Camelia Hristian

 • Şef Serviciul Relaţii Publice
 • Atestat Muzeograf (specializarea: Pedagogie muzeală, Relaţii publice). Studii postuniversitare: „Muzeologie", Centrul de Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti (2 ani) (2002)
 • Master programul de studii: „Managementul serviciilor publice", Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Brăila, Universitatea „C. Brâncoveanu" Piteşti (2 ani) (2021)
 • Certificat de competenţă pentru promovarea examenului de certificare „Noţiuni fundamentale de marketing digital", eliberat de Google (2020)
 • Specialist în comunicare, absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Administrative şi ale Comunicării Brăila, Universitatea „C. Brâncoveanu" Piteşti. Profilul: Ştiinţele Comunicării. Specializarea: Jurnalism - licenţă susţinută sub egida Universităţii „Lucian Blaga" Sibiu (Lucrare de licenţă: Sistemul de relaţii publice în instituţiile muzeale. Muzeul, ca instituţie publică, în imaginea de ţară) (4 ani) (2004); Inginer, absolventă a Facultăţii de Metalurgie, Institutul Politehnic Bucureşti (5 ani) (1991)
 • Certificat de calificare - agent de turism - ghid turistic; Certificat de calificare -  ghid turistic naţional, eliberate de „Tourism, Hotel & Restaurant Consulting Group” Bucureşti (2005); Atestat ghid turistic naţional, eliberat de Ministerul Transportului, Construcţiilor şi Turismului - Autoritatea Naţională pentru Turism (2006) (vezi Lista ghizilor care deţin atestat de ghid de turism, pe http://www.mdrap.ro/); Certificat de specializare – manager în turism, eliberat de „Tourism, Hotel & Restaurant Consulting Group” Constanţa (2008) (acreditat de Autoritatea Naţională pentru Turism)
 • Atestat de competenţă lingvistică în limba engleză, eliberat de Şcoala Română de Afaceri a Camerei de Comerţ şi Industrie Brăila (2000); Atestat de competenţă lingvistică în limba franceză, eliberat de Institutul Francez Bucureşti (2000); Certificat de analist programator, eliberat de Institutul de Tehnică de Calcul, Bucureşti (1997).
 • Activitate editorială - tehnoredactare, DTP, copertă şi corector pentru: materiale publicitare, reviste („Istros" şi „Anale"), ziarul „Braila – 62x", cărţi (profil: arheologie, istorie; inclusiv texte bilingve: română - franceză, română - greacă)
 • Întocmirea Indicilor pentru 6 lucrări apărute la Muzeul Brăilei - Editura „Istros": (Ionel Cândea, „Brăila. Origini şi evoluţie până la jumătatea secolului al XVI-lea", vol. I, 1995 (Premiul Academiei Române „Dimitrie Onciul”); Ionel Cândea, „Mănăstirea Măxineni", 1996; Doru Bădără, „Tiparul românesc la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea", 1998 (Premiul Academiei Române); Nicolae Iorga, „Din trecutul istoric al oraşului Brăila. Restituiri" 1, 1999; Radu Ştefan Vergatti, „Populaţie. Timp. Spaţiu", 2003; Ionel Cândea, „Comunitatea greacă de la Brăila, din cele mai vechi timpuri până în secolul al XIX-lea", 2004) 
 • Conceperea primului Proiect de Relaţii Publice al Muzeului Brăilei; activităţi curente de relaţii publice, comunicare directă, realizarea de baze de date, materiale de promovare, rapoarte, statistici, dosare de parteneriat, de sponsorizare, documentare, corespondenţă (în română, engleză, franceză) etc.
 • Studii privind structura publicului şi imaginea Muzeului Brăilei, analiză asupra activităţii de relaţii publice şi a atitudinii faţă de acest domeniu în muzeele din România - prezentate la colocvii şi sesiuni de pedagogie muzeală sau relaţii publice din ţară şi publicate în „Revista Muzeelor”, „Revista de marketing - management”, „Museum and the Internet. Presenting Cultural Heritage” 
