, Vietnam, Africa de Sud. Editor: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice (permanent). 

• Pagina „Muzeul Brăilei Carol I” este apreciată de 11.585 de persoane şi urmărită de 11.705 de persoane. În anul 2019 au fost postate: mii de texte, 886 link-uri către website-uri, imagini FB, Youtube, 187 filme documentare, filmări de la evenimente şi apariţii la TV, 12.973 fotografii din arhiva Muzeului Brăilei „Carol I”. Editor: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice (permanent).   
Mulţumim foarte mult tuturor celor care sunt alături de noi!  
 
 
Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice
 
***

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. ACTIVITĂŢI CURENTE, ÎN ANUL 2018

Strategia de relaţii publice este adaptată pornind de la categoriile de public ţintă vizate şi analizând permanent evoluţia vizitatorilor reali, caracteristicile lor socio-demografice, frecvenţa unor acţiuni (fideli sau ocazionali), rezultate calitative (preferinţe, opinii, atitudini) precum şi evoluţia vizitatorilor virtuali, prin monitorizarea traficului pe website şi analiza feedback-ului. Cercetarea publicului Muzeului Brăilei „Carol I” se face prin: observare directă a reacţiilor la vernisaje sau alte evenimente şi în timpul vizitelor în expoziţii (durata vizitei, obiectele în faţa cărora subiecţii îşi petrec mai mult timp, tipul de evenimente cu succes la public etc.), comunicare verbală – directă, la evenimente, analiza feedback-ului (prin e-mail, Facebook, carte de impresii, analiza articolelor de presă etc), chestionar. La intrarea în fiecare expoziţie permanentă şi temporară este aplicat un chestionar. Al doilea tip de chestionar, foarte complex, pentru elevi, conceput respectând criteriile din Barometrul de Consum Cultural, a fost aplicat în instituţii de învăţământ din Brăila şi din judeţ. Au fost, deja, extrase date din cele 1017 răspunsuri primite. Aplicarea chestionarelor are ca scop: cunoaşterea imaginii Muzeului Brăilei „Carol I” la aceste categorii de public ţintă, updatarea unor baze de date, adaptarea ofertei culturale, a canalelor şi materialelor de promovare pornind de la opiniile şi propunerile segmentului de public cercetat. Importante sunt şi studiile cantitative: număr de vizitatori reali, durata vizitei medii/vizitator cu diverse caracteristici socio-demografice, trafic pe website, zona din care este accesat, orele, număr de pagini accesate, subiecte preferate pe Facebook, număr de aprecieri, zona în care trăiesc persoanele care urmăresc constant pagina „Muzeul Brăilei Carol I” etc., pentru care se întocmesc periodic rapoarte. Pornind de la analiza SWOT, a fost întocmită şi o listă cu măsuri pentru dezvoltarea activităţii de relaţii publice (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). 
Toate evenimentele Muzeului Brăilei „Carol I” au fost promovate prin: poster şi comunicat de presă, diseminate către mass-media locală, naţională şi publicaţii specializate; invitaţii tipărite şi invitaţii distribuite prin liste de e-mailuri (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice) şi prin postare pe website şi pe reţeaua de socializare Facebook (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Comunicatele şi posterele au fost înregistrate şi arhivate, pentru arhiva Muzeului Brăilei „Carol I” şi pentru depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României, conform legislaţiei. Listele de protocol şi listele de e-mailuri au fost permanent actualizate şi dezvoltate (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice).  
Serviciul Relaţii Publice a asigurat background-ul (sonorizare, proiecţii video, fotografiere, filmare) evenimentelor culturale organizate de Muzeul Brăilei „Carol I” sau găzduite, la sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (Diana Coşarcă, muzeograf şi Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice), la Centrul Diversităţii Culturale (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Geanina Vîlcu, referent) şi în alte locaţii. În 2018, Muzeul Brăilei „Carol I” a găzduit, în sala „Regele Ferdinand şi Regina Maria”:  Spectacol de muzică şi poezie „Femeia în poezia clasică italiană”, în cadrul proiectului educaţional „Muzica lumii între sunet şi suflet. Universul instrumentelor muzicale”. Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila şi Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila. Coordonator: prof. Nicolae Băcanu (Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila) (22 martie); Concursul Internaţional de Şah „Trofeul Urban Start", ediţia a VIII-a. Organizatori: Consiliul Judeţean Brăila şi Club Sportiv de Şah „Micul Prinţ" Brăila. Coordonator: Iulian Preda. | Participanţi din Brăila, Bucureşti, Constanţa, Galaţi, Ialomiţa şi Republica Moldova | Arbitru: Florin Coman (Bucureşti) | Prezentare „Vacanţa mare - sfaturi pentru copii", susţinută de Anna Sarău, ofiţer prevenire - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila | Oaspeţii au vizitat şi expoziţiile deschise la Muzeul Brăilei „Carol I" (4 - 5 august); Activitate dedicată zilei de 1 Decembrie - 100 de ani de la Marea Unire. Organizator: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila. Coordonatori: director prof. dr. Doiniţa Zafiu, dir. adj. prof. Narcisa Feichter, bibliotecar Emiliana Bordei, prof. Argentina Chiru, prof. Mihaela Hurtoi, prof. Nicolae Băcanu - Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila (28 noiembrie). Şi pentru evenimentele găzduite, Muzeul Brăilei „Carol I” a asigurat materiale promoţionale (Diana Coşarcă, muzeograf; Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice) şi promovare on-line (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
În afară de evenimentele culturale, au fost filmate dezbateri cu specialişti ai Muzeului Brăilei „Carol I”, pentru Emisiunea „Pasionat de viaţă" – realizator Lucian Ţilea – la TV Galaţi. A fost realizat şi un nou film de promovare pentru Muzeul Brăilei „Carol I” (Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice). 
Presa a fost monitorizată permanent şi au fost arhivate copii după apariţiile în presa scrisă şi on-line (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). De asemenea, au fost conservate în format digital, prelucrate (şi parţial ordonate) apariţiile la TV ale specialiştilor, fotografiile şi imaginile video de la toate evenimentele culturale (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice) şi promovate pe Facebook şi pe website (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). 
O altă activitate, cu caracter permanent, a fost documentarea despre istoria Brăilei, patrimoniul cultural mobil, imobil şi imaterial, obiective de turism cultural, personalităţi, istorii de familie, cărţi, minorităţi etnice, pedagogie muzeală, relaţii publice şi marketing cultural, linii de finanţare, management de proiect, pentru: editare texte pe pagina de Facebook a Muzeului Brăilei „Carol I”, corespondenţă cu persoane şi organizaţii, prezentări la vernisaje, ghidaje tematice în expoziţii temporare deschise la Centrul Diversităţii Culturale şi în Centrul Istoric, prezentări pentru programele culturale „Poveşti despre Brăila, muzică şi cărţi” şi „Muzică şi cărţi” (concepere texte, prezentări în PowerPoint, selecţie imagini, sunet şi video, traduceri), pentru interviuri şi dezvoltarea bazelor de date „Minorităţi etnice” ale Centrului Diversităţii Culturale. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).  
Muzeul Brăilei „Carol I” a fost partener local pentru Caravana „Ţara ta, tradiţia ta", ediţia 2018 - o incursiune culturală în lumea fascinantă a Patrimoniului UNESCO din România - proiect derulat de Bancpost, împreună cu Şcoala de la Piscu, sub patronajul Comisiei Naţionale pentru România a UNESCO şi în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale. Proiectul a inclus 7 oraşe din ţară (Cluj Napoca, Alba Iulia, Braşov, Timişoara, Brăila, Suceava, Iaşi şi Bucureşti). Partenerii locali - Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul Unirii Alba Iulia, Colegiul Naţional „Dr. Ioan Mesota" Braşov, Centrul Multifuncţional Bastionul Theresia, Muzeul Brăilei „Carol I", Muzeul Bucovinei, Palatul Culturii Iaşi – au găzduit seminariile şi atelierele de patrimoniu pentru elevi. A fost încheiat un acord de parteneriat cu Elite Art Club UNESCO, pentru proiectul „11% Eterogen”, propus spre finanţare Primăriei Sectorului 1 Bucureşti, de Elite Art Club UNESCO Bucureşti. Au fost promovate, de asemenea, şi anul acesta, rezultatele celor şase proiecte (4 editoriale şi 2 culturale) – finanţate de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi Uniunea Arhitecţilor din România –  derulate de Muzeul Brăilei „Carol I” (alături de alţi parteneri) în anii 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, on-line pe Facebook, prin prezentări în cadrul proiectelor culturale „Muzică şi cărţi”, „Poveşti despre Brăila”, „Noaptea muzeelor”, prin comunicarea (şi articol trimis spre publicare) Strategii de relaţii publice, programe culturale şi educaţionale derulate la Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale, ce a fost susţinută la sesiunea „Marketingul şi educaţia în muzee”, ediţia a IX-a, organizată de Complexul Naţional Muzeal „Astra” Sibiu (3 - 5 octombrie) (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
La solicitarea Consiliului Judeţean Brăila, Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice a participat (alături de Daniela Adelina Puia, conservator - Secţia Istorie şi Cristian Lalu, conservator - Secţia Ştiinţele Naturii) la acţiunea LET'S DO IT, ROMANIA (15 septembrie). 
Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice a fost implicată în organizarea a două activităţi (iniţiate de Viorica Preda, muzeograf - Secţia Istorie) – cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Lacu Sărat (30 septembrie) – şi Colind de Crăciun – la Căminul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (18 decembrie). Ambele activităţi au inclus programe artistice susţinute de elevi de la şcoli partenere şi donaţii de dulciuri, din partea colectivului Muzeului Brăilei „Carol I”. De asemenea, la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Memorie Locală, Memorie Naţională” – proiect finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale (iniţiat de Elena Ilie, şef Secţia Memoriale) – organizată la sediul Muzeului Brăilei „Carol I”, în sala „Regele Ferdinand şi Regina Maria”, a fost susţinută comunicarea Aspecte privind sănătatea publică la Brăila, în perioada 1900-1916 (27- 28 noiembrie) (Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice).  
Serviciul Relaţii Publice gestionează şi documentele de secretariat ale Muzeului Brăilei „Carol I”, corespondenţa, documente pentru mapele de şedinţă, procese verbale, diferite documente pentru întâlniri de lucru (Liliana Apostolescu Miron, gestionar custode cu atribuţii de secretariat - Serviciul Relaţii Publice), completarea fişelor şi altor documente, conform legislaţiei privind protecţia muncii şi arhivarea acestora, inclusiv realizarea instructajului periodic de SSM cu angajaţii Muzeului Brăilei „Carol I” (Diana Coşarcă, muzeograf, cu atribuţii de inspector de specialitate protecţia muncii - Serviciul Relaţii Publice), înregistrarea fondului de carte nou intrat în biblioteca Muzeului Brăilei „Carol I”, descrierea bibliografică a periodicelor din bibliotecă, inventarierea şi asigurarea evidenţei fondului de carte în sistem electronic, conform normelor de biblioteconomie (Alina Ciucă, bibliotecar -  Serviciul Relaţii Publice). 
Au mai fost realizate: articolele pentru paginile „Relaţii publice” din publicaţia Muzeului Brăilei „Carol I” (4 pagini; concepere, tehnoredactare, DTP în CorelDRAW), selecţia materialelor pentru publicaţia Consiliului Judeţean Brăila (9 pagini text şi 160 fotografii), gestionarea bazelor de date în format digital, întocmirea statisticilor şi rapoartelor de activitate ale Muzeului Brăilei „Carol I” (1288 pagini; prin sintetizarea rapoartelor primite de la şefii de secţii şi servicii), verificarea acordurilor de parteneriat, activităţi cu caracter administrativ (întocmire chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial, fişe de post, pontaje, analiză ROF, RI şi propuneri de modificare, implementare Legea nr. 544/2001, analiză planuri şi rapoarte, întocmire rapoarte lunare, de trimestru şi de an, situaţie de vizitatori, fişe de evaluare personal, participare la şedinţe, întocmire plan de activitate şi plan de manifestări culturale pentru 2019, analiză şi avizare referate de necesitate, buget pentru  2019, contactare firme, coordonarea şi controlul activităţii Serviciului Relaţii Publice) (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). 
Serviciul Relaţii Publice se ocupă şi de activităţi de marketing şi promovarea Editurii „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”: organizarea standului la târgurile şi expoziţiile naţionale de carte (documente de înscriere, documente de eliberare din gestiune a cărţilor, ambalare, sigilare, etichetare cutii, transport, manipulare carte, amenajare stand, etichetare cărţi, materiale publicitare - sigle, prezentare editură, titluri de impact, ofertă de carte, imagini video), background-ul (sonorizare, proiecţii video, fotografiere, filmare) evenimentelor de lansare de carte, stabilirea de noi contacte/clienţi. Anul acesta, Editura „Istros” a participat la: Festivalul Internaţional al Cărţii „AXIS LIBRI”, ediţia a X-a, Galaţi (Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice; Liliana Şerban, muzeograf - Secţia Memoriale; Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Editura „Istros”). Locul desfăşurării: Galaţi (13-17 iunie); Târgul de Carte din cadrul evenimentului Congresul Naţional al Istoricilor Români (prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”; Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice; Liliana Şerban, muzeograf - Secţia Memoriale). Lansări de carte. Locul desfăşurării: Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (29 august – 1 septembrie); Târgul de Carte, prima ediţie (Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). Locul desfăşurării: Strada Mihai Eminescu, Brăila (3 - 7 septembrie); Stand de carte în cadrul evenimentului „Marea Unire de suflet brăileană” (Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice). Locul desfăşurării:  Teatrul „Maria Filotti” Brăila (6 noiembrie); Târgul Internaţional „Gaudeamus. Carte de Învăţătură", ediţia 25 (Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice; Liliana Şerban, muzeograf - Secţia Memoriale; Sorin Filoti, restaurator). Lansări de carte. Locul desfăşurării: Pavilionul Central ROMEXPO Bucureşti (14-18 noiembrie). Permanent, au fost realizate şi: gestiunea fondului de carte al Editurii „Istros”, corespondenţă, actualizarea bazelor de date, recepţia şi aşezarea la raft a cărţilor primite din tipografie, operarea în baza de date a mişcării fondului de carte şi înregistrarea în gestiune a titlurilor nou apărute, scoaterea din gestiune a unor volume reprezentând drepturi de autor şi comenzi, înregistrarea referatelor pentru ieşirea din gestiune a titlurilor solicitate, întocmirea documentaţiei necesare pentru scoaterea din gestiune şi expedierea de comenzi, pregătirea de cărţi pentru depunerea la Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României şi Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila, aşezarea la raft cărţi din retur târguri, conservarea fondului de carte existent în depozit, raportarea lunară privind mişcarea fondului de carte, întocmire situaţie vânzări, inventarierea fondului de carte din depozitul Editurii „Istros” (Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice), operare titluri epuizate şi actualizare ofertă de carte (Diana Coşarcă, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice), diseminare ofertă editură prin liste de e-mailuri (Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice) şi promovare on-line pe website şi Facebook (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Cărţile pot fi cumpărate din Librăria „Istros" a Muzeului Brăilei „Carol I" (Brăila, Piaţa Traian nr. 3, cu intrare din str. Galaţi) sau comandate pe e-mail: sediu@muzeulbrailei.ro  sau  editura_istros@yahoo.com. 

