Evenimente

Prof. univ. dr. Ionel Cândea,  membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I” a fost numit preşedinte al Comisiei Naţionale de Arheologie.

Comisia Națională de Arheologie este un organism științific, de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul patrimoniului arheologic, care funcționează pe lângă Ministerul Culturii. Comisia propune aprobarea programelor naționale de cercetare, a metodologiilor, a normativelor și a reglementărilor tehnico-științifice din domeniul cercetării arheologice. Totodată, propune clasarea siturilor arheologice, actualizarea Listei cuprinzând siturile arheologice de interes prioritar, avizarea propunerilor de pregătire a specialiștilor, a protocoalelor de colaborare cu parteneri străini, dar îndeplinește și alte atribuții date în competența sa, potrivit legii.

Mai multe informaţii despre Comisia Naţională de Arheologie, aici (link).

Te pot interesa

Galerie foto

Muzeul Brăilei „Carol I”

Google Analytics Alternative