Expoziţia permanentă

În general, orice muzeu îşi are structurată întreaga activitate în jurul unei expoziţii de bază, cu o anumită tematică. Judeţul Brăila, plasat într-o zonă geografică în care formele de relief sunt reprezentate numai pe orizontală, elementul dominant fiind Câmpia Bărăganului, îşi leagă existenţa de prezenţa şi trecerea pe aici a celei mai mari ape curgătoare din ţara noastră, fluviul Dunărea. Deşi în aparenţă judeţul Brăila ar putea fi încadrat ca o zonă monotonă din punct de vedere geografic, în realitate în acest spaţiu găsim o diversitate foarte mare în ceea ce priveşte formele de viaţă. Pe acest fapt se bazează şi tematica expoziţiei permanente a Secţiei. 
Tematica noastră aduce în faţa publicului vizitator principalele ecosisteme naturale care se întâlnesc pe teritoriul judeţului Brăila. Astfel, sunt reprezentate prin intermediul dioramelor, elemente din fauna şi flora următoarelor ecosisteme:
  • ecosistemul de câmpie (Câmpia Bărăganului)
  • ecosistemul de baltă (Insula Mică a Brăilei)
  • ecosistemul de pădure (Pădurea Viişoara)
  • ecosistemul de stâncărie (Popina Blasova)
  • ecosistemul de sărătură (Lacul Sărat)
  • ecosistemul de luncă (Lunca inundabilă)
La aceste diorame se mai adaugă câteva vitrine prin care publicul vizitator face cunoştinţă cu lumea păsărilor migratoare (oaspeţi de vară, oaspeţi de iarnă şi păsări de pasaj), precum şi cu cea a păsărilor răpitoare (răpitoare de zi şi răpitoare de noapte). 
Monotonia informaţiilor strict ştiinţifice din cadrul expoziţiei este depăşită prin accesul vizual al vizitatorului la formele tridimensionale ale pieselor expuse. Cromatica acestora, unicitatea unor exemplare şi etalarea lor în mijlocul vegetaţiei naturale specifice ierborizate, face ca întreaga tematică să fie parcursă cu curiozitatea şi inocenţa copilului, surprins de noutatea vizionării, dar şi cu satisfacţia cercetătorului amator sau consacrat, care îşi regăseşte identitatea de Homo sapiens sapiens în mijlocul naturii. Peisajul dioramatic este îmbogăţit ştiinţific şi prin prezenţa unor specii rare, unele dispărute sau pe cale de dispariţie. Astfel, publicul vizitator poate să afle informaţii despre dropie (Otis tarda), pasăre dispărută de mai multe decenii din fauna ţării noastre, codalbul (Haliaeetus albicilla), specie foarte rară, pisica sălbatică (Felis silvestris), mamifer aflat în pragul extincţiei şi lista ar putea continua cu multe alte exemple.
 

Expoziţii temporare

O altă formă prin care Secţia de Ştiinţele Naturii îşi valorifică patrimoniul este şi cea a expoziţiilor temporare. Sala de expoziţii a secţiei a găzduit, din momentul inaugurării sale (mai 1997), un număr foarte mare de manifestări culturale, cum ar fi: „Călătorie în lumea peştilor dulcicoli şi marini”, „Lumea dinozaurilor”, „Din fauna cinegetică a României”, „Mineralogia estetică a Banatului”, „Trofee de vânătoare”, „Fluturi, petale zburătoare”, „Plantele de lângă noi – muşchii şi lichenii” etc. Succesul acestor expoziţii temporare a fost posibil datorită unei munci în echipă, profesionalismului şi dăruirii cu care personalul secţiei se angajează de fiecare dată când este vorba de prezentarea pieselor de patrimoniu în faţa publicului.


dr. Nicolae Onea, şef Secţia Ştiinţele Naturii

 

 

Te pot interesa

Galerie foto

Mistreţ

Codalb

Raţa sălbatică

Buha mare

Secţia Ştiinţele Naturii. Acvariu

Dumbrăveanca

Secţia Ştiinţele Naturii. Interior

Google Analytics Alternative