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE AL MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”, ÎN 2018

Al doilea grup de activităţi ale Serviciului Relaţii Publice include: dezvoltarea infrastructurii Centrului Diversităţii Culturale, cercetarea şi promovarea patrimoniului multicultural şi de turism cultural ale Brăilei, organizarea de evenimente culturale, încheierea de parteneriate cu diferite organizaţii, pentru creşterea vizibilităţii Muzeului Brăilei „Carol I” şi a Brăilei, în ţară şi în străinătate. 
Şi în anul 2018, s-a continuat activitatea de documentare despre minorităţile etnice din Brăila, în biblioteci şi în special în arhive de familie (conspecte, fotografiere, filmare), precum şi ordonarea bazelor de date gestionate de Centrul Diversităţii Culturale. S-a continuat, de asemenea, corespondenţa cu diferite persoane, organizaţii ale minorităţilor etnice, colecţionari, artişti plastici, personalităţi ale comunităţilor etnice din România, ţările de origine şi diaspora. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
La Centrul Diversităţii Culturale s-au realizat, periodic, activităţi de ordonare a spaţiului (amenajare expoziţii, strângere expoziţii, desfacere vitrine, etalare fotoexpoziţii, manipulare obiecte) (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Sorin Filoti, restaurator; Viorel Tătaru, muncitor – Serviciul Relaţii Publice; Geanina Vîlcu, referent), întreţinere microclimat, inventariere obiecte aflate în custodie şi cărţi (fondurile „Minorităţi etnice”, „Publicaţii pentru copii şi tineri” şi „Editura Istros”), evidenţă programări vizite şi vizitatori, supraveghere grupuri, asigurare materiale necesare pentru activităţi educaţionale (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Geanina Vîlcu, referent), întocmire liste, referate, documente de primire - predare obiecte, scanări de documente, fotografiere obiecte (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice) etc. 
Toate evenimentele culturale organizate au fost promovate prin afiş, invitaţie, comunicat, prezentare la eveniment (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Despre „Ziua Culturii Elene” a apărut, în revista ELPIS a Uniunii Elene din România, un articol (în română şi greacă), semnat de Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. De la evenimentul „Poveşti marinăreşti”, a fost difuzat, la Radio România Actualităţi, în emisiunea „Ca pe roate”, un reportaj (inclusiv interviuri), realizat de Gina Bahor (Radio România Actualităţi). Expoziţia „Unde sunt zăpezile de altădată” a fost promovată de ing. Cristian Dumitru, preşedintele Asociaţiei Muzeul Jucăriilor Bucureşti, la B1 TV.  
S-a continuat derularea, la Centrul Diversităţii Culturale, a două programe, cu caracter permanent (coordonator: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Programul cultural „Poveşti despre Brăila, muzică şi cărţi” este adresat copiilor şi tinerilor. Include: cerc, prezentări, fotoexpoziţii, ghidaje tematice, proiecţii de filme documentare, jocuri, concursuri. Programul cultural „Muzică şi cărţi” este adresat publicului larg şi include audiţii muzicale – muzică baroc, clasică, jazz, operă în interpretări celebre, fado, sirtaki, klezmer, şansonete, tangouri de altădată, colinde – din bogata colecţie de „bijuterii muzicale” a Muzeului Brăilei „Carol I”. În timpul audiţiilor muzicale, pot fi răsfoite cărţi şi periodice apărute, de-a lungul timpului, la Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”, precum şi albume de artă, cărţi şi periodice ale minorităţilor etnice din România şi pentru copii şi tineri, din biblioteca Centrului Diversităţii Culturale. Programele sunt gratuite. Intrarea se face, cu programare, în limita celor 50 de locuri. La Cercul „Poveşti despre Brăila, muzică şi cărţi” se pot înscrie elevi de la ciclul primar, ciclul gimnazial, precum şi liceeni şi studenţi, pasionaţi de cultură, muzee, mozaic etnic, cultural şi turism cultural.
 

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE. EVENIMENTE ŞI ACTIVITĂŢI CULTURALE ORGANIZATE, ÎN 2018

Centrul Diversităţii Culturale (coordonator: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice) a organizat, alături de alte organizaţii partenere: 8 expoziţii temporare, vernisate în cadrul unor evenimente culturale (care au inclus, în unele cazuri şi conferinţe, prezentări, recitaluri); 6 ateliere; diferite întâlniri în programele cu caracter permanent „Poveşti despre Brăila, muzică şi cărţi” :         
• Expoziţia temporară „Ani de şcoală... Amintiri şi nostalgii...”. Rechizite, accesorii şcolare, oracole şi jurnale, din perioada 1880-1980, din colecţiile Asociaţiei Muzeul Jucăriilor Bucureşti. Amenajare şi etichete obiecte: ing. Cristian Dumitru şi Mihail Dumitru, colecţionari (Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti). Concepere fotoexpoziţie, etichete, afiş, ghidaj, promovare online: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. La vernisaj, au prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea, manager; Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice (Muzeul Brăilei „Carol I”) şi ing. Cristian Dumitru, preşedinte (Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti).  Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (8 decembrie 2017 – 18 martie 2018)
• „Hora culorilor” – activitate din proiectul educaţional „Pe urmele strămoşilor”, derulat de Muzeul Brăilei „Carol I”, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu”, Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Şcoala Gimnazială „I. L. Caragiale”, Şcoala Gimnazială „Vlaicu Vodă”. Activitatea de educaţie plastică pe temă istorică s-a desfăşurat cu ocazia sărbătoririi a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române. Copiii au vizitat şi expoziţia „Ani de şcoală. Amintiri şi nostalgii”, iar la final au dansat „Hora unirii”. A prezentat: Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice. Coordonatori proiect: Geta Şerbănescu, muzeograf; înv. itinerant Mihaela-Dana Căpăţînă; prof. logoped Valerica Radianov. Membri: prof. itinerant Silvia Neculai, prof. itinerant Gabi Gheorghe şi prof. înv. primar Daniela Matei. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale (23 ianuarie 2018)
• Mini-expoziţie temporară de mărţişoare din deşeuri lemnoase de mici dimensiuni realizate de elevii clasei a X-a A, de la Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, îndrumaţi de prof. Tudoriţa Manu, prof. Mihaela Tureac şi dir. prof. Alexandru Diţă  / Parteneriat educaţional. Obiectele au fost expuse alături de expoziţia „Ani de şcoală... Amintiri şi nostalgii...”. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale (28 februarie - 18 martie 2018)
• Poveşti despre Brăila, obiceiuri şi tradiţii la început de primăvară, la români, bulgari, greci, ruşi lipoveni, armeni, evrei, turci şi atelier (desen, pictură, jocuri). A prezentat: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Au participat elevi de la Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, însoţiţi de prof. Tudoriţa Manu, prof. Mihaela Tureac, prof. Veronica Crîngău şi dir. prof. Alexandru Diţă şi de la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, însoţiţi de prof. înv. primar Valentina Botea. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale (7 şi 10 martie 2018)
• „Ziua Culturii Elene”, organizată cu ocazia Zilei Naţionale a Greciei (25 martie 1821) şi vernisajul expoziţiei temporare de artă plastică „Fragmente de poveste”, lucrări semnate de Iulia Livia Tsamuris, Traian Tsamuris. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale şi Comunitatea Elenă Brăila. Amenajare expoziţie: artiştii plastici. Au mai contribuit: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Sorin Filoti, restaurator şi Viorel Tătaru, muncitor. Traducere afiş în greacă: Haralambie Caravia (Comunitatea Elenă Brăila). Program. Alocuţiuni: prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”; Adrian Mavrochefalos, preşedintele Comunităţii Elene Brăila; Doiniţa Ciocan, viceprimar al Municipiului Brăila; Dansuri tradiţionale, cu Ansamblul „Parnassos” al Comunităţii Elene Brăila; Expoziţia a fost prezentată de dr. Maria Stoica, şef Secţia Artă. Au mai vorbit: prof. univ. dr. Ionel Cândea, manager, cei doi artişti plastici şi Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. La eveniment au participat şi: Rada Sterea, subprefect al Judeţului Brăila; Ionel Epureanu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Brăila; preşedintele Comunităţii Elene Izvoarele (jud. Tulcea). Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” şi Centrul Diversităţii Culturale (24 martie – mai 2018)
• Mini-expoziţie temporară de icoane şi ouă încondeiate din deşeuri lemnoase de mici dimensiuni, realizate de elevii clasei a X-a A, de la Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, îndrumaţi de prof. Tudoriţa Manu, prof. Mihaela Tureac şi dir. prof. Alexandru Diţă / Parteneriat educaţional. Obiectele au fost expuse alături de expoziţia „Fragmente de poveste”. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale (27 martie – aprilie 2018)
• Poveşti despre obiceiuri şi tradiţii greceşti de Florii şi Sfintele Paşti. A prezentat: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Au participat elevi de la Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, însoţiţi de prof. Tudoriţa Manu, prof. Mihaela Tureac, prof. Veronica Crîngău şi dir. prof. Alexandru Diţă. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale (27 martie 2018) 
• Vernisajul expoziţiei temporare „Zaharicale, coféturi, dulcegării, taifas” – colecţie inedită de cutii de bomboane din perioada 1900 - 1980, de la Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti (colecţia ing. Cristian Dumitru), reclame şi poveşti de altădată. Amenajare vitrine şi etichete: ing. Cristian Dumitru şi Mihail Dumitru, colecţionari (Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti). Concepere fotoexpoziţie, etichete, afiş, ghidaj, promovare online: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Montare passpartout: Raluca Tănăsache, restaurator şi Daniela Puia, conservator. La amenajare au mai contribuit: Geanina Vîlcu, referent; Sorin Filoti, restaurator. La vernisaj, au prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea, manager; Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi ing. Cristian Dumitru, preşedinte (Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti). Alocuţiune: Cătălin Dan Murea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Brăila. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (18 mai – 8 august 2018) 
• „Noaptea Muzeelor”. Între orele 16.00 - 24.00: Vizitarea expoziţiei temporare „Zaharicale, coféturi, dulcegării, taifas” – colecţie inedită de cutii de bomboane din perioada 1900 - 1980, de la Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti (colecţia ing. Cristian Dumitru), reclame şi poveşti de altădată. (Ghidaje tematice: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice) | Antrén: puzzle şi table | Audiţii muzicale: Grigore Kiazim | Jean Moscopol | Muzică din „Jurnalul” lui Mihail Sebastian | Cristian Vasile | Gerasimos Miliaresis | Johnny Răducanu | În timpul audiţiilor au fost răsfoite cărţi apărute la Editura „Istros”, precum şi albume de artă, cărţi, periodice ale minorităţilor etnice din România, publicaţii pentru copii şi tineri, din biblioteca Centrului Diversităţii Culturale (programul cultural „Muzică şi cărţi”); vizionare „Prezentare de proiecte finanţate ale Muzeului Brăilei „Carol I” şi proiecte culturale şi educaţionale ale Centrului Diversităţii Culturale”. (Centrul Diversităţii Culturale a avut la acest eveniment 1250 vizitatori); la sediu: Program artistic susţinut de Ansamblul „Dunărenii” din Chiscani, coordonaţi de înv. Georgeta Boboc │Recital de muzică bulgărească susţinut de Grupul vocal „Borianca" al Asociaţiei „Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila (preşedinte: prof. Maria Gancev), condus de prof. Anastasia Andriev-Radulov│Spectacol de dansuri tradiţionale greceşti, susţinut de Ansamblul „Parnassos” al Comunităţii Elene Brăila (preşedinte: Adrian Mavrochefalos)│Spectacol susţinut de Ansamblul „Dunaiskie Rozî” al Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila (preşedinte: prof. Fedosia Jipa Rubanov), coordonat de Irina Gheorghe. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” şi  Centrul Diversităţii Culturale (19 mai 2018)
• „La pas prin Brăila. Popas în sufrageria urbană a oraşului” – activitate din proiectul educaţional „Pe urmele strămoşilor”. Prezentare în Centrul Istoric: Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice. Copiii au vizitat şi expoziţia temporară „Zaharicale, coféturi, dulcegării, taifas”. A prezentat: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Locul desfăşurării: Centrul Istoric al Brăilei şi Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (12 iunie 2018)
• „Ziua Culturii Ruşilor Lipoveni”, organizată cu ocazia Zilelor Brăilei şi vernisajul expoziţiei temporare „Poveşti în jurul samovarului”. Samovare, secolele XIX - XX. Colecţia George - Gabriel Chendea (Piatra Neamţ), provenind din ateliere celebre ca Bataşev, Voronţov, Şemarin, Vanukin, Gutkovoi ş.a. din Rusia ţaristă - cele mai multe din regiunea Tula, dar şi din Moscova -, precum şi din Polonia, respectiv din Cracovia şi Varşovia | Baticuri cu broderie manuală şi accesorii. Colecţia Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila | Pictură. Paul Petrov, artist plastic | Degustare de ceai. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale, Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila şi Fundaţia „Obscina” Brăila. Coordonator: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Preluare obiecte de la colecţionar, fotografiere, întocmire documente, amenajare expoziţie: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Sorin Filoti, restaurator; Viorel Tătaru, muncitor. Şedinţă foto în Pisc: Gabriel Stoica, gestionar custode şi Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; prof. Fedosia Jipa Rubanov, preşedintele Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila, membrii Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila. Realizare fişe de obiect: George - Gabriel Chendea, colecţionar (Piatra Neamţ) şi Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Concepere fotoexpoziţie, etichete, afiş, invitaţie, ghidaj, promovare online: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Montare passpartout: Raluca Tănăsache, restaurator. La organizarea expoziţiei au mai contribuit: Geanina Vîlcu, referent; Elena Pandrea, conservator; Elena Mocanu, supraveghetor şi prof. Fedosia Jipa Rubanov, preşedintele Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila; Ana Oprea; Irina Gheorghe; Paul Petrov, artist plastic (Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila). La vernisaj, prezentări şi alocuţiuni: prof. univ. dr. Ionel Cândea, manager; Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Viorel Marian Dragomir, primarul Municipiului Brăila; George - Gabriel Chendea, colecţionar (Piatra Neamţ); prof. Fedosia Jipa Rubanov, preşedintele Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila. La eveniment au participat şi oaspeţi din judeţul Iaşi şi Republica Moldova. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (11 august – octombrie 2018)
• Seminarul „Romii de ieri, romii de astăzi”, organizat cu ocazia Zilei Atestării Romilor în spaţiul geopolitic românesc, în contextul Centenarului României Mari. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I”, în parteneriat cu Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa”, Sucursala Brăila (preşedinte: Gina Anton). A prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (3 octombrie 2018)
• „Ziua Culturii Elene”, organizată cu ocazia Zilei „Marelui NU” şi vernisajul expoziţiei temporare „Călători pe Dunăre şi mare”. Pictură semnată Karl Robert Perko (Mangalia), artist plastic, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Europa şi din Rheinland-Pfalz│Obiecte marinăreşti, hărţi, cărţi, documente din colecţiile unor membri ai Comunităţii Elene Brăila │Fotoexpoziţie cu imagini din arhiva Centrului Diversităţii Culturale şi de la muzee din Grecia│Navomodele din colecţia Palatului Copiilor Brăila │Obiecte marinăreşti din colecţia Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” Brăila │ Panoplii, accesorii şi noduri marinăreşti, realizate de Costel Mândroiu. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale şi Comunitatea Elenă Brăila, în colaborare cu Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” Brăila şi Palatul Copiilor Brăila. Preluare obiecte, manipulare: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Sorin Filoti, restaurator. Concepere fotoexpoziţie, etichete, afiş, invitaţie, ghidaj, promovare online: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Amenajare: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Sorin Filoti, restaurator; Ana-Maria Perko şi Karl Robert Perko (Mangalia), Maria Ardeleanu şi Mirela Lipan, supraveghetori. Au mai contribuit: Veronica Macri şi Mihai Feraru (Comunitatea Elenă Brăila); Daniela Puia, conservator; Geanina Vîlcu, referent; Ecaterina Sechel şi Elena Mocanu, supraveghetori. Traducere afiş în greacă: Haralambie Caravia (Comunitatea Elenă Brăila). Program: Alocuţiuni: prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”; Adrian Mavrochefalos, preşedintele Comunităţii Elene Brăila; Dansuri tradiţionale, cu Ansamblul „Parnassos” al Comunităţii Elene Brăila. La vernisaj, au prezentat: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Marilena Ioanid, artist plastic, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România – filiala Brăila; Karl Robert Perko (Mangalia), artist plastic, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Europa şi din Rheinland-Pfalz. Au mai vorbit: prof. univ. dr. Ionel Cândea, manager; Adrian Mavrochefalos, preşedintele Comunităţii Elene Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” şi Centrul Diversităţii Culturale (28 octombrie – 30 noiembrie 2018)
• „Poveşti marinăreşti”. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale, Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” Brăila, Palatul Copiilor Brăila şi Comunitatea Elenă Brăila. Program: Partea I : Atelier de confecţionare noduri marinăreşti │Interviu cu Costel Mândroiu - locul I la Salonul Naţional de Modelism Militar, ediţia 2018 (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi video: Gabriel Stoica, gestionar custode). A participat un grup de elevi de la Liceul de Arte „Hariclea Darclée” şi prof. Marilena Ioanid, artist plastic. Partea a II-a: Prezentări „Activităţi din viaţa marinarilor militari de la fluviu” şi atelier de confecţionare de noduri marinăreşti – cpt. Nicoleta Burlacu, lt. Marina Topor şi alţi reprezentanţi ai Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” Brăila│ Prezentări „Vă aşteptăm la Palat” şi „Navomodelismul, mai mult decât o pasiune” – Ghiţă Nedelcu, directorul Palatului Copiilor Brăila şi Mihail Ţarălungă, maistru instructor de navomodele │Amintiri „O viaţă trăită pe Dunăre, în marina comercială” – Mihai Feraru, comandant, membru al Comunităţii Elene Brăila. Au participat elevi de la Liceul de Arte „Hariclea Darclée”, însoţiţi de prof. înv. primar Elena Haricleia Drăgan şi prof. Marilena Ioanid, precum şi colecţionari ş.a. Coordonator: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (19 şi 21 noiembrie 2018)
• „Tradiţii şi obiceiuri greceşti". Activitatea a inclus Atelier de confecţionat globuri pentru bradul de Crăciun (I şi II), coordonat de prof. Elena Salomeea Kaloxilos, artist plastic | Poveşti despre sărbătorile de iarnă şi colinde. A prezentat: prof. Irini Stalika. Traducere în greacă: Silvia Fotini (Comunitatea Elenă Brăila). Afiş: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale  (14 şi 29 noiembrie 2018)
• „O expoziţie cu samovare". Colecţia George Gabriel Chendea. Coordonator: Lucian Uţă, muzeograf (Complexul Muzeal Judeţean Neamţ). Expoziţia include şi: Fotoexpoziţia „Poveşti în jurul samovarului", realizată de Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (foto: Gabriel Stoica şi Camelia Hristian) şi Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila (preşedinte: Jipa Fedosia Rubanov) | Pictură. Paul Petrov, artist plastic, membru al Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila. Locul desfăşurării: Complexul Muzeal Judeţean Neamţ (27 noiembrie 2018 - februarie 2019)
• Vernisajul expoziţiei temporare „Întâlnire cu Sara”. Pictură, semne de carte şi ornamente realizate de Sara Leu│Cărţi. Amenajare: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Gianina Leu; Sorin Filoti, restaurator; Viorel Tătaru, muncitor. Evenimentul a inclus recital: Pian 1. Sonata de W. A. Mozart. 2. Joc ţigănesc de Tudor Ciortea. 3. Studiu Nr. 7 de Moszkowski. Chitară 1. Ţara din noi, versuri: Felicia Popa. 2. Colaj: Treceţi batalioane române Carpaţii, Cântă cucu, Ţara, Ţara. Mandolină 1. Multă vreme. 2. Cât de bogat. A interpretat: Sara Leu. Au prezentat: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; prof. Marilena Ioanid, artist plastic; prof. Mircea Petrescu (Liceul de Arte „Hariclea Darclée”); prof. Florin Lazăr (Şcoala Populară de Artă „Vespasian Lungu”), prof. Daniel Cojocaru (Biserica „Sfânta Treime”) şi Gianina Leu. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (28 noiembrie – 6 decembrie 2018)
• „1 Decembrie 1918 - Brăila şi Marea Unire” - activitate în proiectul educaţional „Comori din Cetatea Brăilei”, continuare a proiectului „Pe urmele strămoşilor”. A prezentat: Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice. Manifestarea s-a încheiat cu un moment artistic realizat de elevii participanţi. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” (29 noiembrie 2018)
• Vernisajul expoziţiei „Unde sunt zăpezile de altădată...?”. Obiecte şi fotografii din perioada 1900 - 1980, de la Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti - colecţia ing. Cristian Dumitru şi Mihail Dumitru│Fotoexpoziţie│Poveşti despre iernile, sărbătorile de altădată şi începuturile sporturilor de iarnă în România│Brad natural împodobit cu globuri realizate la atelierul Comunităţii Elene Brăila, coordonat de prof. Elena Salomeea Kaloxilos, artist plastic│Pictură semnată Sara Leu. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale şi Asociaţia Muzeul Jucăriilor din Bucureşti. Amenajare vitrine, etichete: ing. Cristian Dumitru şi Mihail Dumitru (Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti). Afiş: Alexandru Ciubotariu, grafician (Bucureşti). Concepere fotoexpoziţie, etichete, ghidaj: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Amenajare fotoexpoziţie: Camelia Hristian; Sorin Filoti, restaurator; Viorel Tătaru, muncitor; Adrian Dumitru Zaharia, colecţionar. Brad împodobit de: Geanina Vîlcu, referent. La vernisaj, au prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea, manager; Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi ing. Cristian Dumitru, preşedinte (Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti). A urmat un recital susţinut de Sara Leu. Program: Pian. 1. Sonata de W. A. Mozart; 2. Joc ţigănesc de Tudor Ciortea; 3. Studiu Nr. 7 de Moszkowski. Chitară. 1. Omul de zăpadă; 2. Galbenă gutuie. Mandolină. 1. Veniţi prunci cu toţii; 2. O noapte sfântă binecuvântată. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (10 decembrie 2018 – februarie 2019)
• Mini-expoziţie de Decoraţiuni pentru Sărbătoarea Crăciunului, realizate de elevii clasei a X-a A, coordonaţi de prof. Tudoriţa Manu, prof. Mihaela Tureac şi dir. prof. Alexandru Diţă,  în cadrul proiectului educaţional „Punte între trecut, prezent şi viitor”, derulat de Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila şi Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale. Obiectele sunt expuse alături de expoziţia „Unde sunt zăpezile de altădată...?”. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (10 decembrie 2018 – ianuarie 2019)
• În anul 2018, la Centrul Diversităţii Culturale s-au realizat  84 ghidaje tematice, respectiv 64 susţinute de Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice (din care 5 în limba engleză - 3 la Centrul Diversităţii Culturale, 2 în Centrul Istoric); 15 susţinute de Geanina Vîlcu, referent; 5 susţinute de Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice; completate de 4 prezentări de artă susţinute de prof. Marilena Ioanid, artist plastic, pentru grupuri de adulţi, precum şi copii şi tineri de la: Şcoala Gimnazială „Mihu Dragomir”, cu prof. Camelia Baltag şi prof. Rodica Mocanu (16 ianuarie); Organizaţia Naţională Cercetaşii României - Filiala Brăila, cu prof. Cornelia Miler, preşedinte (27 ianuarie); Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, cu prof. Mioriţa Burlacu şi prof. Violeta Bădără (14 februarie); Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, cu prof. Săndica Aramă şi prof. Simona Subţirică (15 februarie); 3 grupuri de la Şcoala Gimnazială „Nikos Kazantzakis”, cu prof. Mariana Gherguş (16 şi 22 februarie); Colegiul Naţional „Ana Aslan”, cu prof. înv. primar Mariana Codrescu (23 februarie); Şcoala Gimnazială „Fănuş Neagu”, cu prof. Ana Maria Pătulea (23 februarie); Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Brăila, cu prof. Tudoriţa Manu, prof. Mihaela Tureac, prof. Veronica Crîngău şi dir. prof. Alexandru Diţă (7 martie); Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, cu prof. înv. primar Valentina Botea (10 martie); Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, cu prof. Tudoriţa Manu (27 martie); Şcoala Gimnazială „Vlaicu Vodă”, cu prof. Nicoleta Holban (24 mai); Grădiniţa nr. 2, cu ed. Georgeta Aramă şi asist. ed. Cristina Oancea (24 mai); Liceul de Arte „Hariclea Darclée” , cu prof. înv. primar Mădălina Tarachiu (25 mai); Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu”; Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza”; Şcoala Gimnazială „I. L. Caragiale”, cu înv. itinerant Căpăţînă Mihaela-Dana, C.S.E.I. Brăila; prof. logoped Radianov Valerica, C.J.R.A.E. Brăila, prof. itinerant Silvia Neculai, prof. itinerant Gabi Gheorghe şi prof. înv. primar Daniela Matei (12 iunie); copii şi adulţi din Brăila, Bucureşti, Constanţa, Galaţi, Ialomiţa şi Republica Moldova (4 - 5 august); Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, cu prof. înv. primar Georgiana Tănase (19 septembrie); Şcoala Gimnazială Vădeni, cu prof. Alina Cucu (10 octombrie); Liceul de Arte „Hariclea Darclée”, cu prof. Marilena Ioanid (18 octombrie); Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici" Bârlad, cu prof. Mihaela Mihu şi prof. Nicoleta Chirilă (1 noiembrie); Liceul Pedagogic „D. Panaitescu Perpessicius”, cu prof. Manuela Bertescu (1 noiembrie); Şcoala Gimnazială „Mihu Dragomir", cu prof. Mihaela Iliescu, prof. Liliana Neacşu şi prof. Anca Stan (5 noiembrie); Şcoala Gimnazială „Ion Creangă", cu prof. înv. primar Mihaela Teşileanu (6 noiembrie); Şcoala Gimnazială „Mihu Dragomir", cu prof. Camelia Baltag (7 noiembrie); Liceul de Arte „Hariclea Darclée", cu prof. Marilena Ioanid (7 noiembrie); Şcoala Gimnazială „Ion Creangă", cu prof. Daniela Lupu (8 noiembrie); Şcoala Gimnazială „Ion Creangă'", cu prof. Lavinia Bianca Halici (8 noiembrie); Şcoala Gimnazială din com. Breaza, jud. Buzău, cu prof. Ciprian Panait, prof. Ana Panait şi prof. Andreea Jureţchi (9 noiembrie); Liceul cu Program Sportiv, cu prof. Veronica Bănică şi prof. Violeta Dragomir (14 noiembrie); Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, cu prof. Mihaela Tureac şi prof. Tudoriţa Manu şi Liceul de Arte „Hariclea Darclée”, cu prof. Marilena Ioanid (16 noiembrie); prof. înv. primar Elena - Haricleia Drăgan (21 noiembrie); prof. înv. primar Simona Seciu, prof. înv. primar Paula Orzan, prof. înv. primar Liliana Mateescu (10 decembrie); Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”, cu prof. Camelia Mihaela Roşu (11 decembrie); Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu", cu prof. Cristina Cursaru, prof. Vica Rodica Neaţu, prof. Mihaela Căpăţână (21 decembrie), Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu", cu prof. Ionuţ Mazalu (21 decembrie) (Ghidaje: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice); Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu”, Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Şcoala Gimnazială „I. L. Caragiale”, Şcoala Gimnazială „Vlaicu Vodă”, cu înv. itinerant Mihaela-Dana Căpăţînă; prof. logoped Valerica Radianov, prof. itinerant Silvia Neculai, prof. itinerant Gabi Gheorghe şi prof. înv. primar Daniela Matei (23 ianuarie); Şcoala Gimnazială Vădeni (31 ianuarie); Şcoala Gimnazială Gemenele (31 ianuarie); Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri" (31 ianuarie); Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu" (2 februarie) (Ghidaje: Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice); Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Şcoala Gimnazială „Mihu Dragomir”, Şcoala Gimnazială Gemenele, Şcoala Gimnazială Vădeni, Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, Şcoala Gimnazială „Fănuş Neagu”, Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu”, Colegiul Economic „Ion Ghica”, Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” (26 - 30 martie); participanţii la „Treasure Hunt", activitate în Proiectul Erasmus+ „European Schools for Success – DESS”, coordonat de Şcoala Gimnazială „Mihu Dragomir” (4 septembrie); două grupuri de la Şcoala Gimnazială „Mihu Dragomir” (14 septembrie), Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, cu prof. înv. primar Lidia Pescaru (19 septembrie), Clubul Seniorilor din Învăţământ (21 septembrie) (Ghidaje: Geanina Vîlcu, referent); Liceul de Arte „Hariclea Darclée" (2 mai, 18 octombrie, 7 şi 16 noiembrie); Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, cu prof. Mihaela Tureac şi prof. Tudoriţa Manu (16 noiembrie) (Prezentare: prof. Marilena Ioanid, artist plastic).
La invitaţia comunităţilor etnice, am participat la următoarele evenimente culturale, care au fost fotografiate, filmate pentru baza de date a Centrului Diversităţii Culturale şi promovate on-line (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice): • Purim. Organizator: Comunitatea Evreilor Brăila (preşedinte: Nadia Ustinescu). Invitaţi: Maia Morgenstern, manager al Teatrului Evreiesc de Stat din Bucureşti şi Bucharest Klezmer Band, condus de Bogdan Lifşin. Locul desfăşurării: Templul Coral (4 martie); • Deschiderea oficială a Festivalului Internaţional „Mihail Sebastian", ediţia a VI-a. Organizator: Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (preşedinte: dr. Aurel Vainer), cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Parteneri: Primăria Municipiului Brăila, Teatrul „Maria Filotti”, Consiliul Judeţean Brăila, Muzeul Brăilei „Carol I”, JDC România, Fundaţia Caritatea, Comunitatea Evreilor Brăila, Comunitatea Evreilor Bucureşti, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”, Prefectura Brăila. Locul desfăşurării: Teatrul „Maria Filotti”, Muzeul Brăilei „Carol I" (1-3 noiembrie); • Concert extraordinar al Corului „Rodni Zvutsi” din Shumen (Bulgaria), la invitaţia Asociaţiei „Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila (preşedinte: prof. Maria Gancev). Organizatori: Primăria oraşului Shumen din Bulgaria, Casa de Cultură „Dobri Voinikov” din Shumen, cu sprijinul Primăriei Municipiului Brăila. Locul desfăşurării: Teatrul „Maria Filotti” Brăila (10 noiembrie); • Hanuka. Organizator: Comunitatea Evreilor Brăila (preşedinte: Nadia Ustinescu). Spectacol: Corul „Macabi” al Comunităţii Evreilor Brăila şi Bucharest Klezmer Band, conduse de Bogdan Lifşin. La eveniment au participat şi prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I" şi ing. Cristian Dumitru, preşedintele Asociaţiei Muzeul Jucăriilor din Bucureşti. Locul desfăşurării: Templul Coral (9 decembrie).
                                                               