 • Iniţiator şi organizator al proiectului cultural „Eu, cetăţean al lumii”, realizat cu sprijinul unor servicii culturale ale ambasadelor acreditate la Bucureşti 
 • Iniţiator şi organizator (în colaborare cu Complexul Muzeal „Astra” Sibiu şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila) al Târgului de Mici Meşteşugari – o itinerare la Brăila, în 2006, a Olimpiadei Meşteşugurilor Tradiţionale, cu ocazia Jubileului „Muzeul Brăilei – 125 ani”
 • Conceperea structurii website-ului Muzeului Brăilei „Carol I", administrator şi editor pentru website-ul Muzeului Brăilei „Carol I", editor pentru pagina „Muzeul Brăilei Carol I" pe Facebook, „Muzeul Brăilei Carol I" pe Youtube şi conturile Muzeului Brăilei „Carol I" pe LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, TripAdvisor, Google My Business.
 • Ordonarea şi conservarea pe suport magnetic a unor baze de date digitale gestionate de Serviciul Relaţii Publice („Colecţia de afişe”, „Galerie video de la evenimente”, „Colecţia de coperţi Editura Istros”, fotografii și imagini video cu obiective culturale din Brăila, apariţii la TV ale specialiştilor, „Personalităţi”, „Brăila”, „Minorităţi etnice” ş.a.)
 • Organizarea, coordonarea activităţii Serviciului Relaţii Publice, alte activităţi cu caracter administrativ (întocmire chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial, proceduri manageriale, fişe de post, plan de muncă, fişe evaluare personal, analiză şi avizare referate de necesitate, colectare oferte pentru dotări, stabilirea, întocmirea şi actualizarea tabelelor şi cerinţelor de înregistrare şi conservare pentru bazele de date gestionate de Serviciul Relaţii Publice ş.a.), evaluarea şi controlul activităţii Serviciului Relaţii Publice (verificarea activităţii de diseminare a materialelor promoţionale printate şi on-line ale Muzeului Brăilei „Carol I”; verificare activitatea de ordonare baze de date digitale, analiză rapoarte de activitate, analiză rapoarte de vânzări, propunerea de strategii de marketing, analiză SWOT ş.a.)
 • Adaptarea permanentă a strategiei de relaţii publice pentru creşterea vizibilităţii Muzeului Brăilei „Carol I” şi atragerea a cât mai multe categorii de public către muzeu – prin analiza permanentă a evoluţiei vizitatorilor reali, caracteristicilor lor socio-demografice, a evoluţiei vizitatorilor virtuali prin monitorizarea traficurilor pe website-uri şi pe Facebook, analiza feedback-ului  - prin e-mail, Facebook, carte de impresii, analiza articolelor de presă, iniţierea de anchete, sondaje, studii pentru evaluarea imaginii instituţiei muzeale brăilene, a profilului vizitatorilor efectivi şi potenţiali, a opiniei şi atitudinii acestora faţă de Muzeul Brăilei „Carol I” şi manifestările culturale organizate, conceperea de chestionare pentru cercetare public, analiza răspunsurilor la chestionare ş.a. – , precum şi prin dezvoltarea parteneriatelor
