Secţia de Ştiinţe ale Naturii se află amplasată în Parcul Monument. Clădirea Secţiei are în compunerea ei: o sală de expoziţie permanentă, o sală de expoziţii temporare, o sală cu acvarii cu peşti exotici şi un laborator de conservare-restaurare.

 
1881
În urma unei iniţiative locale, prin Decretul Regal al Regelui Carol de la 23 august 1881, se înfiinţează Muzeul Ştiinţific din Brăila, având la bază şi câteva colecţii particulare din domeniul ştiinţelor naturii. Din păcate, lipsa unor specialişti care să conserve aceste colecţii şi să le îmbogăţească a făcut ca acest Muzeu Ştiinţific să aibă o viaţă foarte scurtă şi piesele respective să ajungă în depozitul didactic al Colegiului Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila.
 
1964
În anul 1964 se deschide Secţia de Ştiinţe ale Naturii, completând alături de celelalte secţii existente peisajul cultural brăilean. Autorităţile locale din acea perioadă au hotărât ca sediul noii secţii să fie în clădirea restaurantului vechi din Parcul Monument. 
Primul muzeograf al secţiei a fost Virginia Naniu (1964-1972). În această perioadă încep să prindă viaţă şi să se organizeze primele colecţii şi expoziţia de bază a secţiei. Având în componenţă piese din colecţia Cociorva, expoziţia prezenta diferite plante şi animale sub formă dioramatică.
 
1973
În anul 1973 este angajată la Secţia de Ştiinţe ale Naturii, ca muzeograf biolog, dra Michaela Cristiana Popescu (1973-1990). Sunt dezvoltate majoritatea colecţiilor, atât prin achiziţionarea de piese, cât şi prin cercetarea de teren. Astfel, iau fiinţă colecţiile de botanică (colecţia Horeanu), de malacologie (colecţia Grossu), de entomologie (colecţiile Peiu şi Weber), fiecare în parte numărând câteva mii de piese, sau cele de ornitologie, mamalogie şi geologie, cu un număr mai redus de exemplare.
 
1987
Expoziţia de bază, cuprinzând aspecte din fauna şi flora judeţului Brăila, îşi definitivează tematica, în forma în care o găsim şi astăzi, ca urmare a muncii depuse de un colectiv de muzeografi veniţi din întreaga ţară şi aflaţi sub conducerea dnei Michaela Cristiana Cândea (Popescu). Tot în acest an Liceul „Nicolae Bălcescu” (în prezent Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu”) donează Secţiei de Ştiinţe ale Naturii toate piesele din colecţiile vechi aflate în depozitul didactic. Din păcate majoritatea pieselor se aflau într-un stadiu avansat de degradare, fapt pentru care numai un număr foarte mic au mai putut fi introduse în circuitul patrimonial.
 
1988
Între anii 1988 – 1989 se realizează primul proiect de modernizare a secţiei şi de înfiinţare a unei Grădini Botanice la Brăila. Schimbările politice şi Revoluţia din decembrie 1990 au stopat realizarea acestuia.
 
1990
Este angajat un nou muzeograf biolog în persoana drei Vasilica David (1990-1995). Se completează colecţiile cu noi piese de patrimoniu şi se realizează o mărire a spaţiului auxiliar al secţiei.
 
1995
Sub coordonarea muzeografului biolog Nicolae Onea (1995-prezent) demarează o nouă etapă în reorganizarea secţiei, atât pe plan administrativ, cât şi cultural-ştiinţific. Este prezentat cel de-al doilea proiect de modernizare a secţiei şi de înfiinţare a unei Grădini Botanice în Parcul Monument. Demersurile făcute pe lângă autorităţile locale au rămas fără rezultat. În timp creşte numărul personalului de specialitate (muzeografi: Daniel Stănescu, 1997-1998; Costică Adam, 1999-2002; Michaela Cristiana Cândea, 2002-2009; Marius Vernescu – conservator, 1996 - 2014; Lalu Cristian – conservator, 2014 - prezent; Buzea Elena – referent, 1998 - prezent) şi auxiliar (supraveghere şi pază). În prezent secţia are 8 angajaţi.
 
1997
Prin reamenajarea spaţiului din incinta secţiei se înfiinţează o sală pentru expoziţii temporare. Expoziţiile temporare organizate aduc în faţa vizitatorilor piese din colecţiile secţiei sau din patrimoniul altor muzee de profil din ţară.
 
2000
Se reorganizează şi modernizează unul dintre spaţiile destinate depozitării din cadrul secţiei, fiind transformat în laborator de conservare-restaurare şi taxidermie.
 
2001
Cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la înfiinţarea Muzeului Ştiinţific, în cadrul secţiei se deschide o sală cu acvarii pentru peşti exotici.
 
2004
Se elaborează un proiect de modernizare şi lărgire a spaţiului expoziţional. Este prezentat conducerii muzeului, dar din lipsă de fonduri nu poate fi pus în practică.
 
2011

Apare primul număr al revistei științifice a secției – „Journal of Wetlands Biodiversity”. Revista este un jurnal anual care se adresează atât cercetătorilor consacraţi, cât şi celor tineri, din universităţi, facultăţi, institute de cercetare, muzee şi organizaţii neguvernamentale, a căror activitate de cercetare se desfăşoară în cadrul ecosistemelor acvatice.


Toate aceste acţiuni şi activităţi - de cercetare, colectare şi valorificare -, desfăşurate şi continuate în cadrul Secţiei de Ştiinţele Naturii de către muzeografii care şi-au desfăşurat munca aici de-a lungul timpului, de la înfiinţare şi până în prezent, au dus la acumularea unui patrimoniu cultural valoros şi la elaborarea unor teme de cercetare de o deosebită importanţă ştiinţifică.

Sediul Secţiei Ştiinţele Naturii, Parcul Monument

 

dr. Nicolae Onea, şef Secţia Ştiinţele Naturii

 

Te pot interesa

Galerie foto

Google Analytics Alternative