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. VIZITATORI ON-LINE AI MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”, ÎN 2018

• Website-ul http://www.muzeulbrailei.ro/. În 2018, pe 27 aprilie, a fost deschis un nou website, mobile responsive (a fost regândită structura, au fost corectate şi actualizate 98 texte, ordonate pe secţiuni 10.030 fotografii, 1224 evenimente, 18 pdf, 3 ppt, 137 video, concepute 13 texte). Ulterior au fost postate: 356 texte, 173 link-uri, 2479 fotografii. A înregistrat, conform programului de monitorizare trafic http://www.google.com/analytics/: 77.023 pagini vizitate, 11.247 vizitatori, din care 11.140 vizitatori unici din România şi alte 84 ţări: Franţa, Republica Moldova, SUA, Marea Britanie, Coreea de Sud, Germania, Italia, Spania, Austria, China, Filipine, India, Peru, Bulgaria, Grecia, Cehia, Ungaria, Canada, Turcia, Japonia, Letonia, Olanda, Belgia, Polonia, Rusia, Ucraina, Israel, Brazilia, Elveţia, Suedia, Kenya, Emiratele Arabe Unite, Yemen, Iraq, Australia, necunoscut, Danemarca, Portugalia, Slovacia, Coasta de Fildeş, Hong Kong, Croaţia, Irlanda, Malaezia, Nigeria, Serbia, Bangladesh, Cipru, Finlanda, Indonezia, Armenia, Norvegia, Thailanda, Uruguay, Venezuela, Albania, Benin, Brunei, Bolivia, Algeria, Ecuador, Estonia, Etiopia, Ghana, St. Kitts & Nevis, Kuweit, Liban, Liberia, Lituania, Luxemburg, Mauritius, Mexic, Mozambic, Noua Zeelandă, Oman, Porto Rico, Qatar, Singapore, Slovenia, San Marino, Togo, Uzbekistan, Africa de Sud. Editor: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice (permanent). 
• Pagina „Muzeul Brăilei Carol I”, pe reţeaua de socializare Facebook, a fost apreciată de 10.903 persoane şi urmărită de 10.957 persoane. În anul 2018, au fost postate: mii de texte, 1062 link-uri către website-uri, imagini FB, Youtube, 176 filme documentare, filmări de la evenimente şi apariţii la TV, 14.346 fotografii din arhiva Muzeului Brăilei „Carol I”. Editor: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice (permanent).   
Mulţumim foarte mult tuturor celor care sunt alături de noi!  
     
Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice


***

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. ACTIVITĂŢI CURENTE, ÎN ANUL 2017

       Strategia de relaţii publice este adaptată pornind de la categoriile de public ţintă vizate şi analizând permanent evoluţia vizitatorilor reali, caracteristicile lor socio-demografice, frecvenţa unor acţiuni (fideli sau ocazionali), rezultate calitative (preferinţe, opinii, atitudini) precum şi evoluţia vizitatorilor virtuali prin monitorizarea traficurilor pe website-uri şi analiza feedback-ului. Cercetarea publicului Muzeului Brăilei „Carol I” se face prin: observare directă a reacţiilor la vernisaje sau alte evenimente şi în timpul vizitelor în expoziţii (durata vizitei, obiectele în faţa cărora subiecţii îşi petrec mai mult timp, tipul de evenimente cu succes la public etc.), comunicare verbală – directă, la evenimente, analiza feedback-ului (prin e-mail, Facebook, carte de impresii, analiza articolelor de presă etc), chestionar. Începând din august 2016 este aplicat un chestionar, la intrarea în fiecare expoziţie permanentă şi temporară. A fost finalizat şi un al doilea tip de chestionar, foarte complex, pentru elevi, conceput respectând criteriile din Barometrul de Consum Cultural (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice) şi a fost diseminat, la finele anului 2017,  în toate instituţiile de învăţământ din Brăila şi din judeţ (Geanina Vîlcu, referent – Serviciul Editura Istros şi Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice). Aplicarea chestionarelor are ca scop: cunoaşterea imaginii Muzeului Brăilei „Carol I” la aceste categorii de public ţintă, întocmirea şi updatarea unor baze de date, adaptarea ofertei culturale, a canalelor şi materialelor de promovare pornind de la opiniile şi propunerile segmentului de public cercetat. Importante sunt şi studiile cantitative: număr de vizitatori reali, durata vizitei medii/vizitator cu diverse caracteristici socio-demografice, traficuri pe website-uri, zona din care sunt accesate, orele, număr de pagini accesate, subiecte preferate pe Facebook, număr de aprecieri, zona în care trăiesc persoanele care urmăresc constant pagina „Muzeul Brăilei Carol I” etc., pentru care se întocmesc periodic rapoarte. Au fost, de asemenea, realizate un plan pentru promovare mai eficientă a Editurii „Istros”, o analiză SWOT detaliată şi o listă cu măsuri pentru dezvoltarea activităţii de relaţii publice (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). 
    Toate evenimentele Muzeului Brăilei „Carol I” au fost promovate prin: poster şi comunicat de presă, diseminate către mass-media locală şi naţională şi publicaţii specializate; invitaţii tipărite şi invitaţii distribuite prin liste de e-mailuri (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice) şi prin postare pe website şi pe reţeaua de socializare Facebook (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Comunicatele şi posterele au fost înregistrate şi arhivate, pentru arhiva Muzeului Brăilei „Carol I” şi pentru depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României, conform legislaţiei (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). Listele de protocol şi listele de e-mailuri au fost permanent actualizate şi dezvoltate. (Diana Coşarcă, muzeograf; Alina Pospai, bibliotecar - Serviciul Relaţii Publice).  
        Serviciul Relaţii Publice a asigurat background-ul evenimentelor culturale (sonorizare, proiecţii video, fotografiere, filmare) organizate şi găzduite la sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (Diana Coşarcă, muzeograf şi Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice), la Centrul Diversităţii Culturale (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Geta Şerbănescu, muzeograf; Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice, Geanina Vîlcu, referent – Serviciul „Editura Istros”) şi în alte locaţii. Au fost, de asemenea, filmate 17 dezbateri cu specialişti ai Muzeului Brăilei „Carol I”, pentru Emisiunea „Pasionat de viaţă" - realizator Lucian Ţilea - la TV Galaţi (Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice). 
            Presa a fost monitorizată permanent şi au fost arhivate copii după apariţiile în presa scrisă şi on-line (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). De asemenea, au fost conservate în format digital, prelucrate (şi parţial ordonate) apariţiile la TV ale specialiştilor, fotografiile şi imaginile video de la toate evenimentele culturale (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice) şi promovate pe contul „Muzeul Brailei Carol I” pe Facebook (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice) şi pe website-ul Muzeului Brăilei „Carol I”. Au fost redimensionate pentru website 3578 de fotografii, au fost formatate şi postate 201 texte şi 1954 de fotografii la secţiunile curente „Evenimente”, „Colecţie de afişe”, „Galerie foto”, Editura „Istros” (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice) şi alte 1624 de fotografii postate la secţiunile: „Colecţie de afişe”, „Galerie foto” (Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice). Toate secţiunile au fost actualizate şi dezvoltate cu texte şi imagini selectate, de şefii de secţii, din arhivele secţiilor respective. La finele anului 2017, a fost realizat, în colaborare cu firma Open Web Design, un website design responsive, pentru care au fost corectate 137 texte (în română, engleză, franceză), au fost concepute 13 texte, au fost selectate şi ordonate pe secţiuni 3964 fotografii,  21 pdf, 14 ppt, 4 video. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
    O altă activitate, cu caracter permanent, a fost documentarea despre istoria Brăilei, patrimoniul cultural mobil, imobil şi imaterial, obiective de turism cultural, personalităţi, istorii de familie, cărţi, minorităţi etnice, pedagogie muzeală, relaţii publice şi marketing cultural, linii de finanţare, management de proiect, pentru: editare texte pe pagina de Facebook a Muzeului Brăilei „Carol I”, corespondenţă (în română, engleză, franceză) cu persoane şi organizaţii, prezentări la vernisaje, ghidaje tematice în expoziţii şi în Centrul Istoric, prezentări pentru programele culturale „Poveşti despre Brăila” şi „Poveşti despre muzică şi cărţi” (concepere texte, prezentări în PowerPoint, selecţie imagini, sunet şi video, traduceri), pentru interviuri şi dezvoltarea bazelor de date „Minorităţi etnice” ale Centrului Diversităţii Culturale. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).  
    A fost studiat apelul la proiectul „Arta danubiană”, pentru conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural al artei danubiene, iniţiat de Institutul Român / Biblioteca Română din Freiburg, analizată oportunitatea participării, în calitate de partener, la proiect şi a fost realizată o listă de propuneri de activităţi. Au fost promovate, de asemenea, şi anul acesta, rezultatele celor şase proiecte (4 editoriale şi 2 culturale) - finanţate de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi Uniunea Arhitecţilor din România - derulate de Muzeul Brăilei „Carol I” (alături de alţi parteneri) în anii 2009, 2012, 2013, 2014, 2015. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).  
    Serviciul Relaţii Publice gestionează şi documentele de secretariat ale Muzeului Brăilei „Carol I” (Liliana Apostolescu Miron, gestionar custode cu atribuţii de secretariat - Serviciul Relaţii Publice), încheierea de parteneriate cu instituţii de învăţământ, completarea fişelor şi altor documente, conform legislaţiei privind protecţia muncii şi arhivarea acestora, inclusiv realizarea instructajului periodic de SSM cu angajaţii Muzeului Brăilei „Carol I” (Diana Coşarcă, muzeograf, cu atribuţii de inspector de specialitate protecţia muncii - Serviciul Relaţii Publice), înregistrarea fondului de carte nou intrat în biblioteca Muzeului Brăilei „Carol I”, descrierea bibliografică a periodicelor din bibliotecă, asigurarea evidenţei fondului de carte în sistem electronic, conform normelor de biblioteconomie, aşezarea cronologică şi îndosariere documente de arhivă, salvări baze de date virtuale, tehnoredactare şi scanare diferite documente (Alina Pospai, bibliotecar -  Serviciul Relaţii Publice), întocmirea rapoartelor de activitate ale Muzeului Brăilei „Carol I” (prin sintetizarea rapoartelor de activitate primite de la toţi şefii de secţii şi servicii), alte statistici şi rapoarte (1198 pagini), concepere articol, tehnoredactare şi DTP pentru paginile „Relaţii publice” din Ziarul „Brăila 649” (4 pagini), încheiere parteneriate cu alte organizaţii, gestionare baze de date în format digital, la care se adaugă şi alte activităţi cu caracter administrativ (întocmire chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial, fişe de post, analiză ROF şi propuneri de modificare, analiză planuri de muncă şi rapoarte de activitate, fişe evaluare personal, analiză şi avizare referate de necesitate pentru anii 2017 şi 2018, contactare firme pentru achiziţii, colectare oferte pentru dotări, coordonarea şi controlul activităţii Serviciului Relaţii Publice) (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). 
    Serviciul Relaţii Publice se ocupă şi de activităţi de marketing şi promovarea Editurii „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”: organizarea standului la târgurile şi expoziţiile naţionale de carte (verificare calendar Târguri şi expoziţii de carte, documente de înscriere, documente de eliberare din gestiune a cărţilor, ambalare, sigilare, etichetare cutii, transport, manipulare carte, amenajare stand, etichetare cărţi, materiale publicitare - sigle, prezentare editură, titluri de impact, ofertă de carte, imagini video), background-ul (sonorizare, proiecţii video, fotografiere, filmare) evenimentelor de lansare de carte, stabilirea de noi contacte/clienţi. Anul acesta, Editura „Istros” a participat la: Târgul de Carte Caravana „Gaudeamus” Cluj-Napoca, ediţia nr. 18 (prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”; Geta Şerbănescu, muzeograf şi Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). Locul desfăşurării: incinta pavilionului expoziţional din Piaţa Unirii, Cluj Napoca (5 - 9 aprilie 2017); Târgul de Carte Librex Iaşi (prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, manager; conf. univ. dr. Zamfir Bălan, director adjunct; lector univ. dr. Valentin Popa, muzeograf - Secţia Memoriale; Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice; Liliana Şerban, muzeograf - Secţia Memoriale). Locul desfăşurării: Palas Mall Iaşi (10 - 14 mai 2017); Festivalul Internaţional al Cărţii „Axis Libri", Galaţi, ediţia a IX-a (Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Editura „Istros"; Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice; Liliana Şerban, muzeograf - Secţia Memoriale). Locul desfăşurării: Aleea Domnească, Galaţi (14-18 iunie 2017); Târgul GAUDEAMUS Litoral, Mamaia, ediţia a IX-a (Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Editura „Istros"; Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice; Liliana Şerban, muzeograf - Secţia Memoriale). Locul desfăşurării: Piaţeta Perla, Mamaia (12–16 august 2017); Târgul Internaţional GAUDEAMUS - Carte de învăţătură 2017, ediţia nr. 24 (Geta Şerbănescu, muzeograf; Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice; Sorin Filoti, restaurator). Locul desfăşurării: Pavilionul Central ROMEXPO, Bucureşti (22 – 26 noiembrie 2017). Permanent, au fost  realizate şi: gestiunea fondului de carte al Editurii „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”; corespondenţă, actualizarea bazelor de date; recepţia şi aşezarea la raft a cărţilor primite din tipografie, operarea în baza de date a mişcării fondului de carte şi înregistrarea în gestiune a titlurilor nou apărute; scoaterea din gestiune a unor volume de carte reprezentând drepturi de autor, comenzi interne şi externe; înregistrarea referatelor pentru ieşirea din gestiune a titlurilor solicitate prin comandă şi pentru drepturi de autor; întocmirea documentaţiei necesare pentru scoaterea din gestiune şi expedierea de comenzi interne şi internaţionale; pregătirea de cărţi pentru depunerea la Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României şi Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila; aşezarea la raft cărţi din retur târguri; conservarea fondului de carte existent în depozitul editurii; raportarea lunară privind mişcarea fondului de carte; întocmire situaţie vânzări; inventarierea fondului de carte din depozitul Editurii „Istros” (Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice), analiza situaţiei Depozitului legal constituit la Biblioteca Naţională a României şi livrarea ultimelor lucrări apărute; distribuire Drepturi de autor, cărţi pentru Depozitul Legal la Biblioteca Naţională a României; transport carte (Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Editura „Istros”); operare titluri epuizate în ofertă şi actualizare oferta de carte (Diana Coşarcă, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice), diseminare ofertă editură prin liste de e-mailuri (Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice) şi prin promovare on-line pe website şi Facebook; analiză situaţie vânzări şi stabilire măsuri pentru promovarea mai eficientă a Editurii „Istros” (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). 

 
SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE AL MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”, ÎN 2017

          Al doilea grup de activităţi ale Serviciului Relaţii Publice include: dezvoltarea infrastructurii Centrului Diversităţii Culturale, cercetarea şi promovarea patrimoniului multicultural şi de turism cultural ale Brăilei, organizarea de evenimente culturale, încheierea de parteneriate cu diferite organizaţii, pentru creşterea vizibilităţii Muzeului Brăilei „Carol I” şi a Brăilei, în ţară şi în străinătate. 
    În anul 2017, Centrul Diversităţii Culturale a fost reamenajat şi dotat cu mobilier şi alte echipamente (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Sorin Filoti, restaurator; Viorel Tătaru, muncitor – Serviciul Relaţii Publice; Cornel Smeu, muzeograf – Serviciul Editura „Istros”) necesare pentru organizare evenimente şi activităţi cu public. Periodic s-au realizat activităţi de ordonare a spaţiului, întreţinere microclimat, inventariere obiecte aflate în custodie şi cărţi, întocmire liste, referate, documente de primire – predare obiecte, evidenţă programări vizite şi vizitatori, scanări de documente, fotografiere obiecte etc. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Alina Pospai, bibliotecar; Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice, Geanina Vîlcu, referent – Serviciul Editura „Istros”). Biblioteca Centrului Diversităţii Culturale s-a îmbogăţit, prin achiziţie de cărţi, materiale educaţionale şi publicaţii despre minorităţi şi pentru copii şi tineri, precum şi o donaţie de carte de la Editura „Omonia” Bucureşti. (Camelia Hristian - şef Serviciul Relaţii Publice). 
    Şi în anul 2017, s-a continuat activitatea de documentare despre minorităţile etnice din Brăila, în biblioteci şi în special în arhive de familie (conspecte, fotografiere, filmare), precum şi ordonarea bazelor de date gestionate de Centrul Diversităţii Culturale. A fost realizat şi un interviu video cu doamna Valeria Ursan, despre armenii din Brăila (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice, 26 aprilie 2017). S-a continuat, de asemenea, corespondenţa cu diferite persoane, organizaţii ale minorităţilor etnice, colecţionari, artişti plastici, personalităţi ale comunităţilor etnice din România, ţările de origine şi diaspora. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice)
    Toate evenimentele culturale organizate de Centrul Diversităţii Culturale au fost promovate prin afiş, invitaţie, pliant de expoziţie, comunicat, prezentare la eveniment (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Despre „Ziua Culturii Elene” s-au înregistrat şi o apariţie în limba greacă pe KOZAN.GR (29 martie 2017), precum şi un interviu video - cu Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice - despre grecii din Brăila şi expoziţia deschisă la Centrul Diversităţii Culturale, în emisiunea „Europolis” – realizator Daniela Teodora Boboş - la TVR 1. (23 iunie 2017) 
    Centrul  Diversităţii Culturale a fost vizitat, anul acesta, de grupuri de elevi, de familii de brăileni români sau de altă etnie, de greci repatriaţi sau din diaspora, de turişti, dar şi de diferite delegaţii - pentru care a fost asigurat ghidaj în limba engleză, la Centrul Diversităţii Culturale şi în Centrul Istoric: grup de la Asociaţia Culturală „Vathilakkos”, Kozani, Grecia (24 şi 25 martie 2017); grup de la Asociaţia Culturală „Nostos” şi profesori de la Şcoala Greacă din Bucureşti (23 septembrie 2017); grup din insula Lefkada, Grecia (20 octombrie 2017). (Camelia Hristian, Serviciul Relaţii Publice)
     S-a continuat derularea, la Centrul Diversităţii Culturale, a două programe, cu caracter permanent. Programul cultural „Poveşti despre Brăila, muzică şi cărţi” este adresat copiilor şi tinerilor. Include: cerc, prezentări, fotoexpoziţii, ghidaje tematice, proiecţii de filme documentare, jocuri, concursuri. Programul cultural „Muzică şi cărţi” este adresat publicului larg şi include audiţii muzicale – muzică baroc, clasică, jazz, operă în interpretări celebre, fado, sirtaki, klezmer, şansonete, tangouri de altădată, colinde – din bogata colecţie de „bijuterii muzicale” a Muzeului Brăilei „Carol I”. În timpul audiţiilor muzicale, pot fi răsfoite cărţi şi periodice apărute, de-a lungul timpului, la Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”, precum şi albume de artă, cărţi, periodice ale minorităţilor etnice din România şi pentru copii şi tineri, din mediateca Centrului Diversităţii Culturale. Ambele programe culturale sunt gratuite. Intrarea se face, cu programare, în limita celor 50 de locuri. La Cercul „Poveşti despre Brăila, muzică şi cărţi” se pot înscrie elevi de la ciclul primar, ciclul gimnazial, precum şi liceeni şi studenţi, pasionaţi de cultură, muzee, mozaic etnic, cultural şi turism cultural. (Coordonator: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
    S-a început şi derularea proiectului educaţional „Pe urmele strămoşilor”, organizat în colaborare cu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila. (Coordonatori: Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice; înv. itinerant Mihaela-Dana Căpăţînă, C.S.E.I. Brăila; prof. logoped Valerica Radianov, C.J.R.A.E. Brăila).


SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE. EVENIMENTE ŞI ACTIVITĂŢI CULTURALE ORGANIZATE, ÎN 2017

În anul 2017, Centrul Diversităţii Culturale a organizat, alături de alte organizaţii partenere: 2 ateliere şi 8 expoziţii temporare, vernisate în cadrul unor evenimente culturale - care au inclus, în unele cazuri şi conferinţe, prezentări, recitaluri:         
•    Expoziţia temporară „Unde eşti, copilărie...?”. Jucării din colecţiile Asociaţiei Muzeul Jucăriilor Bucureşti şi fotoexpoziţie. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale şi Secţia Etnografie, împreună cu Asociaţia Muzeul Jucăriilor din Bucureşti. Concepere şi tehnoredactare fotoexpoziţie, afiş, invitaţie, comunicat, ghidaj: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Amenajare: colecţionarii ing. Cristian Dumitru şi Mihail Dumitru (Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti); Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice; Sorin Filoti, restaurator; Alexandru Roşca, administrator. La vernisaj, au prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”; Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi ing. Cristian Dumitru, colecţionar, Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti. Locul desfăşurării:  Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale şi Secţia Etnografie (6 decembrie 2016 – 20 martie 2017)
•    „Ziua Culturii Elene”, organizată cu ocazia Zilei Naţionale a Greciei (25 martie 1821) şi vernisajul expoziţiei temporare Artă plastică semnată Jana Andreescu, Gabriela Georgescu, Marilena Ioanid, Elena Salomeea Kaloxilos, Dennis Teodorescu, Marius Teodorescu │„Amintiri...”, obiecte din colecţiile unor familii membre ale Comunităţii Elene Brăila │Cărţi şi publicaţii educaţionale (în română şi greacă) din bibliotecile Centrului Diversităţii Culturale şi Comunităţii Elene Brăila. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale şi Comunitatea Elenă Brăila. Concepere şi tehnoredactare afişe bilingve, invitaţii bilingve, comunicat, pliant, ghidaj: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Traducere: Haralambie Caravia. Selecţie obiecte de la familii: Veronica Macri, Comunitatea Elenă Brăila. Amenajare: artiştii plastici; Ghena Pricop, şef Secţia Istorie; Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Sorin Filoti, restaurator; Viorel Tătaru, muncitor; Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice. Tehnoredactare etichete, etichetare: Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice. Program - Alocuţiuni: prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”; Adrian Mavrochefalos, preşedintele Comunităţii Elene Brăila; Haralambie Caravia, Comunitatea Elenă Brăila; Stelios Eleftheriadis, preşedintele Consiliului Local şi Makis Chatzisavvidou, preşedintele Ansamblului Asociaţiei Culturale Vathilakkos, Kozani (Grecia); Vizionare film documentar „Kozani (Grecia)”; Dansuri tradiţionale, cu Ansamblurile „Parnassos” şi „Zorbas” ale Comunităţii Elene Brăila, conduse de Marius Papadopol; Recital instrumental (bouzouki) şi dansuri tradiţionale, cu Ansamblul Asociaţiei Culturale Vathilakkos, Kozani (Grecia); La vernisaj, au prezentat: Gheorghe Andreescu, muzeograf, artist plastic şi prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”. La eveniment, alături de oficialităţi din Grecia, au participat şi: Viorel Marian Dragomir, primarul Municipiului Brăila; Doiniţa Ciocan, viceprimar; Aurelian Ţiripa, subprefect; Nicu Niţă, deputat. Locul desfăşurării:  sediul Muzeului Brăilei „Carol I” şi Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (25 martie – mai 2017)
•    „Tradiţii şi obiceiuri greceşti”: Atelier Lumânări pentru Noaptea de Înviere │Poveşti „Lăzărel, Duminica Floriilor, Sfintele Paşti”. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale şi Comunitatea Elenă Brăila. Realizare afiş bilingv, invitaţie, comunicat, prezentare: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. În Ajun de Florii, copii şi tineri, părinţi şi bunici, de origine română şi greacă au împodobit Πασχαλινές Λαμπάδες - lumânărici pentru Noaptea de Înviere (obicei grecesc), coordonaţi de prof. Elena Salomeea Kaloxilos, artist plastic (Comunitatea Elenă Brăila) şi au ascultat poveşti despre Grecia, grecii din Brăila (pornind de la elemente din picturile şi obiectele din expoziţie), tradiţii şi obiceiuri, spuse de Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. „Călătoria prin calendar" a început de la obiceiul oului legat cu sfoară din ultima zi de Carnaval şi păpuşa Kira Sarakosti; după 7 săptămâni de post, cu coşurile pline de flori am colindat pentru Sfântul Lazăr şi am admirat cruciuliţele din frunze de palmier din bisericile Greciei, din Ziua Intrării Domnului în Ierusalim; au urmat tradiţii şi obiceiuri din Joia Mare (despre Tsoureki, ouă roşii şi batiste roşii agăţate pe la porţi), din Vinerea Mare (despre procesiunea Epitafului pe străzi şi pe mare) şi din seara Învierii (despre „lampades” şi Lumina Sfântă). Poveştile au fost condimentate cu obiceiuri deosebite, precum „Arderea lui Iuda”, în insula Hydra, „Războiul Rachetelor” din Noaptea de Înviere, în insula Chios şi „Aruncatul ulcioarelor” din balcoane, în prima zi de Paşti, în insula Corfu. Copiii au admirat şi 3 costume tradiţionale – două din colecţia Comunităţii Elene Brăila (din zonele Levadia şi insula Creta), purtate de Camelia Hristian şef Serviciul Relaţii Publice şi Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice şi al treilea din colecţia personală a prof. Elena Salomeea Kaloxilos. Locul desfăşurării:  Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (8 aprilie – mai 2017)
•    „Noaptea Muzeelor”. Expoziţie temporară: Cărţi şi periodice apărute, de-a lungul timpului, la Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”, precum şi albume de artă, cărţi, periodice ale minorităţilor etnice din România şi publicaţii pentru copii şi tineri, din mediateca Centrului Diversităţii Culturale │ Πασχαλινές Λαμπάδες - lumânărici pentru Noaptea de Înviere (obicei grecesc), realizate in cadrul atelierului coordonat de prof. Elena Salomeea Kaloxilos; Programul cultural „Muzică şi cărţi” – audiţie de muzică baroc│clasică│mozaic etnic (tambur, harmoşcă, klezmer, duduk, gaida)│jazz│tangouri de altădată – din colecţia de „bijuterii muzicale” a Muzeului Brăilei „Carol I”. În timpul audiţiilor muzicale, au fost răsfoite cărţi şi periodice │Vizionare film publicitar „Unde eşti copilărie.... Jucării de altădată, din colecţiile Asociaţiei Muzeul Jucăriilor Bucureşti”, realizat de Viorel Stoian, muzeograf – Secţia Istorie │„Prezentare de proiecte finanţate ale Muzeului Brăilei «Carol I» şi proiecte culturale şi educaţionale ale Centrului Diversităţii Culturale” │ Recital instrumental (bouzouki), susţinut de Andrei Mogoş, membru al Comunităţii Elene Brăila│Spectacol de dansuri tradiţionale greceşti, susţinut de Ansamblul „Parnassos” al Comunităţii Elene Brăila (preşedinte: Adrian Mavrochefalos), coordonat de Marius Papadopol│Spectacol susţinut de Ansamblurile „Tihii Dunai” şi „Dunaiskie Rozî” ale Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila (preşedinte: Fedosia Jipa Rubanov), coordonate de Maria Milea, Ana Oprea, Irina Gheorghe şi Adrian Oprea. Vizitatorii au putut admira şi două costume tradiţionale, din colecţia Comunităţii Elene Brăila (din zonele Levadia şi insula Creta), purtate de Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice. Concepere şi tehnoredactare program, afiş, invitaţie, comunicat, prezentare *.ppt (155 pagini): Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Amenajare: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Alina Pospai, bibliotecar şi Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” -  Centrul Diversităţii Culturale şi sediul Muzeului Brăilei „Carol I”  (20 mai 2017) 
•    „Ziua Alfabetului, Educaţiei şi Culturii Bulgare” şi vernisajul expoziţiei temporare „Costume tradiţionale bulgăreşti", desene semnate de prof. Anastasia Andriev – Radulov │Pictură, sculptură şi icoane, semnate de artistul plastic Radu Pencea │„Amintiri...”, obiecte din colecţiile unor familii membre ale Asociaţiei „Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale şi Asociaţia „Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila. Concepere şi tehnoredactare afiş bilingv, invitaţie, comunicat, ghidaj: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Traducere: prof. Maria Gancev. Amenajare: Ghena Pricop, şef Secţia Istorie; Sorin Filoti, restaurator; Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Geta Şerbănescu, muzeograf; Alina Pospai, bibliotecar; Viorel Tătaru, muncitor - Serviciul Relaţii Publice; Alexandru Roşca, administrator; Vasilică Vernescu, conservator. Tehnoredactare etichete, etichetare: Alina Pospai, bibliotecar si Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice. Program: Prezentări susţinute de prof. Anastasia Andriev - Radulov, vicepreşedintele Asociaţiei „Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila: „Despre fraţii Chiril şi Metodiu” şi prof. Maria Gancev, preşedintele Asociaţiei „Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila: „Ce ştim despre familia bulgarilor Simu din Brăila? Despre Anastase Simu şi nu numai...”│Recital de muzică bulgărească, susţinut de Grupul vocal „BORIANCA" al Asociaţiei „Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila, coordonat de prof. Anastasia Andriev - Radulov şi dansuri populare, cu Formaţia „Dunărenii” din Chiscani, coordonată de înv. Georgeta Boboc. La vernisaj, au prezentat: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi prof. Anastasia Andriev – Radulov, vicepreşedintele Asociaţiei „Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” şi Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (27 mai – iulie 2017)
•    „Ziua Culturii Ruşilor Lipoveni” şi vernisajul expoziţiei temporare Artă plastică semnată de Paul Petrov, Ana Sisoi, Cristian Urse │Obiecte din colecţiile Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila │Cărţi şi periodice din bibliotecile Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila şi Centrului Diversităţii Culturale al Muzeului Brăilei „Carol I”. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale, Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila şi Fundaţia „Obscina” Brăila. Concepere şi tehnoredactare afiş, invitaţie, comunicat, ghidaj: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Amenajare: Fedosia Jipa Rubanov, preşedinte; Paul Petrov; Ana Oprea; Irina Olguţa Gheorghe (Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila);  Sorin Filoti, restaurator; Vasilică Vernescu, conservator; Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice, Geanina Vîlcu, referent – Serviciul Editura „Istros”. Tehnoredactare etichete: Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice.  Etichetare: Geanina Vîlcu, referent – Serviciul Editura „Istros”, Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice. La vernisaj, prezentări şi alocuţiuni: Viorel Marian Dragomir, primarul Municipiului Brăila; prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”; prof. Fedosia Jipa Rubanov, preşedintele Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila; reprezentanţii delegaţiilor de la Cahul, Slava Cercheză şi Tulcea; Paul Petrov, artist plastic; Maria Milea, coordonatorul Ansamblului de dansuri „Tihii Dunai” al Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila; Ana Oprea, purtătorul de cuvânt al Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila; Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. La eveniment au participat şi: Alexandru Jantea Crican, viceprimar al Municipiului Brăila, oficialităţi şi invitaţi de la Cahul, Slava Cercheză şi Tulcea, oaspeţii Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila la „Zilele Brăilei". Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (13 august - 25 septembrie 2017)
•    Vernisajul expoziţiei itinerante „Perpetuum Ţăndărică”. Organizatori: Primăria Capitalei, Teatrul de Animaţie Ţăndărică din Bucureşti, în colaborare cu Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale şi Secţia Etnografie. Proiectul Expoziţie Interactivă / Muzeul Itinerant „Perpetuum Ţandărică” constă într-o prezentare artistică a patrimoniului Teatrului de Animaţie Ţăndărică din Bucureşti. Păpuşile - marionete cu fire scurte/lungi, tijă în cap, bi-ba-bo, wayang, păpuşi mânuite direct (pe o masă), personaje aplicate pe corp (păpuşi compuse cu corpul), atent alese dintr-o istorie de peste 70 de ani a teatrului - marchează principalele repere în evoluţia teatrului de animaţie din România, rememorând atât artiştii cât şi personajele ce au consacrat această artă teatrală aparte. Totodată au fost prezentaţi paşii de construcţie a unei păpuşi sau a unei marionete, de la butucul de lemn – materie primă, la produsul final – păpuşa sau marioneta, obiect de joc şi operă de artă. Concepere, tehnoredactare şi multiplicare afiş, pliant: Teatrul de Animaţie Ţăndărică. Amenajare: o echipă de la Teatrul de Animaţie Ţăndărică Bucureşti. Concepere şi tehnoredactare invitaţie, comunicat, ghidaj: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. La vernisaj, au prezentat: Miruna Simian, curator - Teatrul de Animaţie Ţăndărică Bucureşti; prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I” şi Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale şi Secţia Etnografie (3 - 24 octombrie 2017) 
•    „Ziua Culturii Elene”, organizată cu ocazia Zilei „Marelui NU”, conferinţa „Greci şi români, mereu împreună”, susţinută de prof. univ. dr. Georgeta Filitti, istoric şi vernisaj Fotoexpoziţie „Brăila Grecească”│Expoziţie de carte veche şi carte din biblioteca Centrului Diversităţii Culturale │Expoziţie „Pasiuni”. Machete de utilaje pentru construcţii şi transport, din colecţia ing. Marius - Lucian Gănescu, membru al Comunităţii Elene Brăila. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale şi Comunitatea Elenă Brăila. Concepere şi tehnoredactare fotoexpoziţie, etichete, afişe bilingve, invitaţie, comunicat, ghidaj: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Traducere: Haralambie Caravia. Amenajare: ing. Marius - Lucian Gănescu; Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Sorin Filoti, restaurator; Viorel Tătaru, muncitor; Geanina Vîlcu, referent – Serviciul Editura „Istros”. Etichetare: Geanina Vîlcu, referent – Serviciul Editura „Istros”; Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice. Program - Alocuţiuni: prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”; Adrian Mavrochefalos, preşedintele Comunităţii Elene Brăila; Conferinţa „Greci şi români, mereu împreună”, susţinută de prof. univ. dr. Georgeta Filitti, istoric; Dansuri tradiţionale, cu Ansamblul „Parnassos” al Comunităţii Elene Brăila. La vernisaj, au prezentat: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi ing. Marius - Lucian Gănescu, colecţionar. La eveniment au participat şi oaspeţi de la Comunităţile Elene Tulcea şi Izvoarele. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” şi Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (28 octombrie - 4 decembrie 2017)
•    „Ziua tuturor românilor”, activitate din cadrul proiectului educaţional „Pe urmele strămoşilor”. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale, în colaborare cu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila. Participanţi: Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu”; Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza”; Şcoala Gimnazială „I. L. Caragiale”; Şcoala Gimnazială „Vlaicu Vodă” Brăila. Coordonatori: Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice, Muzeul Brăilei „Carol I”; înv. itinerant Mihaela-Dana Căpăţină, C.S.E.I. Brăila; prof. logoped Valerica Radianov, C.J.R.A.E. Brăila. Din echipa de proiect mai fac parte: prof. itinerant Silvia Neculai; prof. itinerant Gabi Gheorghe; prof. înv. primar Daniela Matei. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (28 noiembrie 2017)
•    Vernisajul expoziţiei temporare „Ani de şcoală... Amintiri şi nostalgii...”. Rechizite, accesorii şcolare, oracole şi jurnale, din perioada 1880-1980, din colecţiile Asociaţiei Muzeul Jucăriilor Bucureşti. Concepere şi tehnoredactare fotoexpoziţie, afiş, invitaţie, comunicat, ghidaj: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Amenajare vitrine: ing. Cristian Dumitru şi Mihail Dumitru, colecţionari (Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti). Scanare 95 jurnale: Alina Pospai, bibliotecar şi Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice. Amenajare fotoexpoziţie: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Geta Şerbănescu, muzeograf; Sorin Filoti, restaurator; Viorel Tătaru, muncitor; Vlad Smaznov, restaurator. La vernisaj, au prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”; Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi ing. Cristian Dumitru, colecţionar (Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti). Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (8 decembrie 2017 – 28 februarie 2018)
    În anul 2017, s-au realizat 54 ghidaje tematice, respectiv 6 în limba engleză (3 în Centrul Istoric, 3 la Centrul Diversităţii Culturale) şi 26 în limba română - susţinute de Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi 22 în limba română - susţinute de Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice, pentru: profesori din Germania, Islanda, Portugalia, Spania, Bulgaria şi România, însoţiţi de prof. Diana Bazon şi prof. Laura Laioş, participanţi la o întâlnire transnaţională - activitate din cadrul proiectului Erasmus. Parteneriat strategic, derulat de Şcoala „Mihu Dragomir” Brăila (1 februarie); Tineri europeni, participanţi la proiectul ERASMUS + - „Useful, Usability, Disposability", derulat de Liceul Teoretic „Nicolae Iorga" (18 mai); turişti din Anglia şi Germania (21 septembrie), precum şi copii şi tineri de la: Colegiul „Ana Aslan", cu prof. înv. Mariana Băcanu şi prof. Elena Salomeea Kaloxilos (2 februarie); Colegiul „Gheorghe Munteanu Murgoci", cu prof. Alina Vlad (3 februarie); Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Însurăţei, cu prof. Mihaela - Monica Hortopan (7 martie); Liceul de Arte „Hariclea Darclée”, cu prof. Mădălina Tarachiu (20 martie); Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu", cu prof. Adriana Chiţu şi prof. Flori Mihaela Ţiţentos (29 martie); profesorii şi elevii participanţi la Olimpiada Naţională de Industrie Textilă şi Pielărie (25 aprilie); Grădiniţa nr. 8, cu director Silvia Frâncu, părinţi şi bunici (8 mai); Liceul de Arte „Hariclea Darclée", cu prof. Marilena Ioanid (7 iunie); Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu", cu prof. Daniela Matei şi prof. Stănuţa Diorduc (7 iunie); Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu", cu înv. Lucica Gheorghe (7 iunie); Liceul de Arte „Hariclea Darclée", cu prof. Marilena Ioanid (8 iunie); Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri", în cadrul Şcolii de Vară, coordonate de Armanda Filipine, jurnalist („Brăila Chirei”), cu prof. învăţământ primar Daniela Sloată (5 iulie); Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri", în cadrul Şcolii de Vară, coordonate de Armanda Filipine, jurnalist („Brăila Chirei”), cu prof. învăţământ primar Ioana Butoi (11 iulie); Şcoala cu Clasele I - VIII „Al. I. Cuza” (21 septembrie); Liceul de Arte „Hariclea Darclée", cu prof. Marilena Ioanid (12 octombrie); Liceul Teoretic „Nicolae Iorga", cu prof. Daniela Pâslaru (13 octombrie); Şcoala Gimnazială „George Coşbuc", cu prof. Anca Manole (13 octombrie); Şcoala Gimnazială „George Coşbuc", cu prof. Raluca Stan (13 octombrie); Grădiniţa nr. 56, cu ed. Violeta Bălan şi ed. Mirela Neagu, părinţi şi bunici (18 octombrie); Grădiniţa nr. 11, cu director Elena Hrimiuc, alte cadre didactice, părinţi şi bunici (20 octombrie); Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu”, cu prof. Alexandra Novac (20 octombrie); Grădiniţa nr. 37 „Dumbrava minunată”, cu ed. Elena Chiriac şi ed. Viorica Vlad, părinţi şi bunici (20 octombrie); Şcoala cu Clasele I-VIII „Vasile Alecsandri", cu prof. învăţământ primar Daniela Sloată (8 noiembrie); Liceul „Mihail Sebastian”, cu prof. Elena Salomeea Kaloxilos (8 decembrie); Liceul „Mihail Sebastian”, cu prof. Camelia Mihaela Roşu (13 decembrie); Liceul de Arte „Hariclea Darclée”, cu prof. Marilena Ioanid  (20 decembrie)  (Ghidaje: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice) şi Liceul de Arte „Hariclea Darclée” (17 martie); Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” (28 martie); Şcoala Gimnazială Traian (28 martie); Şcoala Gimnazială Tichileşti (28 martie); Şcoala Gimnazială Traian (30 martie); Liceul de Arte „Hariclea Darclée" (31 martie); Liceul de Arte „Hariclea Darclée", cu prof. Marilena Ioanid (3 aprilie); Şcoala cu Clasele I-VIII „Fănuş Neagu" (5 octombrie); Şcoala cu Clasele I-VIII „Nedelcu Chercea" (6 octombrie); Şcoala cu Clasele I-VIII „Nikos Kazantzakis" (6 octombrie); Grădiniţa nr. 56 „Negruţ” (10 octombrie); Şcoala nr. 7 (10 octombrie); Grădiniţa nr. 54, cu ed. Geta Boantă (17 octombrie); Centrul Social Multifuncţional pentru Comunitatea Romă din Lacu Dulce, cu prof. învăţământ primar Gina Bărbuţă şi prof. învăţământ primar Luminiţa Enache (17 octombrie); Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, cu prof. învăţământ primar Safta Constantin şi prof. învăţământ primar Iustina Gavrilă (20 octombrie); Şcoala „Radu Tudoran” (20 octombrie); Şcoala Gimnazială „Fănuş Neagu” (20 octombrie); Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” (20 octombrie); Grădiniţa nr. 11 „Brânduşa” (20 octombrie); Colegiul „Ana Aslan” (20 octombrie); Liceul „Mihail Sebastian” (20 octombrie); Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” (20 octombrie 2017). (Ghidaje: Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). Locul desfăşurării:  Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale. 
     Centrul Diversităţii Culturale a găzduit, anul acesta: • Curs de limba greacă. Organizator: Comunitatea Elenă Brăila. Coordonator: prof. Irini Stalika. (6 aprilie, 27 aprilie, 29 aprilie, 30 aprilie, 4 mai, 6 mai, 7 mai 2017) şi •  Curs de limba bulgară. Organizator: Asociaţia „Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila. Coordonator: prof. Anastasia Andriev - Radulov.  (6 iunie 2017).
    La invitaţia comunităţilor etnice, am participat la următoarele evenimente culturale, care au fost fotografiate, filmate pentru baza de date a Centrului Diversităţii Culturale şi promovate on-line (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice): • Purim. Organizator: Comunitatea Evreilor Brăila (preşedinte: Nadia Ustinescu). La eveniment au participat şi prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I" şi Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice. Locul desfăşurării: Templul Coral (19 martie); • Pesah. Masa de Seder. Organizator: Comunitatea Evreilor Brăila (preşedinte: Nadia Ustinescu). Locul desfăşurării: Bella Italia (10 aprilie); • Excursie pe Dunăre, alături de oficialităţi şi oaspeţi din Prosotsanis, regiunea Drama (Grecia) – în cadrul evenimentului „Zilele Brăilei”. Organizator: Comunitatea Greacă Brăila (preşedinte: Adrian Mavrochefalos) (12 august); • Hanuka. Organizator: Comunitatea Evreilor Brăila (preşedinte: Nadia Ustinescu). Locul desfăşurării: Templul Coral (17 decembrie 2017).
                                                                