 • Concepere şi scriere de proiecte de finanţare - 6 proiecte finanţate câştigate pentru Muzeul Brăilei „Carol I”. Total finanţare nerambursabilă: 148.890 RON + 2500 euro (în 2009: 26.980 RON + 2500 euro; în 2012: 60.397 RON; în 2013: 24.813 RON; în 2014: 36.700 RON; în 2015: 23.000 RON şi 31.000 RON). Proiecte finanţate de Administraţia Fondului Cultural Naţional, Uniunea Arhitecţilor din România, doi sponsori din Grecia şi Germania. PR officer pentru cele 6 proiecte finanţate (1. 65 de apariţii în mass media şi portaluri în România, Grecia, Australia, Canada şi Franţa şi respondenţi la interviuri din Brăila, Galaţi, Bucureşti, Craiova, Grecia, Germania, Franţa, Australia, Noua Zeelandă, SUA; 2. 53 de apariţii în mass media şi portaluri din România, Grecia, Israel şi respondenţi la interviuri din Brăila, Galaţi, Bucureşti, Grecia, Israel, Germania, Canada şi SUA; 3. Lansări de carte Bucureşti şi Istanbul; 4. Lansări de carte la Dorohoi, Botoşani, Iaşi şi Bucureşti, promovate în România, Turcia şi Grecia; 5. Lansări de carte în Bucureşti, Făgăraş; 6. Lansări de carte în Bucureşti, Galaţi), derulate de Muzeul Brăilei „Carol I" şi parteneri
  •    Concepere, scriere de proiect - finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional - şi asistent de proiect pentru programul cultural „Un Grec, doi Greci, trei Greci… Brăila. Reactivarea memoriei culturale a oraşului Brăila. Cazul Comunităţii Greceşti”, în urma căruia s-a înfiinţat Centrul Diversităţii Culturale al Muzeului Brăilei „Carol I” (2009)
  •    Concepere, scriere de proiect - finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional - şi asistent de proiect pentru programul cultural „... Greci, Evrei, Ruşi Lipoveni, Turci... Brăila. Reactivarea memoriei culturale a oraşului” (2012)
  •    Concepere, scriere de proiect  -  finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, asistent de proiect  şi PR officer - pentru programul editorial: Editarea şi promovarea volumelor: Mihai Maxim, „O istorie a relaţiilor româno-otomane cu documente noi din arhivele turceşti. Vol. II. De la Mihai Viteazul la fanarioţi (1601-1711/1716)” (550 p.) şi Mihai Maxim, „Brăila otomană. Materiale noi din arhivele turceşti. Registre de recensământ in sec. XVI” (250 pagini)  (2013)
  •    Concepere, scriere de proiect - finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, asistent de proiect şi PR officer - pentru programul editorial: Editarea şi promovarea volumelor: Ionel Cândea, „Mănăstirea Măxineni”, volumul II şi Ioan Burlacu, „Mita (Rüşvet-ul) în relaţiile româno-otomane (1400-1821)” (2014)
  •    Concepere, scriere de proiect - finanţat de Uniunea Arhitecților din România din Fondul „Timbrul Arhitecturii", asistent de proiect şi PR officer - pentru programul cultural: Editarea şi promovarea albumului Ionel Cândea, „Cetatea Brăilei. Istoric. Reconstituire. Valorificare" (bilingv română / engleză) + CD cu planuri și machetă 3D - autori: arh. dr. Costel Drăgan și arh. Marian Ion (2015)
  •    Concepere, scriere de proiect - finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, asistent de proiect şi PR officer - pentru programul editorial: Editarea şi promovarea cărţii: „Documente privind istoria Brăilei. Răspunsurile la Chestionarele Odobescu şi Hasdeu, pentru judeţul Brăila", editori: Ionel Cândea, Costin Croitoru (640 pagini) (2015)
 • Realizare interviuri pentru cercetarea minorităţilor etnice din Brăila
 • Co-editor (inclusiv corector şi DTP) pentru volumele:
  •    „Un Grec, Doi Greci, Trei Greci... Brăila. Reactivarea memoriei culturale a oraşului Brăila. Cazul Comunităţii Greceşti” -  Editori: Camelia Hristian, Ghena Pricop, Editura „Istros” a Muzeului Brăilei,  Brăila, 2009,  330 p. Poate fi citit on-line, aici: Volumul "Un Grec, doi Greci, trei Greci… Brăila".
  •    „... Greci, Evrei, Ruși lipoveni, Turci... Brăila. Reactivarea memoriei culturale a orașului” -  Editori: Camelia Hristian, Ghena Pricop, Evdochia Smaznov, Editura „Istros” a Muzeului Brăilei,  Brăila, 2012,  460 p. Poate fi citit on-line, aici: Volumul "... Greci, Evrei, Ruși lipoveni, Turci... Brăila"
