Evenimente

 

Colocviul Internaţional „La justice distributive :Panaït Istrati et le mythe du brigand d'honneur" se va desfăşura on-line, în perioada 10 - 11 decembrie 2020, la Bruxelles.

Conf. univ. dr. Zamfir Bălan, cercetător (Muzeul Brăilei „Carol I”) va susţine comunicarea: Pledoarie pentru „dreptate elementară”: „Afacerea Rusakov” de Panait Istrati − vineri, 11 decembrie 2020, între orele 10.30 - 11.00.

În cadrul Zilelor Științifice de Studii Românești la Bruxelles, ediția a 3-a, ICR Bruxelles, în parteneriat cu Universitatea Liberă din Bruxelles (ULB), organizează, în perioada 10-11 decembrie 2020, Colocviul internațional « La justice distributive : Panaït Istrati et le mythe du brigand d’honneur », cu sprijinul Ambasadei României în Regatul Belgiei, al Academiei Regale Belgiene și al Academiei Române. Evenimentul se desfășoară în anul în care Belgia și România marchează 140 de ani de relații diplomatice.
Manifestarea academică are loc în format online, via Teams, și este structurată în cinci secțiuni: Artă și literatură; Filosofie și religie; Istorie și diplomație ; Medicină și sociologie; Masă rotundă – lingvistică, cultură, importanța cunoașterii limbilor străine. 
Opera lui Panait Istrati, scrisă în limbile franceză și română, a fost tradusă în peste 30 de limbi. Marele scriitor român spune la un moment dat „Vagabondul este omul civilizat al existenţei absolute”, ceea ce ilustrează universalitatea sa.
Evenimentul de diplomație publică și culturală nuanțează, prin latura sa academică, o personalitate a literaturii române. Cei 25 de invitați de marcă, din mai multe țări europene vor evoca rolul și importanța unui scriitor român din secolul trecut care a fost plasat printre cele mai importante personalități ale vremii și a cărui influență produce efecte și astăzi.

***

Colloque international « La justice distributive : Panaït Istrati et le mythe du brigand d’honneur »
Lors des Journées Scientifiques des Etudes Roumaines à Bruxelles, la 3ème édition, ICR Bruxelles, en partenariat avec l'Université libre de Bruxelles (ULB), organise, du 10 au 11 décembre 2020, le Colloque International « La Justice distributive : Panaït Istrati et le mythe du brigand d'honneur », avec le soutien de l'Ambassade de Roumanie au Royaume de Belgique, de l'Académie royale de Belgique et de l'Académie roumaine. L'événement a lieu l'année où la Belgique et la Roumanie célèbrent 140 ans de relations diplomatiques.
L'événement académique se déroule en ligne, via Teams, et est structuré en cinq sections : Art et littérature ; Philosophie et religion ; Histoire et diplomatie ; Médecine et sociologie ; Table ronde - linguistique, culture, importance de la connaissance des langues étrangères.
L’œuvre de Panait Istrati, rédigée en français et en roumain, a été traduite dans plus de 30 langues. Le grand écrivain roumain dit à un moment donné "Le vagabond est l'homme civilisé de l'existence absolue", ce qui illustre son universalité.
L'événement de diplomatie publique et culturelle nuance, par son côté académique, une personnalité de la littérature roumaine. Les 25 invités de marque de plusieurs pays européens évoqueront le rôle et l'importance d'un écrivain roumain du siècle dernier qui figurait parmi les personnalités les plus importantes de l'époque et dont l'influence a encore des effets aujourd'hui.

Sursa comunicat:  ICR Bruxelles

Vezi şi link.

Te pot interesa

Galerie foto

Muzeul Brăilei „Carol I”

Google Analytics Alternative