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. EVENIMENTE GĂZDUITE DE MUZEUL BRĂILEI „CAROL I”, ÎN 2017, ORGANIZATE DE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PARTENERE

    Muzeul Brăilei „Carol I” a asigurat, pentru aceste evenimente, materiale promoţionale, sonorizare, fotografiere, filmare (Diana Coşarcă, muzeograf; Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice) şi promovare on-line (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice):    
•    Spectacol de muzică şi poezie „Femeia în poezia clasică rusă", din ciclul „Femeia în poezia popoarelor lumii", în cadrul proiectului educaţional „Muzica lumii între sunet şi suflet”. Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila şi Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila. Coordonator: Nicolae Băcanu, profesor (Colegiul Economic „Ion Ghica”). Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (15 martie 2017)
•    Recital susţinut de absolventele Liceului de Arte „Hariclea Darclée” Brăila: Cristina Elena Grigore (studentă în anul IV la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, secţia „Flaut”) şi Corina Purcărea (studentă în anul IV la Universitatea Transilvania Braşov, secţia „Canto clasic”). Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (21 aprilie 2017)
•    Concursul regional de interpretare regională instrumentală „Iannis Xenakis". Organizator: Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila. Secţiunea: vioară, violă, chitară. A prezentat: prof. Ionel Filip (Liceul de Arte „Hariclea Darclée”). Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (5 mai 2017)
•    Summitul de integritate pentru prosperitate. Organizatori: Transparency International Romania, Griffith School Management, Rotary Club Brăila. Prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I” a vorbit despre „Regalitate şi integritate în istoria recentă a românilor”. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (10 mai 2017)
•    Spectacol de muzică şi poezie „Vioara – regina instrumentelor muzicale”, în cadrul proiectului educaţional „Muzica lumii între sunet şi suflet. Universul instrumentelor muzicale”.  Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila. Coordonator: Nicolae Băcanu, profesor  (Colegiul Economic „Ion Ghica”). Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (26 octombrie 2017)
•    „Vis de iarnă”, concert susţinut de elevii Liceului de Arte „Hariclea Darclée” Brăila. Moderator: Ionel Filip, profesor (Liceul de Arte „Hariclea Darclée”). Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (20 decembrie 2017). 

  
SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. VIZITATORI ON-LINE AI MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”, ÎN 2017 

•  Website-ul https://www.muzeulbrailei.ro/ a avut, în anul 2017 - conform programului de monitorizare trafic Google Analytics: 61.303 pagini vizitate, 14.615 vizite, din care 10.168 vizitatori unici din România (din Bucureşti şi 40 judeţe) şi alte 70 ţări: Republica Moldova, SUA, Germania, Italia, Franţa, Canada, Filipine, Grecia, Marea Britanie, Bulgaria, Coreea de Sud, Rusia, Spania, neprecizat, Ungaria, Austria, India, Olanda, Turcia, Cehia, Belgia, Brazilia, Ucraina, Japonia, Elveţia, Suedia, Israel, China, Serbia, Polonia, Cipru, Benin, Iran, Australia, Coasta de Fildeş, Danemarca, Irlanda, Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Croaţia, Indonezia, Norvegia, Portugalia, Qatar, Africa de Sud, Argentina, Belarus, Algeria, Finlanda, Maroc, Slovacia, Afganistan, Armenia, Columbia, Estonia, Egipt, Georgia, Kazakhstan, Liban, Sri Lanka, Letonia, Macedonia, Martinica, Malaezia, Peru, Sierra Leone, Surinam, Tunisia, Vietnam. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi Alina Pospai, bibliotecar - Serviciul Relaţii Publice). 
•  Website-ul http://diversitate-culturala-muzeulbrailei.ro/ a avut, în anul 2017 - conform programului de monitorizare trafic eXTReMe Tracking: 469 pagini vizitate, de 203 vizitatori unici din: România, Grecia, Germania, Canada, Federaţia Rusă, SUA, Franţa, Irlanda, Brazilia, Italia, Spania, Marea Britanie, Israel, Ucraina, Europa (neprecizat), Australia, Belgia, Olanda, Cipru  etc. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). 
• Pagina „Muzeul Brăilei Carol I”, pe reţeaua de socializare Facebook a fost urmărită, în mod constant, de 9434 persoane (la 31 decembrie) din: România, Italia, Marea Britanie, Spania, Grecia, Germania, Franţa, SUA, Moldova, Canada, Belgia, Israel, Olanda, Turcia, Elveţia, Cipru, Brazilia, Suedia, Austria, Irlanda, Australia, Danemarca, Cehia, Bulgaria, Ungaria, Norvegia, Polonia, Ucraina, Rusia, Luxemburg, Portugalia, Egipt, India, Slovacia, Irak, Bangladesh, China, Qatar, Oman, Arabia Saudită, Emiratele Arabe, Mexic, Algeria, Islanda, Maroc. În anul 2017, au fost postate: 14.708 fotografii din arhiva Muzeului Brăilei „Carol I”, mii de texte, 139 filme documentare şi apariţii la TV, 726 link-uri către website-uri, fotografii, Youtube.  (editor: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
   Mulţumim foarte mult tuturor celor care sunt alături de noi!  

 

Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice


***

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. ACTIVITĂŢI CURENTE, ÎN ANUL 2016


•    Strategia de relaţii publice este adaptată pornind de la categoriile de public ţintă vizate şi analizând permanent evoluţia vizitatorilor reali, caracteristicile lor socio-demografice, frecvenţa unor acţiuni (fideli sau ocazionali), rezultate calitative (preferinţe, opinii, atitudini) precum şi evoluţia vizitatorilor virtuali prin monitorizarea traficurilor pe website-uri şi analiza feedback-ului. Cercetarea publicului Muzeului Brăilei „Carol I” se face prin: observare directă a reacţiilor la vernisaje sau alte evenimente şi în timpul vizitelor în expoziţii (durata vizitei, obiectele în faţa cărora subiecţii îşi petrec mai mult timp, tipul de evenimente cu succes la public etc.), comunicare verbală – directă, la evenimente, analiza feedback-ului (prin e-mail, Facebook, carte de impresii, analiza articolelor de presă etc), chestionar. Începând din 23 august 2016 este aplicat un chestionar, la intrarea în fiecare expoziţie permanentă şi temporară. A fost realizat, la finele acestui an şi un al doilea tip de chestionar, foarte complex, pentru elevi şi profesori (conceput respectând criteriile din Barometrul de Consum Cultural), care va fi aplicat, în anul 2017, cu sprijinul, sperăm, al Inspectoratului Şcolar Judeţean, în toate instituţiile de învăţământ din Brăila şi din judeţ. Aplicarea chestionarelor are ca scop: cunoaşterea imaginii Muzeului Brăilei „Carol I” la aceste categorii de public ţintă, întocmirea şi updatarea unor baze de date, adaptarea ofertei culturale, a canalelor şi materialelor de promovare pornind de la opiniile şi propunerile segmentului de public cercetat. Importante sunt şi studiile cantitative: număr de vizitatori reali, durata vizitei medii/vizitator cu diverse caracteristici socio-demografice, traficuri pe website-uri, zona din care sunt accesate, orele, număr de pagini accesate, subiecte preferate pe Facebook, număr de aprecieri, zona în care trăiesc persoanele care urmăresc constant pagina „Muzeul Brăilei Carol I” etc., pentru care se întocmesc periodic rapoarte. A fost, de asemenea, realizată o analiză SWOT detaliată a activităţii (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
    Toate evenimentele Muzeului Brăilei „Carol I” au fost promovate prin: poster şi comunicat de presă, diseminate către mass-media locală şi naţională şi publicaţii specializate; invitaţii tipărite şi invitaţii distribuite prin liste de e-mailuri (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice) şi prin postare pe website şi pe reţeaua de socializare Facebook (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Comunicatele şi posterele au fost înregistrate şi arhivate, pentru arhiva Muzeului Brăilei „Carol I” şi pentru depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României, conform legislaţiei (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). Listele de protocol  au fost actualizate şi se continuă îmbogăţirea permanentă a listelor de e-mailuri. (Alina Pospai, bibliotecar - Serviciul Relaţii Publice). 
    Serviciul Relaţii Publice a asigurat background-ul evenimentelor culturale organizate şi găzduite la sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (sonorizare, proiecţii video, fotografiere, filmare) (Diana Coşarcă, muzeograf şi Gabriel Stoica - Serviciul Relaţii Publice), la Centrul Diversităţii Culturale (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice), în alte locaţii din Brăila şi în alte oraşe, la evenimente la care Muzeul Brăilei „Carol I” a fost partener (Gabriel Stoica - Serviciul Relaţii Publice). 
        Presa a fost monitorizată permanent şi au fost arhivate copii după apariţiile în presa scrisă şi on-line (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). De asemenea, au fost conservate, în format digital, apariţiile la TV ale specialiştilor, fotografiile şi imaginile video de la toate evenimentele culturale (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice, Gabriel Stoica - Serviciul Relaţii Publice) şi promovate pe Youtube şi contul „Muzeul Brailei Carol I” pe Facebook (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice) şi pe website-ul Muzeului Brăilei „Carol I”. Au fost redimensionate pentru website 2247 de fotografii, au fost formatate şi postate: 205 texte şi 1599 de fotografii  – la secţiunile curente: „Evenimente”, „Colecţie de afişe”, „Galerie foto”, Editura „Istros”, precum şi la secţiunile „Istorie”, „Etnografie”, „Artă - Centrul Cultural Nicăpetre", „Ştiinţele Naturii”, care au fost actualizate şi dezvoltate cu texte şi imagini selectate, de şefii de secţii, din arhivele secţiilor respective (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice) – şi alte 648 de fotografii postate la secţiunile: „Colecţie de afişe”, „Galerie foto” (Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice).
•    O altă activitate, cu caracter permanent, a fost documentarea despre istoria Brăilei, patrimoniul cultural mobil, imobil şi imaterial, obiective de turism cultural, personalităţi, istorii de familie, cărţi, minorităţi etnice, pedagogie muzeală, relaţii publice şi marketing cultural, linii de finanţare, management de proiect - pentru editare texte pe pagina de Facebook a Muzeului Brăilei „Carol I”, corespondenţă (în română, engleză, franceză) cu persoane şi organizaţii, ghidaje tematice în Centrul Istoric, prezentări pentru programele culturale „Poveşti despre Brăila” şi „Poveşti despre muzică şi cărţi” (concepere texte şi prezentări în PowerPoint,  selecţie imagini, sunet şi video), pentru interviuri şi dezvoltarea bazelor de date „Minorităţi etnice” ale Centrului Diversităţii Culturale, pentru conceperea şi scrierea de proiecte de finanţare (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Muzeul Brăilei „Carol I” a participat, anul acesta, la concursul organizat de Uniunea Arhitecţilor din România, cu proiectul editorial: „Editarea albumului: Ionel Cândea, „Cetatea Albă. Cercetări arheologice şi istorice" (bilingv română / engleză) + DVD cu „Detalii constructive 3D” - autori: arh. dr. Costel Drăgan şi arh. Marian Ion - şi film documentar (concepere, scriere proiect pentru solicitare finanţare: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; redactare alte documente concurs: Rozalia Pîrlitu, şef Serviciul Editura „Istros”). Proiectul s-a clasat pe locul 16 (doar primele 13 proiecte au obţinut finanţare). Au fost promovate, de asemenea, rezultatele celor şase proiecte (4 editoriale şi 2 culturale) - finanţate de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi Uniunea Arhitecţilor din România - derulate de Muzeul Brăilei „Carol I” (alături de alţi parteneri) în anii 2009, 2012, 2013, 2014, 2015.  
•    Serviciul Relaţii Publice gestionează şi documentele de secretariat ale Muzeului Brăilei „Carol I” (Liliana Apostolescu Miron, gestionar custode cu atribuţii de secretariat - Serviciul Relaţii Publice), încheierea de parteneriate cu instituţii de învăţământ, completarea fişelor şi altor documente, conform legislaţiei privind protecţia muncii şi arhivarea acestora, inclusiv realizarea instructajului periodic de SSM cu angajaţii Muzeului Brăilei „Carol I” (Diana Coşarcă, muzeograf, cu atribuţii de inspector de specialitate protecţia muncii - Serviciul Relaţii Publice), întocmirea rapoartelor de activitate ale Muzeului Brăilei „Carol I” (prin sintetizarea rapoartelor de activitate primite de la toţi şefii de secţii şi servicii), alte rapoarte, statistici, parteneriate cu alte organizaţii, gestionare alte baze de date în format digital, la care se adaugă şi alte activităţi cu caracter administrativ (întocmire chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial, fişe de post, pontaje, analiză planuri de muncă şi rapoarte de activitate, fişe evaluare personal, analiză şi avizare referate de necesitate, contactare firme pentru achiziţii, colectare oferte pentru dotări, coordonarea şi controlul activităţii Serviciului Relaţii Publice) (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
•    Serviciul Relaţii Publice se ocupă şi de promovarea Editurii „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”: organizarea standului la târgurile şi expoziţiile internaţionale de carte (verificare calendar Târguri şi expoziţii de carte, documente de înscriere, documente de eliberare din gestiune a cărţilor, ambalare, sigilare, etichetare cutii, transport, manipulare carte, amenajare stand, etichetare cărţi, materiale publicitare - sigle, prezentare editură, titluri de impact, ofertă de carte, imagini video), background-ul (sonorizare, proiecţii video, fotografiere, filmare) evenimentelor de lansare de carte, stabilirea de noi contacte/clienţi. Anul acesta, Editura „Istros” a participat la: Târgul de Carte, Artă, Muzică „LIBREX. Primăvara cărţilor la Iaşi”, ediţia a XXIV-a (Cornel Smeu, muzeograf şi Alexandru Roşca, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice). Locul desfăşurării: Palas Mall, Iaşi (8-14 martie 2016); Târgul „Festivalul de C’Arte", Brăila, ediţia a II-a (Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice şi Geta Şerbănescu, muzeograf - Secţia Memoriale). Locul desfăşurării: Sala Polivalentă Brăila (12-14 mai 2016); Târgul de Carte Caravana „Gaudeamus” Litoral (Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice, Geta Şerbănescu, muzeograf şi Liliana Şerban, muzeograf – Secţia Memoriale). Locul desfăşurării: Mamaia (11-15 august 2016); Târgul de Carte cu lucrări circumscrise domeniului istoriei, organizat în cadrul Congresului Naţional al Istoricilor Români (Geta Şerbănescu, muzeograf, Liliana Şerban, muzeograf - Secţia Memoriale şi Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). Locul desfăşurării: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca (25-28 august 2016); Târgul de Cărţi şi Arte Frumoase ARCA LUI GUTENBERG, Iaşi, ediţia a doua (Geta Şerbănescu, muzeograf şi Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). Locul desfăşurării: Palas Mall (14-18 octombrie 2016); Târgul Internaţional GAUDEAMUS - Carte de învăţătură 2016, ediţia cu numărul 23 (Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice, Liliana Şerban, muzeograf - Secţia Memoriale, Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Editura „Istros”). Locul desfăşurării: ROMEXPO, Bucureşti (16-20 noiembrie 2016). Permanent, au fost  realizate şi: gestiunea fondului de carte al Editurii „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”, corespondenţă, actualizarea bazelor de date; recepţia şi aşezarea la raft a cărţilor primite din tipografie, operarea în baza de date a mişcării fondului de carte şi înregistrarea în gestiune a titlurilor nou apărute; scoaterea din gestiune a unor volume de carte reprezentând drepturi de autor, comenzi interne şi externe; înregistrarea referatelor pentru ieşirea din gestiune a titlurilor solicitate prin comandă, pentru premii şi drepturi de autor; întocmirea documentaţiei necesare pentru scoaterea din gestiune şi expedierea de comenzi interne şi internaţionale; pregătirea de cărţi pentru depunerea la Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României şi Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila; aşezarea la raft cărţi din retur târguri, conservarea fondului de carte existent în depozitul editurii; raportarea lunară privind mişcarea fondului de carte; inventarierea fondului de carte din depozitul Editurii „Istros” (Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice), analizarea situaţiei Depozitului Legal constituit la Biblioteca Naţională a României şi livrarea ultimelor lucrări apărute; distribuire Drepturi de autor, cărţi pentru Depozitul Legal la Biblioteca Naţională a României; transport carte (Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Editura „Istros”); operare titluri epuizate în ofertă şi actualizare oferta de carte (Geta Şerbănescu, muzeograf şi Diana Coşarcă, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice), diseminare ofertă editură prin liste de e-mailuri (Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice) şi prin promovare on-line pe website şi Facebook; analiză situaţie vânzări şi stabilire măsuri pentru promovarea mai eficientă a Editurii „Istros” şi creşterea vânzărilor (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE AL MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”, ÎN 2016