  •    „One Greek, Two Greeks, Three Greeks...Brăila. Reactivating the Cultural Memory of Braila. The Greek Community: A Case Study”, editors: Camelia Hristian, Ghena Pricop; English translation: Oana Celia Gheorghiu, Museum of Braila „Carol I”, Istros Publishing, Brăila, 2014, 341 p.
  •    „...Greeks, Jews, Lipovan Russians, Turks... Brăila. Awakening the City’s Cultural Memory”, editors: Camelia Hristian, Ghena Pricop, Evdochia Smaznov; English translation: Gabriela Debita, Museum of Braila „Carol I”, Istros Publishing, Brăila, 2014, 500 p.
 • Diplomă de onoare, în cadrul Galei Premiilor Culturale Brăilene, ed. a II-a, organizată de Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Brăila, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului şi al Clubului „Rotary” Brăila - obţinută de Camelia Hristian, pentru programul cultural „Greci, Evrei, Ruşi Lipoveni, Turci … Brăila. Reactivarea memoriei culturale a oraşului”, finanţat de AFCN (2013) 
 • Stabilirea şi implementarea strategiei pentru dezvoltarea infrastructurii culturale, educaţionale, turistice şi promoţionale a Centrului Diversităţii Culturale al Muzeului Brăilei „Carol I": dezvoltarea bazelor de date „Minorități etnice din Brăila” prin documentare (în biblioteci, muzee, arhivele comunităţilor etnice, arhive private, evenimente culturale), cercetări de istorie orală și istoria familiilor etnicilor din Brăila și din diaspora (interviuri scrise, audio, video, filmare, fotografiere, promovare evenimente), organizare de evenimente culturale în colaborare cu minoritățile etnice și alte organizații din România și din străinătate; dezvoltare (prin achiziții și schimburi intermuzeale) bibliotecă şi mediatecă pentru publicul Centrului Diversităţii Culturale (fond de carte „Minorităţi etnice” şi „Publicaţii pentru copii şi tineri” și fond de DVD-uri – pentru documentare, audiţii muzicale; vizionări de filme documentare); ghidaje tematice (în română şi engleză) la Centrul Diversităţii Culturale şi în Centrul Istoric pentru delegaţii din ţară sau din străinătate; amenajare expoziții şi fotoexpoziţii temporare; asigurare background pentru evenimentele culturale (expoziţii, fotoexpoziţii, lansări de carte, prezentări, concursuri, cerc ş.a.) organizate (primire invitaţi, sonorizare, proiecţii video, fotografiere, filmare); editare publicaţii culturale, materiale educaţionale şi de promovare, tipărite şi on-line
 • Expoziţii organizate: LISTA (link)
 • Coordonator pentru programele culturale „Muzică și cărți” și „Povești despre Brăila, muzică şi cărţi”, ce se derulează la Muzeul Brăilei „Carol I"- Centrul Diversităţii Culturale (conceperea şi susţinerea de prezentări cu diferite subiecte - documentare, concepere texte, selecţie fotografii, fişiere audio şi video, realizare prezentări în PowerPoint)
 • Participare la Conferinţa internaţională „L’Architettura tra Presente e Passato” (Florenţa, Italia), Şcoala internaţională de vară „Museum and the Internet" (Buşteni, România), adunările Reţelei Naţionale a Muzeelor din România, sesiuni naţionale pe probleme de relaţii publice şi pedagogie muzeală
 • Colaborări: Editura „Softeq”, Uniunea Elenă din România, agenţii de turism din Grecia (ghid turistic pentru turişti români şi străini şi promovare on-line), Teatrul „Maria Filotti” Brăila
 • E-mail: cccccamelia@yahoo.com  şi muzeul.brailei.pr@gmail.com