        Al doilea grup de activităţi ale Serviciului Relaţii Publice include: dezvoltarea infrastructurii Centrului Diversităţii Culturale, cercetarea şi promovarea patrimoniului multicultural şi de turism cultural ale Brăilei, organizarea de evenimente culturale, încheierea de parteneriate cu diferite organizaţii, pentru creşterea vizibilităţii Muzeului Brăilei „Carol I” şi a Brăilei, în ţară şi în străinătate. În 2016, Centrul Diversităţii Culturale a fost reamenajat şi dotat cu mobilier şi echipamente necesare pentru organizare de expoziţii, fotoexpoziţii temporare, activităţi culturale şi educaţionale. Mediateca s-a îmbogăţit cu noi titluri, ca urmare a unui schimb de carte cu Centrul Iudaic de Editură şi Publicistică Bucureşti. 
•     Centrul Diversităţii Culturale a fost vizitat de familii de greci din Brăila şi familii de greci şi evrei repatriaţi sau din diaspora, de brăileni români sau de altă etnie, de turişti şi de diferite delegaţii, pentru care a fost asigurat ghidaj în limba engleză, în Centrul Istoric (Camelia Hristian, Serviciul Relaţii Publice), de exemplu: curatorii Raluca Voinea, Roxana Gibescu, Edi Constantin din Bucureşti şi Anna Smolak din Polonia - cercetare pentru proiectul cu tema „Hotel Francez / Grand French Hotel”, iniţiat de tranzit.ro / Bucureşti  (14 iulie 2016); un grup de arhitecţi din Grecia însoţiţi de dna arh. Polly Nomikou – Peraro, dl. Ezio Peraro - directorul Institutului Cultural Italian Bucureşti şi dna Veronica Macri, preşedinte executiv al Comunităţii Elene Brăila (3 august 2016); dl. Evangelos Kekatos, viceprimarul Insulei Kefalonia, Grecia, însoţit de dl. Haralambie Caravia, preşedintele Comunităţii Elene Brăila (13 august 2016).
•     S-a început derularea, la Centrul Diversităţii Culturale, a două programe, cu caracter permanent. Programul cultural „Poveşti despre Brăila” este adresat copiilor şi tinerilor. Include: cerc, prezentări, fotoexpoziţii, ghidaje tematice, proiecţii de filme documentare, jocuri, concursuri. Programul cultural „Muzică şi cărţi” este adresat publicului larg şi include audiţii muzicale – muzică baroc, clasică, jazz, operă în interpretări celebre, fado, sirtaki, klezmer, şansonete, tangouri de altădată, colinde – din bogata colecţie de „bijuterii muzicale” a Muzeului Brăilei „Carol I”. În timpul audiţiilor muzicale, pot fi răsfoite cărţi şi periodice apărute, de-a lungul timpului, la Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”, precum şi albume de artă, cărţi şi periodice ale minorităţilor etnice din România, din mediateca Centrului Diversităţii Culturale. Ambele programe culturale sunt gratuite. Intrarea se face, cu programare, în limita celor 50 de locuri.  Aşteptăm, de asemenea, înscrieri pentru Cercul „Poveşti despre Brăila, muzică şi cărţi”. Se pot înscrie elevi de la ciclul primar, ciclul gimnazial, precum şi liceeni şi studenţi, pasionaţi de cultură, muzee, mozaic etnic, cultural şi turism cultural. (Coordonator: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).

 

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE. EVENIMENTE ŞI ACTIVITĂŢI CULTURALE ORGANIZATE, ÎN 2016

Cercul de pictură al Comunităţii Elene Brăila (coordonator: prof. Elena Salomeea Kaloxilos) şi programele culturale „Poveşti despre Brăila” şi „Poveşti despre muzică şi cărţi” (coordonator: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Au avut loc 22 de întâlniri la care au participat copii şi tineri (clasele I -XII), părinţi, bunici şi membri ai Comunităţii Elene Brăila. Pictorii mai mari şi mai micuţi s-au inspirat din modele alese de prof. Elena Salomeea Kaloxilos, din albumele „Brăila modernă", „Gheorghe Naum" şi „Judeţul Brăila", apărute la Editura „Istros" a Muzeului Brăilei „Carol I", din volumul „Hellenism in Romania”, apărut la Editura „Omonia" Bucureşti, din alte albume de artă şi mitologie greacă din mediateca Centrului Diversităţii Culturale şi dintr-un album cu costume tradiţionale greceşti din biblioteca Comunităţii Elene Brăila. Unele lucrări (pictură) au participat şi au fost premiate la concursul „Jocurile Olimpice", organizat de Uniunea Elenă din România, alte lucrări (desene şi pictură) au fost înrămate şi expuse în cele două expoziţii organizate la Centrul Diversităţii Culturale.    
     Membrii Cercului de pictură au participat şi la vernisajele unor expoziţii de artă deschise la Muzeul Brăilei „Carol I” - Galeria „Gheorghe Naum” şi la Galeriile de Artă, ale UAP Brăila, unde au avut ocazia să-i întâlnească pe artiştii plastici: Hugo Mărăcineanu, Marius Teodorescu, Marilena Ioanid, Jana Andreescu, Gheorghe Andreescu, Ion Radu.
     Cei prezenţi la întâlnirile Cercului de pictură au ascultat poveşti spuse de Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice, despre: Muzeul Brăilei „Carol I” şi Editura „Istros”; istoria Brăilei de dinainte de 1830; Cetatea Brăilei şi hrube (audiţie: Jordi Savall şi Dimitrie Cantemir, „Le livre de la musique et de la science”); „Anul 1866”,  istorisiri despre compozitorul Johann Strauss fiul (audiţie: valsul „Dunărea albastră”, compus, în 1866), completate cu informaţii istorice - condimentate cu întâmplări legate de minorităţile etnice - despre Alexandru Ioan Cuza, Regele Carol I şi Cazinul Armelin; despre costumul tradiţional naţional grec şi „evzoni”, prima ediţie a Jocurilor Olimpice Moderne de la Atena (6-15 aprilie 1896), poetul Kostis Palamas - autorul versurilor Imnului Olimpic oficial -, nepotul său, Christos Xanthopoulos Palamas, unul dintre cei mai străluciţi diplomaţi ai Greciei, consul al Greciei la Brăila între 1937-1938 şi Brăila reflectată în cartea sa „Călătorie pe Dunăre” (apărută în limba greacă la Editura Difros, Atena, în 1959, apoi la Editura Univers, Bucureşti, în 1975); despre etnologul Irina Nicolau şi amintirile sale emoţionante legate de grecii din Brăila dintr-un articol publicat, în limba franceză, apărut la Editura „Martor”, rădăcinile sale aromâne -  în alte articole şi cărţile sale „Credinţe şi superstiţii româneşti” (apărută la Editura „Humanitas”) şi „Haide, bre!” (Proiect Avdhela. Biblioteca Culturii Aromâne); despre personalităţi brăilene de origine greacă – artistul plastic Jana Andreescu şi Jean Moscopol – , muzica din tinereţea bunicilor noastre, din perioada interbelică (audiţie: Jean Moscopol, romanţe din Grecia şi Carlos Gardel); despre Galeries Lafayette - primul magazin universal al Bucureştiului -, patrimoniu pierdut (Hotel Francez din Bucureşti) versus patrimoniu salvat de autorităţile publice (Hotel Francez din Brăila, actualul sediu al Muzeului Brăilei „Carol I") sau de capital privat (clădirea Chrissoveloni din Bucureşti, astăzi Librăria Cartureşti Carusel); despre Muzeul Jucăriilor din Bucureşti; despre prima zi de şcoală în Grecia din o carte cu obiceiuri şi tradiţii greceşti (lectură în engleză, greacă şi traducere în română); despre începuturile învăţământului superior şi învăţământului în limba română în Ţara Românească (Şcoala de la Sfântul Sava – familia Cantacuzino şi Gheorghe Lazăr – şi Liceul „Gheorghe Lazăr” Bucureşti), liceul şi distracţiile interbelice, modele de viaţă şi valori morale: prietenie, responsabilitate, omenie, respect, reflectate în cartea Grigore Băjenaru, „Cişmigiu & Comp.”; despre personalităţi brăilene – Maria Filotti, actriţă, director de teatru, profesor –, teatrul românesc în prima jumătate a sec. al XX-lea, începuturile cinematografiei – pornind de la Ion I. Cantacuzino, cineast, producător (fiul actriţei Maria Filotti) şi Şerban Cantacuzino, actor (nepotul actriţei Maria Filotti) – şi istoricul clădirii Teatrului „Maria Filotti” din Brăila (recomandare de carte: Maria Filotti, „Am ales teatrul”); despre copilărie în perioada interbelică, familie, album de familie pornind de la cărţile „Unde eşti, copilărie", de Marie-Claire Ştefănescu şi „Năzdrăvăniile fetiţelor mele cuminţi”, de Daniela Ştefănescu, apărute la Editura LiterNet; despre atmosfera casei din copilăria petrecută la Brăila a poetei Antigone Kefala (tatăl său era violonist; audiţie: Rachmaninov, „Vocalise"), înstrăinare, nostalgie, cărţile poetei apărute în Australia, volumul „Absenţă", apărut la Editura „Omonia" Bucureşti (Editura „Omonia" a împlinit, în 2016, 25 de ani de la înfiinţare); despre Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, ocrotitorul Tesalonicului (lectură în engleză, greacă şi traducere în română), istoria şi monumentele din oraşul Tesalonic (audiţie: Stelios Kazantzidis, „Thessaloniki Mou"), Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureştiului şi Catedrala Patriarhală; despre 28 Octombrie - Ziua Marelui „Nu" - Ziua Naţională a Greciei (lectură în engleză, greacă şi traducere în română); despre Moşii de toamnă (In Memoriam Pieratos Sia, profesor de limba neoelenă la Comunitatea Greacă din Brăila); despre scriitorul Mihail Sebastian, copilăria sa petrecută la Brăila, perioada dificilă dintre anii 1935-1944, izolare, fragilitatea relaţiilor interumane, pasiunile scriitorului (lectură, teatru, muzică clasică, ski) reflectate în „Jurnal" (audiţie: Debussy „Preludiu pentru pian"), romanele şi piesele sale de teatru; despre scriitorul Tudor Arghezi, Mărţişor - Casa (Memorială) „Tudor Arghezi" (aşa cum a prezentat-o Mihail Sebastian, aflat în vizită la Tudor Arghezi, pentru un interviu - vezi cartea „Nouă convorbiri", ediţie îngrijită şi comentariu de Geo Şerban) (membrii cercului au avut ocazia să-l cunoască, la cerc, pe dl. Geo Şerban, scriitor, istoric şi critic literar, aflat la Brăila pentru Festivalul „Mihail Sebastian"), „Mărţişor" („vizită", în imagini semnate Cristina Răduţă şi David Muntean), „Cartea cu jucării" de Tudor Arghezi (audiţie: poeziile „Zdreanţă", recitată de autor; „Furnica", recitată de Tudor Gheorghe şi „Cântec de somn", de pe albumul „Cântece de şemineu", semnat Nicu Alifantis); despre Nicu Alifantis, originea sa greco-macedoneană (audiţie: „S'agapó" şi „Cântic di sârmâniţă", de pe albumul „Mozaic", semnat Nicu Alifantis); despre obiceiuri de botez în Grecia (lectură în engleză, greacă şi traducere în română); despre lumea fascinantă a muzicii clasice, pornind de la Gerasimos Miliaresis, întemeietorul şcolii de chitară clasică în Grecia (fost student al lui Andres Segovia), profesor universitar, muzician renumit în Europa - născut la Brăila (în 1918) -, insula Kefalonia, locul de origine al familiei Miliaresis (audiţie: compoziţii pentru chitară clasică de Manos Hadjidakis şi Mikis Theodorakis şi voce actriţa Melina Mercouri, cu care a colaborat); despre viaţa compozitorului şi organistului Johann Sebastian Bach (audiţie: J.S. Bach, în interpretarea lui G. Miliaresis la chitară clasică, apoi în interpretarea lui Peter Hurford, la orgă), orgă; viaţa compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart (audiţie: sonate compuse de W. A. Mozart),  muzeele „Mozart” din Salzburg şi Viena, oraşul Salzburg, Palatul Mirabell şi Regele Otto al Greciei (s-a născut aici), Grădinile Mirabell şi filmul „Sunetul muzicii” (vizionare: scene din „Sunetul muzicii”, filmate în Salzburg) (recomandare de carte: „Cei şapte ani de acasă. Codul bunelor maniere pentru copii”, de Michaiela Poenaru & ilustraţie Delia Eftimie); despre obiceiuri de nuntă în Grecia (lectură în engleză, greacă şi traducere în română), album de familie, amintiri cu bunici, amintiri despre Brăila, pornind de la câteva fotografii din colecţia dnei Maria-Denise Theodoru (jurnalist la Radio România, născută la Brăila, într-o familie de origine greacă), obiceiuri de nuntă la grecii, turcii, evreii şi ruşii lipoveni din Brăila (recomandare de carte: „Un Grec, doi Greci, trei Greci… Brăila” şi „Greci, Turci, Evrei, Ruşi Lipoveni… Brăila”, cărţi publicate şi on-line, finanţate de AFCN); despre pitorescul străzilor de odinioară, muzicanţii străzilor, flaşnetă şi bilete de papagal (vizionare: înregistrări de la Festivalul Internaţional al Muzicii Mecanice Iaşi, Festivalul Orgues de Barbarie Dijon şi laterna, pe străzile Greciei; lectură: „Flaşneta”, de Ionel Teodoreanu), viaţa scriitorului Ionel Teodoreanu şi „dulce Târgul Ieşului ” (audiţie: „În casa bunicilor”, de Ionel Teodoreanu) (recomandare de carte: „Uliţa copilăriei”, „În casa bunicilor” şi „La Medeleni”, de Ionel Teodoreanu). În pauze: cântece pentru copii, desene animate, fragmente din filme, filme documentare. Locul desfăşurării: Centrul Diversităţii Culturale (13 februarie, 20 februarie, 27 februarie, 12 martie, 16 aprilie, 23 aprilie, 7 mai, 17 august, 18 august, 19 august, 24 august, 31 august, 7 septembrie, 18 septembrie, 24 septembrie, 1 octombrie, 8 octombrie, 15 octombrie, 29 octombrie, 5 noiembrie, 12 noiembrie, 19 noiembrie 2016)
•   „Ziua Culturii Elene”. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I" - Centrul Diversităţii Culturale şi Comunitatea Elenă Brăila. Program: Conferinţe: prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I” - „Biblioteca Mavrocordaţilor şi legăturile dintre greci şi români în secolul al XVIII-lea” şi dl. Haralambie Caravia, preşedintele Comunităţii Elene Brăila - „Konstantinos Sklavos. Note biografice”; Lansarea Publicaţiei „Kalimera”; Spectacol: Colaj de poezii, coordonat de Margareta Elena Nicolae şi Florentina Gavaz; Recital instrumental. Solist: Andrei Mogoş (bouzouki); Dansuri tradiţionale, cu Grupurile „Parnassos” şi „Zorbas” ale Comunităţii Elene Brăila, conduse de Marius Papadopol; Expoziţie de artă plastică şi fotografie: Elena Salomeea Kaloxilos, Marilena Ioanid, Marius Teodorescu, Hugo Mărăcineanu, Adriana Steriopol, Marius Papadopol. Au prezentat: prof. Marilena Ioanid, artist plastic şi poetul Gheorghe Lupaşcu. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” şi Centrul Diversităţii Culturale  (26 martie 2016). 
•   Expoziţie temporară de carte apărută la Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I” şi albume de artă, cărţi şi periodice ale minorităţilor etnice din România din mediateca Centrului Diversităţii Culturale – în cadrul Programului cultural „Muzică şi cărţi”. Locul desfăşurării: Centrul Diversităţii Culturale.
•   Programul „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!". Expoziţia temporară a fost vizitată de elevi de la grădiniţe, şcoli şi licee din judeţul Brăila. Ghidaj: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Locul desfăşurării: Centrul Diversităţii Culturale (18-23 aprilie 2016)
•  „Ziua alfabetului, educaţiei şi culturii bulgare”. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale şi Asociaţia „Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila. Program: Conferinţe şi alocuţiuni: prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”: „Brăila în relaţiile româno-bulgare"; dna Maria Gancev, preşedintele Asociaţiei „Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila: „Prezentarea Legii Nr. 100/2015 pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare"; prof. Adriana Grigorescu: „Activitatea fraţilor Chiril şi Metodiu”; dl. Anton Kanchev, preşedintele Federaţiei Bulgarilor din România; Recital de muzică bulgărească susţinut de Grupul vocal „Borianca” al Asociaţiei „Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila, condus de prof. Anastasia Andriev-Radulov; Piese corale în limba bulgară, interpretate de Corul „Trison”, dirijat de prof. Maricica şi Ştefan Lupu. Locul desfăşurării: sediul Muzeul Brăilei „Carol I” (14 mai 2016)
•   Spectacol de dansuri tradiţionale greceşti, susţinut de Grupurile „Parnassos” şi „Zorbas” ale Comunităţii Elene Brăila (preşedinte: dl. Haralambie Caravia), conduse de Marius Papadopol; Spectacol de dansuri tradiţionale, susţinut de Grupul „Dunaiskie Rozî”, al Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila (preşedinte: dna Fedosia Jipa Rubanov), vizită în expoziţie, vizionări de filme documentare – în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor”. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” şi Centrul Diversităţii Culturale (21 mai 2016)
•   Vizitarea expoziţiei temporare, vizionare film documentar şi prezentare despre minorităţile etnice din Brăila şi proiectele culturale ale Centrului Diversităţii Culturale - Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Au participat elevi de la Liceul de Arte „Hariclea Darclée" Brăila, însoţiţi de artistul plastic Marilena Ioanid. Locul desfăşurării: Centrul Diversităţii Culturale (22 iunie 2016)
•   Vernisajul Expoziţiei de pictură, cu lucrările participanţilor la Cercul de pictură al Comunităţii Elene Brăila, coordonat de prof. Elena Salomeea Kaloxilos - cu ocazia Zilei Muzeului Brăilei „Carol I”. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale şi Comunitatea Elenă Brăila. A prezentat: prof. Marilena Ioanid, artist plastic. Prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I” a oferit copiilor cărţi apărute la Editura „Istros” şi diplome. Locul desfăşurării: Centrul Diversităţii Culturale (23 august – 24 noiembrie 2016) 
•       Vernisajul Expoziţiei temporare de carte: Proiecte finanţate derulate de Muzeul Brăilei „Carol I” (Concepere, scriere proiecte finanţate: Camelia Hristian; Manager de proiect: prof. univ. dr. Ionel Cândea; Finanţatori: Administraţia Fondului Cultural Naţional şi Uniunea Arhitecţilor din România) - cu ocazia Zilei Muzeului Brăilei „Carol I”. Evenimentul a mai inclus: Lansarea medaliei „40 de ani de cercetări arheologice şi istorice pentru restaurarea Mănăstirii Măxineni” -  a prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”; Exponatul zilei; Proiecţie de filme documentare realizate cu ocazia vizitelor Familiei Regale la Brăila (1914, 1998); Conferinţă: „Povestea unei mari prietenii: Panait Istrati şi Romain Rolland” - a prezentat: conf. univ. dr. Zamfir Bălan, director adjunct. La eveniment au participat Î. P. S. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, dl. Francisk-Iulian Chiriac, preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, dl. Catalin-Dan Murea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” şi Centrul Diversităţii Culturale (23 august – 24 noiembrie 2016)
•      Despre ruşii lipoveni şi proiectul cultural „Greci, Evrei, Ruşi Lipoveni, Turci... Brăila”, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Prezentare: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice (concepere, scriere proiect, şi co-editor volume), la întâlnirea cultural-artistică cu Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila, desfăşurată sub genericul „De la suflet la suflet. Incursiune în spaţiul etnic al ruşilor lipoveni” – în cadrul manifestărilor „Zilele Europene ale Patrimoniului". Organizator eveniment: Muzeul Brăilei „Carol I” - Secţia Memoriale. Au mai vorbit: Elena Ilie, şef Secţia Memoriale; prof. Fedosia Jipa - Rubanov, preşedintele Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila; Liliana Şerban, muzeograf; Petre Procop, autor de carte (Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila); Gabriel Stoica, realizator film (Muzeul Brăilei „Carol I”); Pavel Tudose, autor de carte; Gheorghe Cîrnu (Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila); program artistic susţinut de Ansamblurile „Tihii Dunai” şi „Dunaiskie Rozî” ale Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila. Locul desfăşurării:  Muzeul Brăilei „Carol I” - Casa Memorială „Dumitru Panaitescu Perpessicius” (15 septembrie 2016)
•       Vizitarea expoziţiei temporare şi prezentare despre minorităţile etnice din Brăila şi proiectele culturale ale Centrului Diversităţii Culturale - Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice.  Au participat elevi de la Liceul de Arte „Hariclea Darclée" Brăila (clasa a XII-a, pictură), însoţiţi de artistul plastic Marilena Ioanid. Locul desfăşurării: Centrul Diversităţii Culturale (13 octombrie 2016)
•     Lansarea monografiei „Patrimoniul imobiliar al familiei Chrissoveloni de-a lungul veacurilor”, istoric de artă dr. Oana Marinache. Au prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”; dl. Jean Chrissoveloni, om de afaceri; dr. Oana Marinache, istoric de artă, cercetător, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române, preşedintele Asociaţiei Istoria Artei; dl. Haralambie Caravia, preşedintele Comunităţii Elene Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (26 noiembrie 2016)
•   Vernisajul expoziţiei temporare Carte apărută la Editura Istoria Artei, Bucureşti. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale, Comunitatea Elenă Brăila, Asociaţia şi Editura Istoria Artei, împreună cu Imobiliara Chrissoveloni. Au prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I” şi dr. Oana Marinache, istoric de artă, cercetător, Institutul de Istorie a Artei „G. Oprescu” al Academiei Române, preşedintele Asociaţiei Istoria Artei. Locul desfăşurării: Centrul Diversităţii Culturale (26 noiembrie – 4 decembrie 2016)
•   Vernisajul expoziţiei temporare „Costume tradiţionale greceşti”, cu lucrări realizate la Cercul de Pictură al Comunităţii Elene Brăila, coordonat de prof. Elena Salomeea Kaloxilos. A prezentat: prof. Marilena Ioanid, artist plastic. Prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I” a oferit copiilor cărţi apărute la Editura „Istros”. Locul desfăşurării: Centrul Diversităţii Culturale (26 noiembrie – 4 decembrie 2016)
        La invitaţia comunităţilor etnice, am participat la următoarele evenimente culturale, care au fost fotografiate, filmate pentru baza de date a Centrului Diversităţii Culturale şi promovate on-line (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice):
o  Vasilopita. Organizator: Comunitatea Elenă Brăila. Locul desfăşurării: sediul Comunităţii Elene Brăila (24 ianuarie 2016)
o  Purim. Organizator: Comunitatea Evreilor Brăila. Locul desfăşurării: Templul Coral Brăila (27 martie 2016)
o  Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila şi Ansamblul „Tihii Dunai" - Aniversare 25 de ani. Organizator: Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila. Locul desfăşurării: Teatrul „Maria Filotti" Brăila (13 noiembrie 2016)   
o  Hanuka. Organizator: Comunitatea Evreilor Brăila. Locul desfăşurării: Templul Coral Brăila (28 decembrie 2016)