 

Geta Şerbănescu

 • Muzeograf 
 • Atestat Muzeograf. Studii postuniversitare: „Muzeologie", Centrul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, Ministerul Culturii, Bucureşti (2 ani) (2016)
 • Absolventă a Facultăţii de Istorie, Filosofie, Teologie, Universitatea „Dunărea de Jos" Galaţi (2016); Specialist în comunicare, absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Administrative şi ale Comunicării Brăila, Universitatea „C. Brâncoveanu" Piteşti. Profilul: Ştiinţele Comunicării. Specializarea: Jurnalism - licenţă susţinută sub egida Universităţii „Lucian Blaga" Sibiu (2005);
 • Master „Management în administraţie publică şi servicii". Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Brăila, Universitatea „C. Brâncoveanu" Piteşti (2007)
 • Activitate în mass media locală; relaţii publice; voluntariat în organizaţii non-guvernamentale
 • Gestionarea fondului de carte al Editurii „Istros” din depozitul de carte, respectiv: Actualizarea bazelor de date, conform legislaţiei şi procedurilor stabilite cu Compartimentul Financiar Contabil; Operarea în baza de date a mişcării fondului de carte; Înregistrarea în gestiune a titlurilor nou apărute; Scoaterea din gestiune a cărţilor reprezentând drepturi de autor, comenzi interne şi externe, titluri pentru depozitele legale de carte; Inregistrarea referatelor pentru ieşirea din gestiune a titlurilor solicitate prin comandă, pentru drepturi de autor; Întocmirea documentaţiei necesare pentru scoaterea din gestiune şi expedierea de comenzi interne şi internaţionale; Inventarierea periodică a fondului de carte din depozitul Editurii „Istros”; Întocmirea documentelor necesare pentru  Compartimentul Financiar Contabil; Semnalarea titlurilor epuizate muzeografului care se ocupă de actualizarea ofertei de carte; 
 • Asigurarea securităţii fondului de carte al Editurii „Istros” din depozitul de carte: verificarea periodică a stării cărţilor şi a microclimatului în care sunt depozitate, precum şi a factorilor (mecanici, fizico–chimici, biologici) care pot interveni pentru deteriorarea cărţilor; Solicitare conservator pentru măsurarea unor indicatori de microclimat în depozit; Semnalarea şi remedierea eventualelor probleme apărute; Verificarea respectării normelor P.S.I.; Manipulare carte: recepţionarea şi aşezarea la raft a cărţilor primite din tipografie, predare cărţi pentru: distribuire drepturi de autor, depozitele legale (Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”), Biblioteca Muzeului Brăilei „Carol I” Biblioteca Centrului Diversităţii Culturale, secretariat, Librăria „Istros”, fondul de rezervă de la sediu, vânzări prin poştă, stand pentru diferite evenimente, târguri de carte, alte solicitări; 
 • Întocmirea, actualizarea și îmbogățirea listelor de e-mailuri (instituţii de cercetare, culturale, educaţionale, mass-media ş.a, conform listei detaliate din fişa de post) pentru diseminare oferta Editurii „Istros” în Brăila, Bucureşti, în toate judeţele din țară și în străinătate; Diseminarea ofertei de carte (lunar, către minim 2 judeţe) prin liste de e-mail; Diseminarea ofertei actualizate a Editurii „Istros” către instituţii şi organizaţii din Brăila (conform listei detaliate din fişa de post), prin liste de e-mailuri, ofertă, cărţi de vizită, alte materiale publicitare;   
 • Participarea la Târguri şi Saloane de carte, naţionale şi internaţionale; Organizarea standului Editurii „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I” (documente de eliberare din gestiune a cărţilor, ambalare, sigilare, etichetare cutii, manipulare carte, merchandising, etichetare cărţi, materiale publicitare - sigle, prezentare editură, titluri de impact, ofertă de carte, imagini video); Asigurare background (primire invitaţi, sonorizare, proiecţii video, fotografiere, filmare cu aparat foto) pentru evenimentele culturale organizate şi găzduite – la târguri, saloane naționale de carte şi lansări de carte - la sediul Muzeului Brăilei „Carol I” sau în alte locaţii din Brăila, din țară și din străinătate la care Editura „Istros” este participant, organizator sau partener; Comunicare cu mass-media; Stabilirea de noi contacte/clienţi;  
 • Activitate de marketing - vânzare directă, prin poştă şi schimburi de carte; Urmărirea distribuirii cărţilor conform comenzilor; Stabilirea de contacte cu alte edituri, biblioteci, librării în vederea difuzării cărților apărute la Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”;  
 • Încheiere acorduri de parteneriat cu edituri, asociaţii ale editurilor, ONG-uri, organizații de seniori, mass media, instituţii de învăţământ; Organizare expoziţii de carte şi alte manifestări culturale, în colaborare cu diferite instituţii de învăţământ, organizaţii non-guvernamentale, sau edituri, la sediul Muzeului Brăilei „Carol I” sau în alte locaţii (organizare, tehnoredactare materiale publicitare, prezentări);  
 • Activitate de cercetare şi documentare, conform programelor de activităţi şi priorităţilor aprobate prin planurile de muncă, în biblioteci, muzee, arhive şi pe teren;
 • E-mail: editura_istros@yahoo.com; serbanescu.geta@gmail.com

 

Diana Erminia Coşarcă

 • Muzeograf relaţii publice
 • Absolventă a Facultăţii Industrie Alimentară şi Tehnică Piscicolă, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi (1992)
 • Atestat Muzeograf. Studii postuniversitare: „Muzeologie", Centrul de Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, Ministerul Culturii, Bucureşti (2 ani) (2007)
 • Tehnoredactare (şi DTP) de materiale de promovare pentru evenimente organizate sau găzduite de Muzeul Brăilei „Carol I” (invitaţie, afiş, comunicat de presă, autocolant şi plicuri invitaţii, alte materiale publicitare etc.); Printarea afişelor pentru toate manifestările Muzeului Brăilei „Carol I” şi supravegherea etalării; Diseminarea comunicatelor şi invitaţiilor către diferite persoane şi instituţii: direct şi prin liste de e-mail-uri către mass-media locală, naţională, publicaţii specializate, diferite persoane şi instituţii; Înregistrarea şi arhivarea comunicatelor şi afişelor pentru arhiva Muzeului Brăilei „Carol I” şi predare un exemplar la Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila, depozitul legal, pentru Biblioteca Națională a României, conform legislaţiei   
 • Monitorizarea presei şi a portalurilor în care este publicat numele Muzeului Brăilei „Carol I” şi gestionarea arhivei „Articole de presă” 
 • Comunicare directă şi corespondenţă cu diferite instituţii de învăţământ, organizaţii non-guvernamentale, mass-media, muzee şi colaboratori ai Muzeului Brăilei „Carol I”; Încheierea de parteneriate cu instituţii de învăţământ şi alte instituţii; Organizarea de manifestări culturale, în colaborare cu diferite instituţii de învăţământ sau organizaţii non-guvernamentale, la sediul Muzeului Brăilei „Carol I” sau în alte locaţii 
 • Asigurarea elementelor de background (primire invitaţi, prezentări PowerPoint, proiecţii video, sonorizare, fotografiere) pentru evenimentele organizate de Muzeul Brăilei „Carol I” şi găzduite de Muzeul Brăilei „Carol I” la sediu sau în alte locaţii din judeţ sau în ţară și din străinătate; Realizarea sau tehnoredactarea de prezentări în PowerPoint, pentru unele evenimente organizate de Muzeul Brăilei „Carol I”; Evidenţa programărilor manifestărilor culturale organizate şi găzduite la sediul Muzeului Brăilei „Carol I”
 • Verificarea corespondenţei on-line, traducerea corespondenţei din / în limba engleză, tehnoredactare răspunsuri în română şi engleză; Scanări documente şi imagini; Comunicare internă şi furnizarea de informaţii şi date din arhivele gestionate de Serviciul Relaţii Publice, către celelalte secţii ale Muzeului Brăilei „Carol I”; Actualizare Oferta de carte Editura „Istros” cu apariţiile noi și trimiterea coperţilor la personalul care se ocupă de promovarea on-line prin website şi Facebook;  Actualizare baze de date digitale gestionate de Serviciul Relaţii Publice (Lista de protocol în format *.cdr pentru plicuri invitaţii, Liste de e-mailuri, Lista de protocol , Furnizarea permanentă de „Chestionare pentru vizitatori” la toate secţiile Muzeului Brăilei „Carol I” etc.); Activitate de documentare, conform programelor de activităţi şi priorităţilor aprobate prin planurile de muncă, în biblioteci, muzee, arhive şi pe teren
 • Atribuţii de inspector de specialitate protecţia muncii (completarea fişelor şi altor documente, conform legislaţiei privind protecţia muncii şi arhivarea acestora, realizarea instructajului periodic de SSM cu angajaţii Muzeului Brăilei „Carol I”).
 • E-mail: erdi_cos@yahoo.com