 

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. EVENIMENTE GĂZDUITE DE MUZEUL BRĂILEI „CAROL I”, ÎN 2016, ORGANIZATE DE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PARTENERE

Muzeul Brăilei „Carol I” a asigurat, pentru aceste evenimente, materiale promoţionale, sonorizare, fotografiere, filmare (Diana Coşarcă, muzeograf; Gabriel Stoica - Serviciul Relaţii Publice) şi promovare on-line (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice):   
·   Şcoala muzicală franceză între Rameau şi Ravel, spectacol de muzică şi poezie - activitate în cadrul proiectului educaţional „Muzica lumii între sunet şi suflet”. Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila şi Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila. Coordonatori: prof. Nicolae Băcanu şi prof. Ioan Popescu. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (25 februarie 2016)
·    Femeia în poezia clasică rusă, spectacol de muzică şi poezie - activitate în cadrul proiectului educaţional „Muzica lumii între sunet şi suflet”. Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila şi Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (10 martie 2016)
·    Serbări. Grupa pregătitoare de la Grădiniţa cu program prelungit 48, educatoare Rodica Gherguş. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I”  (9 şi 10 iunie 2016)
·    Festivalul Internaţional „EUROPOEZIA", Brăila - Galaţi. Directori festival: Stere Bucovală şi Valeriu Stancu. Parteneri: Muzeul Brăilei „Carol I” şi Biblioteca „V. A. Urechia" Galaţi. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (15 şi 18 septembrie 2016)
·    Întâlnire interculturală - activitate în cadrul Proiectului Erasmus „Music to decrease inequality at school”, derulat de Şcoala „Mihai Eminescu” Brăila. Au susţinut prezentări elevi din: Grecia, Italia, Lituania, Portugalia, Turcia şi România. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (12 octombrie 2016)
·    Producerea şi recepţionarea sunetului de către organismul uman, spectacol de muzică şi poezie - activitate în cadrul proiectului educaţional „Muzica lumii între sunet şi suflet”. Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila şi Palatul Copiilor Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (23 noiembrie 2016)
·    Serbare. Clasa I de la Şcoala „Ion Creangă" Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (22 decembrie 2016).

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE. EXPOZIŢIA „UNDE EŞTI, COPILĂRIE...?”. JUCĂRII DIN COLECŢIILE ASOCIAŢIEI MUZEUL JUCĂRIILOR BUCUREŞTI

Expoziţia este deschisă la Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (Piaţa Traian nr. 3) şi Secţia Etnografie (str. Polonă nr. 14), până la finele lunii februarie 2017. Mulţumim colecţionarilor, ing. Cristian Dumitru, preşedinte şi Mihail Dumitru. Intrarea este liberă. Vă aşteptăm, cu drag!
Amenajare: ing. Cristian Dumitru şi Mihail Dumitru (Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti); Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Alina Pospai, bibliotecar; Sorin Filoti, restaurator; Alexandru Roşca; Viorel Tătaru. Vernisaj: de Ziua Sfântului Mare Ierarh Nicolae, ocrotitorul Brăilei (6 decembrie 2016). Au prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”, Camelia Hristian - şef Serviciul Relaţii Publice şi dl. ing. Cristian Dumitru, colecţionar - Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti. Expoziţia a avut vizitatori – familii şi grupuri de copii şi tineri de la: Şcoala Waldorf Brăila, Şcoala Gimnazială „Mihai Bravu” Brăila (clasele II - VIII), însoţiţi de înv. Verginica Gorgovan, înv. Mariana Costache, înv. Ionelia Drăghici şi prof. Mirela Budur; Şcoala „Mihail Kogălniceanu” Brăila (clasa a II-a), însoţiţi de înv. Doralina Iordan (16 decembrie 2016), Liceul „Edmond Nicolau” Brăila, însoţiţi de profesor Cornelia Miler (17 şi 20 decembrie 2016), Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Brăila, însoţiţi de prof. Gabriela Dinu (23 decembrie 2016). Ghidaj: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice.

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. VIZITATORI ON-LINE AI MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”, ÎN 2016

·  Website-ul https://www.muzeulbrailei.ro/ a avut, în anul 2016 - conform programului de monitorizare trafic Google Analytics: 70.526  pagini vizitate, 17.838 vizite, din care 12.185 vizitatori unici din: România (din Bucureşti şi 41 judeţe) şi alte 92 ţări: Republica Moldova, SUA, Marea Britanie, Rusia, Germania, Brazilia, Italia, Europa (neprecizat), Ungaria, Canada, Spania, Franţa, Austria, Olanda, Filipine, Belgia, Grecia, India, Turcia, Ucraina, Bulgaria, China, Japonia, Serbia, Australia, Polonia, Portugalia, Israel, Benin, Sudan, Mexic, Arabia Saudită, Elveţia, Iraq, Norvegia, Columbia, Coreea de Sud, Chile, Cehia, Irlanda, Nigeria, Suedia, Cipru, Indonezia, Kenya, Ecuador, Siria, Iran, Kuweit, Malaezia, Taiwan, Belarus, Danemarca, Algeria, Croaţia, Lituania, Slovenia, Thailanda, Venezuela, Emiratele Arabe, Albania, Argentina, Coasta de Fildeş, Hong Kong, Luxemburg, Noua Zeelandă, Oman, Qatar, Singapore, Tunisia, Zambia, Armenia, Bangladesh, Bahrain, Camerun, Costa Rica, Cuba, Republica Dominicană, Estonia, Finlanda, St. Kitts&Nevis, Sri Lanka, Letonia, Libia, Maroc, Macedonia, Mauritius, Slovacia, Senegal, Salvador, Uruguay, Vietnam. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi Alina Pospai, bibliotecar - Serviciul Relaţii Publice).
·  Website-ul http://diversitate-culturala-muzeulbrailei.ro/ a avut, în anul 2016 - conform programului de monitorizare trafic eXTReMe Tracking: 550 pagini vizitate, de 249 vizitatori unici din: România, SUA, Grecia, Federaţia Rusă, Germania, Franţa, Irlanda, Brazilia, Italia, Spania, Marea Britanie, Canada, Israel, Ucraina, Europa (neprecizat), Republica Moldova, Australia, Belgia, Olanda, Cipru, Japonia, Elveţia etc. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
· Pagina „Muzeul Brăilei Carol I”, pe reţeaua de socializare Facebook este urmărită, în mod constant, de 8101 persoane din: România, Italia, Marea Britanie, Grecia, Spania, Germania, Franţa, SUA, Moldova, Canada, Belgia, Turcia, Israel, Olanda, Brazilia, Elveţia, Austria, Cipru, Australia, Irlanda, Suedia, Rusia, Norvegia, Polonia, Ucraina, Arabia Saudită, Danemarca, Bulgaria, Luxemburg, Cehia, Portugalia, Ungaria, Qatar, Bahrain, Indonezia, Mexic, Maroc, India, Iraq, Algeria, Singapore, Argentina, Oman, Egipt, Finlanda.  În anul 2016 am postat: 9.058 fotografii din arhiva Muzeului Brăilei „Carol I”, mii de texte, 151 filme documentare şi apariţii la TV, 473 link-uri către website-uri, fotografii, Youtube.  (editor: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
             Mulţumim foarte mult tuturor celor care sunt alături de noi!     
     

Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice

Te pot interesa

Galerie foto

Google Analytics Alternative