 

Alina Ciucă

 • Bibliotecar 
 • Absolventă a Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice, Universitatea „C. Brâncoveanu" Piteşti, specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune (2007)
 • Atestat Bibliotecar. Studii postuniversitare: „Biblioteconomie", Centrul de Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, Ministerul Culturii, Bucureşti  
 • Activitate editorială: tehnoredactare, punere în pagină pentru: materiale publicitare, cărţi (profil: arheologie, istorie)
 • Conservarea, înregistrarea fondului de carte nou intrat în biblioteca Muzeului Brăilei „Carol I”, descrierea bibliografică a periodicelor din biblioteca Muzeului Brăilei „Carol I”, asigurarea evidenţei fondului de carte în sistem electronic, conform normelor de biblioteconomie 
 • Introducere în baza de date a cărţilor şi publicaţiilor existente în registrul general al bibliotecii Muzeului Brăilei „Carol I”. 
 • Gestionarea fondului de carte al Bibliotecii Muzeului Brăilei „Carol I”, buna păstrare şi utilizare a fondului în condiţii de securitate; Verificarea respectării normelor P.S.I.
 • Înregistrare achiziţii şi donaţii pentru biblioteca şi mediateca Centrului Diversităţii Culturale
 • Tehnoredactare diferite situaţii, adrese, rapoarte, etichete pentru expoziţii, scanare imagini şi documente; Realizarea de liste bibliografice; fişe biografice; activitate de documentare, conform programelor de activităţi şi priorităţilor aprobate prin planurile de muncă, în biblioteci, muzee, arhive şi pe teren
 • Arhivare documente şi conservare baze de date; Actualizare baze de date gestionate de Serviciul Relaţii Publice; Tehnoredactare şi diseminare materiale de promovare către secţiile Muzeului Brăilei „Carol I şi diferite instituţii şi organizaţii şi diseminare invitaţii tipărite pentru unele evenimente ale Muzeului Brăilei „Carol I” către diferite instituţii, pe perioada concediului muzeografului care are aceste atribuţii;
 • Participare la amenajare sau supraveghere expoziții şi alte activităţi cu publicul la Centrul Diversității Culturale; Organizare expoziţii de carte din Biblioteca Muzeului Brăilei „Carol I”, la Centrul Diversităţii Culturale sau în alte locaţii.
 • E-mail:  georgiana_alina@yahoo.com

 

Gabriel Stoica 

 • Operator foto-video
 • Absolvent Şcoala Postliceală de Cinematografie Bucureşti
 • Fotografiere, filmări obiecte şi clădiri de patrimoniu
 • Gestionarea şi conservarea arhivei video a Muzeului Brăilei „Carol I”
 • Prelucrarea imaginilor video pentru transpunere pe DVD şi pentru promovare on-line
 • Realizator a numeroase filme documentare pentru Muzeul Brăilei, diferite televiziuni, Consiliul Judeţean Brăila, Primăria Brăila, Administraţia Naţională a Pădurilor ROMSILVA şi Parcul Natural Balta Mică a Brăilei.
 • Realizator filme documentare în cadrul programului cultural „Un Grec, doi Greci, trei Greci… Brăila. Reactivarea memoriei culturale a oraşului Brăila. Cazul Comunităţii Greceşti”, derulat cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional
 • Realizator filmul „Balta Mică a Brăilei. Trecut şi prezent”, finanţat în cadrul Life 06 NAT/RO/000172
 • Realizator emisiuni TV (TV Storm, PROTV), ex. „Caleidoscop Cultural”, „Urmărire generală”.
 • Realizator filme publicitare pentru Muzeul Brăilei „Carol I”, societăţi private şi diferite televiziuni.
 • Colaborări: Storm Brăila, PROTV Galaţi
 • Profesor artă foto-cinematografică la Şcoala Populară de Artă Brăila
 • E-mail: stoica61@yahoo.com

Te pot interesa

Galerie foto

Google Analytics Alternative